Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská komise schválila českou státní podporu pro kombinovanou dopravu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/09/2007

Evropská komise rozhodla, že povolí českou státní podporu pro rozvoj kombinované dopravy spočívající v subvencích na nákup určitých druhů vagonů.

 

Cílem je rozvinout kombinovanou dopravu, a dosáhnout tak posunu v přepravě nákladu od silniční k železniční dopravě. Účelem podpory je posílit využívání nedoprovázené kombinované dopravy1 zvýšením její konkurenceschopnosti.

Očekávaný rozpočet celého režimu podpory, včetně podpory schválené loni, na období 2006 až 2010 činí 1,58 miliardy CZK (56 milionů EUR).

Rozhodnutí Komise uzavřelo formální šetření, které bylo zahájeno 4. dubna 2006 a kterým se Komise snažila získat na trhu a od českých úřadů bližší informace o působnosti daného podpůrného opatření. Komise považuje toto opatření za slučitelné s pravidly EU o státní podpoře2.


 

1   Přeprava přívěsu, návěsu, kontejneru nebo výměnné nástavby jiným druhem dopravy bez tahače (nákladního automobilu).

2    Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o založení Evropského společenství.

    Evropská komise schválila českou státní podporu pro kombinovanou dopravu
    Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky