Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
Bunfhíorais

Cad is Tionscnamh Eorpach na Saoránach ann?

Tionscnamh Eorpach na saoránach, sin cuireadh don Choimisiún Eorpach chun reachtaíocht a mholadh faoi cheisteanna a bhfuil sé d'inniúlacht ag an AE reachtú iontu. Ní mór go mbeadh tacaíocht ó mhilliún saoránach de chuid an AE ag son tionscnamh saoránach, daoine arb as 7 as measc 28 ballstát ar a laghad iad. Is gá íoslíon na sínitheoirí i ngach ceann de na 7 mballstát sin.

Na rialacha is na nósanna imeachta a rialaíonn tionscnamh na saoránach, leagtar amach iad i Rialachán de chuid an AE a ghlac Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh i bhFeabhra 2011.

Cad is féidir a mholadh mar thionscnamh ó na saoránaigh?

Is féidir tionscnamh saoránach a dhéanamh in aon réimse ina bhfuil sé de chumhacht ag an gCoimisiún reachtaíocht a mholadh, mar shampla, i réimsí mar chomhshaol, talmhaíocht, iompar nó sláinte phoiblí.

Do bhreis eolais, gliogáil anseo.

Cé atá in ann tionscnamh saoránach a eagrú agus conas?

Chun tionscnamh saoránach a sheoladh, ní mór do shaoránaigh "coiste saoránach" a dhéanamh, ina mbeidh ar a laghad 7 saoránach de chuid an AE atá ina gcónaí i 7 mballstát ar leith ar a laghad.

Ní mór do bhaill choiste na saoránach a bheith ina saoránaigh de chuid an AE atá sách sean le vótáil* i dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa (18 seachas san Ostair, áit ar 16 an aois).

Ní féidir le heagrais tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh a reáchtáil. Ach féadfaidh eagrais tionscnaimh a chur chun cinn nó tacú leo ar choinníoll gur le lán-trédhearcacht a dhéanfaidh siad é.

Ní mór don choiste saoránach a thionscnamh a chlárú ar an suíomh gréasáin seo sula dtosaí sé ag bailiú ráiteas tacaíochta ó shaoránaigh. Ach an clárú a bheith dearbhaithe, beidh bliain amháin ag eagraithe chun sínithe a bhailiú.

* Ní gá go mbeadh saoránaigh cláraithe chun vótáil, is leor go mbeidís sách sean chuige.
Do bhreis eolais, gliogáil anseo.

Cé atá in ann tacú le tionscnamh saoránach?

Saoránaigh uile an AE(náisiúnaigh ballstáit) atá sách sean le vótáil* i dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa (18 seachas san Ostair, áit ar 16 an aois), féadfaidh siad tacú le tionscnamh saoránach.

Chun tacú le tionscnamh, ní mór do shaoránaigh sainfhoirm ráiteas tacaíochtaa chuireann na heagraithe ar fáil, a shíniú ar pháipéar nó ar líne. Ní féidir tionscnamh a shíniú ar an suíomh gréasáin seo.

* Ní gá go mbeadh saoránaigh cláraithe chun vótáil, is leor go mbeidís sách sean chuige.
Do bhreis eolais, gliogáil anseo.

Cad a tharlaíonn nuair a fhaigheann tionscnamh saoránach milliún siniú?

Scrúdóidh an Coimisiún an tionscnamh go cáiréiseach. Laistigh de 3 mhí tar éis an tionscnamh a fháil:

Glacfaidh Coláiste na hCoimisinéirí an fhreagairt sin, a bheidh ina Teachtaireacht, go foirmiúil agus foilseofar i dteangacha oifigiúla uile an AE í.

Níl iallach ar an gCoimisiún reachtaíocht a mholadh mar thoradh ar thionscnamh, ámh. Má chinneann an Coimisiún togra reachtach a chur ar aghaidh mar fhreagairt ar thionscnamh saoránach, tosófar an gnáth-nós imeachta reachtach: cuirfear togra an Choimisiúin faoi bhráid an reachtóra (Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle de ghnáth, nó i gcásanna áirithe, an Chomhairle amháin), agus ní mór go nglacfaidís é chun dlí a dhéanamh de.

Do bhreis eolais, gliogáil anseo.