Navigation path

 • RSS

Bí ag tionscnamh

Bíodh ról níos mó agat i gceapadh na mbeartas a imríonn tionchar ar do shaol. Rud úrnua nach bhfuil a leithéid eile ann is ea an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, rud a ligeann do na saoránaigh an Eoraip a mhúnlú trí chaoi a thabhairt dóibh iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach togra reachtach a chur i láthair. Ar 1 mhilliún síniú a bheith bailithe ar son tionscnaimh, cinneann an Coimisiún cad iad na bearta is gá a dhéanamh ina leith.

Tionscnaimh atá ar oscailt

Tionscnaimh ar éirigh leo

Seol tionscnamh


Nuacht

 1. 28/11/2018 - An stad deireanach in 2018! Tá #EUTakeTheInitiative ar an mbóthar go Vín don imeacht deireanach i mbliana. Bí linn an 13 Nollaig don chomhdháil lae faoin Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh agus faoin athchóiriú atá á dhéanamh air. Is féidir clárú anseo chun páirt a ghlacadh sa chomhdháil agus do thuairimí a roinnt linn.
 2. 28/11/2018 - Tá an Coimisiún tar éis an tionscnamh a cuireadh faoina bhráid dar teideal "EU wide referendum whether the European Citizens want the United Kingdom to remain or to leave!", tá sé tar éis diúltú é a chlárú – preaseisiúint
 3. 16/11/2018 - An chéad stad eile: Liospóin! Tá #EUTakeTheInitiative ag eagrú saotharlann comhroinnte eolais ar an 26 Samhain. Má tá tú le bheith sna bólaí, cláraigh anseo agus bí linn.
 4. 12/11/2018 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: Mandatory food labelling Non-Vegetarian / Vegetarian / Vegan - preaseisiúint
 5. 29/10/2018 - Tar agus tapaigh an deis sa cheardlann roinnte eolais faoin Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, i bPáras ar an 8 Samhain. Ag an gceardlann féadfaidh tú buaileadh le hionadaithe ó thionscnaimh atá ar siúl agus ó thionscnaimh ar éirigh leo agus smaointe a roinnt faoin dóigh lena chinntiú go mbeidh rath ar do Thionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. Cláraigh anseo.
 6. 16/10/2018 - Seimineár gréasáin ECI Uimh. 4 - Ráitis tacaíochta a bhailiú do thionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a bhailiú. An 22 Deireadh Fómhair 11.00–12.00 (CET) beidh seimineár gréasáin ann faoin dóigh le ráitis tacaíochta a bhailiú do thionscnamh ó na saoránaigh. Orthu sin atá ag cuimhneamh ar a bheith ina n-eagraithe tionscnaimh atá an seimineár dírithe agus beidh saineolaithe a bhaineann leis an tionscnamh Minority SafePack agus le ECAS (European Citizens Action Forum) páirteach ann. Cláraigh anseo
 7. 08/10/2018 - Teacht i bhfeidhm ráitis príobháideachais nua sna foirmeacha ráitis tacaíochta atá le húsáid i gcás tionscnaimh atá ar bun cheana agus tionscnaimh a chuirfear ar bun amach anseo. Tá gach sonra ina thaobh sin le fáil i Rialachán Tarmligthe ón gCoimisiún an 9/07/2018.
 8. 02/10/2018 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: Eat ORIGINal! Unmask your food - preaseisiúint
 9. 01/10/2018 - An tríú seimineár gréasáin ar an Tionscnamh ó na Saoránaigh.
  An 9 Deireadh Fómhair ó 12:30 go 13:30 CET eagrófar seimineár gréasáin do shaoránaigh agus do dhaoine a d'fhéadfadh a bheith ag eagrú feachtais agus tabharfaidh saineolaithe de chuid an tionscnaimh Right2 Water agus Líonra Tacaíochta na hEorpa (ESN) comhairle agus tacaíocht dóibh ar an gcaoi is fearr chun é sin a dhéanamh. Cláraigh anois
 10. 27/09/2018 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: STOP FRAUD and abuse of EU FUNDS - by better control of decisions, implementation and penalties - an preaseisiúint maidir leis sin
 11. 18/09/2018 - Fógra faoi imeacht sa Poblacht na Seice: Eagrófar Féile an Daonlathais i bPrág an 5-6 Deireadh Fómhair. Bí linn don cheardlann Tapaigh an Deis! Is féidir clárú anseo.
 12. 11/09/2018 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: End the Cage Age - press release
 13. 23/08/2018 - Fógra faoi imeacht sa Pholainn: Beimid ag dul chun na Polainne an 17 Meán Fómhair! Ar mhaith leat eolas a roinnt faoin gcaoi leis an daonlathas rannpháirtíoch pan-Eorpach a chur ag obair? Is gá cuireadh a fháil le freastal ar an gceardlann seo. Más spéis leat é, is féidir clárú anseo
 14. 23/08/2018 - Fógra faoi imeacht sa Liotuáin: Is féidir bualadh linn ag féile Būtent! an 7–8 Meán Fómhair in Birštonas sa Liotuáin. Tuilleadh eolais anseo.
 15. 23/07/2018 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: Permanent European Union Citizenship - press release
 16. 19/07/2018 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: Stop starvation for 8% of the European population! - press release
 17. 04/06/2018 - An Chéad Seimineár Gréasáin ar an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. An 14 Meitheamh 12:30-13:30 Am Lár na hEorpa, reáchtálfar seimineár gréasáin i gcomhar le saineolaithe ó ECAS agus saineolaithe a raibh baint acu leis an tionscnamh rathúil Stop Vivisection. Bainfidh sé le céimeanna an phróisis chun tionscnamh a dhréachtú agus leideanna i dtaobh an phróisis sin agus tabharfaidh sé tacaíocht agus comhairle do na saoránaigh agus d’eagraithe féideartha. Cláraigh anois
 18. 22/05/2018 - Tá Fóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh ar líne feasta. Ardán comhoibríoch atá san Fhóram arb é is aidhm dó caoi a thabhairt dóibh siúd atá páirteach sa Tionscnamh ar thuairimí agus taithí a roinnt le chéile, ar chomhpháirtithe a aimsiú agus ar chomhairle a iarraidh.
 19. 23/04/2018 - Rialú na Cúirte Ginearálta maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh '- "One of Us"
 20. 17/04/2018 - Mar fhreagra ar an tionscnamh ‘Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides, tá togra glactha ag an gCoimisiún lena ndéantar athbhreithniú ar Rialachán an Dlí Ghinearálta Bia, togra arb é is aidhm dó tuilleadh trédhearcachta agus ráthaíochtaí breise ó thaobh iontaofachta, oibiachtúlachta agus neamhspleáchais de a sholáthar sna staidéir a úsáideann an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus measúnuithe riosca á ndéanamh aige - preaseisiúint
 21. 13/04/2018 - Fógra do pháirtithe leasmhara: Tarraingt siar na Ríochta Aontaithe agus rialacha an Aontais maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh
 22. 10/04/2018 - Tá Lá an Tionscnamh Eorpaigh ó na Saoránaigh, atá á eagrú ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, ar siúl inniu. Glacfaidh an chéad Leas-Uachtarán Timmermans páirt san ócáid chun feachtas cumarsáide faoin uirlis a sheoladh agus chun an t-ardán comhoibríoch nua a chur i láthair, ardán atá dírithe ar thacaíocht agus comhairle a sholáthar dóibh siúd atá ag eagrú tionscnaimh.
 23. 28/03/2018 - An dara tuarascáil ar chur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh dar dáta an 28 Márta 2018 - preaseisiúint
 24. 21/03/2018 - Tá an Coimisiún tar éis an tionscnamh a cuireadh faoina bhráid dar teideal "British Friends – stay with us in EU", tá sé tar éis diúltú é a chlárú – preaseisiúint
 25. 15/02/2018 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: We are a welcoming Europe, let us help! - Phreaseisiúint
 26. 01/02/2018 - Tá togra maidir le hathbhreithniú ar an Treoir maidir le hUisce Óil i ndiaidh a ghlactha ag an gCoimisiún. Sa togra sin, atá ag eascairt ón Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh dar teideal Right2Water tá forálacha éagsúla, ina measc foráil maidir le hoibleagáid a chur ar na Ballstáit an rochtain ar uisce a fheabhsú agus deimhin a dhéanamh de go bhfuil rochtain ar uisce ag dreamanna leochaileacha agus imeallaithe. Féach an preaseisiúint maidir leis sin.
 27. 23/01/2018 - Foilsíodh an fógra faoi dhámhachtain conartha don nós imeachta tairisceana arbh é ab aidhm dó comhpháirtí seachtrach a aimsiú chun ardán comhoibríoch ar líne don Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a oibriú.
 28. 12/12/2017 - Ghlac an Coimisiún Eorpach an Teachtaireacht maidir leis an gceathrú tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ar éirigh leis, is é sin “Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides” (“Cuirtear toirmeasc ar ghliofosáit agus cosnaítear daoine agus an comhshaol ar lotnaidicídí tocsaineacha”). Féach an an phreaseisiúint.
 29. 20/11/2017 - "Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides" - Déanfar sruthú gréasáin ar an éisteacht i bParlaimint na hEorpa (20 Samhain, 15:00 - 18:30) ag an seoladh seo: Europarl
 30. 23/10/2017 - Chas lucht eagraithe an tionscnaimh "Cosc ar ghliofosáit" leis an gCéad-Leas-Uachtarán Timmermans agus leis an gCoimisinéir um Shláinte agus Sábháilteacht Bia Vytenis Andriukaitis. Féach an phreaseisiúint.
 31. 10/10/2017 - Tá próiseas tairisceana i ndiaidh a sheolta arb é is aidhm dó páirtí seachtrach a aimsiú a d’oibreodh ardán comhoibritheach ar líne don Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. An 20 Samhain 2017 an dáta nach mór tairiscintí a chur isteach roimhe.
 32. 06/10/2017 - Tá an ceathrú Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh tar éis an líon sínithe is gá a thiomsú agus táthar tar éis é a chur faoi bhráid an Choimisiúin.“Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides" (“Cuirtear toirmeasc ar ghliofosáit agus cosnaítear daoine agus an comhshaol ar lotnaidicídí tocsaineacha”), is teideal don Tionscnamh. Tá trí mhí ag an gCoimisiún gníomhú mar fhreagairt air seo. Féach an phreaseisiúint agus an nós imeachta scrúdúcháin.
 33. 13/09/2017 - An 13/9/2017, ghlac an Coimisiún Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. Tá Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin ag gabháil leis an togra sin.
 34. 12/09/2017 - Judgement of the court – "One million signatures for a Europe of solidarity".
 35. 12/09/2017 - Tuarascáil fíricí ar an gcomhairliúchán poiblí.
 36. 11/09/2017 - Tá leagan nua den bhogearra le haghaidh bailiú ar líne ar fáil anois ar an suíomh gréasáin JoinUp.
 37. 11/09/2017 - Tá na freagraí ar an gcomhairliúchán poiblí le fáil anois ar an leathanach d'athbhreithniú an rialacháin.
 38. 30/08/2017 - Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún próiseas tairisceana a sheoladh i mí Mheán Fómhair féachaint comhpháirtí seachtrach a earcú chun ardán comhoibritheach ar líne a oibriú don Tionscnamh ó na Saoránaigh
 39. 16/08/2017 - Dúnadh an comhairliúchán poiblí an 16/08/2017 agus fuarthas níos mó ná 5,000 freagra. Go raibh maith agaibh as páirt a ghlacadh ann.
