Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Tiskové zprávy
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

18.05.2016  Evropský semestr 2016: doporučení Komise pro Českou republiku

05.05.2016  Evropská komise navrhla bezvízový styk pro Kosovany

05.05.2016  Bezvízový styk pro občany Turecka – Evropská komise otevírá cestu pro rozhodnutí do června

05.05.2016  Evropská komise předkládá návrhy na udržitelný a spravedlivý azylový systém

05.05.2016  Návrat k Schengenu: Komise podniká další kroky ke zrušení dočasných kontrol na vnitřních hranicích

22.02.2016  Zájem českého byznysu o evropské investice potvrdila velká účast na mezinárodní konferenci „Investiční plán pro Evropu – nástroj pro posílení hospodářského růstu”

02.02.2016  Komise navrhuje povzbudit mobilní internetové služby kvalitními rádiovými frekvencemi

19.01.2016  Investment Plan for Europe: EIF and Komercni banka sign agreements to benefit over 2,300 SMEs

13.01.2016  Uprchlická krize – Komise hodnotí vývoj v uplynulém roce a přichází s prioritami na rok 2016

03.12.2015  Komise začala formálně vyšetřovat daňový režim společnosti McDonald's v Lucembursku

03.12.2015  Všechny programy na období 2014–2020 byly přijaty, na řadě je jejich realizace

02.12.2015  Uzavření cyklu: Komise přijala nový ambiciózní balíček týkající se oběhového hospodářství s cílem posílit konkurenceschopnost, vytvořit pracovní místa a generovat udržitelný růst

02.12.2015  Společné prohlášení komisařek Coriny Crețuové a Elżbiety Bieńkowské u příležitosti jejich první schůzky věnované veřejným zakázkám

27.11.2015  Co se doposud udělalo pro vyřešení uprchlické krize?

26.11.2015  Roční analýza růstu na rok 2016: Je třeba posílit oživení a podpořit konvergenci

25.11.2015  Pařížská klimatická konference: historická příležitost, jak zabránit nebezpečné změně klimatu

23.11.2015  Co se doposud udělalo pro vyřešení uprchlické krize?

19.11.2015  Změna termínu: Návštěva vysoké představitelky a místopředsedkyně Evropské komise Federiky Mogheriniové v ČR

18.11.2015  Energetická unie na dobré cestě k dosažení výsledků

18.11.2015  Komise zveřejnila klíčové projekty v oblasti energetické infrastruktury, které přispějí k integraci evropských energetických trhů a diverzifikaci zdrojů energie

12.11.2015  Monitor vzdělávání a odborné přípravy: Další investice do vzdělávání nutné ve prospěch celé společnosti

10.11.2015  Evropský účetní dvůr po osmé schválil účetní závěrku EU

10.11.2015  Komise vítá pevný závazek EU více pomáhat rozvojovým zemím v boji proti změně klimatu

09.11.2015  První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans navštíví Českou republiku

06.11.2015  Komise vydává pokyny k transatlantickým přenosům údajů a vyzývá k urychlenému vytvoření nového rámce

06.11.2015  EU v TTIP usiluje o co nejambicióznější ustanovení v oblasti udržitelného rozvoje, práce a životního prostředí

28.10.2015  Hlubší a spravedlivější jednotný trh: Komise nabízí více příležitostí občanům a podnikům

27.10.2015  Druhý roční program Junckerovy Komise: Zachovat původní zaměření a plnit 10 priorit

22.10.2015  Doprava - Bezpečnost železniční dopravy: Komise žaluje ČESKOU REPUBLIKU u Soudního dvora EU

22.10.2015  Komise žaluje šest členských států u Soudního dvora EU, protože neprovedly pravidla ohledně ozdravných postupů a řešení krize bank

22.10.2015  Doprava -Komise žaluje u Soudního dvora EU Českou republiku, Lucembursko a Portugalsko kvůli problému s propojením elektronických dopravních rejstříků

21.10.2015  Komise podniká konkrétní opatření k posílení a dokončení hospodářské a měnové unie

21.10.2015  Komise ukládá pokutu společnostem Fiat v Lucembursku a Starbucks v Nizozemsku za neoprávněné daňové výhody

21.10.2015  Komise schválila 324 milionů eur na modernizaci českých železnic a silnic

20.10.2015  Výsledky EU ve snižování emisí před konferencí v Paříži překonaly očekávání: EU dosáhla poklesu o 23 %

20.10.2015  Energetické štítky: Návrat ke stupnici AG zlepší orientaci spotřebitelů

19.10.2015  Nová výstava "PORTRÉTY spolupráce CENTRAL EUROPE" v Evropském domě

19.10.2015  Evropská komise zasahuje prostřednictvím systému trestního soudnictví proti radikalizaci

14.10.2015  Uprchlická krize: Evropská komise informuje o pokroku při provádění prioritních opatření

13.10.2015  Komise v příštích dvou letech investuje 16 miliard eur do výzkumu a inovací

12.10.2015  Nová pečeť excelence má zlepšit kvalitu financování regionálního výzkumu

09.10.2015  Návrh Komise na nová pravidla ochrany údajů v oblasti vymáhání podpořili ministři spravedlnosti

08.10.2015  O jednotném digitálním trhu přijíždí do České republiky jednat místopředseda Evropské komise Andrus Ansip

05.10.2015  Přiměřené důchody: Nová zpráva vyzývá k přijetí opatření, která umožní lidem pracovat až do dosažení důchodového věku

02.10.2015  Ochrana přírody v Evropě: do roku 2020 musíme zastavit ubývání biologické rozmanitosti

01.10.2015  Komise pořádá kolokvium o boji proti antisemitismu a nenávisti vůči muslimům — podle 50 % Evropanů je náboženská diskriminace velmi rozšířena

30.09.2015  Uprchlická krize: rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci

30.09.2015  Unie kapitálových trhů: akční plán na podporu financování podniků a investic

23.09.2015  Více odpovědnosti při řešení uprchlické krize: Evropská komise zahájila 40 řízení o porušení Smlouvy, aby mohl začít fungovat evropský azylový systém

.. 

21.09.2015  Komise se ptá občanů , jak odstranit zbývající překážky přeshraniční spolupráce

17.09.2015  Září ve znamení změn v tiskovém týmu Zastoupení EK

17.09.2015  Evropa přijímá opatření, která pomohou 12 milionům dlouhodobě nezaměstnaných s návratem do práce

16.09.2015  Komise navrhuje nový systém soudního řešení sporů pro Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP)

15.09.2015  Evropská komise nenavrhla omezit strukturální fondy

15.09.2015  Udělat něco proti změně klimatu můžeme každý den cestou do práce – EU zahajuje EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2015

09.09.2015  Evropská komise rázně reaguje na uprchlickou krizi

01.09.2015  Nová a inkluzivnější vize vzdělávání a odborné přípravy do roku 2020

20.08.2015  Komise schválila tříletý program na podporu stability Řecka

20.08.2015  Evropská unie 222 miliony eur podpoří regionální spolupráci a nadnárodní projekty v Podunají

13.08.2015  Mladí lidé neznají svá práva týkající se spotřebitelského úvěru, přesto o něj zažádá každý třetí

30.07.2015  Prodloužení ochranných opatření v odvětví mléčných výrobků, ovoce a zeleniny

11.06.2015  EU poskytne 158 milionů eur na rozvoj přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Německem

11.06.2015  Regiony u česko-slovenských hranic obdrží od EU více než 90 milionů eur na řešení hlavních přeshraničních problémů

11.06.2015  Nový program technické pomoci zefektivní využívání evropských fondů v ČR

14.05.2015  Evropský sociální fond a Evropský fond pro regionální rozvoj poskytnou 2,7 miliardy eur na podporu vzdělávání a výzkumu v České republice

.. 

