Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Podstawowe informacje

Co to jest „europejska inicjatywa obywatelska”?

Europejska inicjatywa obywatelska umożliwia wezwanie Komisji Europejskiej do zaproponowania przepisów unijnych w kwestiach, w których UE posiada kompetencje do stanowienia prawa. Inicjatywę obywatelską musi poprzeć co najmniej milion obywateli UE pochodzących z przynajmniej 7 spośród 28 państw członkowskich. W przypadku każdego z tych 7 państw wymagane jest osiągnięcie minimalnej liczby deklaracji poparcia.

Przepisy proceduralne dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej określono w rozporządzeniu UE przyjętym przez Parlament Europejski i Radę w lutym 2011 r.

Jakie propozycje mogą być przedmiotem inicjatywy obywatelskiej?

Wystąpienie z inicjatywą obywatelską jest możliwe w każdej z dziedzin, w których Komisja posiada uprawnienia do przedkładania wniosków legislacyjnych (np. środowisko, rolnictwo, transport czy zdrowie publiczne).

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Kto może wystąpić z europejską inicjatywą obywatelską i jak się to robi?

Aby wystąpić z inicjatywą, trzeba powołać komitet obywatelski składający się z co najmniej 7 obywateli UE zamieszkałych na stałe w co najmniej 7 różnych państwach członkowskich.

Członkowie komitetu obywatelskiego muszą być obywatelami UE w wieku uprawniającym do głosowania* w wyborach do Parlamentu Europejskiego (18 lat z wyjątkiem Austrii, gdzie głosować można w wieku lat 16).

Europejskimi inicjatywami obywatelskimi nie mogą kierować organizacje. Niemniej jednak organizacje mogą promować lub wspierać proponowane inicjatywy, pod warunkiem że robią to z zachowaniem zasady pełnej przejrzystości.

Przed przystąpieniem do gromadzenia deklaracji poparcia komitet obywatelski musi zarejestrować swoją inicjatywę w tym portalu. Na zebranie podpisów organizatorzy mają rok czasu, licząc od dnia, w którym potwierdzona została rejestracja.

* Nie jest wymagane wcześniejsze zarejestrowanie się do głosowania w wyborach, wystarczy być w odpowiednim wieku.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Kto może poprzeć europejską inicjatywę obywatelską i jak się to robi?

Poprzeć inicjatywę może każdy obywatel UE (obywatel państwa członkowskiego) w wieku uprawniającym do głosowania* w wyborach do Parlamentu Europejskiego (18 lat z wyjątkiem Austrii, gdzie głosować można w wieku lat 16).

Aby poprzeć inicjatywę, trzeba wypełnić specjalny formularz deklaracji poparcia, na papierze lub w Internecie. Formularz można uzyskać od organizatorów. Podpisanie inicjatywy w tym portalu nie jest możliwe.

* Nie jest wymagane wcześniejsze zarejestrowanie się do głosowania w wyborach, wystarczy być w odpowiednim wieku.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Co się dzieje, kiedy inicjatywa obywatelska zdobędzie milion deklaracji poparcia?

Komisja dokładnie przeanalizuje inicjatywę. W terminie 3 miesięcy od chwili otrzymania inicjatywy:

Odpowiedź ta, która będzie mieć postać komunikatu, zostanie formalnie przyjęta przez kolegium komisarzy i opublikowana we wszystkich językach urzędowych UE.

Komisja nie ma obowiązku wystąpienia z wnioskiem ustawodawczym w odpowiedzi na inicjatywę obywatelską. Jeżeli Komisja zdecyduje się przedstawić taki wniosek, rozpocznie się proces legislacyjny: wniosek zostanie przedłożony ustawodawcy (zasadniczo jest to Parlament Europejski i Rada, a w niektórych przypadkach tylko Rada), a jeśli ustawodawca go przyjmie, przepisy zaczną obowiązywać.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.