 40. 10/07/2017 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: STOP TTIP - Phreaseisiúint
 41. 12/06/2017 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: Stop Extremism
 42. 24/05/2017 - Tá comhairliúchán poiblí oscailte i ndiaidh a sheolta ag an gCoimisiún, chun tuairimí a bhailiú i dtaobh an athbhreithnithe ar an Rialachán maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh. Is féidir páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán go dtí an 16/08/2017 - Press release
 43. 22/05/2017 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart! - press release
 44. 22/05/2017 - Tá treochlár foilsithe ag an gCoimisiún faoin athbhreithniú ar an Rialachán maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh. Is é an 15/06/2017 an spriocdháta chun tuairimí a thabhairt ina leith.
 45. 10/05/2017 - Rialú na Cúirte Ginearálta maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh '- "STOP TTIP"
 46. 02/05/2017 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: Retaining European Citizenship
 47. 18/04/2017 - Cinneadh ón Ombudsman Eorpach maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh 'Stop Vivisection' ('Stoptar Beodhioscadh').
 48. 11/04/2017 - D'fhógair an Céad-Leas-Uachtarán Timmermans go raibh sé beartaithe ag an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán maidir leis an Tionscnamh ó na – preasoiliúint.
 49. 10/04/2017 - 11/04/2017 - Eagróidh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa "Lá na dTionscnamh ó na Saoránaigh". Craolfar imeachtaí na comhdhála trí shruthú gréasáin.
 50. 10/04/2017 - Is mian leis an gCoimisiún do thuairimí a fháil faoi ardán comhoibritheach a bheadh ina thaca ag an Tionscnamh ó na Saoránaigh. Tá go dtí an 23 Aibreán agat chun an suirbhé a líonadh isteach.
 51. 05/04/2017 - Rialú na Cúirte Ginearálta maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh '- "Ethic for animals and kids".
 52. 03/04/2017 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe
 53. 27/03/2017 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis
 54. 22/03/2017 - New initiatives - press release
 55. 20/03/2017 - Tá an Coimisiún tar éis "treochlár" don togra le haghaidh athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir maidir le hUisce Óil a fhoilsiú, gnó atá ar siúl aige de bharr Right2Water, Tionscnamh ó na Saoránaigh. Tá go dtí 28/03/2017 agat chun do thuairim a nochtadh i dtaobh an treochláir.
 56. 03/02/2017 - Rialú na Cúirte Ginearálta maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh '- "Minority SafePack"
 57. 25/01/2017 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides - Press release
 58. 11/01/2017 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: European Free Movement Instrument - Press release
 59. 25/10/2016 - D'fhógair an Coimisiún ina Chlár Oibre bliantúil le haghaidh 2017, a glacadh an 25 Deireadh Fómhair 2016, go molfadh sé togra reachtach maidir le ceanglais íosta cháilíochta le haghaidh athúsáid uisce agus athbhreithniú ar an Treoir maidir le huisce óil mar obair leantach ar an Tionscnamh ó na Saoránaigh - Right2Water.
 60. 06/10/2016 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: More than education - Shaping active and responsible citizens
 61. 12/09/2016 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: People4Soil: sign the citizens' initiative to save the soils of Europe!
 62. 02/09/2016 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal: Let'sfly2Europe: Flüchtlinge legalen und sicheren Zugang nach Europa ermöglichen!
 63. 27/07/2016 - New initiatives - press release
 64. 18/07/2016 - Tá leagan nua den bhogearra le haghaidh bailiú ar líne ar fáil anois ar an suíomh gréasáin JoinUp.
 65. 10/05/2016 - Rialú na Cúirte Ginearálta maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh – "Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures"
 66. 04/05/2016 - Mar chuid den obair leantach atá ar bun ag an gCoimisiún Eorpach i dtaca leis an tionscnamh "Stop Vivisection", tá comhdháil eolaíochta á heagrú aige sa Bhruiséil a bheidh ar siúl an 6-7 Nollaig 2016 le díospóireacht a chur ar bun idir an pobal eolaíochta agus páirtithe leasmhara ábhartha maidir leis an gcaoi ar féidir teacht i dtír ar an dul chun cinn ceannródaíoch atá ar siúl i réimse an taighde bithleighis agus i réimsí taighde eile i dtaca le cineálacha cur chuige a shaothrú atá bailí ó thaobh na heolaíochta de agus nach gá ainmhithe a úsáid chucu (modhanna eile seachas tástálacha ar ainmhithe).
