Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Ministři členských států EU se sejdou s evropskými sousedy
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/08/2007

V Bruselu dne 30. srpna 2007 - V pondělí 3. září bude Benita Ferrero-Waldnerová, komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství, hostit v Bruselu historicky první setkání ministrů a dalších zástupců ze všech zemí, jež se účastní evropské politiky sousedství, a jejich protějšků z Evropské unie. Mezinárodní konference:"Working Together – Strengthening the European Neighbourhood Policy" (Společnými silami k posilování evropské politiky sousedství) pořádaná Evropskou komisí bude zahrnovat dopolední setkání ministrů, které se zaměří zejména na možnosti liberalizace obchodu, mobilitu, otázky související se změnami klimatu a zabezpečením dodávek energie. Na odpoledním zasedání se do debaty zapojí i další zainteresované subjekty včetně podnikatelských kruhů a nevládních organizací.Konferenci zahájí José Manuel Barroso, předseda Komise, Luis Amado, ministr zahraničních věcí Portugalska předsedajícího EU, a Benita Ferrero-Waldnerová.

  Benita Ferrero-Waldnerová k tomu řekla: „Je to partnerství rovnocenných aktérů a pro nás je důležité našim sousedům pozorně naslouchat. Jsem přesvědčená, že nastal čas, aby se všichni partneři sešli a prodiskutovali jakým způsobem politiku sousedství posílit. Chceme znát postoje našich sousedů: Na co klást v našich vztazích největší důraz? Které z našich návrhů zohledňují jejich zájmy a na čem je potřeba ještě pracovat?“

  Dodává: „Musíme stanovit oblasti, ve kterých chceme dále rozvíjet vztahy s našimi sousedy, především v otázkách obchodu, mobility a hospodářské pomoci. Evropská unie nabízí každé ze sousedních zemí, aby si zvolila svou vlastní cestu.Těm, které chtějí mít užší vztahy v rámci evropské politiky sousedství, se již nabízejí nové možnosti. Konference má upozornit na předsevzetí EU rozvíjet individuální a diferencovaná partnerství, která budou reflektovat zájmy jednotlivých sousedů.“

  Evropská politika sousedství

  Evropská politika sousedství se začala rozvíjet za účelem zvyšování vzájemné prosperity, stability a bezpečnosti Evropské unie a sousedních zemí.

  Evropská komise představila v prosinci 2006 nové plány na posílení účinku politiky sousedství. Navrhla další příležitosti pro partnerské země a daleko větší podporu sousedům, kteří se vydali cestou politických a hospodářských reforem. Evropská rada tyto plány na konci německého předsednictví plně podpořila.

  Evropská politika sousedství nabízí privilegované politické a hospodářské vztahy 16 zemím [1] , které sousedí s EU, a je budována na stávajících vztazích (dohodách o spolupráci, přidružení nebo partnerství, evropsko-středomořském partnerství). Spolupráce těchto zemí se zakládá na respektování společných hodnot (demokracie a lidská práva, právní stát, řádná správa věcí veřejných, zásady tržního hospodářství a udržitelný rozvoj).

  Podrobnější informace o konferenci “Working Together – Strengthening the European Neighbourhood Policy" naleznete na:

  http://ec.europa.eu/world/enp/conferences_2007_en.htm.

  Další informace o evropské politice sousedství viz:

  http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

  Stránky věnované posílení evropské politiky sousedství:

  http://ec.europa.eu/world/enp/strengthening_en.htm

   

  Christiane Hohmann                             02/29 91196
  Concha Fernández de la Puente            02/29 52977


   

  [1]Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Moldavsko, Maroko, Palestinská samospráva, Sýrie, Tunisko a Ukrajina. Vztahy s Ruskem nejsou součástí evropské politiky sousedství ale strategického partnerství mezi EU a Ruskem.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky