Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Základní informace

Co se skrývá pod pojmem „evropská občanská iniciativa“

Evropskou občanskou iniciativou občané vyzývají Evropskou komisi, aby v některé z oblastí spadajících do její kompetence navrhla právní předpis. K iniciativě se musí připojit alespoň jeden milion občanů EU, kteří musí pocházet z alespoň 7 různých členských států. V každém z těchto 7 členských států musí počet signatářů dosáhnout stanoveného limitu.

Pravidla a postupy, kterými se občanské iniciativy řídí, jsou stanoveny nařízením, které přijal Evropský parlament a Rada Evropské unie v únoru 2011.

Co může být předmětem návrhu občanské iniciativy?

Téma občanské iniciativy musí spadat do některé z oblastí, ve kterých má Komise pravomoc navrhovat právní akty – například do oblasti ochrany životního prostředí, zemědělství, dopravy nebo veřejného zdraví.

Další informace najdete zde.

Kdo může občanskou iniciativu zorganizovat a jak?

Iniciativu organizuje vždy výbor občanů složený alespoň ze sedmi osob, které mají bydliště nejméně v 7 různých členských státech.

Členové výboru musí být občané EU, kteří dosáhli věku, jenž je opravňuje hlasovat ve volbách* do Evropského parlamentu (tj. 18 let s výjimkou Rakouska, kde je tato hranice stanovena na 16 let).

Občanskou iniciativu nemohou iniciovat organizace. Smí ale navržené iniciativy propagovat a podporovat za předpokladu, že tak činí podle zásad transparentnosti.

Než začne výbor občanů sbírat prohlášení o podpoře, musí svůj návrh zaregistrovat na těchto internetových stránkách. Od chvíle, kdy je registrace potvrzena, mají organizátoři jeden rok na shromáždění dostatečného počtu podpisů.

* Občané musí pouze splňovat věkový limit (nemusí být na seznamech voličů).
Další informace najdete zde.

Kdo se může stát signatářem občanské iniciativy a jak?

Všichni občané EU (příslušníci členských států), kteří dosáhli věku, jež je opravňuje k účasti ve volbách* do Evropského parlamentu (tj. 18 let s výjimkou Rakouska, kde je tato hranice stanovena na 16 let).

Občané, kteří chtějí iniciativu podpořit, musí vyplnit zvláštní formulář prohlášení o podpoře, který jim poskytnou organizátoři, a to buď v elektronické nebo papírové podobě. Podpis nelze připojit na těchto internetových stránkách.

* Občané musí pouze splňovat věkový limit (nemusí být na seznamech voličů).
Další informace najdete zde.

Co následuje, když se organizátorům podaří shromáždit milion podpisů?

Komise iniciativu pečlivě posoudí. Do 3 měsíců od doručení iniciativy:

Tento dokument bude mít formu tzv. sdělení, které bude přijato v kolegiu komisařů a zveřejněno ve všech úředních jazycích Unie.

Právní akt Komise vydává na základě vlastního uvážení a nic ji k tomuto kroku nezavazuje. Pokud se Komise rozhodne předložit návrh právního předpisu, bude zahájen standardní legislativní postup: Návrh Komise bude postoupen legislativnímu orgánu (tj. Evropskému parlamentu a Radě nebo pouze Radě). Pokud jej tyto orgány schválí, stane se z něj právní předpis Evropské unie.

Další informace najdete zde.
Stáhnout příručku Evropská občanská iniciativa