Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Panelová diskuze o překladech audiovizuálních děl
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/03/2010

NALEZENO V PŘEKLADU

Překládání audiovizuálních děl se v mnoha ohledech liší od překladu tištěného textu a stejně jako překládání poezie nebo beletrie představuje osobitou a moderní formu umění. Mezinárodní panelová diskuze, která se koná 28. dubna 2010 v Praze, se bude zabývat možnostmi, které tato překladatelská disciplína nabízí.

Přijďte diskutovat o otázkách týkajících se překladu audiovizuální tvorby a o nejlepších formách prezentace zahraničních filmů, jejichž hodnoty diváci objeví také díky překladu.

  Panelová diskuze o překladech audiovizuálních děl

  V září 2008 vydala Evropská komise Sdělení o mnohojazyčnosti1 , ve kterém uvádí, že média zastávají v dnešní době důležitou úlohu a mohou významným způsobem povzbuzovat dialog mezi kulturami. Díky svým technickým možnostem zobrazují dění ve společnosti z mnoha aspektů a nabízejí bohatou škálu názorů a pohledů na svět. Mohou se také stát zdrojem neformálního jazykového vzdělávání, zejména prostřednictvím zábavně-vzdělávacích pořadů a podtitulkovaných filmů. Evropská komise ve svém sdělení vyzývá členské státy, aby společně s odbornou veřejností podporovaly mnohojazyčnost prostřednictvím médií, především podporou podtitulkování filmů, a napomáhaly šíření kulturních děl po Evropě.

  Současné evropské studie o titulkování audiovizuální tvorby se většinou omezují na popis různých postupů při podtitulkování filmů, ale většinou nedoporučují osvědčené praktiky, kterých by bylo dobré se držet. Díky evropské integraci se vytváří jednotný prostor, ve kterém dochází k rychlejšímu a snazšímu šíření evropské filmové tvorby. Jelikož cílem je nabídnout divákům kvalitní filmový zážitek, měla by být v této souvislosti vedena také debata o metodách překladu a lokalizace filmových děl.

  Čtyři regionální kanceláře Generálního ředitelství Evropské komise pro překlady v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku se rozhodly uspořádat panelovou diskuzi o potenciálu podtitulkované filmové tvorby a o roli překladu audiovizuálních děl v rámci filmové distribuce.

  Diskuze se koná 28. dubna 2010 od 11:00 v konferenčním sále Zastoupení Evropské komise v České republice, Jungmannova 24, Praha 1.  V diskuzi promluví odborníci z filmové a mediální oblasti a uznávaní překladatelé audiovizuální tvorby, např. Anna Kareninová, přední česká překladatelka, která se dlouhodobě zabývá filmovými překlady, Aleš Danielis, ředitel filmové distribuce Bontonfilmu, Daniela Staníková, ředitelka MEDIA Desk Česká republika, Anna Celińska, předsedkyně Polské asociace překladatelů audiovizuální tvorby, Oľga Ruppeldtová, místopředsedkyně Slovenské společnosti překladatelů umělecké literatury, Miroslav Ulman, Slovenský filmový ústav.

  Hovořit se bude o těchto tématech:

  • Distribuce převzatých pořadů - dabing nebo titulky?
  • Různé techniky překladu a lokalizace audiovizuálních děl - rozdíly v zemích Visegrádské čtyřky
  • Překladatelé audiovizuálních děl - jejich odborná příprava,  pracovní podmínky a postavení v překladatelské obci
  • Podtitulkování filmů jako nenásilná a zábavná forma jazykového vzdělávání

   

  Vzhledem k tomu, že počet míst je omezen, potvrďte prosím do 26. dubna  2010 svou účast zde.

  Diskuze bude probíhat v češtině a angličtině se simultánním tlumočením.

  Po diskuzi se bude podávat lehký oběd.

  Program:

  10:00 - 11:00Registrace účastníků
  11:00 - 11:15Zahájení - Irena Moozová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice
  11:15 - 11:30 Prezentace studie " Study on Dubbing and Subtitling" - Alain Modot, Media Consulting Group, Francie
  11:30 - 13:00Vystoupení panelistů
  13:00 - 13:30Přestávka na kávu
  13:30 - 14:30Moderovaná diskuze
   Moderátor: Ján Sabol, filmový režisér a vysokoškolský pedagog
  14:30 - 14:45Shrnutí - Filip Majcen, Generální ředitelství pro překlady, Evropská komise
  14:45 - 15:30Lehký oběd ve formě bufetu

   

  Ve večerních hodinách na diskuzi navazuje promítání série krátkých filmů agentury pro baskický krátký film Kimuak. Promítání začíná v 19:00 v konferenčním sále. Více informací: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/eu_house/european_films_cs.htm 

  Studie "Dubbing and Subtitling" je k nahlédnutí na této stránce: http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/evaluation/studies/index_en.htm

  Pozvánka pdf - 168 KB [168 KB]

  Kontakty:

  Česká republika: Martina Pelešková, tel.: 255 708 243

  Slovensko: Veronika Boráková

  Polsko: Anna Kozdoj

  Maďarsko: Beata Jancsi

   

  Jak se k nám dostanete?

  Evropský dům se nachází v centru Prahy, blízko Václavského náměstí a Národní třídy.

  Doprava: metro A, B - stanice Můstek, tramvajové linky č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Václavské náměstí nebo č. 6, 9, 18, 22 do zastávky Národní třída.

  Mapa 

   

  Odkazy:

  Generální ředitelství pro překlady: http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm

  Důležité dokumenty k mnohojazyčnosti v EU: http://ec.europa.eu/education/languages/key_docs/doc3413_en.htm

  Mediální a audiovizuální politiky EU: http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

  Jazykový portál: http://europa.eu/languages/sk/home

  Evropská asociace pro studie o filmovém audiovizuálním překladu: http://www.esist.org/

  Dokumenty z konference:

  Prezentace Alaina Modota pdf - 307 KB [307 KB]

  Závěrečný proslov Filipa Majcena pdf - 145 KB [145 KB]

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky