Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Osnovne informacije

Kaj je evropska državljanska pobuda?

Evropska državljanska pobuda je poziv Evropski komisiji, naj predlaga zakonodajo na področju politike, ki je v pristojnosti EU. Državljansko pobudo mora podpreti vsaj en milijon državljanov EU iz vsaj sedmih od 28 držav članic. V vsaki od teh sedmih držav članic je treba zbrati vsaj najmanjše potrebno število podpisov.

Pravila in postopki, ki veljajo za evropsko državljansko pobudo, so opredeljeni v uredbi EU, ki sta jo februarja 2011 sprejela Evropski parlament in Svet Evropske unije.

Kaj lahko predlagate kot državljansko pobudo?

Državljanska pobuda je mogoča na vseh področjih, za katere ima Komisija zakonodajno pristojnost, denimo okolje, kmetijstvo, prevoz ali javno zdravje.

Kdo lahko pripravi evropsko državljansko pobudo in na kakšen način?

Za pripravo državljanske pobude morajo državljani najprej ustanoviti državljanski odbor. Sestavlja ga vsaj sedem državljanov EU, ki prebivajo v vsaj sedmih različnih državah članicah.

Člani odbora morajo biti državljani EU in dovolj stari, da lahko volijo* v Evropski parlament (18 let, razen v Avstriji, kjer je ta starost 16 let).

Organizacije ne morejo sodelovati pri izvedbi evropske državljanske pobude, lahko pa skrbijo za promocijo pobude ali jo podprejo, če zagotovijo popolno preglednost.

Državljanski odbor mora pobudo prijaviti na tem spletišču, preden začne zbirati izjave o podpori državljanov. Po uspešni prijavi pobude lahko organizatorji izjave o podpori zbirajo eno leto.

* Ne zahteva se, da so državljani vpisani v volilni imenik, izpolnjevati morajo samo pogoj glede starosti.

Kdo lahko podpre evropsko državljansko pobudo in na kakšen način?

Evropsko državljansko pobudo lahko podprejo vsi državljani EU (državljani države članice), ki so dovolj stari, da lahko volijo* v Evropski parlament (18 let, razen v Avstriji, kjer je ta starost 16 let).

Svojo podporo izrazijo s podpisom posebnega obrazca z izjavo o podpori, ki ga pripravijo organizatorji (v papirni ali elektronski obliki). Pobude ni mogoče podpreti na tem spletišču.

* Ne zahteva se, da so državljani vpisani v volilni imenik, izpolnjevati morajo samo pogoj glede starosti.

Kaj se zgodi, ko državljansko pobudo podpre en milijon državljanov?

Komisija pobudo najprej podrobno prouči. V treh mesecih po prejemu pobude:

Sporočilo, ki ga uradno sprejme kolegij evropskih komisarjev, se objavi v vseh uradnih jezikih EU.

Uspešna državljanska pobuda ne zavezuje Komisije k predložitvi zakonodajnega predloga. Če se Komisija odloči, da bo predlagala pravni akt, bo s tem začela redni zakonodajni postopek: Komisija svoj predlog pošlje zakonodajnemu organu (običajno Evropskemu parlamentu in Svetu, v nekaterih primerih pa samo Svetu), ki ga mora potrditi, preden lahko postane zakon.