Navigation path

 • RSS

Aktuellt

 1. 11/12/2014 - Rättelser av bilagorna till förordningen om medborgarinitiativet har publicerats på 16 språk. Ändringarna har också förts in i kommissionens program för namninsamling och organisatörernas användarkonton på denna webbplats.
 2. 10/11/2014 - Nu finns det en uppdaterad version av dokumentet där du kan se vilket formulär du kan använda för att stödja ett medborgarinitiativ beroende på ditt medborgarskap och var du är bosatt.
 3. 28/08/2014 - En uppdaterad version av vår vägledning om EU:s medborgarinitiativ finns nu på alla EU-språk.
 4. 10/07/2014 - Initiativet Right2Water: Den 9 september 2014 anordnar kommissionen ett möte i Bryssel för berörda parter om riktvärden för vattenkvalitet och vattentjänster. Målet är att öka insynen i hur vatten- och avloppstjänster fungerar. Du kan skicka dina frågor till EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 5. 01/07/2014 - Det minsta antal underskrifter som krävs i varje EU-land har ändrats eftersom beräkningsgrunden har ändrats (antalet Europaparlamentsledamöter per EU-land). De nya siffrorna gäller för initiativ som registreras från och med den 1 juli 2014.
 6. 23/06/2014 - Initiativet Right2Water: ett offentligt samråd om dricksvattendirektivet har inletts som ett led i uppföljningen. Läs mer i pressmeddelandet.
 7. 04/06/2014 - Webbplatsen för EU:s medborgarinitiativ är stängd för underhåll den 7 juni kl. 20–23 svensk tid. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas på din förståelse.
 8. 28/05/2014 - EU-kommissionen har antagit ett meddelande som svar på medborgarinitiativet ”En av oss”, det andra initiativet som fått tillräckligt med underskrifter. Läs mer i pressmeddelandet.
 9. 09/04/2014 - Organisatörerna av initiativet En av oss träffade i dag Máire Geoghegan-Quinn, kommissionär för forskning, innovation och vetenskap, och vice generaldirektör Markus Cornaro från generaldirektoratet för utveckling och samarbete. Läs mer i pressmeddelandet.
 10. 08/04/2014 - Utfrågningen i Europaparlamentet (10/04, kl.9-12.30) sänds direkt på nätet: Ebs, Europarl
 11. 31/03/2014 - Den 10 april 2014 hålls en offentlig utfrågning i Europaparlamentet om En av oss – det andra initiativ som lämnats in till kommissionen. Läs mer och anmäl dig här: http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/peti/home.html
 12. 19/03/2014 - EU-kommissionen har antagit ett meddelande som svar på medborgarinitiativet ”Right2Water”. Initiativet är det första som ligger till grund för ett kommissionsmeddelande. Läs pressmeddelandet
 13. 28/02/2014 - Ett andra medborgarinitiativ – En av oss – har fått tillräckligt många underskrifter och lämnats in till kommissionen. Kommissionen har tre månader på sig att svara. Se pressmeddelandet och läs om hur prövningen går till.
 14. 17/02/2014 - Organisatörerna av initiativet ”right2water” träffade idag kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič. Läs pressmeddelandet.
 15. 13/02/2014 - Utfrågningen i Europaparlamentet (17 februari, kl.15-18.30) sänds direkt på nätet: Ebs
 16. 05/02/2014 - Den 17 februari 2014 hålls en offentlig utfrågning i Europaparlamentet om ”right2water” – det första initiativ som lämnats in till kommissionen. Läs mer och anmäl dig här: http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 17. 20/12/2013 - Nu har det första medborgarinitiativet med det nödvändiga antalet underskrifter lämnats in till kommissionen. Kommissionen har tre månader på sig att svara. Läs pressmeddelandet och om hur prövningen går till.
 18. 02/11/2013 - Tiden för att samla in underskrifter har nu gått ut för de första åtta europeiska medborgarinitiativen (se pressmeddelande från den 31 oktober).
  För tre av dem – Right2Water, En av oss och Stop Vivisection – säger arrangörerna att de har fått in en miljon underskrifter och det minsta antalet underskrifter i minst sju EU-länder. Nu ska stödförklaringarna kontrolleras av de behöriga myndigheterna innan initiativen formellt kan lämnas in till kommissionen.
 19. 04/10/2013 - Från den 8 oktober finns ett nytt registreringsformulär och nya stödförklaringsformulär. Läs mer i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 887/2013 från den 11 juli 2013.
  Om du organiserar ett initiativ som redan är registrerat kan du fortsätta att använda de nuvarande formulären eller börja använda de nya från den 8 oktober.
 20. 24/05/2013 - Webbplatsen för EU:s medborgarinitiativ är stängd för underhåll den 24 maj kl. 20–23 svensk tid. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas på din förståelse.
 21. 29/04/2013 - Nu finns riktlinjer och rekommendationer där organisatörer och behöriga nationella myndigheter kan läsa om hur EU:s medborgarinitiativ fungerar i praktiken. Här beskrivs de olika stegen, från registrering av ett initiativförslag hos kommissionen till myndigheternas kontroll av underskrifter.
 22. 31/10/2012 - På grund av vissa tekniska problem i inledningsfasen har kommissionen beslutat att undantagsvis förlänga tiden för namninsamlingen till den 1 november 2013 för alla nu registrerade initiativ.
 23. 31/10/2012 - Initiativet Fraternité 2020 – Rörlighet. Framsteg.Europa kan nu starta sin namninsamling på nätet. Namninsamlingssystemet har godkänts av den behöriga myndigheten i Luxemburg. Pressmeddelande.
 24. 04/09/2012 - Som första initiativ har right2water dragit igång sin namninsamling på nätet. Namninsamlingssystemet finns hos en privat värdtjänst och har godkänts av den nationella myndigheten. Pressmeddelande
 25. 17/08/2012 - Kommissionen erbjuder servertjänst under en inkörningsperiod. För att namninsamlingen för de första medborgarinitiativen ska komma igång får organisatörer som inte lyckats hitta en värdtjänst undantagsvis hysa in sig på kommissionens servrar. Vi hjälper dem också med att få insamlingssystemen godkända av de nationella myndigheterna. Läs mer i pressmeddelandet från den 18 juli och på webbplatsen joinup.eu.
 26. 11/05/2012 - De första medborgarinitiativen har registrerats och namninsamlingen kan nu börja. Läs initiativen
 27. 08/05/2012 - Pressmeddelande
 28. 31/03/2012 - Meddelande från Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande
 29. 30/03/2012 - Det minsta antal underskrifter som krävs i varje EU-land har också ändrats eftersom beräkningsgrunden har ändrats (antalet Europaparlamentsledamöter per EU-land). Se minsta antal underskrifter per land.
 30. 30/03/2012 - En rättelse till förordningen om medborgarinitiativet offentliggörs snart för 19 språk. Rättelsen gäller särskilt stödförklaringsformulären. I veckan kommer också en ny version av kommissionens namninsamlingsprogram där vi har fört in ändringarna. Se till att du använder den senaste versionen i ditt namninsamlingssystem om du tänker organisera ett initiativ.

Med ett medborgarinitiativ kan en miljon EU-medborgare direkt påverka EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag.

På den här webbplatsen kan du läsa om alla föreslagna medborgarinitiativ och vilka regler som gäller. Du kan också dra i gång ett eget initiativ.


Om medborgarinitiativet
Hitta ett initiativ
Föreslå ett initiativ