Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Ochrana spotřebitelů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

Jaká mám práva jako spotřebitel na trhu EU?

Ochrana spotřebitele je jedním ze stěžejních témat, kterými se Komise zabývá při uskutečňování svého strategického cíle - zlepšování kvality života evropských občanů. V rámci provádění této politiky připravuje návrhy zákonodárných a jiných opatření a začleňuje ochranu spotřebitelů do ostatních politik EU. Při jejich provádění podporuje činnost organizací na ochranu spotřebitele a větší zapojení zástupců spotřebitelů do rozhodovacího procesu. Cílem je zajistit stejnu úroveň ochrany ve všech členských i kandidátských zemích.

Ochrana spotřebitelů

Jedním ze základních principů politiky ochrany spotřebitele EU je uznání spotřebitelů jako rovnoprávných a odpovědných účastníků obchodu na vnitřním trhu, kterým má být umožněno činit informovaná rozhodnutí ohledně nákupu zboží a služeb. Jejich zájmy jsou chráněny zejména s ohledem na zvyšující se komplexitu trhů, na kterých operují. Spotřebitelům má být umožněno vyhledávat nejvýhodnější obchody po celé Evropě a tím podporovat kvalitu hospodářské soutěže v rámci Unie.

Evropská komise, s cílem seznámit občany s jejich spotřebitelskými právy, zveřejnila "Deset základních pravidel" ochrany spotřebitele v Evropské unii:

1.  Nakupujte co chcete, kde chcete

2.  Pokud je zboží vadné, vraťte ho

3.  Vysoké standardy v oblasti bezpečnosti potravin

4.  Informujte se o tom, co jíte

5.  Smlouvy musí být vůči zákazníkům férové

6.  Spotřebitelé mohou někdy měnit svá rozhodnutí

7.  Možnost jednoduššího porovnání cen

8.  Spotřebitelé nemají dostávat zavádějící informace

9.  Ochrana spotřebitele během dovolené

10. Účinné urovnávání přeshraničních sporů

Evropská komise si vytyčila v oblasti spotřebitelské politiky a ochrany spotřebitele dva hlavní cíle pro období 2007 – 2013 :

  • Zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, zejména prostřednictvím kvalitnějších dokladů, lepších konzultací a lepšího zastupování zájmů spotřebitelů.
  • Zajistit účinnou aplikaci právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, především prostřednictvím spolupráce při jejich vymáhání, poskytování informací, vzdělávání a prostřednictvím právních prostředků nápravy.

Další informace:

Základní pravidla ochrany
Zájmy spotřebitelů
Stížnosti spotřebitelů
Síť evropských spotřebitelských center

Odkazy na další zdroje informací:

Související články:

Poslední aktualizace: 08/08/2012  |Začátek stránky