Navigation path

 • RSS

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla miljoona EU-kansalaista voi yhdessä pyytää komissiota tekemään säädösehdotuksen tärkeänä pitämästään aiheesta. Näin he voivat osallistua suoraan EU:n politiikan kehittämiseen.

Avoimet aloitteet

Komission vastaamat kansalaisaloitteet

Tee kansalaisaloite


Ajankohtaista

 1. 12/12/2017 - Komissio antoi tiedonannon, jossa se vastaa ”Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta” -kansalaisaloitteeseen. Kyseessä on neljäs eurooppalainen kansalaisaloite, joka on saanut vaaditun määrän allekirjoituksia. Lisätietoa: lehdistötiedote.
 2. 20/11/2017 - "Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta" - joka pidetään Euroopan parlamentissa 20.11.2017 klo 15.00–18.30 (Brysselin aikaa), lähetetään suoratoistolähetyksenä seuraavassa internetosoitteessa: Europarl
 3. 23/10/2017 - Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans ja terveys- ja elintarviketurvallisuusasioista vastaava komissaari Vytenis Andriukaitis tapasivat Kielletään glyfosaatti -kansalaisaloitteen järjestäjät. Lisätietoja: lehdistötiedote
 4. 10/10/2017 - Komissio avasi tarjouskilpailun, jolla haetaan ulkopuolista kumppania hoitamaan kansalaisaloitteita varten perustettavaa yhteistyöalustaa. Tarjousten määräaika on 20.11.2017.
 5. 06/10/2017 - Kansalaisaloite ”Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta” toimitettiin Euroopan komissiolle. Kyseessä on neljäs eurooppalainen kansalaisaloite, joka on saanut vaaditun määrän allekirjoituksia. Komission on vastattava aloitteeseen 3 kuukauden kuluessa. Lisätietoa: lehdistötiedote, komission tutkintamenettely
 6. 13/09/2017 - Komissio antoi 13.9.2017 ehdotuksen eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi. Asetusehdotukseen liittyy komission yksiköiden valmisteluasiakirja.
 7. 12/09/2017 - Unionin tuomioistuimen tuomio - "One million signatures for a Europe of solidarity".
 8. 12/09/2017 - Sidosryhmäkuulemisen raportti.
 9. 11/09/2017 - Online-keruujärjestelmän uusi versio on julkaistu JoinUp-sivustolla.
 10. 11/09/2017 - Kansalaisaloitemenettelyn muutostarpeita kartoittaneen julkisen kuulemisen tulokset ovat saatavilla Kansalaisaloiteasetuksen tarkistus -sivulla.
 11. 30/08/2017 - Euroopan komission on määrä avata syyskuussa tarjouskilpailu, jolla haetaan ulkopuolista kumppania hoitamaan kansalaisaloitteiden järjestäjille tarkoitettua yhteistyöalustaa.
 12. 16/08/2017 - Kansalaisaloiteasetuksen muuttamista koskenut kuuleminen päättyi 16.8.2017. Vastauksia saatiin yli 5 000 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille.
 13. 10/07/2017 - Uusi kansalaisaloite: STOP TTIP rekisteröitiin. - lehdistötiedote
 14. 12/06/2017 - Uusi kansalaisaloite: Stop Extremism rekisteröitiin.
 15. 24/05/2017 - Komissio käynnisti avoimen julkisen kuulemisen, jolla kartoitetaan mielipiteitä kansalaisaloiteasetuksen muuttamisesta. Kuulemiseen voi vastata 16.08.2017 asti - Lehdistötiedote
 16. 22/05/2017 - Uusi kansalaisaloite: Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart! rekisteröitiin. - lehdistötiedote
 17. 22/05/2017 - Komissio julkaisi etenemissuunnitelman kansalaisaloiteasetuksen tarkistamisesta. Suunnitelmasta voi antaa palautetta 15.6.2017 asti.
