Navigation path

 • RSS

Ειδήσεις

 1. 11/12/2014 - Τα διορθωτικά των παραρτημάτων του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών δημοσιεύθηκαν σε 16 γλώσσες. Οι σχετικές γλωσσικές τροποποιήσεις ενσωματώθηκαν στα εργαλεία ΤΠ της Επιτροπής που βοηθούν τους διοργανωτές, δηλαδή στο λογισμικό της Επιτροπής και στους λογαριασμούς διοργανωτών του ιστότοπου αυτού.
 2. 10/11/2014 - Είναι πλέον διαθέσιμη η επικαιροποιημένη έκδοση του εγγράφου που δείχνει ποιο έντυπο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να υποστηρίζετε μια πρωτοβουλία πολιτών ανάλογα με την υπηκοότητα και τον τόπο διαμονής σας.
 3. 28/08/2014 - Επικαιροποιημένη έκδοση των Οδηγιών για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών διατίθεται τώρα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
 4. 10/07/2014 - Πρωτοβουλία Right2Water: Η Επιτροπή διοργανώνει συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών για την αξιολόγηση της ποιότητας του ύδατος και των υπηρεσιών ύδρευσης, στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 στις Βρυξέλλες. Στόχος αυτής της συνάντησης είναι να αυξηθεί η διαφάνεια όσον αφορά τις επιδόσεις των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Στείλτε τις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 5. 01/07/2014 - Ο ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων ανά κράτος μέλος τροποποιήθηκε για να ληφθεί υπόψη η αλλαγή της βάσης υπολογισμού (αριθμός των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά κράτος μέλος). Οι αριθμοί αυτοί θα εφαρμόζονται σε όλες τις πρωτοβουλίες που θα καταχωρίζονται από την 1η Ιουλίου 2014 και μετά. Δείτε τους νέους αριθμούς.
 6. 23/06/2014 - Πρωτοβουλία Right2Water: σε συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας , ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία για το πόσιμο νερό. Βλέπε δελτίο Τύπου.
 7. 04/06/2014 - Ο ιστότοπος της πρωτοβουλίας πολιτών δεν θα είναι διαθέσιμος στις 7 Ιούνιος από τις 20:00 έως τις 23:00 (Θερινή Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), λόγω εργασιών συντήρησης. Ζητούμε εκ των προτέρων συγγνώμη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
 8. 28/05/2014 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση ανταποκρινόμενη στη δεύτερη επιτυχή Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Ένας από εμάς». Βλ. δελτίο Τύπου.
 9. 09/04/2014 - Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας “Ενας από εμάς” συναντήθηκαν σήμερα με την επίτροπο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν και τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή Ανάπτυξης και Συνεργασίας κ. Κορνάρο. Βλ. Δελτίο Τύπου
 10. 08/04/2014 - Η ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (10/04, 09:00 - 12:30) θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου στην ακόλουθη διεύθυνση: Ebs, Europarl
 11. 31/03/2014 - Στις 10 Απριλίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημόσια ακρόαση για τη δεύτερη πρωτοβουλία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή, με τίτλο "Ένας από μας". Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή: http://www.europarl.europa.eu/committees/el/peti/home.html
 12. 19/03/2014 - Σε απάντηση της πρώτης επιτυχημένης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, "Right2Water", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Δείτε το δελτίο Τύπου.
 13. 28/02/2014 - Η πρωτοβουλία «Ένας από μας» είναι η δεύτερη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που κατάφερε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών. Η πρωτοβουλία αυτή υποβλήθηκε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει στη διάθεσή της 3 μήνες για να απαντήσει. Βλ. δελτίο Τύπου και διαδικασία εξέτασης.
 14. 17/02/2014 - Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας " right2water" συναντήθηκαν σήμερα με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς. Βλ. δελτίο Τύπου.
 15. 13/02/2014 - Η ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (17 Φεβρουαρίου, 15:00 - 18:30) θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου στην ακόλουθη διεύθυνση: Ebs
 16. 05/02/2014 - Η δημόσια ακρόαση για την πρώτη πρωτοβουλία που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τίτλο «right2water», θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2014 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες: http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 17. 20/12/2013 - Μία πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών η οποία συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών υποβλήθηκε στην Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να απαντήσει εντός 3 μηνών. Δείτε το δελτίο Τύπου και τη διαδικασία εξέτασης.