13.05.2015  Lepší řízení migrace ve všech jejích aspektech: Evropský program pro migraci

11.05.2015  Komise vyčlení 4,7 miliardy EUR na zlepšení dopravní infrastruktury v České republice

06.05.2015  Evropská komise investuje v ČR přes dvě miliardy eur na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování

06.05.2015  Komise představila 16 opatření k vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě

05.05.2015  Komise vydává jarní hospodářskou prognózu pro rok 2015. Pro Českou republiku předpovídá růst okolo 2,5 %

30.04.2015  Evropská komisařka Elżbieta Bieńkowska navštíví Českou republiku

27.03.2015  Evropská komisařka Corina Creţu na pracovní návštěvě České republiky

25.03.2015  Evropská komise schválila činnosti strategie pro jednotný digitální trh

24.03.2015  Jak bezpečné jsou naše silnice? Podle statistik Komise se bezpečnost silničního provozu v roce 2014 jen mírně zlepšila

12.03.2015  Evropská rada pro výzkum rozdělí milionové granty mezi 372 špičkových vědců. Je mezi nimi i osm Čechů.

09.03.2015  Srovnávací přehled EU o soudnictví 2015 pomáhá zlepšit účinnost soudů

03.03.2015  Zpráva o stavu životního prostředí: opatření EU přinášejí pozitivní výsledky

25.02.2015  Energetická unie: bezpečná, udržitelná, konkurenceschopná a cenově dostupná energie pro všechny

25.02.2015  Komise hodnotí fungování bezvízového styku se zeměmi západního Balkánu

18.02.2015  Evropská komise chce v EU spravedlivější a transparentnější zdanění

18.02.2015  Komise zahajuje veřejnou konzultaci o unii kapitálových trhů

05.02.2015  Zimní hospodářská prognóza: výhled je lepší, ale rizika zůstávají

27.01.2015  Komise a Parlament zavádějí nová pravidla rejstříku transparentnosti

15.01.2015  Každoroční přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace shrnuje klíčové faktory odolnosti vůči krizi

13.01.2015  Pakt o stabilitě a růstu: Komise chce povzbudit strukturální reformy a investice

13.01.2015  Výsledky veřejné konzultace o ochraně investic v rámci obchodních jednání mezi EU a USA

09.01.2015  Lepší ochrana obětí násilí v celé EU

09.01.2015  Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost: EU zahajuje Evropský rok pro rozvoj 2015

09.01.2015  Díky novým pravidlům vztahujícím se na přeshraniční soudní rozhodnutí se ušetří až 48 milionů eur

17.12.2014  EU významně podpoří 328 špičkových začínajících vědců, mezi nimi i Jana Macáka z Univerzity Pardubice

16.12.2014  Evropská komise schválila program investic do přeshraniční spolupráce ve střední Evropě ve výši 246 milionů eur

11.12.2014  V EU začínají platit zdokonalené předpisy k označování potravin

11.12.2014  Otázky a odpovědi týkající se poskytovaní informací o potravinách spotřebitelům

01.12.2014  Nová éra politik EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí

28.11.2014  Roční analýza růstu EU 2015: Nový impulz pro zaměstnanost, růst a investice

26.11.2014  EU zahajuje investiční ofenzivu na podporu růstu a vytváření pracovních míst

25.11.2014  Komise se zavazuje k větší transparentnosti

04.11.2014  Evropská komise očekává zrychlení české ekonomiky na 2,7 %

30.10.2014  Dnes v Evropě probíhá největší test kybernetické bezpečnosti v historii

27.10.2014  Výzkum rakoviny prsu financovaný EU se zaměřuje na personalizovanou léčbu

20.10.2014  Půjčky mikrofinancování Progress v hodnotě 182 milionů eur pro více než 20 000 podnikatelů na zahájení a rozšíření podnikání

17.10.2014  Zpráva o obchodování s lidmi 2010–2014: potírání novodobého otroctví

14.10.2014  Zeštíhlení a zjednodušení předpisů EU – bilance výsledků

13.10.2014  Evropská komise spolu s odvětvím zpracování dat zahajují partnerství pro data velkého objemu

10.10.2014  Týden programování v celé Evropě - 11. - 17. října 2014

09.10.2014  Komise sníží počet regulovaných trhů s telekomunikacemi

08.10.2014  Rekordní počet žádostí o přístup k dokumentům Komise

02.10.2014  Zpráva o projektu Horizon vyzývá školy, aby se vypořádaly s výzvou, kterou představují „zapeklité“ digitální dovednosti

26.09.2014  Komise pomáhá členským státům bojovat proti účelovým sňatkům, aby se zamezilo zneužívání práva občanů EU na volný pohyb

25.09.2014  Evropský den jazyků 2014: navštivte „Speak Dating“ v Praze a dalších městech ČR

23.09.2014  Komise vítá spuštění nové sítě veřejných služeb zaměstnanosti, klíčového prvku tzv. záruky pro mladé lidi

23.09.2014  Ve Varšavě byli vybráni nejlepší mladí vědci Evropy

22.09.2014  Výměnný program Erasmus zlepšuje zaměstnatelnost a profesní mobilitu studentů, potvrzuje studie dopadu

19.09.2014  EU finančně podpoří lepší předpovídání sopečné činnosti

16.09.2014  „Naše ulice, naše volba“ – EU zahajuje Evropský týden mobility 2014

16.09.2014  Podle studie nyní závisí dokončení jednotného trhu EU v oblasti výzkumu na realizaci vnitrostátních reforem

11.09.2014  EU a členské státy musí radikálně podpořit konkurenceschopnost průmyslu, říká Komise

11.09.2014  Doprava: 11,9 miliardy EUR na zkvalitnění evropských spojení

10.09.2014  Věra Jourová bude mít v nové Komisi na starosti spravedlnost, spotřebitelskou politiku a otázky rovnosti žen a mužů

09.09.2014  Podle Komise potvrzují zjištění OECD význam investic do vzdělávání pro růst a zaměstnanost v EU

08.09.2014  Jak zlepšit podmínky pro malé a střední podniky v EU? Komise žádá o váš názor

26.08.2014  Evropská komise uzavřela „dohodu o partnerství“ s Českou republikou o využití strukturálních a investičních fondů EU pro růst a zaměstnanost v období 2014–2020

20.08.2014  Evropská družicová navigace: vypuštění dalších dvou družic v rámci programu Galileo

05.08.2014  Opětovné využívání vody v Evropě – jaký je váš názor?

31.07.2014  Loni zadrželi celníci na hranicích EU téměř 36 milionů padělků

25.07.2014  Pravidelný Eurobarometr na jaro 2014: Evropské volby přinesly změnu

24.07.2014  V první vlně grantů z evropského nástroje pro malé a střední podniky obdrží finanční prostředky 155 podniků

23.07.2014  Podle nové zprávy Komise se politika soudržnosti EU zaměří v letech 2014–2020 na energetickou účinnost, zaměstnanost a malé a střední podniky

22.07.2014  Nová zpráva o stavu telekomunikačních trhů v EU

22.07.2014  Komise vyčlení 100 milionů eur na rychlou cestu k inovacím a udělí pět cen za inovace

18.07.2014  Boj proti podvodům: přes výrazný pokrok musí členské státy přidat

18.07.2014  Nakupování aplikací pro chytré telefony: lepší ochrana spotřebitelů v oblasti online her díky opatření Evropské komise a členských států

17.07.2014  Studie poprvé mapuje politiku stravování ve školách v EU

17.07.2014  Komise zahajuje veřejnou konzultaci k ochraně zeměpisných označení nezemědělských výrobků

17.07.2014  Evropská komise chce řešit nekalé praktiky v potravinovém dodavatelském řetězci

10.07.2014  Komise žaluje Českou republiku v souvislosti s pravidly pro puncování šperků

10.07.2014  Komise žádá osmnáct členských států včetně ČR, aby vylepšily uspořádání společného vzdušného prostor

10.07.2014  Další rekordní rok pro Erasmus

09.07.2014  Evropská partnerství nabízejí první miliardu eur na inovativní projekty

08.07.2014  Komise a členské státy chtějí co nejdříve spustit zvláštní fond na podporu zaměstnanosti mladých lidí s rozpočtem 6 miliard eur

07.07.2014  Spotřebitelé se snáze domohou svých práv díky skutečně jednotnému trhu

03.07.2014  Vyjádřete se k budoucnosti vědy: veřejná konzultace na téma Věda 2.0

02.07.2014  Vyšší cíle pro recyklaci a přechod na udržitelně rostoucí „oběhové hospodářství“ s novými pracovními místy

02.07.2014  Žít a pracovat v lepších budovách

02.07.2014  Komise vyzývá vlády, aby využily potenciál velkoobjemových dat

01.07.2014  Komise předkládá opatření pro lepší ochranu a dodržování práv duševního vlastnictví

30.06.2014  Čtvrtletní přehled naznačuje, že hospodářské zotavení se zdaleka netýká všech

25.06.2014  239 milionů eur na projekty v oblasti životního prostředí

24.06.2014  Nákup léků online – Komise zavádí logo pro bezpečnost spotřebitelů

24.06.2014  Cenové stropy na mobilní datový roaming se od 1. července prudce snižují – o víc než 50 % oproti loňskému létu!

