Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Borgerinitiativet i grundtræk

Hvad er det europæiske borgerinitiativ?

Det europæiske borgerinitiativ er et instrument, der giver borgere mulighed for at foreslå konkrete lovændringer inden for områder, hvor Europa-Kommissionen har beføjelse til at fremsætte lovforslag, som f.eks. miljø, landbrug, energi, transport og handel.

Med et borgerinitiativ kan borgere fra forskellige medlemslande samles om et anliggende, der ligger dem på sinde, og forsøge at påvirke beslutningstagningen i EU.

For at iværksætte et borgerinitiativ skal I være 7 EU-borgere fra 7 forskellige EU-lande, og I skal være gamle nok til at stemme. Når et initiativ har indsamlet 1 million underskrifter og nået mindstetærsklen i mindst 7 lande, skal Europa-Kommissionen beslutte, om den vil træffe foranstaltninger på området.

Reglerne og procedurerne for borgerinitiativer er fastsat i en EU-forordning, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i februar 2011.

Hvad kan man foreslå med et borgerinitiativ?

Et borgerinitiativ skal vedrøre et af de områder, som Kommissionen har beføjelse til at foreslå lovgivning på. Det kan f.eks. være inden for miljø, landbrug, transport eller folkesundhed.

Klik her, hvis du vil vide mere.

Hvem kan iværksætte et borgerinitiativ og hvordan?

Borgere, der vil iværksætte et borgerinitiativ, skal danne en "borgerkomité" på mindst syv EU-borgere, som skal være bosat i mindst syv forskellige medlemslande.

Borgerkomitéens medlemmer skal have nået den alder, hvor de får valgret* til Europa-Parlamentet (18 år i alle lande undtagen Østrig, hvor det er 16 år).

Organisationer kan ikke iværksætte borgerinitiativer. Enhver organisation kan dog fremme eller støtte initiativer, hvis den gør det i fuld åbenhed.

Borgerkomitéen skal registrere sit initiativ her på webstedet, inden den begynder at indsamle støttetilkendegivelser fra borgerne. Når registreringen er bekræftet, har initiativtagerne et år til at indsamle underskrifter.

* Man behøver ikke at være optaget på en valgliste, men skal bare være gammel nok.
Klik her, hvis du vil vide mere.

Hvem kan underskrive et borgerinitiativ og hvordan?

Alle EU-borgere (statsborgere i et medlemsland), der har nået den alder, hvor de får valgret* til Europa-Parlamentet (18 år i alle lande undtagen Østrig, hvor det er 16 år), kan underskrive et borgerinitiativ.

Du støtter et initiativ ved at udfylde en særlig formular for støttetilkendegivelse, som du får fra initiativtagerne i papirform eller online. Du kan ikke underskrive initiativer her på webstedet.

* Man behøver ikke at være optaget på en valgliste, men skal bare være gammel nok.
Klik her, hvis du vil vide mere.

Hvad sker der, når et borgerinitiativ har fået en million underskrifter?

Kommissionen behandler initiativet grundigt. Inden for tre måneder efter at have modtaget initiativet:

Svaret gives i form af en meddelelse, som Kommissionen vedtager og offentliggør på alle officielle EU-sprog.

Et initiativ forpligter ikke Kommissionen til at foreslå lovgivning. Hvis Kommissionen beslutter at fremsætte et forslag til retsakt, starter den almindelige lovgivningsprocedure: Kommissionens forslag forelægges for de lovgivende institutioner (normalt Europa-Parlamentet og Rådet, men i visse tilfælde kun Rådet). Hvis det vedtages, bliver det til lovgivning.

Klik her, hvis du vil vide mere.