 67. 19/04/2016 - Rialú na Cúirte Ginearálta maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh – "Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!"
 68. 18/04/2016 - Tá leagan cothrom le dáta den Treoir don Tionscnamh ó na Saoránaigh le fáil anois i ngach teanga oifigiúil de chuid AE.
 69. 03/03/2016 - Tá ciansheirbhísí á gcur ar fáil ag an Tionscnamh ó na Saoránaigh anois le gur féidir sonraí ó thionscnamh a chuimsiú i bhfeidhmchláir sheachtracha nó ar shuíomh gréasáin seachtrach. Tá na doiciméid theicniúla ar fáil anseo.
 70. 11/12/2015 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal Mum, Dad & Kids - European Citizens' Initiative to protect Marriage and Family - Press release
 71. 30/11/2015 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal Wake up Europe ! Agir pour préserver le projet démocratique européen - Press release
 72. 30/11/2015 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal Vi vill att WHO:s rekommendationer efterföljs. Cannabis ska bli avkriminaliserat med reglering
 73. 17/11/2015 - Tá réamhamharc den chéad leagan eile de na bogearraí le haghaidh bailiú ar líne le fáil feasta ar leathanach gréasáin JoinUp. Tá feidhmiúlacht cianseirbhíse gréasáin ina cuid de. Beidh an deis agat é a thástáil agus aiseolas a chur chugainn go dtí an 2 Nollaig 2015.
 74. 28/10/2015 - Ghlac Parlaimint na hEorpa rún maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh
 75. 21/10/2015 - Right2Water: Dhearbhaigh na Náisiúin Aontaithe go bhfuil ceart ag cách ar uisce ina sprioc ag Chlár Oibre 2030 maidir le Forbairt Inbhuanaithe
 76. 19/10/2015 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal STOP PLASTIC IN THE SEA
 77. 13/10/2015 - Thug Coiste na Réigiún tuairim uaidh maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh
 78. 30/09/2015 - Rialú na Cúirte Ginearálta maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh 'One million signatures for "a Europe of solidarity"
 79. 14/09/2015 - Cláraíodh tionscnamh nua dar teideal Fair Transport Europe – equal treatment for all transport workers
 80. 08/09/2015 - Ghlac Parlaimint na hEorpa rún maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh Right2Water
 81. 28/07/2015 - Tá leagan nua den bhogearra le haghaidh bailiú ar líne ar fáil anois ar an suíomh gréasáin JoinUp .
 82. 10/07/2015 - Beidh foirmeacha nua ráitis tacaíochta ar fáil ón 28 Iúil. Féach an Rialachán tarmligthe ón gCoimisiún an 31 Márta 2015 chun na sonraí a léamh. Daoine a d’eagraigh na tionscnaimh atá cláraithe faoi láthair, tá an rogha acu coinneáil leis an seanleagan de na foirmeacha ráitis tacaíochta a úsáid nó an leagan nua a úsáid ón 28 Iúil.
 83. 01/07/2015 - Right2Water - Tá an plean oibre i gcomhair an mheasúnaithe ar an Treoir maidir le hUisce Óil i ndiaidh a fhoilsithe. Is féidir leat aiseolas a thabhairt i dtaobh an phlean. Tá achoimre ar na bearta atá le déanamh ar fáil.
 84. 03/06/2015 - Tá Teachtaireacht glactha ag an gCoimisiún Eorpach mar fhreagairt ar an tríú tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ar éirigh leis, is é sin ‘Stop Vivisection’. Féach an phreaseisiúint.
 85. 29/05/2015 - Tá Ardrúnaíocht na Comhairle, Uachtaránacht na Laitvia ar an gComhairle agus Feachtas an Tionscnaimh ó na Saoránaigh ag éagrú comhdhála Dé Máirt an 16 Meitheamh i gComhairle an Aontais Eorpaigh faoin Tionscnamh ó na Saoránaigh. Más mian leat clárú don chomhdháil, cliceáil anseo.
 86. 11/05/2015 - Bhuail eagraithe an tionscnaimh Stop Vivisection inniu le Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh um Poist, Fás, Infheistíocht agus Iomaíochas, Jyrki Katainen, agus leis an Ard-Stiúrthóir Karl Falkenberg, AS an Chomhshaoil. Féach an phreaseisiúint .
 87. 08/05/2015 - Déanfar sruthú gréasáin ar an éisteacht i bParlaimint na hEorpa (11/05, 15:00 - 18:30) ag an seoladh seo: Ebs, Europarl
 88. 30/04/2015 - Reachtálfar éisteacht phoiblí faoin tríú tionscnamh a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin, Stop Vivisection, ar an 11 Bealtaine 2015 i bParlaimint na hEorpa. Chun tuilleadh eolais a fháil nó chun clárú, féach: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/events-citizint.html
 89. 31/03/2015 - Tá tuarascáil glactha ag an gCoimisiún faoi na chéad trí bliana de chur i bhfeidhm an Rialacháin maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh. Féach an preaseisiúint.
 90. 31/03/2015 - Tá leagan nua den bhogearra le haghaidh bailiú ar líne ar fáil anois ar an suíomh gréasáin JoinUp.
 91. 04/03/2015 - Tá an tríú Tionscnamh ó na Saoránaigh ar éirigh leis an líon riachtanach sínithe a fháil, Stop Vivisection, curtha faoi bhráid an Choimisiúin. Tá trí mhí ag an gCoimisiún anois le freagra a thabhairt. Féach an phreaseisiúint agus an nós imeachta scrúdúcháin.
 92. 02/03/2015 - Tá réamhamharc ar an gcéad leagan eile den bhogearra bailiúcháin ar líne ar fáil anois ar an suíomh gréasáin Joinup
 93. 11/12/2014 - Foilsíodh Ceartúcháin ar iarscríbhinní an Rialacháin maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh i 16 theanga. Na hathruithe teanga a tháinig as sin, cuireadh iad isteach sna huirlisí ríomhaireachta sin de chuid an Choimisiúin a úsáideann lucht eagraithe an tionscnaimh, mar atá, bogearraí an Choimisiúin agus cuntais lucht eagraithe atá ar an suíomh gréasáin seo.
 94. 10/11/2014 - Tá fáil anois ar leagan nuachóirithe den doiciméad ina dtabharfar le fios duit, de réir do shaoránachta agus d’ait chónaithe, cén fhoirm is ceart a úsáid chun tacú le tionscnamh ó na saoránaigh.
 95. 28/08/2014 - Tá leagan cothrom le dáta den Treoir don Tionscnamh ó na Saoránaigh le fáil anois i ngach teanga oifigiúil de chuid AE.
 96. 10/07/2014 - Tionscnamh Right2Water: Beidh cruinniú le geallsealbhóirí á eagrú ag an gCoimisiún an 9 Meán Fómhair sa Bhruiséil le plé a dhéanamh ar cháilíocht agus seirbhísí uisce. Is é is cuspóir don tionscnamh seo trédhearcacht a mhéadú i dtaca le seirbhísí uisce agus séarachais. Is féidir ceisteanna a chur chuig EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 97. 01/07/2014 - Rinneadh athrú ar íoslíon na sínitheoirí is gá ó gach Ballstát chun an t-athrú i mbonn an ríofa (líon na bhFeisirí i bParlaimint na hEorpa atá ag gach Ballstát) a chur san áireamh. Beidh an t-athrú sin i bhfeidhm ar gach tionscnamh a chlárófar ón 1 Iúil 2014 amach. Féach an líon nua sínitheoirí is gá.
 98. 23/06/2014 - An Tionscnamh Right2Water: toradh amháin a bhí ar an tionscnamh seo gur seoladh comhairliúchán poiblí faoin Treoir maidir le hUisce Óil. Féach an phreaseisiúint.
 99. 04/06/2014 - Mar gheall ar obair chothabhála, ní bheidh suíomh gréasáin thionscnamh Eorpach na saoránach ar fáil an 7 Mehefin idir 20:00 agus 23:00 (Am Samhraidh Lár na hEorpa). Maith dúinn aon mhíchaoithiúlacht dá thoradh sin. Go raibh maith agat as bheith tuisceanach.
 100. 28/05/2014 - Tá Teachtaireacht glactha ag an gCoimisiún Eorpach mar fhreagairt ar an dara babhta den Tionscnamh ó na Saoránaigh ar éirigh leis, is é sin "Duine dínne". Féach an preaseisiúint.
 101. 09/04/2014 - Inniu, bhuail lucht eagraithe an tionscnaimh Duine Dínne (One of us) leis an gCoimisinéir um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht, Máire Geoghegan-Quinn, agus leis an Leas-Ardstiúrthóir um Fhorbairt agus Comhar, an tUasal Cornaro. Féach an phreaseisiúint.
 102. 08/04/2014 - Déanfar sruthú gréasáin ar an éisteacht i bParlaimint na hEorpa (10/04, 09:00 - 12:30) ag an seoladh seo: Ebs, Europarl
 103. 31/03/2014 - Reachtálfar éisteacht phoiblí faoin dara tionscnamh a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin, Duine dínne, ar an 10 Aibreán 2014 i bParlaimint na hEorpa. I gcomhair tuilleadh eolais nó chun clárú, féach: http://www.europarl.europa.eu/committees/ga/peti/home.html
 104. 19/03/2014 - Tá Teachtaireacht glactha ag an gCoimisiún Eorpach mar fhreagairt ar an gcéad tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh ar éirigh leis, is é sin "Right2Water". Féach an preaseisiúint.
 105. 28/02/2014 - Tá an dara Tionscnamh ó na Saoránaigh ar éirigh leis an líon riachtanach sínithe a fháil, "Duine Dínne", curtha faoi bhráid an Choimisiúin. Tá trí mhí ag an gCoimisiún anois le freagra a thabhairt. Féach an phreaseisiúint agus an nós imeachta scrúdúcháin.
 106. 17/02/2014 - Bhí cruinniú ann inniu idir eagraithe an tionscnaimh right2water agus Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič. Féach an phreaseisiúint.
 107. 13/02/2014 - Déanfar sruthú gréasáin ar an éisteacht i bParlaimint na hEorpa (17 Feabhra, 15:00 - 18:30) ag an seoladh seo: Ebs
 108. 05/02/2014 - Tionólfar éisteacht phoiblí faoin gcéad tionscnamh a tíolacadh don Choimisiún, right2water, an 17 Feabhra 2014 i bParlaimint na hEorpa. Le haghaidh tuilleadh eolais agus le clárú, féach: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 109. 20/12/2013 - Tá an chéad Tionscnamh ó na Saoránaigh curtha faoi bhráid an Choimisiúin mar gur éirigh leis an tionscnamh sin an líon riachtanach sínithe a fháil. Tá trí mhí ag an gCoimisiún anois le freagra a thabhairt uaidh. Féach an phreaseisiúint agus an nós imeachta scrúdúcháin.
 110. 02/11/2013 - Tháinig deireadh meán oíche aréir leis an tréimhse bhailiúcháin do na chéad ocht dTionscnamh ó na Saoránaigh. Féach Preaseisiúint 31 Deireadh Fómhair.
  Tá sé dearbhaithe ag trí cinn díobh, Right2Water, One of Us agus Stop Vivisection, gur éirigh leo an sprioc de mhilliún síniú san AE agus an t-íosmhéid sínithe i seacht mBallstát ar a laghad a bhaint amach. Beidh na ráitis tacaíochta fós le fíorú ag na húdaráis inniúla náisiúnta sular féidir na tionscnaimh seo a chur isteach go foirmiúil chuig an gCoimisiún.
 111. 04/10/2013 - Beidh foirm nua chlárúcháin agus foirm nua ráitis tacaíochta ar fáil ón 8 Deireadh Fómhair. Féach an Rialachán tarmligthe (AE) Uimh. 887/2013 ón gCoimisiún an 11 Iúil 2013 chun na sonraí a léamh.
