Navigation path

 • RSS

Ar Eiropas pilsoņu iniciatīvas palīdzību viens miljons ES pilsoņu var tiešā veidā piedalīties ES politikas veidošanā, aicinot Eiropas Komisiju ierosināt jaunu tiesību aktu.

Aktuālās iniciatīvas

Sekmīgās iniciatīvas

Ierosināt iniciatīvu


Jaunumi

 1. 18/04/2016 - Visās ES oficiālajās valodās tagad ir pieejams atjauninātais Eiropas pilsoņu iniciatīvas ceļvedis.
 2. 03/03/2016 - EPI tagad piedāvā attālinātus pakalpojumus, kas ļaus ārējām lietotnēm vai vietnēm izmantot kādas iniciatīvas datus. Šeit varat iepazīties ar tehnisko dokumentāciju.
 3. 11/12/2015 - Reģistrēta jauna iniciatīva ““Mamma, tētis un bērni” — Eiropas pilsoņu iniciatīva, kuras mērķis ir laulības un ģimenes aizsardzība”. - Paziņojums presei
 4. 30/11/2015 - Reģistrēta jauna iniciatīva “Wake up Europe ! Agir pour préserver le projet démocratique européen”. - Paziņojums presei
 5. 30/11/2015 - Reģistrēta jauna iniciatīva “Vi vill att WHO:s rekommendationer efterföljs. Cannabis ska bli avkriminaliserat med reglering”.
 6. 17/11/2015 - Tīmekļa vietnē “JoinUp” tagad ir pieejama parakstu vākšanai tiešsaistē domātās programmatūras nākamās versijas izmēģinājuma versija. Tai ir arī attālā tīmekļa pakalpojuma funkcija. Varat to izmēģināt un sniegt atsauksmes līdz 2015. gada 2. decembrim.
 7. 28/10/2015 - Eiropas Parlaments pieņem rezolūciju par EPI.
 8. 21/10/2015 - Right2Water: Tiesības uz ūdeni ANO iekļauj kā vienu no mērķiem savā Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam.
 9. 19/10/2015 - Reģistrēta jauna iniciatīva “STOP PLASTIC IN THE SEA”.
 10. 13/10/2015 - Reģionu komiteja pieņem atzinumu par EPI.
 11. 30/09/2015 - Vispārējās tiesas spriedums par EPI “Solidāra Eiropa” (“A Europe of solidarity”), kurai savākts miljons parakstu.
 12. 14/09/2015 - Reģistrēta jauna iniciatīva “Fair Transport Europe – equal treatment for all transport workers”.
 13. 08/09/2015 - Eiropas Parlaments pieņem rezolūciju par Eiropas pilsoņu iniciatīvai “Right2Water” sekojošiem pasākumiem.
 14. 28/07/2015 - JoinUp tīmekļa vietnē ir pieejama elektroniskās parakstu vākšanas programmatūras jaunā versija.
 15. 10/07/2015 - Jaunas paziņojuma par atbalstu veidlapas būs pieejamas no 28. jūlija. Sīkāku informāciju varat atrast Komisijas 2015. gada 31. marta Deleģētajā regulā . Pašlaik jau reģistrētu iniciatīvu organizatori varēs turpināt izmantot paziņojuma par atbalstu veidlapu pašreizējo versiju vai no 28. jūlija sākt lietot jauno versiju.
 16. 01/07/2015 - Right2Water - Ir publicēts ceļvedis attiecībā uz Dzeramā ūdens direktīvas novērtēšanu. Ja vēlaties, varat par ceļvedi sniegt atsauksmes. Ja jums vajadzīgs pārskats par visām papilddarbībām, noklikšķiniet te.
 17. 03/06/2015 - Eiropas Komisija ir pieņēmusi paziņojumu par trešo veiksmīgi noslēgušos Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Izbeigt vivisekciju". Skatīt paziņojumu presei.
 18. 29/05/2015 - Padomes ģenerālsekretariāts, Latvija kā Padomes prezidentvalsts un organizācija "The ECI Campaign" kopā organizē konferenci par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kas notiks otrdien, 16. jūnijā ES Padomē. Lai reģistrētos, noklikšķiniet šeit.
 19. 11/05/2015 - Iniciatīvas Stop Vivisection organizatori šodien tikās ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku Jirki Katainenu, kura pārziņā ir nodarbinātība, izaugsme, ieguldījumi un konkurētspēja, un Vides ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Karlu Falkenbergu. Skatiet paziņojumu presei.
 20. 08/05/2015 - Eiropas Parlamenta atklātas sēdes (11/05, plkst. 15.00 – 18.30) tiešraidi internetā varēs skatīties šādā adresē: Ebs, Europarl
 21. 30/04/2015 - Trešās Komisijai iesniegtās iniciatīvas Stop Vivisection atklāta izskatīšana notiks 2015. gada 11. maijā Eiropas Parlamentā. Atrast sīkāku informāciju un reģistrēties varat te:
  http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/agri/events-citizint.html
 22. 31/03/2015 - Komisija ir pieņēmusi ziņojumu par pirmajiem trim Pilsoņu iniciatīvas regulas piemērošanas gadiem. Skatīt paziņojumu presei.
 23. 31/03/2015 - JoinUp tīmekļa vietnē ir pieejama elektroniskās parakstu vākšanas programmatūras jaunā versija.
 24. 04/03/2015 - Komisijai ir iesniegta trešā Eiropas pilsoņu iniciatīva “Stop Vivisection”, kurai ir savākts nepieciešamais parakstu skaits. Komisijai jāatbild trīs mēnešu laikā. Sk. paziņojumu presei un izskatīšanas procedūru.
 25. 02/03/2015 - Paziņojumu vākšanas tiešsaistes lietojumprogrammas nākamās versijas priekšskatījums nu ir pieejams vietnē “ JoinUp”.
 26. 11/12/2014 - Publicēti Regulas par pilsoņu iniciatīvu pielikumu labojumi 16 valodās. Attiecīgie formulējumu pielāgojumi veikti Komisijas informācijas tehnoloģijas rīkos, kas paredzēti organizatoru atbalstīšanai, proti, Komisijas programmatūrā un šajā vietnē pieejamos organizatoru kontos.
 27. 10/11/2014 - Dokumentam par veidlapām, kuras atkarībā no jūsu pilsonības un dzīvesvietas jāizmanto, lai paustu atbalstu pilsoņu iniciatīvai, nu ir pieejama atjaunināta versija.
 28. 28/08/2014 - Visās ES oficiālajās valodās tagad ir pieejams atjauninātais Eiropas pilsoņu iniciatīvas ceļvedis.
 29. 10/07/2014 - Iniciatīva “Right2Water”: Komisija 2014. gada 9. septembrī Briselē rīko tikšanos ar ieinteresētajām personām. Tikšanās temats ir ūdens kvalitātes un pakalpojumu salīdzinoša vērtēšana. Mērķis ir vairot ūdensapgādes un sanitārijas pakalpojumu pārredzamību. Jautājumus varat sūtīt uz šādu e-pasta adresi: EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 30. 01/07/2014 - Ir izmainīts arī minimālais parakstītāju skaits no katras dalībvalsts, lai ņemtu vērā aprēķina bāzes izmaiņas (proti, Eiropas Parlamenta deputātu skaitu no katras dalībvalsts). Šis skaits attieksies uz visām iniciatīvām, kas būs reģistrētas, sākot no 2014. gada 1. jūlija. Noskaidrojiet jauno parakstītāju skaitu.
 31. 23/06/2014 - Pilsoņu iniciatīva “Right2Water”: Komisija, reaģējot uz iesniegto iniciatīvu, ir sākusi sabiedrisku apspriešanu par Dzeramā ūdens direktīvu. Skatīt paziņojumu presei.
 32. 04/06/2014 - Tehnisku iemeslu dēļ pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnei nevarēs piekļūt 7. jūnijs no plkst. 21.00 līdz 24.00 pēc Latvijas laika. Piedodiet par sagādātajām neērtībām un paldies par sapratni!
 33. 28/05/2014 - Eiropas Komisija ir pieņēmusi paziņojumu, atsaucoties uz otro veiksmīgo Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Viens no mums”. Sk. paziņojumu presei.
 34. 09/04/2014 - Iniciatīvas “Viens no mums” organizatori šodien tikās ar pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāri M. Gēgenu-Kvinnu un Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta vadītāja vietnieku M. Kornaro. Sk. paziņojumu presei.
 35. 08/04/2014 - Eiropas Parlamenta atklātas sēdes (10/04, plkst. 09.00 – 12.30) tiešraidi internetā varēs skatīties šādā adresē: Ebs, Europarl
 36. 31/03/2014 - Sabiedriskā uzklausīšana saistībā ar otro Komisijai iesniegto iniciatīvu “Viens no mums” notiks 2014. gada 10. aprīlī Eiropas Parlamentā. Lai uzzinātu vairāk un reģistrētos, skatiet: http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/peti/home.html
 37. 19/03/2014 - Eiropas Komisija ir pieņēmusi paziņojumu saistībā ar pirmo veiksmīgo Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Right2Water”. Sk. paziņojumu presei.
 38. 28/02/2014 - Komisijai ir iesniegta otrā Eiropas pilsoņu iniciatīva, kurai ir pietiekami daudz parakstītāju: “Viens no mums”. Komisijai ir trīs mēneši laika atbildes sniegšanai. Skatiet paziņojumu presei un informāciju par izskatīšanas procedūru.
 39. 17/02/2014 - Iniciatīvas “right2water” organizatori šodien tikās ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku Marošu Šefčoviču. Sk. paziņojumu presei.
 40. 13/02/2014 - Eiropas Parlamenta atklātas sēdes (17. februārī plkst. 15.00 – 18.30) tiešraidi internetā varēs skatīties šādā adresē: Ebs
