Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Nadměrný schodek rozpočtu v České republice
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/09/2007

Komise znovu potvrdila rok 2008 jako lhůtu pro korekci nadměrného schodku rozpočtu v České republice

Evropská komise dnes navrhla ministrům financí Evropské unie (Rada ve složení pro hospodářství a finance), aby doporučili České republice zkorigovat nadměrný schodek rozpočtu do roku 2008, což je cíl, kterého se může této zemi vzhledem k jejímu hospodářskému růstu podařit dosáhnout. V roce 2006 činil schodek České republiky 2,9 %, ale v letošním roce opět došlo ke zhoršení rozpočtové situace, čímž je jasně ohrožen cíl snížit v roce 2008 schodek pod 3 %, tak jak to doporučila Rada ve složení pro hospodářství a finance v roce 2004. Očekává se, že ministři financí zváží návrh tohoto doporučení na svém říjnovém zasedání.

  Nadměrný schodek rozpočtu v České republice

  „Česká republika by měla být schopna snížit v roce 2008 schodek svého rozpočtu pod 3 % vzhledem ke svému současnému silnému hospodářskému růstu, který je vyšší, než se předpokládalo v roce 2004, kdy byla s partnery EU lhůta schválena. Členské státy musí udržet a pokud možno posílit rozpočtovou konsolidaci v příznivém hospodářském období, a nikoli zvolnit úsilí, protože v méně příznivém období by nevyhnutelně došlo ke zhoršení stavu veřejných financí,“uvedl Joaquín Almunia, komisař EU pro hospodářské a měnové záležitosti.

   

  Na základě doporučení Komise došla v červenci Rada ve složení pro hospodářství a finance k závěru, že opatření přijatá Českou republikou ke korekci nadměrného schodku do roku 2008 nejsou dostatečná.Toto stanovisko se zakládalo zejména na revidovaném konvergenčním programu, který předložila česká vláda v březnu a který počítal se zhoršením celkového salda veřejných financí na –4,0 % v roce 2007 a na –3,5 % v roce 2008.Výsledek roku 2006 byl -2,9 %. 

  Tento vývoj byl v silném rozporu s doporučením Rady z července 2004, krátce po přistoupení k EU, snížit schodek pod 3 % v roce 2008. Tento cíl je rovněž v souladu s prvním konvergenčním programem České republiky z května 2004 a jeho aktualizací z listopadu 2005. Komise proto navrhla doporučení podle čl. 104 odst. 8 Smlouvy, v němž uvádí, že opatření přijatá českou vládou nejsou dostatečná, a Rada toto doporučení potvrdila.

  Hlavní důvod očekávaného zhoršení v roce 2007 spočívá hlavně ve velkém diskrečním zvýšení výdajů v sociální oblasti, který vyústil v procyklickou fiskální politiku. Cíl předchozí české vlády pro rok 2008 byl –2,7 % HDP. 

  Dne 21. srpna 2007 schválila Poslanecká sněmovna ČR „stabilizační balíček“, který by měl vstoupit v platnost příští rok. České orgány očekávají, že soubor daňových opatření sníží schodek v roce 2008 o 0,3 procentního bodu HDP na 3,2 % HDP (a v roce 2009 na 2,8 % HDP). Tyto odhady se jeví jako možné, ale nejisté, a to zejména kvůli plánovaným zásadním daňovým reformám. Ani tak by úplné korekce nadměrného schodku v roce 2008 dosaženo nebylo.


  Nové doporučení podle článku 104 odstavce 7

  Na základě svého dřívějšího stanoviska o nedostatečných opatřeních dnes Komise navrhla, aby Rada podala nové doporučení podle čl. 104 odst. 7. Vzhledem k současnému obzvláště silnému růstu českého hospodářství, který je vyšší, než se předpokládalo v původním doporučení z července 2004, a k malému nadbytku vzhledem k referenční hodnotě, zůstává původní lhůta pro korekci nadměrného schodku v novém doporučení nezměněna.

  Konkrétně se České republice doporučuje zamezit zhoršování stavu rozpočtu v roce 2007 a co nejrychleji – nejpozději do roku 2008 – odstranit důvěryhodným a udržitelným způsobem nadměrný schodek. Za tím účelem by měla Česká republika zajistit zlepšení strukturálního schodku v roce 2008 nejméně o 1 % HDP ve srovnání s rokem 2007. Nové doporučení podle čl. 104 odst. 7 kromě toho vyzývá Českou republiku, aby v původní lhůtě, tedy nejpozději do roku 2012, dosáhla i svého střednědobého rozpočtového cíle, kterým je strukturální schodek ve výši 1 % HDP. 

  Očekává se, že Rada nové doporučení posoudí na svém zasedání dne 9. října. Pokud dojde k jeho schválení, poskytne českým orgánům šestiměsíční lhůtu pro přijetí účinných opatření vedoucích ke korekci nadměrného schodku nejpozději do roku 2008.

  Informace o doporučení Komise lze nalézt na adrese:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

   

  Comparison of key macroeconomic and budgetary projections

   

   

  2006

  2007

  2008

  2009

  Real GDP
  (% change)

  CP Mar 2007

  6.0

  4.9

  4.8

  4.8

  COM May 2007

  6.1

  4.9

  4.9

  n.a.

  CP Nov 2005

  4.4

  4.2

  4.3

  n.a.

  HICP inflation
  (%)

  CP Mar 2007

  2.4

  2.6

  2.5

  2.5

  COM May 2007

  2.1

  2.4

  2.9

  n.a.

  CP Nov 2005

  2.2

  2.0

  2.1

  n.a.

  Output gap
  (% of potential GDP)

  CP Mar 20071

  0.9

  1.1

  1.0

  1.0

  COM May 20073

  0.4

  0.5

  0.5

  n.a.

  CP Nov 20051

  -0.1

  0.3

  0.8

  n.a.

  General government balance
  (% of GDP)

  CP Mar 20076

  -3.5

  -4.0

  -3.5

  -3.2

  COM May 2007

  -2.9

  -3.9

  -3.6

  n.a.

  CP Nov 2005

  -3.8

  -3.3

  -2.7

  n.a.

  Primary balance
  (% of GDP)

  CP Mar 2007

  -2.4

  -2.6

  -2.0

  -1.6

  COM May 2007

  -1.8

  -2.8

  -2.6

  n.a.

  CP Nov 2005

  -3.0

  -2.4

  -1.7

  n.a.

  Cyclically-adjusted balance
  (% of GDP)

  CP Mar 20071

  -3.9

  -4.4

  -3.9

  -3.5

  COM May 2007

  -3.1

  -4.1

  -3.8

  n.a.

  CP Nov 20051

  -3.8

  -3.4

  -3.0

  n.a.

  Structural balance2
  (% of GDP)

  CP Mar 20075

  -3.9

  -4.4

  -3.9

  -3.5

  COM May 20074

  -2.8

  -4.1

  -3.8

  n.a.

  CP Nov 2005

  -3.8

  -3.4

  -3.0

  n.a.

  Government gross debt
  (% of GDP)

  CP Mar 2007

  30.6

  30.5

  31.3

  32.2

  COM May 2007

  30.4

  30.6

  30.9

  n.a.

  CP Nov 2005

  37.1

  37.9

  37.8

  n.a.

  Notes:

   

   

   

   

   

   

  1Commission services calculations on the basis of the information in the programme. 

  2Cyclically-adjusted balance (as in the previous rows) excluding one-off and other temporary measures. 

  3Based on estimated potential growth of 4.2%, 4.6%, 4.8% and 4.9% respectively in the period 2005-2008. 

  4One-off and other temporary measures taken from the Commission services' spring 2007 forecast (0.3% of GDP in 2006 - deficit increasing)

  5One-off and other temporary measures taken from the CP 2007 programme.

  6Alternative deficit targets based on the stabilisation package of the Czech government: 3.2% of GDP in 2008, 2.8% of GDP in 2009.

  Source:

   

   

   

   

   

   

  Convergence programme (CP); Commission services’ spring 2007  forecasts (COM); Commission services’ calculations

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky