Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Основни факти

Какво представлява Европейската гражданска инициатива?

Това е инструмент за демокрация на участието, който дава възможност на гражданите да предлагат конкретни законодателни промени във всяка област, в която Европейската комисия има правомощия да предлага законодателство, като например околна среда, селско стопанство, енергетика, транспорт или търговия.

Чрез дадена инициатива граждани от различни държави от ЕС могат да обединят усилията си по въпрос, който е близо до сърцата им, за да окажат влияние върху процеса на изготвяне на политиките на ЕС.

За организирането на инициатива са необходими 7 граждани на ЕС, които живеят в 7 различни държави членки и са на възраст, която им дава право да гласуват. След като дадена инициатива събере 1 милион подписа и минималните прагове са достигнати поне в 7 държави, Европейската комисия трябва да реши дали да предприеме действия или не.

Правилата и процедурите за Европейската гражданска инициатива са посочени в регламент на ЕС, приет от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз през февруари 2011 г.

Какво може да бъде предложено като гражданска инициатива?

Гражданска инициатива може да бъде предложена във всяка област, в която Комисията има правомощия да предлага законодателство, например околна среда, селско стопанство, транспорт или обществено здраве.

За повече информация щракнете тук.

Кой и как може да организира гражданска инициатива?

За да започнат гражданска инициатива, гражданите трябва да създадат граждански комитет, състоящ се от най-малко 7 граждани на ЕС, пребиваващи в поне 7 различни държави членки.

Членовете на гражданския комитет трябва да са граждани на ЕС и да са на възраст, позволяващ им да гласуват* на изборите за Европейски парламент (18 години освен в Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години).

Гражданска инициатива не може да бъде организирана от организации. Всяка организация обаче може да популяризира или подкрепя инициативи, при условие че прави това при пълна прозрачност.

Гражданският комитет трябва да регистрира инициативата си на този уебсайт, преди да започне да събира изявления за подкрепа от гражданите. След потвърждаване на регистрацията организаторите разполагат с една година за събиране на изявления за подкрепа.

* Не е задължително гражданите да са регистрирани да гласуват, достатъчно е да са навършили необходимата възраст.
За повече информация щракнете тук.

Кой и как може да подкрепи гражданска инициатива?

Всички граждани на ЕС (граждани на държава членка) на възраст, която им позволява да гласуват* на изборите за Европейски парламент (18 години освен в Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години), могат да подкрепят граждански инициативи.

За да подкрепят дадена инициатива, гражданите трябва да попълнят специален формуляр за изявление за подкрепа, предоставен от организаторите, който може да е на хартия или онлайн. Не можете да подкрепите инициатива на този уебсайт.

* Не е задължително гражданите да са регистрирани да гласуват, достатъчно е да са навършили необходимата възраст.
За повече информация щракнете тук.

Какво става, когато дадена гражданска инициатива събере 1 милион изявления за подкрепа?

Комисията ще разгледа внимателно инициативата. В рамките на 3 месеца след получаването на инициативата:

Този отговор ще бъде под формата на съобщение, прието официално от колегиума на членовете на Комисията и публикувано на всички официални езици на ЕС.

Комисията не е длъжна да предложи законодателство в резултат на инициатива. Ако Комисията реши да представи законодателно предложение, започва обикновената законодателна процедура – предложението на Комисията се изпраща до законодателните органи (обикновено Европейския парламент и Съвета, а в някои случаи само Съвета). Ако предложението бъде прието, то се превръща в закон.

За повече информация щракнете тук.