 41. 05/02/2014 - Sabiedriskā uzklausīšana saistībā ar pirmo Komisijai iesniegto iniciatīvu “right2water” notiks 2014. gada 17. februārī Eiropas Parlamentā. Lai uzzinātu vairāk un reģistrētos, skatiet: http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 42. 20/12/2013 - Komisijai ir iesniegta pirmā Eiropas pilsoņu iniciatīva, kurai savākts minimālais parakstītāju skaits. Nu Komisijai ir trīs mēneši laika atbildes sniegšanai. Skatiet paziņojumu presei un izskatīšanas procedūru.
 43. 02/11/2013 - vakar pusnaktī, beidzoties paziņojumu par atbalstu vākšanas termiņam, tika saņemtas pirmās astoņas Eiropas pilsoņu iniciatīvas (ECI). Skatiet 31. oktobra paziņojumu presei.
  Triju iniciatīvu — Right2Water, One of Us, un Stop Vivisection — organizatori apbalvo, ka, kā noteikts, ES ir savākti miljons parakstu un vismaz septiņās dalībvalstīs ir sasniegts minimālais parakstītāju skaits. Tagad kompetentajām iestādēm paziņojumi par atbalstu ir jāpārbauda, un tad šīs iniciatīvas oficiāli tiks iesniegtas Komisijai.
 44. 04/10/2013 - No 8. oktobra būs pieejama jauna reģistrācijas veidlapa, kā arī jaunas paziņojuma par atbalstu veidlapas. Par to vairāk varat uzzināt Komisijas 2013. gada 11. jūlija Deleģētajā regulā (ES) Nr. 887/2013.
  Pašlaik jau reģistrētu iniciatīvu organizatori varēs turpināt lietot paziņojuma par atbalstu veidlapas pašreizējo versiju vai no 8. oktobra izmantot jauno versiju.
 45. 24/05/2013 - Tehnisku iemeslu dēļ pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnei nevarēs piekļūt 24. maijā no plkst. 21.00 līdz 24.00 pēc Latvijas laika. Piedodiet par sagādātajām neērtībām un paldies par sapratni!
 46. 29/04/2013 - Nu pieejami kompetentajām valsts iestādēm un organizētājiem domāti norādījumi un ieteikumi, kā praksē īstenot Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tie ir par Eiropas pilsoņu iniciatīvas dažādajiem posmiem, piemēram, reģistrāciju Komisijā un paziņojumu par atbalstu pārbaudi.
 47. 31/10/2012 - Tā kā organizatoriem sākumposmā bija problēmas, Komisija nolemj, ka izņēmuma kārtā tā akceptēs paziņojumus par atbalstu, kas attiecībā uz visām pašlaik reģistrētajām iniciatīvām savākti līdz 1.11.2013.
 48. 31/10/2012 - Pirmajai Eiropas pilsoņu iniciatīvai, kas ir Komisijas serveros (“Fraternité 2020”), sāk tīmeklī vākt paziņojumus par atbalstu pēc tam, kad Luksemburgas kompetentā iestāde ir sertificējusi elektronisko vākšanas sistēmu. Paziņojums presei.
 49. 04/09/2012 - Pirmās iniciatīvas — right2water — rīkotāji ir sākuši paziņojumu par atbalstu vākšanu internetā. Tai paredzētā elektroniskā vākšanas sistēma ir veiksmīgi izveidota privāta uzņēmuma jeb viesotāja serverī, un sistēmu sertificējušas kompetentās valsts iestādes. Paziņojums presei
 50. 17/08/2012 - Sākumposmā Eiropas Komisija izņēmuma kārtā sniedz palīdzību. Lai palīdzētu pašām pirmajām Eiropas pilsoņu iniciatīvām “pacelties spārnos”, Komisija izņēmuma kārtā piedāvāja savus serverus tiem organizatoriem, kuriem bija grūtības atrast viesotāju (host), un tiem palīdzēja sagatavoties organizatoru elektroniskās vākšanas sistēmas sertifikācijai, ko veic kompetentā valsts iestāde. Skatiet 18. jūlija ESPRESSO un saiti uz joinup.eu.
 51. 11/05/2012 - Ir reģistrētas pirmās Eiropas pilsoņu iniciatīvas. Tagad var sākties parakstu vākšana iniciatīvu atbalstam. Šeit var uzzināt, kas šajās iniciatīvās ierosināts.
 52. 08/05/2012 - Paziņojums presei
 53. 31/03/2012 - Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Maroša Šefčoviča paziņojums
 54. 30/03/2012 - Ir izmainīts arī minimālais parakstītāju skaits no katras dalībvalsts, lai ņemtu vērā aprēķina bāzes izmaiņas (proti, Eiropas Parlamenta deputātu skaitu no katras dalībvalsts). Jaunos skaitļus varat uzzināt te.
 55. 30/03/2012 - Drīz Regulai par pilsoņu iniciatīvu tiks publicēts kļūdu labojums 19 valodās, tas galvenokārt attiecas uz paziņojuma par atbalstu veidlapu. Šo labojumu iestrādās arī Komisijas sagatavotajā lietojumprogrammā. Tās jaunā versija būs pieejama šonedēļ. Potenciālajiem organizatoriem jāgādā par to, lai viņu sistēmā tiktu izmantota pēdējā versija.