Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Podstawowe informacje

Co to jest „europejska inicjatywa obywatelska”?

Jest to instrument demokracji uczestniczącej, który pozwala obywatelom proponować konkretne zmiany prawne w dziedzinach, w których Komisja Europejska może proponować nowe przepisy, takich jak przykładowo środowisko, rolnictwo, energia, transport czy też handel.

Inicjatywa umożliwia obywatelom z różnych państw członkowskich zjednoczenie się wokół sprawy, która jest bliska ich sercu, i zaproponowanie odpowiednich zmian w polityce UE.

Do wystąpienia z inicjatywą potrzebny jest udział 7 obywateli UE w wieku uprawniającym do głosowania, mieszkających w co najmniej 7 różnych państwach członkowskich. Jeżeli pod inicjatywą podpisze się milion osób i osiągnięte zostaną minimalne progi w co najmniej 7 krajach, Komisja Europejska musi zdecydować o tym, czy podejmie dalsze działania czy też nie.

Przepisy proceduralne dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej określono w rozporządzeniu UE przyjętym przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w lutym 2011 r.

Jakie propozycje mogą być przedmiotem inicjatywy obywatelskiej?

Wystąpienie z inicjatywą obywatelską jest możliwe w każdej z dziedzin, w których Komisja posiada uprawnienia do przedkładania wniosków ustawodawczych (np. środowisko, rolnictwo, transport czy zdrowie publiczne).

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Kto może wystąpić z europejską inicjatywą obywatelską i jak się to robi?

Aby wystąpić z inicjatywą, trzeba powołać komitet obywatelski składający się z co najmniej 7 obywateli UE zamieszkałych na stałe w co najmniej 7 różnych państwach członkowskich.

Członkowie komitetu obywatelskiego muszą być obywatelami UE w wieku uprawniającym do głosowania* w wyborach do Parlamentu Europejskiego (18 lat z wyjątkiem Austrii, gdzie głosować można w wieku lat 16).

Europejskimi inicjatywami obywatelskimi nie mogą kierować organizacje. Niemniej jednak organizacje mogą promować lub wspierać proponowane inicjatywy, pod warunkiem że robią to z zachowaniem zasady pełnej przejrzystości.

Przed przystąpieniem do gromadzenia deklaracji poparcia komitet obywatelski musi zarejestrować swoją inicjatywę w tym portalu. Na zebranie podpisów organizatorzy mają rok czasu, licząc od dnia, w którym potwierdzona została rejestracja.

* Nie jest wymagane wcześniejsze zarejestrowanie się do głosowania w wyborach, wystarczy być w odpowiednim wieku.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Kto może poprzeć europejską inicjatywę obywatelską i jak się to robi?

Poprzeć inicjatywę może każdy obywatel UE (obywatel państwa członkowskiego) w wieku uprawniającym do głosowania* w wyborach do Parlamentu Europejskiego (czyli osoby, które ukończyły 18 lat, z wyjątkiem Austrii i Malty, gdzie wiek uprawniający do głosowania wynosi 16 lat, oraz Grecji, gdzie wiek uprawniający do głosowania wynosi 17 lat).

Aby poprzeć inicjatywę, trzeba wypełnić specjalny formularz deklaracji poparcia, na papierze lub w internecie. Formularz można uzyskać od organizatorów. Podpisanie inicjatywy w tym portalu nie jest możliwe.

* Nie jest wymagane wcześniejsze zarejestrowanie się do głosowania w wyborach, wystarczy być w odpowiednim wieku.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Co się dzieje, kiedy inicjatywa obywatelska zdobędzie milion deklaracji poparcia?

Komisja dokładnie przeanalizuje inicjatywę. W terminie 3 miesięcy od chwili otrzymania inicjatywy:

Odpowiedź ta, która będzie mieć postać komunikatu, zostanie formalnie przyjęta przez kolegium komisarzy i opublikowana we wszystkich językach urzędowych UE.

Komisja nie ma obowiązku wystąpienia z wnioskiem ustawodawczym w odpowiedzi na inicjatywę obywatelską. Jeżeli Komisja zdecyduje się przedstawić taki wniosek, rozpocznie się proces legislacyjny: wniosek zostanie przedłożony prawodawcy (zasadniczo jest to Parlament Europejski i Rada, a w niektórych przypadkach tylko Rada), a jeśli prawodawca go przyjmie, przepisy zaczną obowiązywać.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.