Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

  • RSS
Fatti bażiċi

X'inhi inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej?

Hi strument parteċipatorju demokratiku li jippermetti liċ-ċittadini li jissuġġerixxu tibdiliet legali konkreti fi kwalunkwe qasam li fih il-Kummissjoni Ewropea għandha s-setgħa li tipproponi l-leġiżlazzjoni, bħall-ambjent, l-agrikultura, l-enerġija, it-trasport u l-kummerċ.

Inizjattiva tippermetti liċ-ċittadini minn stati membri differenti li jiltaqgħu flimkien madwar kwistjoni li tinteressahom mill-qrib bl-għan li jiġi influwenzat it-tfassil tal-politika tal-UE.

Biex titnieda inizjattiva, meħtieġa 7 ċittadini mill-UE, li jgħixu tal-anqas f’7 Stati Membri differenti li għandhom biżżejjed età biex jivvutaw. Meta inizjattiva tiġbor miljun firma bil-livelli minimi milħuqin tal-anqas f’7 pajjiżi, il-Kummissjoni Ewropea għandha tiddeċiedi jekk tiħux azzjoni jew le.

Ir-regoli u l-proċeduri li jirregolaw l-inizjattiva taċ-ċittadini huma stipulati f'Regolament tal-UE adottat mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Frar 2011.

X'jista' jiġi propost bħala inizjattiva taċ-ċittadini?

Inizjattiva taċ-ċittadini hi possibbli fi kwalunkwe qasam fejn il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tipproponi l-leġiżlazzjoni, pereżempju l-ambjent, l-agrikultura, it-trasport jew is-saħħa pubblika.

Għal aktar informazzjoni, ikklikkja hawnhekk.

Min jista' jorganizza inizjattiva taċ-ċittadini u kif?

Biex titnieda inizjattiva taċ-ċittadini, iċ-ċittadini jridu jiffurmaw "kumitat taċ-ċittadini" magħmul tal-anqas minn 7 ċittadini tal-UE li jgħixu tal-anqas f’7 stati membri differenti.

Il-membri tal-kumitat taċ-ċittadini għandhom ikunu ċittadini tal-UE bl-età li jivvutaw* fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew (18-il sena, ħlief fl-Awstrija, fejn l-età hi ta' 16-il sena).

L-inizjattivi taċ-ċittadini ma jistgħux jitmexxew minn organizzazzjonijiet. Madankollu, l-organizzazzjonijiet jistgħu jippromwovu jew jappoġġjaw l-inizjattivi sakemm jagħmlu dan b'mod trasparenti.

Il-kumitat taċ-ċittadini għandu jirreġistra l-inizjattiva tiegħu f’dan is-sit web qabel ma jibda jiġbor id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miċ-ċittadini. Ladarba tiġi kkonfermata r-reġistrazzjoni, l-organizzaturi jkollhom sena ċans biex jiġbru l-firem.

* Iċ-ċittadini m'hemmx għalfejn ikunu rreġistrati biex jivvutaw iżda jrid ikollhom biżżejjed età biex jagħmlu dan.
Għal aktar informazzjoni, ikklikkja hawnhekk.

Min jista' jiffirma inizjattiva taċ-ċittadini u kif?

Iċ-ċittadini kollha tal-UE (iċ-ċittadini ta' stat membru) b'età li jistgħu jivvutaw* fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew (18-il sena, ħlief fl-Awstrija, fejn l-età hi ta' 16-il sena) jistgħu jiffirmaw inizjattiva taċ-ċittadini.

Biex jagħtu l-appoġġ tagħhom għal inizjattiva, iċ-ċittadini għandhom jimlew formola speċifika ta' dikjarazzjoni ta' appoġġ li jipprovdu l-organizzaturi, stampata jew online. Mhux possibbli tiffirma inizjattiva f’dan is-sit web.

* Iċ-ċittadini m'hemmx għalfejn ikunu rreġistrati biex jivvutaw iżda jrid ikollhom biżżejjed età biex jagħmlu dan.
Għal aktar informazzjoni, ikklikkja hawnhekk.

X'jiġri meta inizjattiva taċ-ċittadini tilħaq miljun firma?

Il-Kummissjoni teżamina bir-reqqa l-inizjattiva. Fi żmien 3 xhur wara li tirċievi l-inizjattiva:

Din it-tweġiba, li tiġi f'forma ta' komunikazzjoni, tiġi adottata formalment mill-Kulleġġ tal-Kummissarji u tiġi ppubblikata bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

Il-Kummissjoni mhix obbligata tipproponi liġi b'riżultat ta' inizjattiva. Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tressaq proposta ta' liġi, tibda l-proċedura leġiżlattiva normali: il-proposta tal-Kummissjoni tiġi sottomessa lil-leġiżlatur (ġeneralment il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jew f'xi każijiet il-Kunsill biss) u, jekk tiġi adottata, issir liġi.

Għal aktar informazzjoni, ikklikkja hawnhekk.