Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Osnovne informacije

Kaj je evropska državljanska pobuda?

To je instrument participativne demokracije, s katerim lahko državljani predlagajo konkretne zakonske spremembe na vseh področjih, na katerih ima Evropska komisija zakonodajno pristojnost, kot so denimo okolje, kmetijstvo, energija, promet, trgovina.

Pobuda omogoči državljanom različnih držav članic, da se združijo okoli vprašanja, ki jim je pri srcu, ter poskusijo vplivati na pripravo ukrepa EU.

Pobudo lahko pripravi 7 državljanov EU iz najmanj 7 različnih držav članic, ki so dovolj stari, da lahko volijo. Ko ima pobuda milijon podpisov podpore, pri čemer mora zbrati minimalno število podpisov v najmanj 7 državah, mora Evropska komisija odločiti, ali bo ukrepala ali ne.

Pravila in postopki, ki veljajo za evropsko državljansko pobudo, so opredeljeni v uredbi EU, ki sta jo februarja 2011 sprejela Evropski parlament in Svet Evropske unije.

Kaj lahko predlagate kot državljansko pobudo?

Državljanska pobuda je možna na vseh področjih, na katerih ima Komisija zakonodajno pristojnost, denimo okolje, kmetijstvo, promet, javno zdravje.

Kdo lahko pripravi evropsko državljansko pobudo in kako?

Za pripravo državljanske pobude morajo državljani najprej ustanoviti državljanski odbor, ki ga sestavlja najmanj sedem državljanov EU z bivališčem v najmanj sedmih različnih državah članicah.

Člani odbora morajo biti državljani EU in dovolj stari, da lahko volijo* na volitvah v Evropski parlament (18 let, razen v Avstriji, kjer je ta starost 16 let).

Organizacije ne morejo prevzeti vodenja evropske državljanske pobude, lahko pa poskrbijo za promocijo pobude in jo podprejo, če pri tem zagotovijo popolno transparenost.

Državljanski odbor mora pobudo registrirati na tem spletišču, preden začne zbirati izjave o podpori državljanov. Po uspešni registraciji pobude imajo organizatorji leto dni časa za zbiranje podpisov.

* Vpis državljanov v volilni imenik ni pogoj, izpolnjevati morajo samo pogoj glede starosti.

Kdo lahko podpre evropsko državljansko pobudo in kako?

Evropsko državljansko pobudo lahko podprejo vsi državljani EU (državljani države članice), ki so dovolj stari, da lahko volijo* na volitvah v Evropski parlament (18 let, razen v Avstriji, kjer je ta starost 16 let).

Svojo podporo izrazijo s podpisom posebnega obrazca z izjavo o podpori, ki ga pripravijo organizatorji (v papirni ali elektronski obliki). Pobude ni mogoče podpreti na tem spletišču.

* Vpis državljanov v volilni imenik ni pogoj, izpolnjevati morajo samo pogoj glede starosti.

Kaj se zgodi, ko državljansko pobudo podpre en milijon državljanov?

Evropska komisija pobudo najprej natančno prouči. V treh mesecih po prejemu pobude:

Sporočilo uradno sprejme kolegij evropskih komisarjev in je objavljeno v vseh uradnih jezikih EU.

Uspešna državljanska pobuda ne zavezuje Komisije, da mora sprejeti zakonodajni predlog. Če se Komisija odloči za pripravo zakonodajnega predloga, se začne redni zakonodajni postopek: Komisija svoj predlog pošlje zakonodajnemu organu (navadno Evropskemu parlamentu in Svetu, v nekaterih primerih samo Svetu), ki ga mora potrditi, da lahko postane zakon.