Navigation path

 • RSS

Europejska inicjatywa obywatelska umożliwia milionowi obywateli UE bezpośrednie uczestnictwo w kształtowaniu polityki UE poprzez zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku legislacyjnego.

Trwające inicjatywy

Inicjatywy zakończone sukcesem

Jak wystąpić z inicjatywą


Aktualności

 1. 22/03/2017 - Nowe inicjatywy - komunikat prasowy
 2. 20/03/2017 - Komisja opublikowała plan działania w sprawie wniosku dotyczącego przeglądu dyrektywy w sprawie wody pitnej. Jest to odpowiedź na europejską inicjatywę obywatelską „Right2Water”. Uwagi dotyczące planu działania można przesyłać do 28.03.2017 r.
 3. 20/03/2017 - Nowa wersja oprogramowania na potrzeby europejskiej inicjatywy obywatelskiej została udostępniona online. Więcej szczegółów można znaleźć w informacji o nowej wersji.
 4. 25/01/2017 - Zarejestrowano nową inicjatywę: Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides - Komunikat prasowy
 5. 11/01/2017 - Zarejestrowano nową inicjatywę: European Free Movement Instrument - Komunikat prasowy
 6. 25/10/2016 - W swoim programie prac na rok 2017, przyjętym 25 października 2016 r., Komisja ogłosiła, że przedstawi wniosek legislacyjny dotyczący minimalnych wymogów jakościowych dotyczących odzyskiwanej wody, a także – w odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską „Right2Water” – propozycję zmiany dyrektywy w sprawie wody pitnej.
 7. 06/10/2016 - Zarejestrowano nową inicjatywę: More than education - Shaping active and responsible citizens
 8. 12/09/2016 - Zarejestrowano nową inicjatywę: People4Soil: sign the citizens' initiative to save the soils of Europe!
 9. 02/09/2016 - Zarejestrowano nową inicjatywę: Let'sfly2Europe: Flüchtlinge legalen und sicheren Zugang nach Europa ermöglichen!
 10. 27/07/2016 - Nowe inicjatywy - komunikat prasowy
 11. 18/07/2016 - Na stronie JoinUp zosta?a udost?pniona nowa wersja oprogramowania do gromadzenia danych online.
 12. 10/05/2016 - orzeczenie Sądu dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej "Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures"
 13. 04/05/2016 - W nawiązaniu do inicjatywy „Stop Vivisection” Komisja Europejska organizuje konferencję naukową, która odbędzie się w Brukseli w dniach 6-7 grudnia 2016, dla naukowców i innych zainteresowanych stron. Będzie ona okazją do debaty na temat, w jaki sposób wykorzystywać najnowszy postęp w dziedzinie biomedycyny i innych badań przy opracowywaniu naukowo uzasadnionych metod niewymagających wykorzystywania zwierząt (alternatyw dla badań na zwierzętach).
 14. 19/04/2016 - orzeczenie Sądu dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!"
 15. 18/04/2016 - Zaktualizowana wersja przewodnika dotyczącego europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest już dostępna we wszystkich językach urzędowych UE.
 16. 03/03/2016 - Obecnie w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej oferowane są usługi zdalne, które umożliwiają aplikacjom zewnętrznym lub stronie internetowej integrację danych dotyczących danej inicjatywy. Tutaj można zapoznać się z dokumentacją techniczną.
 17. 11/12/2015 - Zarejestrowano nową inicjatywę Mum, Dad & Kids - European Citizens' Initiative to protect Marriage and Family - Komunikat prasowy
 18. 30/11/2015 - Zarejestrowano nową inicjatywę Wake up Europe ! Agir pour préserver le projet démocratique européen - Komunikat prasowy
 19. 30/11/2015 - Zarejestrowano nową inicjatywę Vi vill att WHO:s rekommendationer efterföljs. Cannabis ska bli avkriminaliserat med reglering
 20. 17/11/2015 - Na stronie JoinUp udostępniono podgląd nowej wersji oprogramowania do gromadzenia danych online z funkcją zdalnych usług sieci web. Można już testować oprogramowanie i przesyłać informacje zwrotne. Termin nadsyłania uwag upływa 2 grudnia 2015 r.
 21. 28/10/2015 - PE przyjął rezolucję w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
 22. 21/10/2015 - Right2Water: ONZ potwierdziła prawo do wody jako cel w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030
 23. 19/10/2015 - Zarejestrowano nową inicjatywę STOP PLASTIC IN THE SEA
 24. 13/10/2015 - Komitet Regionów przyjął opinię w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
 25. 30/09/2015 - Orzeczenie Sądu w sprawie „Miliona podpisów dla solidarnej Europy”
 26. 14/09/2015 - Zarejestrowano nową inicjatywę Fair Transport Europe – equal treatment for all transport workers
 27. 08/09/2015 - Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie działań następczych w związku z europejską inicjatywą obywatelską „Right 2Water” (prawo dostępu do wody).
 28. 28/07/2015 - Na stronie JoinUp została udostępniona nowa wersja oprogramowania do gromadzenia danych online.
 29. 10/07/2015 - Nowe formularze deklaracji poparcia będą dostępne począwszy od 28 lipca. Więcej informacji można znaleźć w rozporządzeniu delegowanym Komisji z 31 marca 2015 r. Organizatorzy dotąd zarejestrowanych inicjatyw będą mogli nadal używać obecnej wersji formularzy lub od 28 lipca korzystać z nowych formularzy.
 30. 01/07/2015 - Right2Water - Plan działań dotyczący oceny dyrektywy w sprawie wody pitnej został opublikowany. Mogą Państwo przekazać swoją opinię na jego temat. Informacje o działaniach następczych można znaleźć tutaj.
 31. 03/06/2015 - Komisja Europejska przyjęła komunikat w odpowiedzi na trzecią europejską inicjatywę obywatelską, która zakończyła się sukcesem – „Stop wiwisekcji”. Zobacz komunikat prasowy.
 32. 29/05/2015 - Sekretariat Generalny Rady, łotewska prezydencja Rady oraz ECI Campaign (organizacja pozarządowa działająca na rzecz inicjatywy) wspólnie organizują konferencję poświęconą europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Konferencja odbędzie się 16 czerwca (wtorek) w Radzie UE. Aby się zarejestrować, proszę kliknąć tutaj.
 33. 11/05/2015 - Organizatorzy inicjatywy „ Stop wiwisekcji ” spotkali się dzisiaj z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Jyrki Katainenem odpowiedzialnym za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność oraz z dyrektorem generalnym DG ds. Środowiska Karlem Falkenbergiem. Zob. komunikat prasowy.
 34. 08/05/2015 - Wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim (11/05, godz. 15-18.30) będzie transmitowane na żywo w internecie pod następującym adresem: Ebs, Europarl
 35. 30/04/2015 - 11 maja 2015 r. w Parlamencie Europejskim odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat trzeciej już inicjatywy przedłożonej Komisji: „Stop Wiwisekcji”. Aby zobaczyć więcej informacji i zgłosić swój udział, należy wejść na stronę http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/agri/events-citizint.html
 36. 31/03/2015 - Komisja przyjęła sprawozdanie na temat pierwszych trzech lat stosowania rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Zobacz komunikat prasowy.
 37. 31/03/2015 - Na stronie JoinUp została udostępniona nowa wersja oprogramowania do gromadzenia danych online.
 38. 04/03/2015 - W ramach trzeciej europejskiej inicjatywy obywatelskiej Stop Vivisection zebrano wymaganą liczbę podpisów. Inicjatywę przedłożono Komisji, która ma 3 miesiące na udzielenie odpowiedzi. Zobacz komunikat prasowy i procedurę sprawdzającą.
 39. 02/03/2015 - Na stronie internetowej JoinUp dostępna jest nowa wersja oprogramowania do gromadzenia deklaracji poparcia on-line.
 40. 11/12/2014 - Opublikowano sprostowania do załączników do rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej (w 16 językach). Wszystkie zmiany językowe wprowadzono już do narzędzi informatycznych przygotowanych przez Komisję dla organizatorów, czyli do oprogramowania Komisji i kont organizatorów na tej stronie.
 41. 10/11/2014 - Dostępna jest już nowa wersja dokumentu z wyjaśnieniami, którego formularza powinno się użyć, aby wyrazić swoje poparcie dla inicjatywy obywatelskiej, w zależności od swojego obywatelstwa i miejsca zamieszkania.
 42. 28/08/2014 - Zaktualizowana wersja przewodnika dotyczącego europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest już dostępna we wszystkich językach urzędowych UE.
 43. 10/07/2014 - Inicjatywa Right2Water: 9 września w Brukseli Komisja organizuje spotkanie z udziałem zainteresowanych stron dotyczące analizy porównawczej jakości wody i usług wodnych. Celem tego spotkania jest zapewnienie przejrzystości w zakresie świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych. Pytania można przesyłać na adres: EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 44. 01/07/2014 - Zmieniono najmniejszą wymaganą liczbę sygnatariuszy przypadającą na państwo członkowskie, aby uwzględnić zmianę podstawy obliczania (liczba posłów w Parlamencie Europejskim na państwo członkowskie). Nowe liczby będą stosowane w odniesieniu do wszystkich inicjatyw zarejestrowanych od dnia 1 lipca 2014 r.
 45. 23/06/2014 - Inicjatywa Right2Water: w ramach działań następczych rozpoczęto konsultacje społeczne na temat dyrektywy w sprawie wody pitnej. Zobacz komunikat prasowy.
 46. 04/06/2014 - Z uwagi na prace konserwacyjne strona internetowa poświęcona europejskiej inicjatywie obywatelskiej będzie niedostępna 7 czerwiec od 20:00 do 23:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST). Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za ewentualne niedogodności.
 47. 28/05/2014 - Komisja Europejska przyjęła komunikat dotyczący drugiej udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Jeden z nas”. Komunikat prasowy.
 48. 09/04/2014 - Organizatorzy inicjatywy „Jeden z nas” spotkali się dzisiaj z komisarz Máire Geoghegan-Quinn, odpowiedzialną za badania, innowacje i naukę oraz z wicedyrektorem generalnym ds. rozwoju i współpracy Marcusem Cornaro. Komunikat prasowy
 49. 08/04/2014 - Wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim (10/04, godz. 09-12.30) będzie transmitowane na żywo w internecie pod następującym adresem: Ebs, Europarl
 50. 31/03/2014 - Wysłuchanie publiczne dotyczące drugiej europejskiej inicjatywy obywatelskiej przedłożonej Komisji – „Jeden z nas” – odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 r. w Parlamencie Europejskim. Rejestracja i szczegółowe informacje: http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/peti/home.html
 51. 19/03/2014 - Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie pierwszej udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”. Zobacz komunikat prasowy.
 52. 28/02/2014 - Druga europejska inicjatywa obywatelska, którą podpisała wymagana liczba sygnatariuszy, „Jeden z nas”, została przedłożona Komisji Europejskiej. Komisja ma trzy miesiące na udzielenie odpowiedzi. Przeczytaj komunikat prasowy oraz informacje o procedurze rozpatrywania inicjatyw.
 53. 17/02/2014 - De organisatoren van het initiatief right2water hebben vandaag de vicevoorzitter van de Commissie Maroš Šefčovič ontmoet. Zie het persbericht.
 54. 13/02/2014 - Wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim (17 lutego 2014 r., godz. 15-18) będzie transmitowane na żywo w internecie pod następującym adresem: Ebs
 55. 05/02/2014 - Wysłuchanie publiczne dotyczące pierwszej inicjatywy przedłożonej Komisji Europejskiej, „right2water”, odbędzie się 17 lutego 2014 r. w Parlamencie Europejskim. Rejestracja i szczegółowe informacje: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 56. 20/12/2013 - Komisja Europejska otrzymała pierwszą europejską inicjatywę obywatelską, której autorzy zdołali zebrać wymaganą liczbę podpisów. Komisja ma teraz trzy miesiące na udzielenie odpowiedzi. Komunikat prasowy i procedura sprawdzająca
 57. 02/11/2013 - Wczoraj o północy upłynął termin udzielania poparcia dla pierwszych ośmiu europejskich inicjatyw obywatelskich. Zobacz komunikat prasowy z 31 października.
