Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Svarīgākie fakti

Kas ir Eiropas pilsoņu iniciatīva?

Tā ir līdzdalības demokrātijas rīks, ar kura palīdzību pilsoņi var ieteikt konkrētas regulējuma izmaiņas jebkurā jomā, par kuru Eiropas Komisijai ir tiesības ierosināt jaunus tiesību aktus. Piemēram, tādās jomās kā vide, lauksaimniecība, enerģētika, transports un tirdzniecība.

Pilsoņu iniciatīva ir iespēja pilsoņiem no dažādām dalībvalstīm apvienot spēkus, lai viņiem būtiskā jautājumā ietekmētu ES lēmumu pieņemšanu.

Iniciatīvu var ierosināt septiņi ES pilsoņi, kas dzīvo vismaz septiņās dažādās ES dalībvalstīs un sasnieguši pietiekamu vecumu, lai drīkstētu piedalīties vēlēšanās. Kad iniciatīvai ir savākts kopā vismaz miljons parakstu un sasniegts minimālais atbalstītāju skaits vismaz 7 valstīs, Eiropas Komisijai ir jāizlemj, vai rīkoties.

Noteikumi un procedūras, kas regulē pilsoņu iniciatīvu, izklāstītas ES regulā, kuru Eiropas Parlaments un ES Padome pieņēma 2011. gada februārī.

Par ko var ierosināt pilsoņu iniciatīvu?

Pilsoņu iniciatīva drīkst attiekties uz jebkuru jomu, par kuru Komisija ir tiesīga ierosināt tiesību aktus, piemēram, vides aizsardzību, lauksaimniecību, transportu vai sabiedrības veselību.

Lai uzzinātu vairāk, noklikšķiniet te.

Kas var organizēt pilsoņu iniciatīvu, un kā tas darāms?

Lai ierosinātu šādu iniciatīvu, pilsoņiem jāizveido pilsoņu komiteja, kurā ir vismaz septiņi ES pilsoņi, kuri dzīvo septiņās dažādās dalībvalstīs.

Komitejas locekļiem ir jābūt ES pilsoņiem, kuri sasnieguši pietiekamu vecumu, lai varētu balsot* Eiropas Parlamenta vēlēšanās (18 gadus, izņemot Austriju, kur tiesības balsot ir no 16 gadu vecuma).

Organizācijas nedrīkst rīkot pilsoņu iniciatīvas. Tomēr organizācijas drīkst sekmēt vai atbalstīt ierosinātās iniciatīvas, ja tas tiek darīts, nodrošinot pilnīgu caurskatāmību.

Pilsoņu komitejai sava iniciatīva ir vispirms jāreģistrē šajā vietnē, un tikai pēc tam tā drīkst sākt atbalsta paziņojumu vākšanu no pilsoņiem. No dienas, kad reģistrācija apstiprināta, organizētājiem dots viens gads laika parakstu vākšanai.

* Pilsoņiem nav jābūt iekļautiem vēlēšanu sarakstos, viņiem vienkārši ir jābūt sasniegušiem pietiekamu vecumu.
Lai uzzinātu vairāk, noklikšķiniet te.

Kas var parakstīt pilsoņu iniciatīvu, un kā tas darāms?

Pilsoņu iniciatīvu drīkst parakstīt visi ES pilsoņi (proti, tās dalībvalstu pilsoņi), kuri ir sasnieguši pietiekamu vecumu*, lai varētu balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās (18 gadus, izņemot Austriju, kur tiesības balsot ir no 16 gadu vecuma).

Lai paustu atbalstu iniciatīvai, pilsoņiem jāaizpilda īpaša paziņojuma par atbalstu veidlapa, ko drukātā veidā vai elektroniski sagatavojuši organizatori. Šajā vietnē nevar paust atbalstu iniciatīvai.

* Pilsoņiem nav jābūt iekļautiem vēlēšanu sarakstos, viņiem vienkārši ir jābūt sasniegušiem pietiekamu vecumu.
Lai uzzinātu vairāk, noklikšķiniet te.

Kas notiek pēc tam, kad pilsoņu iniciatīvu parakstījuši miljons pilsoņu?

Komisija rūpīgi iepazīsies ar iniciatīvu. Trīs mēnešu laikā no dienas, kad Komisija iniciatīvu saņēmusi,

Minēto atbildi sniegs paziņojuma veidā, un šo paziņojumu oficiāli pieņems Eiropas Komisijas komisāru kolēģija. To publicēs visās ES oficiālajās valodās.

Komisijai nav pienākuma ierosināt tiesību aktus, reaģējot uz kādu iniciatīvu. Ja Komisija nolems ierosināt tiesību akta projektu, sāksies parastā likumdošanas procedūra: Komisijas izstrādāto projektu iesniegs likumdevējam (parasti Eiropas Parlamentam un Padomei, bet atsevišķos gadījumos tikai Padomei). Ja likumdevējs projektu pieņems, tas iegūs likuma spēku.

Lai uzzinātu vairāk, noklikšķiniet te.