 18. 10/05/2017 - Unionin yleinen tuomioistuin antoi kansalaisaloitetta - "STOP TTIP"
 19. 02/05/2017 - Uusi kansalaisaloite: Retaining European Citizenship rekisteröitiin.
 20. 18/04/2017 - Euroopan oikeusasiamiehen päätös Stop vivisection -kansalaisaloitteesta.
 21. 11/04/2017 - Komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans ilmoitti komission kaavailevan kansalaisaloiteasetuksen tarkistamista – Lehdistötiedote.
 22. 10/04/2017 - ”Eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivä” Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Konferenssia voi seurata suorana lähetyksenä verkossa.
 23. 10/04/2017 - Komissio kartoittaa mielipiteitä yhteistyöalustasta, jolla on tarkoitus tukea eurooppalaista kansalaisaloitetta. Vastaa kyselyyn viimeistään 23. huhtikuuta.
 24. 05/04/2017 - Unionin yleinen tuomioistuin antoi kansalaisaloitetta - "Ethic for animals and kids". koskevan tuomion.
 25. 03/04/2017 - Uusi kansalaisaloite: Minority SafePack Рone million signatures for diversity in Europe rekister̦itiin.
 26. 27/03/2017 - Uusi kansalaisaloite: EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis rekisteröitiin.
 27. 22/03/2017 - Uudet aloitteet - lehdistötiedote
 28. 20/03/2017 - Komissio julkaisi etenemissuunnitelman juomavesidirektiivin tarkistamista koskevaa lainsäädäntöehdotusta varten. Ehdotus on tehty Vesi on perusoikeus (Right2Water) -kansalaisaloitteen tuloksena. Etenemissuunnitelmasta voi antaa palautetta 28.3.2017 asti.
 29. 20/03/2017 - Tuenilmausten keruuohjelmistosta julkaistiin uusi versio, joka on nyt saatavilla verkossa (ks. versiokommentit).
 30. 03/02/2017 - Unionin yleinen tuomioistuin antoi kansalaisaloitetta - "Minority SafePack"
 31. 25/01/2017 - Uusi kansalaisaloite: Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides rekisteröitiin. - Lehdistötiedote
 32. 11/01/2017 - Uusi kansalaisaloite: European Free Movement Instrument rekisteröitiin. - Lehdistötiedote
 33. 25/10/2016 - Komissio ilmoitti 25.10.2016 hyväksymässään vuoden 2017 työohjelmassa, että se aikoo esittää lainsäädäntöehdotuksen veden uudelleenkäytön vähimmäislaatuvaatimuksista ja juomavesidirektiivin tarkistamisesta jatkotoimena eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle "Right2Water".
 34. 06/10/2016 - Uusi kansalaisaloite: More than education - Shaping active and responsible citizens rekisteröitiin.
 35. 12/09/2016 - Uusi kansalaisaloite: People4Soil: sign the citizens' initiative to save the soils of Europe! rekisteröitiin.
 36. 02/09/2016 - Uusi kansalaisaloite: Let'sfly2Europe: Flüchtlinge legalen und sicheren Zugang nach Europa ermöglichen! rekisteröitiin.
 37. 27/07/2016 - Uudet aloitteet - lehdistötiedote
 38. 18/07/2016 - Online-keruujärjestelmän uusi versio on julkaistu JoinUp-sivustolla.
 39. 10/05/2016 - Unionin yleinen tuomioistuin antoi päätöksensä kansalaisaloitteesta "Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures"
 40. 04/05/2016 - Euroopan komissio järjestää Stop vivisection -aloitteen jatkotoimena tiedekonferenssin Brysselissä 6.–7.12.2016, joka tarjoaa tiedeyhteisölle ja sidosryhmille tilaisuuden keskustella mm. biolääketieteen viimeisimpien tutkimustulosten hyödyntämisestä tieteellisesti pätevien eläinkokeettomien menetelmien kehittämisessä.
 41. 19/04/2016 - Unionin yleinen tuomioistuin antoi päätöksensä kansalaisaloitteesta "Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!".
 42. 18/04/2016 - Kansalaisaloiteoppaasta on julkaistu päivitetty versio, joka on nyt saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
 43. 03/03/2016 - Online-keruujärjestelmäohjelmisto sisältää nyt etäpalvelutoiminnon, jonka avulla kansalaisaloitteeseen liittyvää dataa voidaan integroida ulkopuolisiin ohjelmistoihin ja sivustoihin. Tekniset tiedot
 44. 11/12/2015 - Uusi kansalaisaloite Äiti, isä ja lapset – Eurooppalainen kansalaisaloite avioliiton ja perheen suojelemiseksi rekisteröitiin rekisteröitiin. - Lehdistötiedote
 45. 30/11/2015 - Uusi kansalaisaloite Wake up Europe ! Agir pour préserver le projet démocratique européen rekisteröitiin. - Lehdistötiedote
 46. 30/11/2015 - Uusi kansalaisaloite Vi vill att WHO:s rekommendationer efterföljs. Cannabis ska bli avkriminaliserat med reglering rekisteröitiin.
 47. 17/11/2015 - JoinUp-sivustolla voi nyt tutustua online-keruujärjestelmäohjelmiston tulevaan versioon, jossa on muun muassa uusi etäverkkopalvelutoiminto. Testaa uutta versiota ja anna palautetta viimeistään 2.12.2015.
 48. 28/10/2015 - Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. rekisteröitiin.
 49. 21/10/2015 - Right2Water: Yleinen vedensaantioikeus otettiin yhdeksi YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 tavoitteeksi.
 50. 19/10/2015 - Uusi kansalaisaloite STOP PLASTIC IN THE SEA rekisteröitiin.
 51. 13/10/2015 - Alueiden komitea antoi lausunnon eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta.
 52. 30/09/2015 - Unionin yleinen tuomioistuin antoi kansalaisaloitetta One million signatures for "a Europe of solidarity" koskevan tuomion.
 53. 14/09/2015 - Uusi kansalaisaloite Fair Transport Europe – equal treatment for all transport workers rekisteröitiin.
 54. 08/09/2015 - Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman Vesi on ihmisoikeus kansalaisaloitteen jatkotoimista.
 55. 28/07/2015 - Online-keruujärjestelmän uusi versio on julkaistu JoinUp -sivustolla.
 56. 10/07/2015 - Rekisteröintilomakkeesta ja tuenilmauslomakkeista otetaan käyttöön uudet versiot 28.7.2015. Muutokset perustuvat 31.3.2015 annettuun komission delegoituun asetukseen. Jos kansalaisaloite on jo rekisteröity, sille voidaan edelleen kerätä tuenilmauksia entisillä lomakeversioilla, tai vaihtoehtoisesti voidaan ottaa käyttöön uudet lomakeversiot 28.7. lähtien.
 57. 01/07/2015 - Right2Water - Juomavesidirektiivin arvioinnin etenemissuunnitelma on julkaistu, ja sitä koskevia kommentteja voi lähettää komissiolle. Lisätietoa kansalaisaloitteisiin liittyvistä jatkotoimista komissiossa.
 58. 03/06/2015 - Euroopan komissio on antanut tiedonannon, jossa se vastaa eläinkokeita vastustavaan Stop vivisection -kansalaisaloitteeseen. Kyseessä on järjestyksessä kolmas komissiolle toimitettu eurooppalainen kansalaisaloite. Ks. lehdistötiedote.
 59. 29/05/2015 - EU:n neuvoston pääsihteeristö, neuvoston puheenjohtajamaa Latvia ja The ECI Campaign -järjestö järjestävät kansalaisaloitekonferenssin EU:n neuvoston tiloissa tiistaina 16.6.2015. Lisätietoa ja ilmoittautumiset.
 60. 11/05/2015 - Eläinkokeita vastustavan Stop vivisection -kansalaisaloitteen järjestäjät keskustelivat Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen ja komission ympäristöpääosaston pääjohtajan Karl Falkenbergin kanssa. Lisätietoa: lehdistötiedote
 61. 08/05/2015 - Stop Vivisection-kansalaisaloitteeseen liittyvä kuulemistilaisuus, joka pidetään Euroopan parlamentissa 11/05, klo 15.00–18.30 (Brysselin aikaa), lähetetään suoratoistolähetyksenä seuraavassa internetosoitteessa: Ebs, Europarl
 62. 30/04/2015 - Stop Vivisection (Ei eläinkokeille) -aloitteeseen liittyvä julkinen kuuleminen järjestetään Euroopan parlamentissa 11.5.2015. Kyseessä on kolmas kansalaisaloite, joka on toimitettu Euroopan komissiolle. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/agri/events-citizint.html
 63. 31/03/2015 - Komissio on antanut raportin kansalaisaloiteasetuksen kolmesta ensimmäisestä soveltamisvuodesta. Katso lehdistötiedote.
 64. 31/03/2015 - Online-keruujärjestelmän uusi versio on julkaistu JoinUp-sivustolla.
 65. 04/03/2015 - Eläinkokeita vastustava Stop Vivisection-aloite on toimitettu komissiolle sen saatua riittävän määrän tuenilmauksia. Kyseessä on kolmas eurooppalainen kansalaisaloite, joka on edennyt tähän vaiheeseen. Komission on annettava vastauksensa kolmen kuukauden kuluessa. Lisätietoa: lehdistötiedote, komission tutkintamenettely
 66. 02/03/2015 - Online-keruujärjestelmän tulevaan ohjelmaversioon voi nyt tutustua JoinUp-sivustolla.
 67. 11/12/2014 - Euroopan komissio on julkaissut kansalaisaloiteasetuksen liitteisiin oikaisuja, jotka koskevat 16:ta kieliversiota. Vastaavat tekstimuutokset on tehty ohjelmistoon, jonka komissio tarjoaa aloitteiden järjestäjien käyttöön, ja järjestäjien käyttäjätileille tällä sivustolla.
 68. 10/11/2014 - Tuenilmauslomakkeiden allekirjoittajien kansalaisuutta ja asuinmaata koskevat vaatimukset on päivitetty.
 69. 28/08/2014 - Kansalaisaloiteoppaasta on julkaistu päivitetty versio, joka on nyt saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
 70. 10/07/2014 - Vesi on perusoikeus -kansalaisaloite: Komissio järjestää vedenlaadun ja vesihuoltopalvelujen benchmarking-vertailua käsittelevän kokouksen alan toimijoille Brysselissä 9.9.2014. Tavoitteena on saattaa vesi- ja sanitaatiopalvelujen tehokkuutta koskevat tiedot avoimemmin saataville. Tiedustelut: EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 71. 01/07/2014 - Eri EU-maissa vaadittavat kansalaisaloitteen allekirjoittajien vähimmäismäärät ovat muuttuneet Euroopan parlamentin uusien jäsenmäärien mukaan. Uudistus koskee aloite-ehdotuksia, jotka rekisteröidään 1.7.2014 alkaen. Ks. maakohtaiset allekirjoittajien vähimmäismäärät
 72. 23/06/2014 - Vesi on perusoikeus (Right2Water) –kansalaisaloitteen perusteella on käynnistetty juomavesidirektiiviä koskeva julkinen kuuleminen. Lisätietoa: lehdistötiedote
 73. 04/06/2014 - Kansalaisaloitesivusto on huoltotöiden vuoksi poissa käytöstä perjantaina 7.6. klo 21.00–24.00 (Suomen aikaa). Pahoittelemme mahdollista haittaa.
 74. 28/05/2014 - Euroopan komissio on antanut tiedonannon, jossa se vastaa Yksi meistä -kansalaisaloitteeseen. Kyseessä on järjestyksessä toinen komissiolle toimitettu eurooppalainen kansalaisaloite. Lisätietoa: lehdistötiedote
 75. 09/04/2014 - Yksi meistä (One of Us) -kansalaisaloitteen järjestäjät keskustelivat tänään tutkimus-, innovointi- ja tiedekomissaarin Máire Geoghegan-Quinnin ja komission kehitys- ja yhteistyöpääosaston varapääjohtajan Markus Cornaron kanssa. Lisätietoa: lehdistötiedote
 76. 08/04/2014 - One of Us-kansalaisaloitteeseen liittyvä kuulemistilaisuus, joka pidetään Euroopan parlamentissa 10/04, klo 09.00–12.30 (Brysselin aikaa), lähetetään suoratoistolähetyksenä seuraavassa internetosoitteessa: Ebs, Europarl
 77. 31/03/2014 - "Yksi meistä" -aloitteeseen liittyvä julkinen kuuleminen järjestetään Euroopan parlamentissa 10.4.2014. Kyseessä on toinen kansalaisaloite, joka on toimitettu Euroopan komissiolle. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/peti/home.html
 78. 19/03/2014 - Euroopan komissio on antanut tiedonannon, jossa se vastaa Right2Water-kansalaisaloitteeseen. Kyseessä on ensimmäinen komissiolle toimitettu eurooppalainen kansalaisaloite. Lisätietoa: lehdistötiedote
 79. 28/02/2014 - ”Yksi meistä” -aloite on toimitettu komissiolle sen saatua riittävän määrän tuenilmauksia. Kyseessä on toinen eurooppalainen kansalaisaloite, joka on edennyt tähän vaiheeseen. Komission on annettava vastauksensa 3 kuukauden kuluessa. Lisätietoa: lehdistötiedote, komission tutkintamenettely.
 80. 17/02/2014 - Right2water-aloitteen järjestäjät tapasivat tänään komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin. Lisätietoa lehdistötiedotteessa.
 81. 13/02/2014 - Right2water-kansalaisaloitteeseen liittyvä kuulemistilaisuus, joka pidetään Euroopan parlamentissa 17.2.2014 klo 15.00–18.30 (Brysselin aikaa), lähetetään suoratoistolähetyksenä seuraavassa internetosoitteessa: Ebs
 82. 05/02/2014 - Right2water-aloitteeseen liittyvä julkinen kuuleminen järjestetään Euroopan parlamentissa 17.2.2014. Kyseessä on ensimmäinen kansalaisaloite, joka on toimitettu Euroopan komissiolle. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 83. 20/12/2013 - Ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite, jolle oli kerätty riittävä määrä tuenilmauksia, on nyt toimitettu komissiolle. Komission on annettava vastauksensa 3 kuukauden kuluessa. Lisätietoa: lehdistötiedote, komission tutkintamenettely
 84. 02/11/2013 - Ensimmäisten kahdeksan eurooppalaisen kansalaisaloitteen tuenilmausten keruuaika päättyi keskiyöllä (ks. lehdistötiedote 31.10.2013).
  Järjestäjien ilmoituksen mukaan kolmelle aloitteelle on saatu vaaditut miljoona allekirjoitusta koko EU:ssa ja vähimmäismäärä allekirjoituksia vähintään seitsemässä EU-maassa. Nämä aloitteet ovat ”Vesi on perusoikeus” (Right2Water), ”Yksi meistä” (One of Us) ja ”Ei eläinkokeille” (Stop Vivisection). Kansallisten viranomaisten on vielä tarkistettava tuenilmaukset, ennen kuin aloitteet voidaan virallisesti toimittaa komissiolle.
 85. 04/10/2013 - Rekisteröintilomakkeesta ja tuenilmauslomakkeista otetaan käyttöön uudet versiot 8.10.2013. Muutokset perustuvat heinäkuussa 2013 annettuun komission asetukseen (EU) N:o 887/2013.
  Jos kansalaisaloite on jo rekisteröity, sille voidaan edelleen kerätä tuenilmauksia entisillä lomakeversioilla, tai vaihtoehtoisesti voidaan ottaa käyttöön uudet lomakeversiot 8.10. lähtien.
 86. 24/05/2013 - Kansalaisaloitesivusto on huoltotöiden vuoksi poissa käytöstä perjantaina 24.5. klo 21.00–24.00 (Suomen aikaa). Pahoittelemme mahdollista haittaa.
 87. 29/04/2013 - Euroopan komissio on antanut käytännön ohjeita ja suosituksia kansalaisaloitemenettelyä varten. Ne koskevat menettelyn eri vaiheita, esimerkiksi aloitteen rekisteröintiä ja tuenilmausten tarkistusta. Ohjeet ja suositukset on tarkoitettu kansallisten viranomaisten ja kansalaisaloitteiden järjestäjien avuksi.
 88. 31/10/2012 - Alkuvaiheen yleisten ongelmien vuoksi komissio on päättänyt, että kaikille tähän mennessä rekisteröidyille kansalaisaloitteille voidaan poikkeuksellisesti kerätä tuenilmauksia 01/11/2013 asti.
 89. 31/10/2012 - Kansalaisten liikkuvuuden lisäämistä ajava ”Fraternité 2020” on ensimmäinen kansalaisaloite, jolle voidaan alkaa kerätä tuenilmauksia komission palvelimella. Verkossa käytettävä keruujärjestelmä on saanut Luxemburgin toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän. Lehdistötiedote.
 90. 04/09/2012 - Ensimmäiselle eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle, jonka tavoitteena on edistää veden ja sanitaation yleistä saatavuutta (right2water), on alettu kerätä tuenilmauksia verkossa. Online-keruujärjestelmä toimii yksityisellä palvelimella, ja se on saanut kansallisten viranomaisten hyväksynnän. Lehdistötiedote
 91. 17/08/2012 - Komissio tarjoaa poikkeuksellisesti omia palvelimiaan eurooppalaisten kansalaisaloitteiden järjestäjien käyttöön, jos heillä on vaikeuksia löytää sopivaa palveluntarjoajaa. Komissio avustaa myös online-keruujärjestelmän hyväksyttämisessä kansallisilla viranomaisilla. Lisätietoa: Lehdistötiedote 18.7.2012 ja komission joinup.eu-foorumi.
 92. 11/05/2012 - Ensimmäiset eurooppalaiset kansalaisaloitteet on rekisteröity, ja niille voidaan nyt alkaa kerätä allekirjoituksia. Lisätietoa aloitteista
 93. 08/05/2012 - Lehdistötiedote
 94. 31/03/2012 - Euroopan komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin videotiedote
 95. 30/03/2012 - Eri EU-maissa vaadittavat allekirjoittajien vähimmäismäärät on muutettu uuden laskukaavan mukaisiksi (vrt. maakohtaiset Euroopan parlamentin jäsenten määrät). Ks. uudet maakohtaiset kansalaisaloitteen allekirjoittajien vähimmäismäärät.
 96. 30/03/2012 - Lähiaikoina julkaistaan kansalaisaloiteasetuksen oikaisut, joilla tehdään muutoksia 19:ään asetuksen kieliversioista. Muutokset koskevat etenkin tuenilmauslomakkeita. Nämä muutokset on otettu huomioon tuenilmausten keruujärjestelmiin tarkoitetun komission ohjelmiston uudessa ohjelmaversiossa, joka julkaistaan tällä viikolla. Kansalaisaloitteiden järjestäjien on siis syytä käyttää tätä päivitettyä versiota keruujärjestelmissään.