Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Svarīgākie fakti

Kas ir Eiropas pilsoņu iniciatīva?

Eiropas pilsoņu iniciatīva ir aicinājums Eiropas Komisijai, lai tā ierosina tiesību aktus par jautājumiem, kuri ietilpst ES kompetencē. Pilsoņu iniciatīva jāatbalsta vismaz miljonam ES pilsoņu no vismaz septiņām dalībvalstīm (kopā to ir 28). Turklāt katrā no šīm septiņām valstīm jāsavāc vismaz minimālais skaits parakstu.

Pilsoņu iniciatīvas procedūra un noteikumi ir izklāstīti regulā, ko Eiropas Parlaments un Padome pieņēmuši 2011. gada februārī.

Par ko var ierosināt pilsoņu iniciatīvu?

Pilsoņu iniciatīva drīkst attiekties uz jebkuru jomu, par kuru Komisija ir tiesīga ierosināt tiesību aktus, piemēram, par vides aizsardzību, lauksaimniecību, transportu vai sabiedrības veselību.

Sīkāku informāciju atradīsiet te.

Kas var organizēt pilsoņu iniciatīvu, un kā tas darāms?

Lai ierosinātu šādu iniciatīvu, pilsoņiem jāizveido pilsoņu komiteja, kurā ir vismaz septiņi ES pilsoņi, kuri dzīvo septiņās dažādās dalībvalstīs.

Komitejas locekļiem ir jābūt ES pilsoņiem, kuri sasnieguši pietiekamu vecumu, lai varētu balsot* Eiropas Parlamenta vēlēšanās (18 gadus, izņemot Austriju, kur tiesības balsot ir no 16 gadu vecuma).

Organizācijas nedrīkst rīkot pilsoņu iniciatīvas. Tomēr organizācijas drīkst sekmēt vai atbalstīt ierosinātās iniciatīvas, ja tas tiek darīts, nodrošinot pilnīgu caurskatāmību.

Pilsoņu komitejai sava iniciatīva ir vispirms jāreģistrē šajā vietnē, un tikai pēc tam tā drīkst sākt atbalsta paziņojumu vākšanu no pilsoņiem. No dienas, kad reģistrācija apstiprināta, organizētājiem dots viens gads laika parakstu vākšanai.

* Pilsoņiem nav jābūt iekļautiem vēlēšanu sarakstos, viņiem vienkārši ir jābūt sasniegušiem pietiekamu vecumu.
Sīkāku informāciju atradīsiet te.

Kas var parakstīt pilsoņu iniciatīvu, un kā tas darāms?

Pilsoņu iniciatīvu drīkst parakstīt visi ES pilsoņi (proti, tās dalībvalstu pilsoņi), kuri ir sasnieguši pietiekamu vecumu*, lai varētu balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās (18 gadus, izņemot Austriju, kur tiesības balsot ir no 16 gadu vecuma).

Lai paustu atbalstu iniciatīvai, pilsoņiem jāaizpilda īpaša paziņojuma par atbalstu veidlapa, ko drukātā veidā vai elektroniski sagatavojuši organizatori. Šajā vietnē nevar paust atbalstu iniciatīvai.

* Pilsoņiem nav jābūt iekļautiem vēlēšanu sarakstos, viņiem vienkārši ir jābūt sasniegušiem pietiekamu vecumu.
Sīkāku informāciju atradīsiet te.

Kas notiek pēc tam, kad pilsoņu iniciatīvu parakstījuši miljons pilsoņu?

Komisija rūpīgi iepazīsies ar iniciatīvu. Trīs mēnešu laikā no dienas, kad Komisija iniciatīvu saņēmusi,

Minēto atbildi sniegs paziņojuma veidā, un šo paziņojumu oficiāli pieņems Eiropas Komisijas komisāru kolēģija. To publicēs visās ES oficiālajās valodās.

Tomēr Komisijai nav obligāta pienākuma ierosināt tiesību aktus, reaģējot uz kādu iniciatīvu. Ja Komisija nolems ierosināt tiesību akta projektu, sāksies parastā likumdošanas procedūra: Komisijas izstrādāto projektu iesniegs likumdevējam (parasti Eiropas Parlamentam un Padomei, bet atsevišķos gadījumos tikai Padomei). Ja likumdevējs projektu pieņems, tas iegūs likuma spēku.

Sīkāku informāciju atradīsiet te.