Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Основни факти

Какво представлява европейската гражданска инициатива?

Европейската гражданска инициатива представлява покана към Европейската комисия да предложи законодателство по въпроси, по които ЕС има законодателни компетенции. Дадена гражданска инициатива трябва да бъде подкрепена от поне един милион граждани на ЕС от най-малко 7 от общо 28-те държави-членки.. Във всяка от тези 7 държави се изисква достигането на минимален брой поддръжници.

Правилата и процедурите за гражданската инициатива са изложени в Регламент на ЕС, приет от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз през февруари 2011 г.

Какво може да бъде предложено като гражданска инициатива?

Гражданска инициатива може да бъде предложена във всяка област, в която Комисията има правомощия да предлага законодателство, например околна среда, селско стопанство, транспорт или обществено здраве.

За повече информация щракнете тук.

Кой и как може да организира гражданска инициатива?

За да започнат гражданска инициатива, гражданите трябва да създадат граждански комитет, състоящ се от най-малко 7 граждани на ЕС, пребиваващи в поне 7 различни държави-членки.

Членовете на гражданския комитет трябва да бъдат граждани на ЕС и достатъчно възрастни, за да гласуват* на изборите за Европейски парламент (18 години освен в Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години).

Гражданска инициатива не може да бъде организирана от организации. Всяка организация обаче може да популяризира или подкрепя инициативи, при условие че прави това при пълна прозрачност.

Гражданският комитет трябва да регистрира инициативата си на този уебсайт, преди да започне да събира изявления за подкрепа от гражданите. След потвърждаване на регистрацията, организаторите разполагат с една година за събиране на изявления за подкрепа.

* Не е задължително гражданите да са регистрирани да гласуват, достатъчно е да са навършили необходимата възраст.
За повече информация щракнете тук.

Кой и как може да подкрепи гражданска инициатива?

Всички граждани на ЕС (граждани на държава-членка) на възраст, която им позволява да гласуват* на изборите за Европейски парламент (18 години освен в Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години), могат да подкрепят гражданска инициатива.

За да подкрепят дадена инициатива, гражданите трябва да попълнят специален формуляр за изявление за подкрепа, предоставен от организаторите, който може да е на хартия или онлайн. Не можете да подкрепите инициатива на този уебсайт.

* Не е задължително гражданите да са регистрирани да гласуват, достатъчно е да са навършили необходимата възраст.
За повече информация щракнете тук.

Какво става, когато една гражданска инициатива събере 1 млн. изявления за подкрепа?

Комисията ще разгледа внимателно инициативата. В рамките на 3 месеца след получаването на инициативата:

Този отговор ще бъде под формата на съобщение, прието официално от колегиума на членовете на Комисията и публикувано на всички официални езици на ЕС.

Комисията не е длъжна да предложи законодателство в резултат на инициатива. Ако Комисията реши да направи законодателно предложение в отговор на гражданска инициатива, започва нормалната законодателна процедура - предложението на Комисията се изпраща до законодателя (по принцип Европейския парламент и Съвета или в някои случаи само Съвета). Ако бъде прието, то става закон.

За повече информация щракнете тук.