Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Pagrindinė informacija

Kas yra Europos piliečių iniciatyva?

Tai yra dalyvaujamosios demokratijos priemonė, kuria naudodamiesi piliečiai gali siūlyti konkrečius teisinius pokyčius bet kokioje srityje, kurioje Europos Komisija turi įgaliojimus siūlyti teisės aktus, pavyzdžiui, aplinkos, žemės ūkio, energetikos, transporto ar prekybos.

Ši priemonė suteikia galimybę skirtingų valstybių narių piliečiams sutelkti jėgas ir drauge veikti ES politikos formavimo procesus rūpimu klausimu.

Pradėti iniciatyvą gali 7 ES piliečiai, gyvenantys bent 7 skirtingose valstybėse narėse ir sulaukę tokio amžiaus, kad turėtų teisę balsuoti. Kai surenkamas1 milijonas iniciatyvai pritariančių piliečių parašų ir jeigu bent 7 šalyse surenkamas minimalus būtinas jų skaičius, Europos Komisija turi nuspręsti, ar imtis veiksmų.

Piliečių iniciatyvos taisyklės ir procedūros nustatytos 2011 m. vasarį Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos priimtame ES reglamente.

Ką galima siūlyti kaip piliečių iniciatyvą?

Piliečių iniciatyva gali būti bet kurios srities, kurioje Komisija turi įgaliojimus siūlyti teisės aktus, pavyzdžiui, aplinkos, žemės ūkio, transporto ar visuomenės sveikatos.

Daugiau informacijos rasite čia.

Kas gali rengti piliečių iniciatyvą ir kaip?

Pradėti iniciatyvą norintys piliečiai turi suformuoti piliečių komitetą, kurį sudarytų mažiausiai 7 ES piliečiai, kurie būtų bent 7 skirtingų valstybių narių gyventojai.

Piliečių komiteto nariais gali tapti ES piliečiai, sulaukę amžiaus, nuo kurio galima balsuoti* Europos Parlamento rinkimuose (18 metų visose šalyse, išskyrus Austriją, kurioje galima balsuoti nuo 16 metų).

Piliečių iniciatyvų negali imtis organizacijos. Tačiau organizacijos gali reklamuoti arba remti iniciatyvas su sąlyga, kad tai būtų daroma visiškai skaidriai.

Prieš pradėdamas rinkti piliečių pritarimo pareiškimus piliečių komitetas privalo užregistruoti savo iniciatyvą šioje interneto svetainėje. Kai registracija patvirtinama, organizatoriai turi vienus metus parašams surinkti.

* Nėra būtina, kad piliečiai būtų įtraukti į rinkėjų sąrašus, jie tiesiog turi būti sulaukę reikiamo amžiaus.
Daugiau informacijos rasite čia.

Kas gali pasirašyti piliečių iniciatyvą ir kaip?

Pasirašyti piliečių iniciatyvą gali visi ES piliečiai (valstybių narių piliečiai), sulaukę amžiaus, nuo kurio galima balsuoti* Europos Parlamento rinkimuose (18 metų visose šalyse, išskyrus Austriją, kur balsuoti galima nuo 16 metų).

Pritarti iniciatyvai norintys piliečiai turi užpildyti specialią popierinę arba internetinę pritarimo pareiškimo formą, kurią pateikia organizatoriai. Šioje svetainėje iniciatyvų pasirašyti negalima.

* Nėra būtina, kad piliečiai būtų įtraukti į rinkėjų sąrašus, jie tiesiog turi būti sulaukę reikiamo amžiaus.
Daugiau informacijos rasite čia.

Kas vyks po to, kai piliečių iniciatyvą pasirašys milijonas žmonių?

Komisija atidžiai išnagrinės iniciatyvą. Praėjus 3 mėnesiams nuo iniciatyvos gavimo:

Atsakymą, kuris bus pateikiamas komunikatu, oficialiai patvirtins Komisijos narių kolegija ir jis bus paskelbtas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Siūlyti teisės aktų dėl piliečių iniciatyvų Komisija nėra įpareigota. Jei Komisija nuspręs teisės akto pasiūlymą pateikti, prasidės įprasta teisėkūros procedūra: Komisijos pasiūlymas bus pateiktas teisės aktų leidėjui (paprastai tai – Europos Parlamentas ir Taryba arba, kai kuriais atvejais, tik Taryba) ir, jei bus patvirtintas, taps teisės aktu.

Daugiau informacijos rasite čia.