  Daoine a d’eagraigh na tionscnaimh atá cláraithe faoi láthair, tá an rogha acu coinneáil leis an seanleagan de na foirmeacha ráitis tacaíochta a úsáid nó an leagan nua a úsáid ón 8 Deireadh Fómhair.
 112. 24/05/2013 - Mar gheall ar obair chothabhála, ní bheidh suíomh gréasáin thionscnamh Eorpach na saoránach ar fáil an 24 Bealtaine idir 20:00 agus 23:00 (Am Samhraidh Lár na hEorpa). Maith dúinn aon mhíchaoithiúlacht dá thoradh sin. Go raibh maith agat as bheith tuisceanach.
 113. 29/04/2013 - Tá ar fáil anois sraith treoirlínte agus moltaí a bhaineann le conas Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a chur chun feidhme go praiticiúil. Is d'úsáid na n údarás inniúil náisiúnta agus na n eagraithe atá siad ceaptha. Clúdaítear iontu gach céim den nós imeachta a bhaineann le tionscnamh den sórt sin, idir an clárú leis an gCoimisiún agus fíorú na ráiteas tacaíochta.
 114. 31/10/2012 - I bhfianaise deacrachtaí a bhí ag na heagraithe sa chéim thionscnaimh, chinn an Coimisiún go nglacfaidh sé go heisceachtúil leis na ráitis tacaíochta a bhaileofar go dtí an 01/11/2013 maidir leis na tionscnaimh uile atá cláraithe faoi láthair.
 115. 31/10/2012 - Tá an chéad tionscnamh ó shaoránaigh na hEorpa, “Fraternité 2020”, á reáchtáil ar fhreastalaí an Choimisiúin anois agus is féidir leo tús a chur le ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne, mar go bhfuil a gcóras deimhnithe ag an údarás náisiúnta atá inniúil i Lucsamburg - Preaseisiúint.
 116. 04/09/2012 - Tá an chéad tionscnamh - right2water – tosaithe ag bailiú ráiteas tacaíochta ar líne. Cuireadh a chóras ar líne ar bun le soláthraí-óstach príobháideach agus d'fhíoraigh an t-údarás náisiúnta inniúil é. Preaseisiúint
 117. 17/08/2012 - Cabhair eisceachtúil ón gCoimisiún sa chéim thosaigh. Le cabhrú chun na chéad tionscnaimh ó na saoránaigh a chur ar siúl, thairg an Coimisiún, mar bheart eisceachtúil, a fheastalaithe féin d'eagraithe a bhfuil deacracht acu soláthraí-óstach a fháil, agus tá sé ag cuidiú leo i ngach slí chun fíorú a gcórais um bailiúchán ar líne a fháil ón údarás náisiúnta inniúil. Féach ESPRESSO an 18 Iúil agus nasc le joinup.eu.
 118. 11/05/2012 - Cláraíodh na chéad tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh; is féidir tosú ag bailiú sínithe dóibh anois. Fionn anseo a molann na tionscnaimh seo.
 119. 08/05/2012 - Preaseisiúint
 120. 31/03/2012 - Teachtaireacht ó Maroš Šefčovič, Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh
 121. 30/03/2012 - Mionathraíodh íoslíon na sínitheoirí in aghaidh an Bhallstáit chun athrú i mbonn an ríofa (líon na bhFeisirí i bParlaimint na hEorpa in aghaidh an Bhallstáit) a chur san áireamh. Seiceáil na huimhreacha nua.
 122. 30/03/2012 - Ní fada go bhfoilseofar ceartúcháin don Rialachán ar an tionscnamh ó na saoránaigh i 19 dteanga, go háirithe maidir leis na foirmeacha ráiteas tacaíochta. Ionchorprófar iad sin i mbogearraí nua an Choimisiúin, a mbeidh scaoileadh nua díobh an tseachtain seo. Ba cheart go gcinnteodh eagraithe ionchasacha gurb é a leagan nuashonraithe sin a úsáidfid.