  Grupy odpowiedzialne za trzy z nich (Right2Water, One of Us, i Stop Vivisection) twierdzą że zebrały potrzebny milion podpisów w UE oraz że spełniły wymóg zebrania minimalnej liczby podpisów w co najmniej siedmiu państwach członkowskich. Deklaracje poparcia muszą jeszcze zostać zweryfikowane przez właściwe organy krajowe, po czym zostaną formalnie przedłożone Komisji.
 58. 04/10/2013 - Nowy formularz rejestracyjny oraz nowe formularze deklaracji poparcia będą dostępne od 8 października. Więcej informacji można znaleźć w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 887/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
  Organizatorzy obecnie zarejestrowanych inicjatyw będą mogli nadal używać istniejących formularzy deklaracji poparcia lub korzystać z nowych formularzy z 8 października.
 59. 24/05/2013 - Z uwagi na prace konserwacyjne strona internetowa poświęcona europejskiej inicjatywie obywatelskiej będzie niedostępna 24 maja od 20:00 do 23:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST). Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za ewentualne niedogodności.
 60. 29/04/2013 - Dostępny jest już zbiór wskazówek i zaleceń, które dotyczą praktycznego wdrożenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej i są przeznaczone dla właściwych organów krajowych i organizatorów. Materiały te obejmują poszczególne etapy procedury dotyczącej europejskiej inicjatywy obywatelskiej, od rejestracji w Komisji po weryfikację deklaracji poparcia.
 61. 31/10/2012 - Z uwagi na problemy, z jakimi borykali się organizatorzy na etapie początkowym, Komisja zdecydowała, że wyjątkowo zaakceptuje zebrane przed 1/11/2013 deklaracje poparcia wszystkich obecnie zarejestrowanych inicjatyw.
 62. 31/10/2012 - Rozpoczęło się internetowe zbieranie deklaracji poparcia dla pierwszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej umieszczonej na serwerach Komisji ¬– „Fraternité 2020”, po tym jak jej system uzyskał certyfikację właściwego organu krajowego z Luksemburga – Komunikat prasowy.
 63. 04/09/2012 - Rozpoczęto gromadzenie deklaracji poparcia online dla pierwszej inicjatywy − right2water. Internetowy system gromadzenia deklaracji został założony na serwerze prywatnego dostawcy usług internetowych i uzyskał certyfikat właściwego organu krajowego. Komunikat prasowy
 64. 17/08/2012 - Nadzwyczajna pomoc Komisji w fazie początkowej. Aby ułatwić rozruch pierwszych europejskich inicjatyw obywatelskich, Komisja zaproponowała organizatorom, którym trudno było znaleźć dostawcę usług internetowych gotowego gościć ich stronę na swoim serwerze, korzystanie z własnych serwerów. Komisja gotowa jest również udzielać organizatorom wsparcia na wszystkich etapach procedury certyfikowania ich internetowych systemów gromadzenia deklaracji poparcia przez właściwe organy krajowe. Zob. ESPRESSO z 18 lipca i link do joinup.eu.
 65. 11/05/2012 - Pierwsze europejskie inicjatywy obywatelskie zostały zarejestrowane – teraz może rozpocząć się gromadzenie podpisów. Tutaj dowiesz się, czego dotyczą te inicjatywy.
 66. 08/05/2012 - Komunikat prasowy
 67. 31/03/2012 - Wystąpienie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša Šefčoviča
 68. 30/03/2012 - Minimalna wymagana liczba podpisów w poszczególnych państwach członkowskich została zmodyfikowana, tak by uwzględnić zmianę podstawy obliczeń (liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w każdym z państw członkowskich). Sprawdź, jakie są nowe minimalne wymogi w tym zakresie.
 69. 30/03/2012 - Sprostowania do rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej zostaną wkrótce opublikowane w 19 językach. Korekty dotyczą przede wszystkim formularzy deklaracji poparcia, dlatego niezbędna jest również aktualizacja oprogramowania Komisji. Jego zaktualizowana wersja zostanie udostępniona w tym tygodniu. Osoby planujące zorganizowanie inicjatywy powinny upewnić się, że ich system opiera się na najnowszej wersji oprogramowania.