Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
Buneolas

Cad é an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh?

Is éard atá ann uirlis a ligeann do na saoránaigh páirt a ghlacadh sa phróiseas daonlathach trí chaoi a thabhairt dóibh athruithe sonracha ar an dlí a mholadh in aon cheann de na réimsí ina bhfuil sé de chumhacht ag an gCoimisiún reachtaíocht a mholadh, e.g. comhshaol, talmhaíocht, fuinneamh, iompar, trádáil.

Is féidir le saoránaigh ó Bhallstáit éagsúla ar mór acu saincheist áirithe teacht le chéile féachaint tionchar a imirt ar pholasaí an Aontais i leith na saincheiste sin.

Chun tionscnamh a sheoladh, teastaíonn 7 saoránach den Aontas, a bhfuil cónaí orthu i 7 mBallstát éagsúla ar a laghad, agus an aois vótála slánaithe acu. Ar 1 mhilliún síniú a bheith bailithe i leith an tionscnaimh, agus íosmhéid sínithe sroichte i 7 mBallstát ar a laghad, ní mór don Choimisiún cinneadh a dhéanamh an ndéanfaidh sé beart nó nach ndéanfaidh.

Na rialacha agus na nósanna imeachta a rialaíonn an Tionscnamh ó na Saoránaigh, leagtar amach iad i Rialachán de chuid an Aontais Eorpaigh a ghlac Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh i bhFeabhra 2011.

Cad is féidir a mholadh mar thionscnamh ó na saoránaigh?

Is féidir tionscnamh ó na saoránaigh a bheartú in aon réimse ina bhfuil sé de chumhacht ag an gCoimisiún reachtaíocht a mholadh, e.g. comhshaol, talmhaíocht, fuinneamh, iompar, trádáil.

Má tá tuilleadh eolais uait cliceáil anseo.

Cé is féidir tionscnamh ó na saoránaigh a eagrú agus conas a eagraítear é?

Chun tionscnamh ó na saoránaigh a sheoladh, ní mór "coiste saoránach" a bhunú, agus ar a laghad 7 saoránach den Aontas ina gcomhaltaí de agus iad ina gcónaí i 7 mBallstát éagsúla ar a laghad.

Ní mór, freisin, an aois vótála* do thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa a bheith bainte amach ag comhaltaí an Choiste (18 mbliana seachas i gcás na Ostaire, áit arb é 16 bliana an aois vótála).

Ní ceadmhach eagraíochtaí tionscnamh ó na saoránaigh a sheoladh. Ach is ceadmhach eagraíochtaí tionscnamh a chur chun cinn nó tacú le tionscnamh ar choinníoll gur le lán-trédhearcacht a dhéanann siad sin.

Ní mór don choiste saoránach a thionscnamh a chlárú ar an láithreán gréasáin seo sula dtosaí sé ag bailiú ráiteas tacaíochta ó shaoránaigh. Ach an clárú a bheith dearbhaithe, beidh aon bhliain amháin ag na heagraithe chun sínithe a bhailiú.

* Ní gá go mbeadh saoránaigh cláraithe chun vótáil, is leor an aois vótála a bheith slánaithe acu.
Má tá tuilleadh eolais uait cliceáil anseo.

Cé is féidir tacú le tionscnamh ó na saoránaigh agus conas a dhéantar sin?

Is ceadmhach do shaoránaigh uile an Aontais (náisiúnaigh de Bhallstát) a bhfuil an aois vótála do thoghcháin Pharlaimint na hEorpa bainte amach acu (18 mbliana seachas i gcás na hOstaire, áit arb é 16 bliana an aois vótála), is ceadmhach dóibh sin tionscnamh ó na saoránaigh a shíniú.

Chun tacú le tionscnamh, ní mór don saoránach foirm ráitis tacaíochta shonrach, a chuirfidh na heagraithe ar fáil, a líonadh isteach ar pháipéar nó ar líne. Ní féidir tionscnamh a shíniú ar an láithreán gréasáin seo.

* Ní gá go mbeadh saoránaigh cláraithe chun vótáil, is leor an aois vótála a bheith slánaithe acu.
Má tá tuilleadh eolais uait cliceáil anseo.

Cad a tharlaíonn nuair a bhailítear milliún síniú do thionscnamh ó na saoránaigh?

Scrúdaíonn an Coimisiún an tionscnamh go cáiréiseach. Laistigh de 3 mhí tar éis an tionscnamh a fháil:

Déanfaidh Coláiste na gCoimisinéirí an fhreagairt sin, a bheidh ina Teachtaireacht, a ghlacadh go foirmiúil agus foilseofar i dteangacha oifigiúla uile an Aontais í.

Níl aon oibleagáid ar an gCoimisiún reachtaíocht a mholadh mar thoradh ar thionscnamh. Má chinneann an Coimisiún togra reachtach a mholadh mar fhreagairt ar thionscnamh ó na saoránaigh, is é an gnáthnós imeachta reachtach a úsáidtear chuige sin: cuirtear togra reachtach an Choimisiúin faoi bhráid an reachtóra (Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle de ghnáth, nó i gcásanna áirithe, an Chomhairle amháin), agus má ghlacann an dá institiúid sin leis an togra, déantar dlí de.

Má tá tuilleadh eolais uait cliceáil anseo.