Navigation path

Kezdőlap Kapcsolat Honlaptérkép

A polgári kezdeményezésről

Kezdeményezés keresése

Kezdeményezés szervezése

További információk

  • RSS
Alapvető információk

Mi az európai polgári kezdeményezés?

Az európai polgári kezdeményezés a részvételi demokrácia eszköze, amely lehetővé teszi az EU polgárainak, hogy konkrét jogi intézkedéseket kezdeményezzenek azokon a területeken, amelyeken az Európai Bizottság jogszabályjavaslat előterjesztésére jogosult, így például a környezetvédelem, a mezőgazdaság, az energiaügy, a közlekedés és a kereskedelem terén.

Az európai polgári kezdeményezés intézménye lehetővé teszi, hogy az Európai Unió különböző tagországainak lakosai egymással összefogva közvetlenül hatást gyakoroljanak az uniós szakpolitikai döntéshozatalra a számukra fontos ügyekben.

Polgári kezdeményezést hét olyan uniós polgár indíthat, akik állandó lakóhelyük szerint legalább hét különböző tagállamot képviselnek, és elérték a választójogi korhatárt. Ha egy polgári kezdeményezés szervezőinek sikerült összegyűjteniük legalább egymillió aláírást úgy, hogy a támogató nyilatkozatok száma legalább hét országban elérte az adott országra vonatkozóan előírt küszöbértéket, a Bizottságnak döntést kell hoznia arról, hogy eljár-e az ügyben vagy sem.

A polgári kezdeményezés szabályait és az arra vonatkozó eljárásokat uniós rendelet határozza meg, amelyet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2011 februárjában fogadott el.

Mire lehet javaslatot tenni polgári kezdeményezés formájában?

Bármely olyan területen lehet polgári kezdeményezést indítani, ahol hatáskörének megfelelően a Bizottság jogalkotási javaslatot terjeszthet elő. Ilyen terület például a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a közlekedés és a közegészségügy.

További információkért kérjük, kattintson ide.

Ki szervezhet európai polgári kezdeményezést és hogyan?

Polgári kezdeményezés indításához ún. polgári bizottságot kell létrehozni, amely legalább hét olyan uniós polgárból áll, akik állandó lakóhelyüket tekintve legalább hét különböző tagállamot képviselnek.

A polgári bizottságnak csak olyan uniós polgár lehet tagja, aki elérte az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort* (amely 18 év, kivéve Ausztriát és Máltát, ahol a választójogi korhatár 16 év, valamint Görögországot, ahol 17 év).

Szervezetek nem indíthatnak polgári kezdeményezést, de népszerűsíthetnek vagy támogathatnak kezdeményezéseket, amennyiben azt teljes átláthatósággal teszik.

A polgári bizottságnak a kezdeményezést nyilvántartásba kell vetetnie ezen a honlapon, mielőtt elkezdené gyűjteni a támogató nyilatkozatokat a polgároktól. A szervezőknek a nyilvántartásba vétel visszaigazolását követően egy évük van az aláírások összegyűjtésére.

* A korhatár elérése elegendő a részvételi feltétel teljesítéséhez, nem kell a választói névjegyzékben szerepelni.
További információkért kérjük, kattintson ide.

Ki írhat alá polgári kezdeményezést és hogyan?

Bármely uniós polgár (egy uniós tagország bármely állampolgára), aki betöltötte az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort* (amely 18 év, kivéve Ausztriát és Máltát, ahol a választójogi korhatár 16 év, valamint Görögországot, ahol 17 év), aláírhat polgári kezdeményezést.

Azoknak a polgároknak, akik támogatni szeretnének egy kezdeményezést, papír- vagy elektronikus formátumban ki kell tölteniük egy, a támogató nyilatkozatok gyűjtésére szolgáló formanyomtatványt. Ezen a honlapon nincs lehetőség kezdeményezések aláírására.

* A korhatár elérése elegendő a részvételi feltétel teljesítéséhez, nem kell a választói névjegyzékben szerepelni.
További információkért kérjük, kattintson ide.

Mi történik akkor, amikor összegyűlik egymillió aláírás egy polgári kezdeményezéshez?

A Bizottság a kezdeményezést gondosan megvizsgálja. A kezdeményezés beérkezésétől számított három hónapon belül:

A közlemény formájában megfogalmazott választ a biztosi testület hivatalosan elfogadja, és az EU összes hivatalos nyelvén közzéteszi.

A Bizottság nem köteles a kezdeményezés nyomán jogalkotási javaslatot előterjeszteni. Ha a Bizottság jogalkotási javaslat előterjesztése mellett dönt, a szokásos jogalkotási eljárás indul el: a Bizottság javaslata a jogalkotó (rendszerint az Európai Parlament és a Tanács, vagy bizonyos esetekben csak a Tanács) elé kerül, és elfogadása esetén jogszabály válik belőle.

További információkért kérjük, kattintson ide.