 18. 02/11/2013 - Οι πρώτες οκτώ ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών (ΕΠΠ) έφθασαν χθες τα μεσάνυχτα, στο τέλος της προθεσμίας συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης. Βλέπε Δελτίο Τύπου της 31ης Οκτωβρίου.
  Για τρεις από αυτές, Right2Water, One of Us, και Stop Vivisection, δηλώνεται ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος συγκέντρωσης ενός εκατομμυρίου υπογραφών στην ΕΕ και ενός ελάχιστου αριθμού υπογραφών σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη. Μένει να επαληθευτούν οι δηλώσεις υποστήριξης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές πριν από την επίσημη υποβολή των πρωτοβουλιών αυτών στην Επιτροπή.
 19. 04/10/2013 - Από τις 8 Οκτωβρίου θα ισχύουν νέα έντυπα καταχώρισης και νέα έντυπα δήλωσης υποστήριξης. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στον κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 887/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2013.
  Οι διοργανωτές των ήδη καταχωρισμένων πρωτοβουλιών θα μπορούν είτε να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα σημερινά έντυπα δήλωσης υποστήριξης είτε να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα νέα έντυπα από τις 8 Οκτωβρίου.
 20. 24/05/2013 - Ο ιστότοπος της πρωτοβουλίας πολιτών δεν θα είναι διαθέσιμος στις 24 Μαΐου από τις 20:00 έως τις 23:00 (Θερινή Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), λόγω εργασιών συντήρησης. Ζητούμε εκ των προτέρων συγγνώμη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
 21. 29/04/2013 - Υπάρχει πλέον διαθέσιμο ένα σύνολο από οδηγίες και συστάσεις για την πρακτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, οι οποίες απευθύνονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές και τους διοργανωτές. Καλύπτουν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, από την καταχώριση της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή μέχρι την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης.
 22. 31/10/2012 - Ανταποκρινόμενη στα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι διοργανωτές κατά την εναρκτήρια περίοδο, η Επιτροπή αποφάσισε ότι θα δέχεται κατ΄εξαίρεση δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν μέχρι την 01/11/2013 για όλες τις μέχρι τώρα καταχωρισμένες πρωτοβουλίες
 23. 31/10/2012 - Ξεκινά τώρα η επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης για την πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που φιλοξενείται στους διακομιστές της Επιτροπής, με τίτλο "Fraternité 2020", μετά την πιστοποίηση του αντίστοιχου συστήματος από την αρμόδια εθνική αρχή του Λουξεμβούργου - Δελτίο Τύπου.
 24. 04/09/2012 - Άρχισε ήδη η επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης για την πρώτη πρωτοβουλία - right2water. Το επιγραμμικό της σύστημα δημιουργήθηκε με επιτυχία χάρη σε πάροχο υποδοχής του ιδιωτικού τομέα και πιστοποιήθηκε από την αρμόδια εθνική αρχή. Δελτία Τύπου
 25. 17/08/2012 - Κατ'εξαίρεση βοήθεια της Επιτροπής στο αρχικό στάδιο. Για να συμβάλει στην ανάληψη των πρώτων Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών η Επιτροπή έθεσε, κατ’εξαίρεση, στη διάθεση των διοργανωτών που δυσκολεύονται να βρουν πάροχο υποδοχής τους δικούς της εξυπηρετητές και επιπλέον τους βοηθά να προετοιμάσουν την πιστοποίηση του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης από την αρμόδια εθνική αρχή. Δείτε το ESPRESSO της 18ης Ιουλίου και συνδεθείτε με το joinup.eu.
 26. 11/05/2012 - Καταχωρίστηκαν οι πρώτες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών. Τώρα μπορεί να ξεκινήσει η συγκέντρωση υπογραφών υποστήριξης. Μπορείτε να δείτε εδώ τι προτείνουν οι πρωτοβουλίες αυτές.
 27. 08/05/2012 - Δελτία Τύπου
 28. 31/03/2012 - Μήνυμα του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς
 29. 30/03/2012 - Ο ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων ανά κράτος μέλος έχει τροποποιηθεί για να ληφθεί υπόψη η αλλαγή στη βάση υπολογισμού (αριθμός των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά κράτος μέλος). Δείτε τους νέους αριθμούς.
 30. 30/03/2012 - Τα διορθωτικά του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών θα δημοσιευθούν σύντομα σε 19 γλώσσες, ειδικότερα όσον αφορά τα έντυπα των δηλώσεων υποστήριξης. Θα ενσωματωθούν επίσης στο λογισμικό της Επιτροπής, του οποίου η νέα έκδοση θα είναι διαθέσιμη αυτή την εβδομάδα. Οι διοργανωτές πρέπει να βεβαιωθούν ότι χρησιμοποιούν την επικαιροποιημένη έκδοση στο σύστημά τους.

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών παρέχει σε ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να συμμετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση.

Ο ιστότοπος αυτός περιέχει πληροφορίες για όλες τις πρωτοβουλίες πολιτών, επεξηγεί τους ισχύοντες κανόνες και σας βοηθά να ξεκινήσετε τη δική σας πρωτοβουλία.


Σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών
Αναζήτηση πρωτοβουλίας
Ξεκινήστε μια πρωτοβουλία