Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Peamised faktid

Mis on Euroopa kodanikualgatus?

See on osalusdemokraatia vahend, mis võimaldab kodanikel teha ettepanekuid konkreetsete õiguslike muudatuste kohta kõigis valdkondades, kus Euroopa Komisjon on pädev esitama seadusandlikke ettepanekuid (nt keskkond, põllumajandus, energeetika, transport või kaubandus).

Algatus võimaldab eri liikmesriikide kodanikel neile kõigile südamelähedases küsimuses ühineda, et mõjutada ELi poliitika kujundamist.

Algatust saavad käivitada 7 ELi kodanikku, kes elavad vähemalt 7 erinevas ELi liikmesriigis ning on piisavalt vanad, et hääletada. Kui algatus kogub 1 miljon allkirja ja vähemalt 7 liikmesriigis saavutatakse nende nõutav miinimumarv, peab Euroopa Komisjon otsustama, kas võtta meetmeid või mitte.

Kodanikualgatust hõlmavad eeskirjad ja menetlused on sätestatud ELi määruses, mis võeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt vastu 2011. aasta veebruaris.

Mida võib kodanikualgatuse raames välja pakkuda?

Kodanikualgatust on võimalik esitada mis tahes valdkonna kohta, kus komisjonil on õigusloomepädevus, näiteks keskkond, põllumajandus, transport või rahvatervis.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin.

Kes võib kodanikualgatust korraldada ja kuidas?

Kodanikualgatuse käivitamiseks peavad kodanikud moodustama kodanike komitee, mis koosneb vähemalt 7 ELi kodanikust, kes elavad vähemalt 7 erinevas ELi liikmesriigis.

Kodanike komitee liikmed peavad olema ELi kodanikud, kes on piisavalt vanad, et hääletada* Euroopa Parlamendi valimistel (üldjuhul 18, välja arvatud Austrias, kus valimisõigus algab 16. eluaastast).

Kodanikualgatust ei saa korraldada organisatsioonid. Siiski võivad organisatsioonid algatusi edendada või toetada, eeldusel et seda tehakse läbipaistvalt.

Kodanike komitee peab registreerima oma algatuse käesoleval veebisaidil enne kodanikelt toetusavalduste kogumise alustamist. Pärast registreerimise kinnitamist on korraldajatel allkirjade kogumiseks aega üks aasta.

* Kodanikud ei pea olema valijaks registreeritud, nad peavad olema lihtsalt piisavad vanad.
Lisateabe saamiseks klõpsake siin.

Kes võib kodanikualgatusele alla kirjutada ja kuidas?

Kodanikualgatusele võivad alla kirjutada kõik ELi kodanikud (liikmesriigi kodanikud), kes on piisavalt vanad, et hääletada* Euroopa Parlamendi valimistel (üldjuhul 18, välja arvatud Austrias, kus valimisõigus algab 16. eluaastast).

Selleks et avaldada algatusele oma toetust, peavad kodanikud paberkandjal või elektrooniliselt täitma konkreetse toetusavalduse vormi, mille nad saavad korraldajatelt. Käesoleval veebisaidil ei ole võimalik algatusele alla kirjutada.

* Kodanikud ei pea olema valijaks registreeritud, nad peavad olema lihtsalt piisavad vanad.
Lisateabe saamiseks klõpsake siin.

Mis saab siis, kui kodanikualgatusele kirjutab alla miljon inimest?

Komisjon vaatab algatuse tähelepanelikult läbi. Kolme kuu jooksul pärast algatuse laekumist:

Komisjoni vastus, mis esitatakse teatise vormis, võetakse ametlikult vastu volinike kolleegiumi poolt ning avaldatakse kõigis ELi ametlikes keeltes.

Komisjonil ei lasu siiski kohustust teha algatuse tulemusena seadusandlik ettepanek. Kui komisjon otsustab esitada seadusandliku ettepaneku, algab tavapärane seadusandlik menetlus: komisjoni ettepanek esitatakse seadusandjale (Euroopa Parlamendile ja nõukogule või mõnel juhul üksnes nõukogule) ning selle vastuvõtmise korral muutub see kehtivaks seaduseks.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin.