Navigation path

 • RSS

Prostredníctvom európskej iniciatívy občanov sa môže 1 milión občanov EÚ priamo podieľať na formovaní politík Únie tým, že vyzve Európsku komisiu, aby v určitej veci predložila legislatívny návrh.

Prebiehajúce iniciatívy

Úspešné iniciatívy

Začať iniciatívu


Aktuality

 1. 23/01/2018 - Zverejnenie oznámenia o výsledku verejného obstarávania na výber externého partnera na prevádzku online platformy spolupráce pre európsku iniciatívu občanov.
 2. 12/12/2017 - Európska komisia prijala oznámenie, v reakcii na štvrtú úspešnú európsku iniciatívu občanov, Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi. Pozri tlačovú správu.
 3. 20/11/2017 - "Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi" - Vypočutie v Európskom parlamente (20. november, 15:00 – 18:30 SEČ) bude vysielané naživo na internete na tejto adrese: Europarl
 4. 23/10/2017 - Organizátori iniciatívy Zákaz glyfozátu sa stretli s prvým podpredsedom Komisie Fransom Timmermansom a Komisárom pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenisom Andriukaitisom.Pozri tlačovú správu.
 5. 10/10/2017 - Začalo sa verejné obstarávanie na výber externého partnera na prevádzku online platformy spolupráce pre európsku iniciatívu občanov. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 20. novembra 2017.
 6. 06/10/2017 - Štvrtá európska iniciatíva občanov, pre ktorú sa podarilo zozbierať podpisy od požadovaného počtu signatárov, „Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“, bola predložená Komisii. Komisia má na odpoveď 3 mesiace. Prečítajte si tlačovú správu a informácie o postupe posudzovania.
 7. 13/09/2017 - Komisia prijala 13. septembra 2017 „návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov“, ktorý sprevádza „pracovný dokument útvarov Komisie“.
 8. 12/09/2017 - Rozsudok súdneho dvora – „One million signatures for a Europe of solidarity".
 9. 12/09/2017 - Faktická správa o verejnej konzultácii.
 10. 11/09/2017 - Na webovom sídle JoinUp bola spustená nová verzia softvéru na online zber podpisov.
 11. 11/09/2017 - Odpovede na verejnú konzultáciu nájdete na webovej stránke venovanej revízii nariadenia.
 12. 30/08/2017 - Predpokladá sa, že verejné obstarávanie na určenie externého partnera, ktorý bude pre EIO prevádzkovať online platformu spolupráce, vypíše Komisia v septembri.
 13. 16/08/2017 - Verejná konzultácia, v rámci ktorej sme dostali viac ako 5 000 odpovedí, sa skončila 16. 8. 2017. Ďakujeme za vašu účasť.
 14. 10/07/2017 - Registrácia novej iniciatívy: STOP TTIP - tlačovú správu
 15. 12/06/2017 - Registrácia novej iniciatívy: Stop Extremism
 16. 24/05/2017 - Komisia začala otvorenú verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory o revízii nariadenia o európskej iniciatíve občanov. Svoje odpovede môžete posielať do 16/08/2017 - Tlačová správa
 17. 22/05/2017 - Registrácia novej iniciatívy: Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart! - tlačovú správu
 18. 22/05/2017 - Komisia uverejnila plán revízie nariadenia o európskej iniciatíve občanov. Spätnú väzbu môžete poskytnúť do 15. júna 2017.
 19. 10/05/2017 - Rozhodnutie Všeobecného súdu o EIO - "STOP TTIP"
 20. 02/05/2017 - Registrácia novej iniciatívy: Retaining European Citizenship
 21. 18/04/2017 - Rozhodnutie európskeho ombudsmana o iniciatíve „Stop vivisekcii“.
 22. 11/04/2017 - Prvý podpredseda Timmermans oznámil plány Komisie revidovať nariadenie o európskej iniciatíve občanov – tlačová správa.
 23. 10/04/2017 - EHSV organizuje „Deň európskej iniciatívy občanov“. Konferencia sa bude vysielať naživo cez internet.
 24. 10/04/2017 - Komisia chce poznať váš názor na kolaboratívnu platformu, ktorá bude podporovať európsku iniciatívu občanov. Odpovede na prieskum môžete posielať do 23. apríla
 25. 05/04/2017 - Rozhodnutie Všeobecného súdu o EIO - "Ethic for animals and kids".
 26. 03/04/2017 - Registrácia novej iniciatívy: Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe
 27. 27/03/2017 - Registrácia novej iniciatívy: EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis
 28. 22/03/2017 - Nové iniciatívy - tlačovú správu
 29. 20/03/2017 - Komisia uverejnila „plán“ k návrhu revízie smernice o pitnej vode, ktorá nadväzuje na európsku iniciatívu občanov „Právo na vodu“ (Right2Water). Spätnú väzbu k plánu možno odoslať do 28. marca 2017.
 30. 20/03/2017 - Bola nainštalovaná a spustená nová verzia softvéru pre európsku iniciatívu občanov. Viac informácií nájdete v poznámkach k verziám.
 31. 03/02/2017 - Rozhodnutie Všeobecného súdu o EIO - "Minority SafePack"
 32. 25/01/2017 - Registrácia novej iniciatívy: Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides - Tlačová správa
 33. 11/01/2017 - Registrácia novej iniciatívy: European Free Movement Instrument - Tlačová správa
 34. 25/10/2016 - Komisia 25.októbra 2016 prijala svoj ročný pracovný program na rok 2017, v ktorom oznámila, že predloží legislatívny návrh o minimálnych kvalitatívnych požiadavkách na opätovane používanú vodu a revíziu smernice o pitnej vode v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Právo na vodu (Right2Water).
 35. 06/10/2016 - Registrácia novej iniciatívy: More than education - Shaping active and responsible citizens
 36. 12/09/2016 - Registrácia novej iniciatívy: People4Soil: sign the citizens' initiative to save the soils of Europe!
 37. 02/09/2016 - Registrácia novej iniciatívy: Let'sfly2Europe: Flüchtlinge legalen und sicheren Zugang nach Europa ermöglichen!
 38. 27/07/2016 - Nové iniciatívy - tlačovú správu
 39. 18/07/2016 - Na webovom sídle JoinUp bola spustená nová verzia softvéru na online zber podpisov.
 40. 10/05/2016 - Rozhodnutie Všeobecného súdu o EIO – "Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures"
 41. 04/05/2016 - Európska komisia v nadväznosti na iniciatívu Stop vivisekcii zorganizuje v Bruseli v dňoch 6. – 7. decembra 2016 vedeckú konferenciu, na ktorej sa vedecká obec a príslušné zainteresované strany budú môcť zapojiť do diskusie o tom, ako využívať výdobytky vedy (nielen v oblasti biomedicíny) na vývoj vedecky podložených prístupov bez používania zvierat (alternatívy testovania na zvieratách).
 42. 19/04/2016 - Rozhodnutie Všeobecného súdu o EIO – „Právo na celoživotnú starostlivosť: dôstojný a nezávislý život je základným právom človeka!
 43. 18/04/2016 - Aktualizovaná príručka európskej iniciatívy občanov je teraz k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
 44. 03/03/2016 - Portál Európskej iniciatívy občanov ponúka v súčasnosti služby na diaľku, ktoré umožňujú integráciu údajov z iniciatív do externých aplikácií alebo na webové stránky. Technickú dokumentáciu nájdete tu.
 45. 11/12/2015 - Registrácia novej iniciatívy Mama, otec a deti – európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny - Tlačová správa
 46. 30/11/2015 - Registrácia novej iniciatívy Wake up Europe ! Agir pour préserver le projet démocratique européen - Tlačová správa
 47. 30/11/2015 - Registrácia novej iniciatívy Vi vill att WHO:s rekommendationer efterföljs. Cannabis ska bli avkriminaliserat med reglering
 48. 17/11/2015 - Na webovom sídle JoinUp je k dispozícii ukážka novej verzie softvéru na online zber podpisov vrátane funkcionality pre webové služby na diaľku. Softvér si môžete vyskúšať a svoje pripomienky nám poslať do 2. decembra 2015.
 49. 28/10/2015 - EP prijal uznesenie o EIO
 50. 21/10/2015 - Right2Water: OSN potvrdila právo na vodu ako jeden z cieľov programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030
 51. 19/10/2015 - Registrácia novej iniciatívy STOP PLASTIC IN THE SEA
 52. 13/10/2015 - Výbor regiónov prijal stanovisko k EIO
 53. 30/09/2015 - Rozhodnutie Všeobecného súdu o EIO Milión podpisov pre solidárnu Európu
 54. 14/09/2015 - Registrácia novej iniciatívy Fair Transport Europe – equal treatment for all transport workers
 55. 08/09/2015 - Európsky parlament prijal uznesenie k ďalšiemu postupu nadväzujúcemu na európsku iniciatívu občanov Right2Water
 56. 28/07/2015 - Na webovom sídle JoinUp bola spustená nová verzia softvéru na online zber podpisov.
 57. 10/07/2015 - Nové formuláre vyhlásenia o podpore budú dostupné od 28. júla. Podrobné informácie nájdete v delegovanom nariadení Komisie z 31. marca 2015. Organizátori už zaregistrovaných iniciatív si budú môcť vybrať, či budú naďalej používať aktuálne verzie formulárov vyhlásenia o podpore, alebo začnú od 28. júla používať nové verzie.
 58. 01/07/2015 - Right2Water - Uverejnený bol plán hodnotenia smernice o pitnej vode. V prípade záujmu môžete k tomuto plánu poskytnúť spätnú väzbu. Ak si chcete zobraziť všetky nadväzné opatrenia, kliknite na tento odkaz.
 59. 03/06/2015 - Európska komisia prijala oznámenie, ktoré predstavuje jej odpoveď na tretiu úspešnú európsku iniciatívu občanov Stop vivisekcii (Stop Vivisection). Pozri tlačovú správu.
 60. 29/05/2015 - Generálny sekretariát Rady, Lotyšské predsedníctvo Rady a organizácia ECI Campaign v utorok 16. júna v budove Rady EÚ spoločne organizujú konferenciu zameranú na európsku iniciatívu občanov (angl. skratka ECI). Na registráciu kliknite na tento odkaz.
 61. 11/05/2015 - Organizátori iniciatívy občanov Stop vivisekcii sa dnes stretli s podpredsedom Európskej komisie Jyrkiom Katainenom, zodpovedným za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, a generálnym riaditeľom GR pre životné prostredie Karlom Falkenbergom. Pozri tlačovú správu .
 62. 08/05/2015 - Vypočutie v Európskom parlamente (11/05, 15:00 – 18:30 SEČ) bude vysielané naživo na internete na tejto adrese: Ebs, Europarl
 63. 30/04/2015 - Verejné vypočutie na tému tretej iniciatívy občanov (Stop vivisekcii), ktorá bola predložená Komisii, sa uskutoční 11. mája 2015 v Európskom parlamente. Ďalšie informácie a možnosť registrácie nájdete na adrese: http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/agri/events-citizint.html
 64. 31/03/2015 - Komisia prijala správu o prvých troch rokoch uplatňovania nariadenia o iniciatíve občanov. Pozri tlačovú správu.
 65. 31/03/2015 - Na webovom sídle JoinUp bola spustená nová verzia softvéru na online zber podpisov.
 66. 04/03/2015 - Tretia európska iniciatíva občanov, pre ktorú sa podarilo zozbierať požadovaný počet podpisov Stop Vivisection, bola predložená Komisii. Komisia má na odpoveď 3 mesiace. Prečítajte si tlačovú správu a informácie o postupe posúdenia.
 67. 02/03/2015 - Na webovom sídle JoinUp nájdete ukážku ďalšej verzie softvéru na online zber vyhlásení pre európske iniciatívy občanov
 68. 11/12/2014 - K prílohám nariadenia o iniciatíve občanov boli uverejnené korigendá v 16 jazykoch. Súvisiace jazykové úpravy boli zapracované do IT nástrojov Komisie určených organizátorom, konkrétne do softvéru Komisie a účtov organizátorov na tomto webovom sídle.
 69. 10/11/2014 - K dispozícii je aktualizovaná verzia dokumentu s informáciami o tom, ktorý formulár môžete použiť, ak chcete podporiť iniciatívu občanov, v závislosti od vašej štátnej príslušnosti a pobytu.
 70. 28/08/2014 - Aktualizovaná príručka európskej iniciatívy občanov je teraz k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
 71. 10/07/2014 - Iniciatíva Right2Water (Právo na vodu): Komisia zorganizuje 9. septembra 2014 v Bruseli stretnutie zainteresovaných strán zamerané na tému referenčného porovnávania kvality pitnej vody a služieb. Cieľom je zvýšiť transparentnosť pri výkone vodohospodárskych a sanitačných služieb. Otázky môžete zasielať na emailovú adresu: EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 72. 01/07/2014 - Minimálny počet signatárov v jednotlivých členských štátoch sa zmenil, aby sa zohľadnila zmena základu pre ich výpočet (počet poslancov Európskeho parlamentu za jednotlivé členské štáty). Všetky iniciatívy registrované po 1. júli musia spĺňať tieto nové minimálne počty. Pozrite si aktualizované minimálne počty signatárov.
 73. 23/06/2014 - Iniciatíva Right2Water: verejná konzultácia týkajúca sa smernice o pitnej vode bola otvorená ako súčasť následných opatrení. Pozri tlačovú správu.
 74. 04/06/2014 - Z dôvodu údržby bude dňa 7. jún v čase od 20.00. hod. do 23.00 hod. webová lokalita iniciatívy občanov nedostupná. Ospravedlňujeme sa za prípadné ťažkosti. Ďakujeme za porozumenie.
 75. 28/05/2014 - Európska komisia prijala oznámenie v reakcii na druhú úspešnú európsku iniciatívu občanov nazvanú Jeden z nás (One of Us). Prečítajte si tlačovú správu.
 76. 09/04/2014 - Organizátori iniciatívy Jeden z nás sa dnes stretli s komisárkou pre výskum, inováciu a vedu, Máire Geogheganovou-Quinnovou a zástupcom generálneho riaditeľa pre rozvoj a spoluprácu Markusom Cornarom. Tlačová správa
 77. 08/04/2014 - Vypočutie v Európskom parlamente (10/04, 09:00 – 12:30 SEČ) bude vysielané naživo na internete na tejto adrese: Ebs, Europarl
 78. 31/03/2014 - Verejné vypočutie týkajúce sa druhej iniciatívy s názvom Jeden z nás, ktorá bola predložená Komisii, sa uskutoční 10. apríla 2014 v Európskom parlamente. Ďalšie informácie a podmienky registrácie: http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/peti/home.html
 79. 19/03/2014 - Európska komisia prijala oznámenie, ktoré predstavuje jej odpoveď na prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov „Právo na vodu“ (Right2Water). Tlačová správa
 80. 28/02/2014 - Európskej komisii bola predložená druhá európska iniciatíva občanov s názvom „Jeden z nás“, pre ktorú sa podarilo zozbierať požadovaný počet vyhlásení o podpore. Komisia má 3 mesiace na jej posúdenie. Tlačová správa a informácie o postupe posúdenia
 81. 17/02/2014 - Organizátori iniciatívy Právo na vodu sa dnes stretli s podpredsedom Komisie Marošom Šefčovičom. Tlačová správa.
 82. 13/02/2014 - Vypočutie v Európskom parlamente (17. februára, 15:00 – 18:30 SEČ) bude vysielané naživo na internete na tejto adrese: Ebs
 83. 05/02/2014 - 17. februára 2014 sa v Európskom parlamente uskutoční verejné vypočutie o prvej iniciatíve predloženej Komisii Right2Water (Právo na vodu). Pre viac informácií a možnosť registrácie navštívte: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 84. 20/12/2013 - Prvá európska iniciatíva občanov, pre ktorú sa podarilo zozbierať požadovaný počet podpisov, bola predložená Komisii. Komisia má na odpoveď 3 mesiace. Prečítajte si tlačovú správu a informácie o postupe posúdenia.
 85. 02/11/2013 - v prípade prvých ôsmich európskych iniciatív občanov (EIO) včera o polnoci skončilo obdobie zberu. Prečítajte si tlačovú správu z 31. októbra.
