Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zapojte se do záležitostí EU!
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

 

Evropská unie je domovem lidí s nespočetným množstvím názorů a zájmů. Domovem lidí různých náboženských vyznání, barvy pleti a jazyků, kterými hovoří. Naleznout shodu mezi obyvateli je občas velikou výzvou. Hledejme společně nový konsenzus, nový a moderní pohled na to, co je smyslem Evropy

Jaká je Evropská unie? Kam se ubírá? Jak si stojí? Denně o Evropské unii slýcháváme ve zprávách a čteme palcové titulky. Pokud se chcete s EU dobře seznámit a aktivně se podílet na spoluvytváření evropských politik, čtěte dál.

 

 Vás hlas v EU

Jakou si přejete EU? Chcete poslat vzkaz svému poslanci, převést své sociální pojištění, chcete vyjádřit svůj názor na podnikatelské prostředí nebo na nějakou legilsativu? Podělte se o své názory a očekávání prostřednictvím stránek Váš hlas v Evropě. Můžete zde hodnotit probíhající procesy v Evropské unii, sdělit své pozitivní i negativní zkušenosti s fungováním EU a podílet se tak aktivně na utváření dalšího směřování Evropské unie.  

 

Evropská občanská iniciativa

Jako občan EU můžete vyzvat Evropskou komisi, aby předložila návrh právního aktu na evropské úrovni. Díky Lisabonské smlouvě máte nyní právo se přímo podílet na legislativních procesech EU a stát tak na jedné úrovni spolu s Radou EU a Evropským parlamentem. Podrobnosti o využití tohoto práva a o tom, jak navrhnout vlastní iniciativu, se dozvíte zde.

 

Veřejné konzultace

Chcete se aktivně zapojit do dění v EU a do utváření nových politik? Sdělte EU svůj názor! Před tím, než Evropská komise představí jakýkoli návrh zákona, zajímá se o mínění občanů a ve veřejných konzultacích vyslechne všechny připomínky i návrhy. Díky těmto konzultacím tedy můžete vyjádřit své postoje a ovlivnit tak směřování evropské politiky. Zapojte se do evropského dění! Zapojte se do toho, co se vás týká! Zúčastněte se zde veřejné konzultace!

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_cs.htm

 

Ceny a soutěže

Jste mladý začínající vědec? Nápaditý vynálezce? Novinář se zaměřením na lidská práva? Talentovaný scénárista či fotograf? Evropská unie oceňuje vynikající počiny v těchto i jiných oblastech. Kliknutím na následující kategorie se dozvíte více informací o soutěžích pravidelně pořádaných Evropskou unií i podmínkách účasti. Více zde.

 

Petice

Máte nějakou závažnou připomínku nebo návrh týkající se evropských předpisů či záležitostí, které se vás přímo týkají? Smlouva o fungování Evropské unie zaručuje, že každý občan EU může buď sám nebo s jinými osobami předložit Evropskému parlamentu petici. Bližší informace o tom, jakou formu musí petice mít a kterých okruhů se může týkat, najdete zde.

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/00533cec74/Petitions.html

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 21/08/2012  |Začátek stránky