Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Perustiedot

Mikä on eurooppalainen kansalaisaloite?

Eurooppalaisella kansalaisaloitteella pyydetään Euroopan komissiota tekemään säädösehdotus aiheesta, joka kuuluu EU:n toimivaltaan. Kansalaisaloitteella on oltava yhteensä vähintään miljoona allekirjoittajaa, jotka asuvat vähintään 7 EU-maassa (28 jäsenvaltion EU:ssa). Aloitteelle on kerättävä kussakin 7 maassa tietty vähimmäismäärä allekirjoittajia.

Kansalaisaloitteen säännöt ja menettelyt on vahvistettu EU:n asetuksessa, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat helmikuussa 2011.

Millaisesta aiheesta voi tehdä kansalaisaloitteen?

Kansalaisaloitteen voi tehdä alalla, jolla komissiolla on toimivaltuudet tehdä säädösehdotuksia. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi ympäristönsuojelu, maatalous, liikenne ja kansanterveys.

Kuka voi tehdä kansalaisaloitteen, ja miten se tehdään?

Kansalaisaloitteen tekemistä varten on perustettava kansalaistoimikunta. Toimikunnassa on oltava vähintään 7 EU-kansalaista, jotka ovat vähintään 7:n eri EU-maan asukkaita.

Kansalaistoimikunnan jäsenten on oltava ikänsä puolesta oikeutettuja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa* (alaikäraja 18 vuotta kaikissa maissa paitsi Itävallassa, jossa äänioikeusikä on 16 vuotta).

Organisaatiot eivät voi tehdä kansalaisaloitteita, mutta ne voivat tukea ja rahoittaa niitä, kunhan ne tekevät sen täysin avoimesti.

Kansalaistoimikunnan (eli aloitteen järjestäjien) on rekisteröitävä aloitteensa tällä sivustolla ennen kuin sille aletaan kerätä tuenilmauksia (eli allekirjoituksia) kansalaisilta. Kun rekisteröinti on vahvistettu, allekirjoituksia voidaan kerätä yhden vuoden ajan.

* Kansalaisten ei välttämättä tarvitse olla äänioikeusrekisterissä, vain ikärajan tulee täyttyä.

Kuka voi allekirjoittaa kansalaisaloitteen, ja miten se tehdään?

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa kuka tahansa EU-kansalainen (EU:n jäsenvaltion kansalainen), joka on ikänsä puolesta oikeutettu äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa* (alaikäraja 18 vuotta kaikissa maissa paitsi Itävallassa, jossa äänioikeusikä on 16 vuotta).

Kansalaisaloitteelle voi antaa kannatuksensa täyttämällä tuenilmauslomakkeen, jonka aloitteen järjestäjät laativat. Kyseessä voi olla paperilomake tai verkkolomake. Kansalaisaloitteita ei voi allekirjoittaa tällä verkkosivustolla.

* Kansalaisten ei välttämättä tarvitse olla äänioikeusrekisterissä, vain ikärajan tulee täyttyä.

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun kansalaisaloitteelle on saatu miljoona allekirjoittajaa?

Komissio perehtyy aloitteeseen perusteellisesti. Kolmen kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta

Vastaus annetaan tiedonannon muodossa. Tiedonanto on EU-komissaarien hyväksymä virallinen asiakirja, joka julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Komissio ei ole velvollinen tekemään säädösehdotusta kansalaisaloitteen perusteella. Jos komissio päättää tehdä säädösehdotuksen, alkaa normaali lainsäädäntäprosessi: komissio antaa lakiehdotuksensa lainsäätäjälle (yleensä Euroopan parlamentille ja neuvostolle tai joissakin tapauksissa vain neuvostolle). Laki tulee voimaan vain, jos lainsäätäjä hyväksyy ehdotuksen.