  Organizátori troch z navrhovaných iniciatív Right2Water (Právo na vodu), One of Us (Jeden z nás) a Stop Vivisection (Zastavte vivisekcie) prehlásili, že sa im podarilo zozbierať požadovaný milión vyhlásení o podpore v EÚ a dosiahnuť minimálny počet signatárov v aspoň siedmych členských štátoch. Vyhlásenia o podpore musia ešte overiť príslušné vnútroštátne orgány. Až potom je možné tieto iniciatívy formálne predložiť Komisii.
 86. 04/10/2013 - Od 8. októbra bude k dispozícii nový registračný formulár a nový formulár vyhlásenia o podpore. Podrobnosti k tejto zmene sú uvedené v Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 887/2013 z 11. júla 2013.
  Organizátori už zaregistrovaných iniciatív si budú môcť vybrať, či budú naďalej používať aktuálne verzie vyhlásení o podpore, alebo začnú od 8. októbra používať nové verzie.
 87. 24/05/2013 - Z dôvodu údržby bude dňa 24. mája v čase od 20.00. hod. do 23.00 hod. webová lokalita iniciatívy občanov nedostupná. Ospravedlňujeme sa za prípadné ťažkosti. Ďakujeme za porozumenie.
 88. 29/04/2013 - Ako pomôcka k uľahčeniu praktického vykonávania nariadenia o európskej iniciatíve občanov je k dispozícii súbor usmernení a odporúčaní, ktorý je určený najmä vnútroštátnym orgánom a organizátorom iniciatív. Súbor obsahuje informácie o rôznych fázach organizovania iniciatív – od ich registrácie Európskou komisiou až po overovanie vyhlásení o podpore.
 89. 31/10/2012 - V reakcii na problémy, s ktorými sa stretli organizátori v počiatočnom období, Komisia prijala rozhodnutie, že bude pre všetky aktuálne zaregistrované iniciatívy výnimočne akceptovať vyhlásenia o podpore, ktoré sa podarí zozbierať v termíne do 1/11/2013.
 90. 31/10/2012 - V prípade prvej európskej iniciatívy občanov na serveroch Komisie nazvanej „Fraternité 2020“ sa môže začať s online zberom vyhlásení o podpore. Organizátorom sa podarilo získať osvedčenie pre ich online systém od príslušného orgánu v Luxembursku – Tlačová správa.
 91. 04/09/2012 - V prípade prvej iniciatívy – right2water – sa už začal online zber vyhlásení o podpore. Pre online systém zberu, ktorý bol úspešne spustený na serveri súkromného poskytovateľa hostiteľských služieb, vydal osvedčenie aj príslušný vnútroštátny orgán. Tlačové správy
 92. 17/08/2012 - Mimoriadna pomoc Komisie v začiatočnej fáze iniciatív. S cieľom pomôcť pri realizácii prvých európskych iniciatív občanov Komisia prijala mimoriadne opatrenie a ponúkla svoje vlastné servery organizátorom, ktorí mali ťažkosti nájsť poskytovateľa hostiteľských služieb. Navyše im Komisia pomáha počas celého procesu prípravy na certifikáciu ich online systémov zberu, ktorú vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány. Pozri tlačovú správu z 18. júla a odkaz na stránku joinup.eu.
 93. 11/05/2012 - Zaregistrované boli prvé európske iniciatívy občanov – ich organizátori môžu teraz začať so zberom vyhlásení na ich podporu. Prečítajte si tu, čo sa týmito iniciatívami navrhuje.
 94. 08/05/2012 - Tlačové správy
 95. 31/03/2012 - Prejav podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča
 96. 30/03/2012 - Zmenili sa aj minimálne počty signatárov v jednotlivých členských štátoch, čím sa zohľadnila zmena základu pre výpočet (počet poslancov Európskeho parlamentu za jednotlivé členské štáty). Pozrite si nové minimálne počty.
 97. 30/03/2012 - Čoskoro bude pre 19 úradných jazykov uverejnené korigendum k nariadeniu o iniciatíve občanov, ktoré sa týka najmä formulárov vyhlásenia o podpore. Zmeny obsiahnuté v korigende budú zapracované do softvéru Komisie, ktorého nová verzia bude uverejnená tento týždeň. Potenciálni organizátori iniciatív by mali zabezpečiť, že vo svojom systéme používajú túto najnovšiu verziu.