23.06.2014  Komise se ptá občanů na situaci ohledně pitné vody v Evropě

23.06.2014  Komise oznamuje nový příliv partnerů do stěžejního projektu „Grafen“

20.06.2014  Obnova důvěry ve zdravotnické prostředky. Akční plán reagující na skandál s prsními implantáty firmy PIP přinesl posílení kontroly v Evropě

19.06.2014  Evropské železnice: na cestě k většímu růstu, vyšší efektivitě a kvalitě služeb

18.06.2014  Na klimatické projekty se rozdělí 44 milionů eur

17.06.2014  Zaměstnanost: nový Evropský pas dovedností usnadní nábor pracovních sil v pohostinství

17.06.2014  Evropská komise přispěje na 19 vítězných projektů motivujících k používání ekologičtějšího způsobu dopravy po městě

13.06.2014  Bezpečnost potravin: 35 let ochrany zdraví lidí a zvířat

13.06.2014  Práva spotřebitelů vstupují do digitální éry: 507 milionů občanů může od dnešního dne využívat jejich výhod

12.06.2014  EU a skupina Evropské investiční banky dají až 48 miliard eur na investice do výzkumu a inovací

11.06.2014  Navzdory finančním omezením má nový rozpočet pomoci ekonomickému růstu

11.06.2014  Komise schválila český režim podpory energie z obnovitelných zdrojů

10.06.2014  Komise: Pro trvalejší hospodářské oživení jsou nezbytné reformy v oblasti inovací

09.06.2014  Pražský Ústav translatologie se stává součástí sítě „European Master's in Translation“

06.06.2014  Výstava European Space Expo v Praze ukáže, jak vesmírné technologie zlepšují náš každodenní život

02.06.2014  Komise vydala členským státům letošní doporučení pro hospodářský růst

28.05.2014  Nový srovnávací přehled Digitální agendy EU: více nákupů on-line i chybějící rychlé připojení na venkově

28.05.2014  Komise předkládá komplexní strategii pro posílení bezpečnosti dodávek energie

27.05.2014  Kvalita vod ke koupání je ve většině evropských zemí výborná

22.05.2014  Česká republika mezi prvními vítězi ceny Natura 2000

21.05.2014  Komise předložila strategii pro snížení emisí CO2 z nákladních automobilů a autobusů

16.05.2014  Čtyři hranice, čtyři problémy, čtyři řešení – aneb jak vypadá úspěšná evropská územní spolupráce

15.05.2014  Nová evropská filmová strategie by měla podpořit kulturní rozmanitost a konkurenceschopnost v digitální éře

15.05.2014  Členské státy musí zlepšit prosazování práv cestujících v letecké dopravě

13.05.2014  Evropský námořní den 2014: Inovace pro udržitelné využívání oceánů

13.05.2014  Komise uvítala přijetí směrnice o prosazování předpisů v oblasti vysílání pracovníků

05.05.2014  Jarní prognóza 2014: růst začíná mít širší základ

30.04.2014  Evropská komise poskytne 282,6 milionu eur na 225 nových projektů v oblasti životního prostředí a klimatu

15.04.2014  Evropská komise upozorňuje na problémy mezinárodních rodin a startuje kozultaci na toto téma

14.04.2014  EU stanoví trestní sankce za zneužívání trhu

14.04.2014  Komise žádá lepší pravidla v oblasti silniční nákladní dopravy

09.04.2014  Jsou známi vítězové 5. ročníku Novinářské ceny EU v oblasti zdraví

07.04.2014  Komisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová navštívila Českou republiku

04.04.2014  Integrace Romů: Rámec EU přináší první výsledky

03.04.2014  Evropský parlament odhlasoval zrušení poplatků za roaming a rozšíření práv spotřebitelů

01.04.2014  Pružnější vízová pravidla mohou zrychlit růst a vytváření pracovních míst

31.03.2014  Bezpečnost silničního provozu – Evropa je po dvou úspěšných letech v řadě na dobré cestě ke splnění svého cíle

31.03.2014  Zaměstnanost a sociální situace – čtvrtletní zpravodaj konstatuje jen malé zlepšení navzdory počátečním náznakům hospodářského oživení

28.03.2014  Summit o Romech: jak si EU vede při integraci Romů

27.03.2014  Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o ochraně investora v transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic

26.03.2014  Čínská omezení přístupu k vzácným zeminám a dalším surovinám – WTO opět rozhodla ve prospěch EU

25.03.2014  EU pomáhá zvyšovat bezpečnost spotřebitelů. 10. výročí systému včasné výměny informací o nebezpečných výrobcích

25.03.2014  Nové studie odhalily velké rozdíly v ceně a rychlosti internetového připojení v EU

24.03.2014  Elektronické zdravotnictví v EU: v jakém stavu se nachází?

20.03.2014  Vyhlášení vítězů ceny EU pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra pro rok 2014

19.03.2014  Komise odsouhlasila první evropskou občanskou iniciativu

17.03.2014  Letošní přehled poukazuje na nutnost zefektivnění soudních systémů v EU

12.03.2014  Komise doporučuje nový přístup k úpadku podniků

11.03.2014  Další fáze utváření politik v oblasti vnitřních věcí

10.03.2014  Evropané jsou ve velké míře nakloněni směrům nové společné zemědělské politiky

07.03.2014  U příležitosti Mezinárodního dne žen podniká Komise další krok k odstranění rozdílů v platech žen a mužů

06.03.2014  „Technologie se nesmějí stát doménou mužů!“

05.03.2014  EU předkládá politiku zodpovědného obchodování s konfliktními minerály

04.03.2014  Evropa lépe inovuje, ale rozdíly mezi regiony jsou stále výrazné

03.03.2014  Evropané chtějí aktivní politiku v oblasti změny klimatu, aby se oživila ekonomika a vzrostla zaměstnanost

03.03.2014  Nové studie přinášejí argumenty ve prospěch protipovodňové ochrany a ekologických daní

28.02.2014  Den rovného odměňování: ženy v Evropě v průměru stále vydělávají o 16,4 % méně než muži

25.02.2014  Podle nejnovější prognózy Komise čeká unijní i českou ekonomiku mírný růst

21.02.2014  Evropský den obětí zločinu: Komise chce uvést do praxe zlepšená práva obětí zločinu

20.02.2014  Komise schválila investiční podporu pro letiště Ostrava

17.02.2014  Telekomunikační společnosti získají po zrušení roamingových poplatků 300 milionů dalších zákazníků

11.02.2014  Den bezpečnějšího internetu 2014: v soutěži o nejlepší online obsah bodovaly i stránky Českého rozhlasu

11.02.2014  Evropská komise zveřejňuje zprávu o integraci mobilních občanů EU v Praze a dalších pěti městech

10.02.2014  První vědecké posty podpoří výzkum v jedenácti regionech

07.02.2014  Jak bojovat proti dramatickému nárůstu nezákonného obchodu s živočichy a rostlinami z volné přírody?

05.02.2014  „Generation Awake“: Zastavte plýtvání odpadem!

05.02.2014  Student z Brna mezi vítězi překladatelské soutěže „Juvenes Translatores“

03.02.2014  Komise představuje první zprávu o boji proti korupci v EU

30.01.2014  „Jez zdravě. Buď v pohodě.“: Komise navrhuje propojit a posílit stávající režimy dodávek mléka a ovoce do škol

29.01.2014  Evropská komise vystupuje na obranu hlasovacích práv občanů EU v zahraničí

29.01.2014  Strukturální reforma bankovního sektoru EU

28.01.2014  Den ochrany údajů 2014 – místopředsedkyně Redingová vyzývá k uzavření nové evropské dohody o ochraně údajů

27.01.2014  Soutěž o Evropské ceny za podporu podnikání v roce 2014 zahájena

22.01.2014  Obnova evropského průmyslu nesnese podle Komise dalšího odkladu

22.01.2014  Evropská komise doporučuje minimální zásady pro těžbu břidlicového plynu

21.01.2014  Vývoj zaměstnanosti a sociální situace: podle každoročního přezkumu je nutné se zabývat rizikem chudoby pracujících

20.01.2014  Komise je proti daňové diskriminaci vznikající při přeshraniční mobilitě občanů EU

20.01.2014  Komise předkládá akční plán na podporu rozvoje „modré“ energie

17.01.2014  Zaměstnanost: Komise chce zlepšit fungování sítě EURES

17.01.2014  Pravidla EU pro boj proti diskriminaci nyní platí ve všech 28 členských státech

15.01.2014  Událost roku pro budoucnost sociálních podniků v Evropě

15.01.2014  EU musí rozhodněji reagovat na radikalizaci a násilný extremismus

14.01.2014  EU: 575 milionů eur špičkovým výzkumným pracovníkům

13.01.2014  Volný pohyb: Komise zveřejňuje pokyny k používání tzv. testu obvyklého bydliště pro účely sociálního zabezpečení

10.01.2014  Mobilita v EU: je třeba lépe propagovat studium v zahraničí

07.01.2014  Fondy EU: Komise posiluje úlohu partnerů

20.12.2013  Eurobarometr – podzim 2013: důvěra v hospodářské oživení roste

19.12.2013  Nová cena staví do centra pozornosti biodiverzitu v Evropě

18.12.2013  Komise představila nová opatření na ozdravení vzduchu v Evropě

18.12.2013  Komise předkládá návrhy týkající se klonování zvířat a nových potravin

17.12.2013  Komise podporuje snadnější a ekologičtější cestování ve městech

16.12.2013  Eurobarometr: polovina Evropanů je spokojená se železnicí. Je ale třeba zlepšit nabídku služeb

12.12.2013  Vychází průvodce programem Erasmus+. V roce 2014 je k dispozici 1,8 miliardy eur

12.12.2013  Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku

11.12.2013  Horizont 2020: 15 miliard eur na inovace a výzkum během prvních dvou let

11.12.2013  Vycházejí pokyny k financování z programu Kreativní Evropa: 170 milionů eur k dispozici na rok 2014

10.12.2013  Komisařka Damanakiová vítá konečné přijetí reformy společné rybářské politiky

09.12.2013  EU povolila ve větší míře používat elektroniku v letadlech

09.12.2013  EU poprvé upravuje právním aktem začleňování Romů

06.12.2013  Konzultace: Vyjádřete svůj názor na „Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společenství“

06.12.2013  Komise vítá zásadní posun ohledně svého návrhu, který má podnikům pomoci při vymáhání přeshraničních dluhů

05.12.2013  Komise aktualizuje černou listinu leteckých společností

04.12.2013  Zaměstnanost mladých: Komise navrhuje normy pro zlepšení kvality stáží

29.11.2013  Počet registrací v rejstříku transparentnosti vzrostl podle výroční zprávy o 10 %. Kontrol kvality je tolik, jako nikdy předtím

29.11.2013  EUROSUR je tu – nové možnosti, jak na hranicích EU chránit životy migrantů a předcházet kriminalitě

27.11.2013  Dohody mezi EU a USA: Komise informuje o programu sledování financování terorismu a jmenné evidenci cestujících

26.11.2013  Unijní rozpočet slouží stále více jako nástroj pro investice v EU

26.11.2013  Sedm z deseti občanů EU vnímá pomoc rozvojovým zemím jako prospěšnou také pro sebe

26.11.2013  Evropská komise zintenzivňuje boj proti nezákonnému rybolovu

25.11.2013  Volný pohyb osob: pět opatření, která znamenají přínos pro občany, růst a zaměstnanost v EU

25.11.2013  Mezinárodní den proti násilí na ženách: Evropská komise bojuje proti mrzačení ženských pohlavních orgánů

22.11.2013  Internetové hrozby: průzkum poukazuje na dopady počítačové kriminality

21.11.2013  Připravuje se reforma evropské politiky v oblasti propagace zemědělských a potravinářských produktů

20.11.2013  Komise žádá členské státy, aby při regulaci služeb hazardních her zajistily soulad s právními předpisy EU

19.11.2013  Nakupovali jste po internetu a chcete své peníze zpět? Návrh Komise o drobných nárocích jde na pomoc spotřebitelům a malým a středním podnikům

19.11.2013  Jeden bilion EUR investic do budoucnosti Evropy – rozpočtový rámec EU na období 2014–2020

19.11.2013  Komise vítá schválení programu Kreativní Evropa Evropským parlamentem

19.11.2013  Erasmus+ má zelenou: přes 4 miliony občanů získají stipendium EU na rozvoj dovedností a zvýšení zaměstnatelnosti

18.11.2013  Volkswagen vede v celosvětovém žebříčku výzkumu a vývoje, výsledky dalších společností EU jsou smíšené

15.11.2013  Evropský den správného používání antibiotik 2013: EU zintenzivňuje opatření proti rezistentním bakteriím

14.11.2013  Komise přijala nová pravidla podpory filmové tvorby

14.11.2013  Evropský globalizační fond v roce 2012 podpořil 15 700 propuštěných pracovníků EU

08.11.2013  Inovace pro růst: komisař Hahn vyzývá regiony EU k akci

07.11.2013  Evropská unie poskytne 35 milionů EUR na propagaci zemědělských produktů v EU a ve třetích zemích

06.11.2013  Životní prostředí: 12 měst se uchází o cenu „Evropské zelené město 2016"

06.11.2013  EU usiluje o vyvážený postup k dosažení pokroku v oblasti klimatu na konferenci ve Varšavě

06.11.2013  Opatření v oblasti klimatu: Komise navrhuje ratifikaci druhé fáze Kjótského protokolu

06.11.2013  Geneticky modifikované organismy: Komise žádá Radu, aby schválila její návrh poskytnout členským státům více subsidiarity v oblasti jejich pěstování

05.11.2013  Hospodářská prognóza, podzim 2013: pozvolné oživení, vnější rizika

04.11.2013  Komise navrhuje omezit používání plastových tašek

31.10.2013  Lhůta pro zastánce prvních evropských občanských iniciativ končí – jaké budou další kroky?

30.10.2013  Komise navrhuje rybolovná práva v Atlantiku a Severním moři na rok 2014

28.10.2013  Evropská komise podnikla důležitý krok na cestě k většímu rozšíření cloud computingu

25.10.2013  Za dva dny začne plně platit směrnice EU garantující právo na překlad a tlumočení

25.10.2013  Setkání komisaře pro regionální politiku Hahna se zeměmi Podunají v Bukurešti – efektivní vynakládání financí a dobré vedení jako hlavní body programu

23.10.2013  Standardizované přiznání k dani z přidané hodnoty usnadní život podniků a zlepší dodržování daňových předpisů

23.10.2013  Dohoda o Evropském námořním a rybářském fondu: investice do udržitelné budoucnosti

22.10.2013  Jak si členské státy v roce 2012 vedly při uplatňování práva EU

21.10.2013  Nastal čas, aby se EU rázně postavila proti ozbrojenému násilí

18.10.2013  Řecko se jako šestnáctý členský stát připojuje k novým pravidlům EU pro přeshraniční rozvody

17.10.2013  Doprava: nová politika EU v oblasti infrastruktury

17.10.2013  100% základní širokopásmové pokrytí v EU dosaženo s předstihem. Následuje rychlé připojení pro všechny.

16.10.2013  EU poskytne téměř 1,6 miliardy eur na projekty klíčové dopravní infrastruktury

15.10.2013  V soutěži „Migranti v Evropě“ zvítězili studenti z Belgie, Itálie a Estonska. Mezi finalisty byl i zástupce z ČR

14.10.2013  Lepší ochrana spotřebitelů v EU při stahování her, e-knih, videí a hudby

14.10.2013  Komise představila seznam 250 projektů energetické infrastruktury, na něž je vyhrazeno 5,85 miliardy EUR

11.10.2013  Zlepšení přeshraniční ochrany spotřebitele: Evropská komise chce znát Vaše názory

09.10.2013  Upevňování Východního partnerství v dopravním sektoru: hlavní výsledky a další kroky

08.10.2013  Průzkum dovedností dospělých zdůrazňuje potřebu zlepšit vzdělávání a odbornou přípravu

07.10.2013  Návrh Komise, který občanům zaručí právo na přístup k obhájci, se zařadí mezi právní předpisy Evropské unie

07.10.2013  Jaká budoucnost čeká banky v EU? Řekněte nám svůj názor

04.10.2013  OPEN DAYS: Evropské regiony a města směřují k roku 2020 a investují do hospodářského růstu

03.10.2013  Digitální agenda: podle studie by větší zastoupení žen v digitálním odvětví EU přineslo 9 miliard eur ročně

03.10.2013  Fond solidarity EU: Komise podniká kroky na pomoc Německu, Rakousku, České republice a Rumunsku po povodních a suchu

02.10.2013  Zaměstnanost a sociální situace v EU – čtvrtletní zpráva ukazuje na křehkost hospodářského oživení a přetrvávající rozdíly v rámci hospodářské a měnové unie

02.10.2013  Evropská komise a členské státy vyhodnotí překážky bránící přístupu k regulovaným povoláním

30.09.2013  Komise schválila grant pro udržitelnou městskou mobilitu ve výši 4 milionů EUR

30.09.2013  Práva duševního vlastnictví: studie naznačuje, že zhruba 35 % pracovních míst v EU závisí na odvětvích, která se do velké míry opírají o práva duševního vlastnictví

30.09.2013  Sportovní fórum EU: olympijský vítěz klade velký důraz na „dvojí kariéru“

27.09.2013  Občané, zástupci příslušných institucí a politici diskutují o budoucnosti sociálních práv v EU

26.09.2013  26. září – den jazykové rozmanitosti

26.09.2013  Špičkoví vědečtí pracovníci obdrží 660 milionů eur z prostředků EU

26.09.2013  Vyhlášení vítězů Ceny Evropské unie za literaturu pro rok 2013 na Göteborském knižním veletrhu

25.09.2013  Komise zahajuje akční plán na podporu inovací a digitálních dovedností na školách a univerzitách

24.09.2013  Větší ochrana spotřebitelů – bezpečnější zdravotnické prostředky

24.09.2013  EU oceňuje mladé vědce již 25 let, letos ceny předala v Praze

24.09.2013  Věda je zábava: 27. září proběhne ve 300 městech ve 33 zemích Noc vědců

23.09.2013  Zpráva o pokroku EVP: „Jednotný trh“ v oblasti výzkumu dosud není realitou

20.09.2013  Naše město: udržitelná řešení pro evropská města

19.09.2013  Předseda EK Barroso a E. Stoiber vyzývají členské státy, aby zvýšily úsilí o snížení administrativní zátěže pro MSP a zlepšily efektivnost veřejné správy

18.09.2013  Společné hranice nás sbližují: oslava evropské územní spolupráce

18.09.2013  Nová opatření pro obnovení důvěry k referenčním hodnotám po skandálech se sazbami LIBOR a EURIBOR

17.09.2013  Evropská komise přijímá zásadní opatření proti tzv. legálním omamným látkám

16.09.2013  Týden mobility: čistší ovzduší díky alternativním způsobům dopravy po městě

13.09.2013  Komise zavádí nový ukazatel inovací

10.09.2013  Jak lépe využívat evropské vodní cesty

09.09.2013  Nové opatření EU na ochranu biologické rozmanitosti před problematickými invazními druhy

09.09.2013  Evropský monitor volných pracovních míst upozorňuje na rostoucí počet pracovních příležitostí ve zdravotnictví

04.09.2013  EU na summitu skupiny G20: Úsilí o obnovu globální důvěry je třeba zintenzivnit

04.09.2013  Plán Komise na řešení rizik spojených se stínovým bankovnictvím

03.09.2013  Digitální agenda: Díky projektu financovaném EU budou inspekce petrochemických zásobníků provádět místo lidí roboti

03.09.2013  Evropská komise hledá „hlavní město inovací“

30.08.2013  Nové nařízení o biocidech přispěje ke zlepšení zdraví obyvatelstva i k ochraně životního prostředí

30.08.2013  EU podporuje státy Tichomoří v boji proti změně klimatu

29.08.2013  Dny evropského dědictví – 50 zemí nabízí vstup zdarma do historických pamětihodností

21.08.2013  Otevřený přístup k vědeckým publikacím

20.08.2013  Komise udělí již padesátý grant evropského průmyslového doktorátu, tentokrát projektu VAMPIRE na výzkum zamezení zásobování rakovinných buněk krví

20.08.2013  Komise přijala vůči Faerským ostrovům obchodní opatření na ochranu atlanticko-skandinávské populace sledě obecného

14.08.2013  Tým vědců vyvinul miniaturní umělé „hmyzí oči“, které by bylo možno využít ke zvýšení bezpečnosti dopravy

13.08.2013  Evropané mají čím dál větší zájem o rychlý mobilní internet, obávají se ale poplatků

07.08.2013  Čištění komunálních odpadních vod v EU: čím dál lepší výsledky

06.08.2013  Mezi finalisty soutěže RegioStars 2014 o nejlepší regionální projekty je i jihomoravský Innovation Park

05.08.2013  Celníci v roce 2012 zadrželi na hranicích EU padělané zboží v hodnotě 1 miliardy EUR

01.08.2013  Evropa zbožňuje Wi-Fi: nová studie doporučuje zpřístupnit další části spektra

31.07.2013  Páteřní síť evropské vědy je silnější: internet o rychlosti 100 Gb/s pro jednotlivé výzkumné pracovníky

29.07.2013  Spravedlnost pro růst: Komise zaplňuje právní mezery v oblasti jednotné patentové ochrany

26.07.2013  Informování a konzultace na pracovišti: Komise hodnotí předpisy EU

25.07.2013  Zrychlit a zjednodušit poskytování podpory po katastrofách z Fondu solidarity EU

24.07.2013  Zelená pro evropské GPS: systém Galileo dokázal úspěšně určit polohu

24.07.2013  Nová pravidla pro platební služby budou výhodná pro spotřebitele i prodejce

24.07.2013  Boj proti podvodům: výroční zpráva zdůrazňuje nutnost přijmout účinná opatření k ochraně rozpočtu EU

24.07.2013  Konkurenceschopnější a efektivnější odvětví evropské obrany a bezpečnosti

23.07.2013  Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích: skutečně fungující jednotný trh pro spotřebitele vyžaduje další změny

23.07.2013  Eurobarometr z jara 2013: větší dávka optimismu

23.07.2013  Evropa doplácí na to, že zajišťování spektra pro mobilní širokopásmové připojení 4G je ve většině členských států příliš pomalé

22.07.2013  Diskuse o budoucnosti Evropy: Místopředsedkyně Komise Viviane Redingová bude diskutovat s občany v Sofii

19.07.2013  Evropská unie udělila 287 začínajícím badatelům prostředky ve výši 400 milionů eur na základní výzkum

17.07.2013  Ochrana peněz daňových poplatníků před podvody: Komise navrhuje zřízení evropského veřejného žalobce a zpřísnění procesních záruk úřadu OLAF

16.07.2013  Místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová v dialogu s občany v Heidelbergu: „EU potřebuje více demokracie“

11.07.2013  Dnes začínají platit nová pravidla, která zvyšují bezpečnost kosmetických výrobků prodávaných v EU

11.07.2013  Evropský průkaz zdravotního pojištění již mají dva z pěti Evropanů

11.07.2013  Komise vynaloží 100 milionů eur na podporu začínajících technologických firem a MSP

10.07.2013  EU a průmyslové odvětví společně investují 22 miliard eur do výzkumu a inovací

10.07.2013  Členské státy a regiony nesmí při přípravě příští generace programů EU pro růst ztrácet čas, řekl komisař Hahn po hlasování poslanců EP o radikální reformě regionální politiky

10.07.2013  Komise navrhuje jednotný mechanismus pro řešení problémů v bankovní unii

09.07.2013  Komise posiluje spotřebitelská práva 120 milionů rekreantů

08.07.2013  Modré pásmo: Komise zjednodušuje celní formality pro lodě

08.07.2013  Komise přidělí finanční prostředky osmnácti evropským iniciativám pro udržitelnou mobilitu

08.07.2013  Program Erasmus překonal hranici tří milionů studentů

08.07.2013  45 % evropských uživatelů internetu si přeje jeho modernizaci či změnu poskytovatele za účelem vyšší rychlosti připojení

03.07.2013  Komise investuje 281,4 milionu EUR do nových projektů v oblasti životního prostředí, mezi nimi i do jednoho v ČR

02.07.2013  Zahájení Evropské aliance pro učňovskou přípravu

01.07.2013  Evropský makroregionální experiment: první hodnocení

28.06.2013  Námořní doprava: první krok ke snížení emisí

27.06.2013  Roaming v EU: od 1. července další zlevnění, v Chorvatsku až patnáctinásobné

26.06.2013  Nové fondy usnadní dlouhodobé investice

26.06.2013  Komise žádá členské státy o větší úsilí při integraci Romů

26.06.2013  Elektronická fakturace: další krok ke komplexnímu elektronickému zadávání veřejných zakázek a elektronické veřejné správě v Evropě

26.06.2013  Návrh rozpočtu EU na rok 2014: Komise předkládá návrh, který je v souladu s dnešní Evropou

25.06.2013  Místopředseda Kallas zahajuje novou informační kampaň věnovanou právům cestujících

25.06.2013  Pomoc podnikům při zajišťování finančních prostředků EU: jednotný portál nyní zahrnuje i strukturální fondy

25.06.2013  Zaměstnanost a sociální situace v EU: čtvrtletní zpravodaj vyzdvihuje výhody stáží; nejnovější migrační trendy

25.06.2013  Digitální agenda: Otevřené normy by veřejnému sektoru ušetřily 1 miliardu eur ročně

25.06.2013  Zpráva OECD potvrzuje, že investice EU do vzdělávání a zaměstnatelnosti mladých lidí se vyplácejí

25.06.2013  Mezinárodní den boje proti drogám a nedovolenému obchodování: Evropská komise vyzývá k zákazu syntetické drogy „5-IT“ v rámci celé EU

24.06.2013  Digitální agenda: nová pravidla pro ochranu spotřebitelů v případě ztráty či odcizení osobních údajů v EU

21.06.2013  Bude vaše město Evropským zeleným městem roku 2016?

21.06.2013  Komise vyzývá ke stanovení bezpečných a spravedlivých smluvních podmínek na podporu cloud computingu

20.06.2013  Vysokoškolské vzdělávání: most přes Středozemní moře

19.06.2013  Komise vyzývá k novému konsensu pro obnovení růstu hospodářství

17.06.2013  Zaměstnanost: Komise chce lidem bez práce pomoci zefektivněním veřejných služeb zaměstnanosti

17.06.2013  Zpráva Komise požaduje progresivní migrační politiku

14.06.2013  Komise vyhlašuje novinářskou cenu EU v oblasti zdraví za rok 2013

13.06.2013  Zátěžové testy jaderných elektráren v EU: právně závazná hodnocení každých šest let

13.06.2013  Od roku 2015 budou automobily povinně vybaveny systémem automatizovaného tísňového volání při dopravních nehodách „eCall“

12.06.2013  Komise zveřejnila srovnávací přehled EU v digitální oblasti

12.06.2013  Boj proti daňovým únikům: Komise prosazuje v EU největší rozsah automatické výměny informací

11.06.2013  Lepší přístup ke spravedlnosti – Evropská komise doporučuje členským státům zavést nástroje kolektivní právní ochrany

11.06.2013  Komise představuje akční plán pro ocelářství

10.06.2013  Bezpečnost potravin: Komise zveřejnila výroční zprávu o systému včasné výměny informací

06.06.2013  Nový právní předpis EU zaručuje lepší ochranu obětem domácího násilí

06.06.2013  Evropská komise umožnila vznik projektu pro znakový jazyk

05.06.2013  Podle závěrů Komise je Lotyšsko připraveno přijmout euro v roce 2014

04.06.2013  Životní prostředí: v Bruselu začíná Zelený týden

03.06.2013  Péče o děti: Komise vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí

03.06.2013  Komise informuje o volném pohybu v EU

31.05.2013  Komise spouští evropskou platformu občanské společnosti pro potírání obchodu s lidmi

31.05.2013  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucím politickém rámci

30.05.2013  Komise, Parlament a Evropská rada pozvaly duchovní vůdce k diskuzi o evropském občanství

30.05.2013  Navracení protiprávně vyvezeného národního kulturního bohatství bude snazší

29.05.2013  EU na cestě k překonání krize: doporučení pro jednotlivé země na rok 2013

28.05.2013  Elektronická veřejná správa se zlepšuje, lidé však očekávají více

28.05.2013  Evropská komise a Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) podporují významné výzkumné centrum na Blízkém východě

24.05.2013  Zdraví včel – od 1. prosince bude v celé EU omezeno používání některých pesticidů

23.05.2013  Komise navrhuje modernizaci tří set hlavních námořních přístavů

23.05.2013  Návrh nové evropské průmyslové strategie pro elektroniku – lepším zacílením podpory se má mobilizovat 100 miliard eur nových soukromých investic

22.05.2013  Migrace jako hnací síla rozvoje

21.05.2013  Kvalita vody ke koupání se stále zlepšuje

17.05.2013  Evropský námořní den na téma udržitelného cestovního ruchu

17.05.2013  Komise poskytne 31,5 milionu EUR na uvedení ekologických řešení na trh

16.05.2013  Intenzivnější spolupráce EU přináší větší bezpečnost pro spotřebitele

15.05.2013  Komise urychluje zavádění informačních služeb pro motoristy

15.05.2013  Sedm filmů podporovaných z programu MEDIA soutěží v Cannes o Zlatou palmu

14.05.2013  Komise zahajuje v jižní a východní Evropě veřejnou diskusi o ochraně klimatu

13.05.2013  Cenu programu MEDIA získal na filmovém festivalu v Cannes dánský režisér Vinterberg

08.05.2013  Občanství EU: Komise předložila návrh 12 nových opatření na posílení práv občanů

08.05.2013  Komise: bankovní účty by měly být levnější, transparentnější a přístupné pro všechny

07.05.2013  80 % respondentů se domnívá, že projekty EU podporují inovace ve vyučování

06.05.2013  Propracovanější pravidla pro bezpečnější potraviny: Komise navrhla zásadní balíček s cílem modernizovat, zjednodušit a posílit zemědělsko-potravinový řetězec v Evropě

06.05.2013  Evropský den bezpečnosti silničního provozu věnovaný snížení počtu úmrtí chodců v městských oblastech

03.05.2013  Den Evropy: Evropská komise otevírá své brány a představuje nové návštěvnické centrum

03.05.2013  Prognóza – jaro 2013: ekonomika EU se pomalu zotavuje z dlouhotrvající recese

02.05.2013  Členské státy Komisi vrátí 230 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku

29.04.2013  Komise vyzývá ke spolupráci na podporu udržitelné akvakultury v Evropě

26.04.2013  Komise chce zlepšit uplatňování práva pracovníků na volný pohyb

25.04.2013  EU poskytne 35,97 milionu EUR na propagaci zemědělských produktů v Evropské unii a ve třetích zemích

24.04.2013  Drahá úřední razítka na veřejných listinách končí — Evropská komise chce výrazně omezit byrokracii ve všech členských státech

24.04.2013  Internet v televizi, televize na internetu: Komise hledá odpověď na otázku, jak rychle sblížit audiovizuální svět

18.04.2013  Politika soudržnosti EU napomáhá zvládat důsledky krize a přispívá k růstu, vyplývá ze strategické zprávy Komise pro rok 2013

18.04.2013  Nové vzdělávací centrum EU pro potírání nelegálního obchodu s jaderným a radioaktivním materiálem

16.04.2013  Komise chce zlepšit transparentnost podniků v sociální a environmentální oblasti

16.04.2013  Větší připravenost Evropy na přírodní i člověkem způsobené katastrofy

11.04.2013  Podle nové zprávy neprobíhá v Evropě dostatečný sociální dialog

11.04.2013  Děti migrantů skončí s větší pravděpodobností na nekvalitních školách, ukazuje studie

10.04.2013  Komise akceptovala závazky ČEZ ohledně českého trhu s elektřinou

10.04.2013  Jakého pokroku bylo dosaženo v oblasti vnitřní bezpečnosti?

09.04.2013  Schengenský informační systém (SIS II) zahajuje provoz

09.04.2013  Komise chce pomoci podnikům a spotřebitelům lépe se orientovat v nepřehledném množství informací o dopadu na životní prostředí

08.04.2013  Ochrana klimatu: Evropská komise zapojuje průmysl do šíření osvědčených postupů

05.04.2013  Zastoupení žen ve výzkumu je v EU stále nedostatečné

03.04.2013  Předseda Barroso navštívil Agenturu pro evropský globální družicový navigační systém v Praze

27.03.2013  Komise koncipuje strategii v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030

27.03.2013  Komise rozšiřuje analýzu soudnictví členských států a představuje srovnávací přehled

27.03.2013  Komise navrhuje jednodušší a efektivnější systém ochranných známek

26.03.2013  EU je nyní inovativnější, ale rozdíly mezi zeměmi se prohlubují, vyplývá ze srovnávacího přehledu

26.03.2013  Méně výkopů = levnější internet. Komise navrhuje, jak snížit náklady na zavádění rychlého internetu

26.03.2013  Vyhlášení vítězů ceny EU za přínos pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra pro rok 2013

25.03.2013  Evropská komise zveřejnila zelenou knihu o dlouhodobém financování evropského hospodářství

25.03.2013  Jak zatraktivnit Evropskou unii pro zahraniční studenty a výzkumné pracovníky

22.03.2013  Komise zahajuje veřejné konzultace o svobodě a pluralitě sdělovacích prostředků a o nezávislosti regulačních orgánů pro audiovizuální média

22.03.2013  Boj proti obchodování se zbraněmi: Komise navrhuje ratifikaci protokolu OSN a další kroky

21.03.2013  Diskuse o budoucnosti Evropy: místopředsedkyně Komise Viviane Redingová se setká s občany řecké Soluně

21.03.2013  Komise vyzývá členské státy, aby provedly úmluvu o pracovnících v cizí domácnosti

19.03.2013  EU hlásí vůbec nejnižší počet úmrtí na silnicích a podniká první kroky ke strategii na snížení počtu zraněných

19.03.2013  Komise pomáhá členským státům dosáhnout udržitelného nakládání s odpady

19.03.2013  Komise zjišťuje, jak zlepšit vymáhání spotřebitelských práv u přeshraničních pohledávek

18.03.2013  Větší informovanost o občanských právech: 500 středisek Europe Direct ve službách 500 milionů Evropanů

15.03.2013  227 milionů eur na výzkumné projekty v rámci akcí Marie Curie: Komise vyzývá výzkumné pracovníky k předložení projektů

13.03.2013  Komise navrhuje nová opatření s cílem posílit práva cestujících v letecké dopravě

13.03.2013  Rostoucí nelegální obchod s drogami v EU jako důsledek krize

12.03.2013  Po 16. březnu by se už podniky neměly potýkat s pozdními platbami

11.03.2013  V EU začíná platit úplný zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech

07.03.2013  Občané EU si myslí, že více žen na mocenských pozicích v rozvojových zemích by mělo pozitivní dopad

07.03.2013  Nový symbol označuje léčivé přípravky, u nichž probíhá další sledování

07.03.2013  Co s plastovým odpadem? Evropskou diskusi na toto téma otevírá nová zelená kniha

04.03.2013  Evropská komise startuje Velkou koalici pro digitální pracovní místa

04.03.2013  Zahajuje se provoz virtuální vyučovací sítě pro školy „eTwinning Plus“

01.03.2013  Lepší ochrana práv cestujících v autobusové dopravě v EU

28.02.2013  „Inteligentní hranice“: posílení mobility a bezpečnosti

28.02.2013  EU poskytne 144 milionů eur na nový výzkum vzácných onemocnění

27.02.2013  Komisař Hahn vyzývá primátory hlavních měst, aby vyvedli Evropu z krize

27.02.2013  EU v čele celosvětového boje proti chudobě a úsilí o udržitelný rozvoj

26.02.2013  Česká republika musí do rozpočtu EU vrátit 11 milionů EUR přidělených v rámci společné zemědělské politiky

20.02.2013  Komise vyzývá členské státy k sociálním investicím na podporu růstu a soudržnosti

19.02.2013  Povědomí o evropském občanství a souvisejících právech roste, ale lidé chtějí více informací

19.02.2013  Skóre vnitřního trhu: k 15. výročí vydání padl rekord!

15.02.2013  Která iniciativa nejvíce stimuluje podnikání?

14.02.2013  Komise zahájí činnost observatoře pro biohospodářství

14.02.2013  Komise stanovila podrobnosti posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí

13.02.2013  Bezpečnější výrobky a rovné podmínky na vnitřním trhu

11.02.2013  Digitální agenda: cestovní kanceláře a agentury se zapojují do kampaně propagující tísňovou linku 112

11.02.2013  Evropská Komise hledá nejlepší opatření proti klimatickým změnám v Evropě

11.02.2013  Padělání euromincí v roce 2012

07.02.2013  Plán počítačové bezpečnosti v EU má chránit otevřený internet a svobodu a příležitosti v on-line prostředí

07.02.2013  Komise uděluje žlutou kartu za předražené přestupy hráčů a za nerovné podmínky ve fotbale

06.02.2013  Komise vítá výsledky hlasování Evropského parlamentu o návrhu nové společné rybářské politiky

06.02.2013  Na Berlinale se představí 17 filmů natočených pod záštitou programu EU MEDIA

05.02.2013  Financování EU na podporu komercializace základního výzkumu

05.02.2013  REACH: Chemické látky v Evropě jsou bezpečnější

31.01.2013  Zpráva EU poukazuje na znepokojivý vývoj v pašování a užívání nedovolených drog

31.01.2013  Komise prozkoumá právní překážky přeshraničního obchodu s pojištěním

31.01.2013  Komise vyzývá k celoevropskému zákazu drogy „4 MA“, podobné amfetaminu

31.01.2013  Cena EU za současnou architekturu – Cena Miese van der Roheho za rok 2013: představení finalistů

31.01.2013  Komise přijala evropský akční plán pro maloobchod a zahajuje konzultace o nekalých obchodních praktikách

30.01.2013  Evropské železnice na křižovatce: Komise přijala návrh čtvrtého železničního balíčku

30.01.2013  Dublin představuje nové mezinárodní hodnocení univerzit

29.01.2013  Regionální politika EU – budování důvěry v rozdělených komunitách

28.01.2013  Zatím největší ocenění pro špičkovou vědu získávají projekty „Graphene“ a „Human Brain Project“, ale boj o dlouhodobé financování vědy pokračuje

28.01.2013  Den ochrany údajů 2013 – úsilí o spolehlivé a moderní předpisy EU pro ochranu údajů

28.01.2013  Účinněji proti násilnému extremismu

25.01.2013  Díky legislativnímu tlaku se věci dávají do pohybu: Podíl žen ve vedení podniků v Evropě i ČR stoupl na zhruba 16 %

22.01.2013  302 špičkových vědců získá od EU 680 milionů eur. Je mezi nimi jeden z ČR

09.01.2013  Využití podnikatelského potenciálu Evropy by obnovilo růst

09.01.2013  Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě zahajuje činnost

08.01.2013  Vývoj zaměstnanosti a sociální situace: narůstají rozdíly a vzrůstá nebezpečí dlouhodobého vyloučení

08.01.2013  Evropané si přejí přísnější ochranu ovzduší v EU

01.01.2013  Začíná rok 2013 a Evropská komise zahajuje Evropský rok občanů

20.12.2012  Komise zahájila veřejnou diskuzi o břidlicovém plynu

20.12.2012  Začínají platit pravidla EU upravující jednotné ceny pojištění pro obě pohlaví

20.12.2012  Pravidelný Eurobarometr – podzim 2012: světlo na konci tunelu?

19.12.2012  Tabákové výrobky: větší zdravotní varování a zákaz silných příchutí

19.12.2012  Modernizace českého energetického odvětví: Komise povoluje přechodné přidělování bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů

18.12.2012  Iniciativa EU „děti míru“: projekty Nobelovy ceny za mír pomohou 23 000 dětem zasaženým válkou a konflikty

18.12.2012  Komise přidělila 1,2 miliardy EUR na zahájení 23 inovativních projektů v odvětví obnovitelných energií

17.12.2012  Nový žebříček pěti set vysokých škol

17.12.2012  Komise finančně podpoří špičkové výzkumné pracovníky v méně rozvinutých regionech

12.12.2012  Druhá šance pro slušné podnikatele: Komise navrhuje nová pravidla k řešení úpadku

12.12.2012  Kvalita právních předpisů EU musí být v těžkých časech co nejlepší

12.12.2012  Komise chce modernizovat evropské právo obchodních společností a jejich správu a řízení

12.12.2012  Byla spuštěna databáze žen připravených na práci ve správních radách

11.12.2012  Partnerství škol zlepšuje dovednosti žáků, studentů a učitelů

11.12.2012  Jak zlepšit politiku kvality ovzduší v EU? Vyjádřete svůj názor!

07.12.2012  Komise spustila portál Přehled dovedností EU. Pomůže vyvážit nabídku a poptávku dovedností na trhu práce

07.12.2012  Posouzení nástrojů pro vymáhání práva: nová evropská databáze není zapotřebí

07.12.2012  Pacienti mají zdraví pacientů ve svých rukou: Digitální budoucnost pro zdravotní péči

06.12.2012  Při nakupování her, knih, videa či hudby na internetu se mějte na pozoru před nepoctivými obchodníky, varuje EU

06.12.2012  Ministři schválili reformu Komise na omezení byrokracie při přeshraničních soudních řízeních

05.12.2012  Komise navrhuje balíček opatření k zaměstnanosti mladých lidí

05.12.2012  Kupní síla úředníků EU se kvůli každoroční úpravě platů sníží o 1,1 %

04.12.2012  Proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu bude společně bojovat 48 zemí z celého světa

03.12.2012  Komise navrhuje pravidla, která zajistí všem přístup na internetové stránky úřadů

29.11.2012  Dopravní infrastruktura: Komise uvolní více než 1,2 miliardy EUR na financování klíčových projektů TEN-T

29.11.2012  Komise zahajuje konzultaci o integrovaném trhu s doručováním zásilek s cílem podpořit elektronický obchod v EU

28.11.2012  Roční analýza růstu na rok 2013: cesta k hospodářské obnově

27.11.2012  Evropská komise zvyšuje ochranu podniků před marketingovými podvody

27.11.2012  První výroční zpráva o rejstříku transparentnosti: dobré počátečních výsledky a další cíle pro rok 2013

26.11.2012  Evropa v akci: Jeden rok s evropskou strategií pro Podunají

26.11.2012  Zaměstnanost: Komise zlepšuje síť EURES pro mobilitu uchazečů o zaměstnání

26.11.2012  Životní prostředí: příroda v Evropě má významný den

26.11.2012  Bezvízový styk: pokrok i přetrvávající překážky

23.11.2012  „Jde o Evropu. Jde o vás. Zapojte se do diskuse“: 2013 je Evropským rokem občanů

23.11.2012  Opatření v oblasti klimatu: konference v Dohá musí položit základy celosvětové dohody o klimatu chystané na rok 2015

23.11.2012  Druhá zpráva Komise o stavu schengenského prostoru

20.11.2012  Komise představila přehodnocený přístup ve vzdělávání

19.11.2012  Studie vyzývá k většímu důrazu na podnikatelské dovednosti a dovednosti v oblasti IT ve školách

14.11.2012  Ženy v řídících orgánech: Komise navrhuje cíl 40 %

08.11.2012  CARS 2020: za silný, konkurenceschopný a udržitelný evropský automobilový průmysl

07.11.2012  Podzimní prognóza na období 2012–14: plavba neklidnými vodami

05.11.2012  Digitální agenda: rozhodnutí Komise otevírá cestu pro technologie 4G v Evropě

29.10.2012  Rychlejší a jednodušší přístup k finančním prostředkům EU pro evropské podniky, města, regiony i vědce

26.10.2012  Zelená první evropské občanské iniciativě, jež využívá serverů Komise

24.10.2012  Chudoba: Komise předkládá návrh nového Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

23.10.2012  Komise předkládá akční plán pro online hazardní hry

19.10.2012  Bezpečnost spotřebitele – získejte přehled o případech stažení výrobku z oběhu na celém světě po několika kliknutích myši!

18.10.2012  Vnitrozemské vodní cesty a ochrana přírody: nové pokyny

17.10.2012  Nový návrh Komise, jak minimalizovat dopad výroby biopaliv na klima

16.10.2012  Evropský den boje proti obchodování s lidmi: Spolupráce v zájmu vymýcení obchodu s lidmi

16.10.2012  Výsledky nového průzkumu: Občané podporují větší solidaritu s nejchudšími zeměmi a rozvojovou pomoc

16.10.2012  Digitální agenda: Komise zahájila konzultaci k doporučení o telekomunikačních trzích

15.10.2012  Malé a střední podniky v Evropě stojí na rozcestí: jejich oživení musí být podpořeno důraznějšími politickými opatřeními

11.10.2012  Jednotné evropské nebe ani po 10 letech nenaplňuje očekávání

10.10.2012  Průmyslová revoluce vrátí průmysl zpět do Evropy

10.10.2012  Evropský a Světový den boje proti trestu smrti – EU zdůrazňuje odhodlání dosáhnout úplného zrušení tohoto trestu

10.10.2012  Maloobchodníci přijímají opatření proti plýtvání potravinami

08.10.2012  Skóre vnitřního trhu: členské státy si připisují body

08.10.2012  Opatření v oblasti klimatu: Komise ve spolupráci s podniky, ekologickými skupinami a univerzitami podporuje řešení klimatických otázek

05.10.2012  OPEN DAYS 2012: silná regionální politika EU jako evropský fond růstu

05.10.2012  Řešení problému opožděných plateb pomůže podnikům odvrátit hrozbu úpadku

05.10.2012  Stále více evropských zemí snižuje nebo zmrazuje platy učitelů

04.10.2012  Životní prostředí: Komise navrhuje opatření k boji proti „biopirátství“ a pro usnadnění výzkumu přírodních zdrojů

04.10.2012  Zátěžové testy jaderných elektráren: potvrzení vysoké úrovně bezpečnosti, další zlepšení jsou však nezbytná

04.10.2012  Na konferenci o úspěšných řešeních založených na informačních technologiích pro 21. století jde Komise příkladem

04.10.2012  Digitální agenda: přední banky, telekomunikační společnosti a vlády se účastní simulace celoevropského kybernetického útoku

04.10.2012  Prioritu mají oběti: byl schválen nový evropský zákon, který zlepšuje práva obětí trestných činů

03.10.2012  Individuální přístup k průlomové technologii - nanomateriálům

03.10.2012  Akt o jednotném trhu II: dvanáct prioritních opatření pro nový růst

02.10.2012  „Propojení Evropy“

01.10.2012  Větší bezpečnost potravin: EU přijala seznam schválených aromatických látek

28.09.2012  Azyl a přistěhovalectví: Děti bez doprovodu potřebují větší ochranu EU

28.09.2012  Zaměstnanost: čtvrtletní zpravodaj ukazuje na přetrvávající rozdíly mezi členskými státy v sociální oblasti a na trhu práce

27.09.2012  Noc vědců: akce pro mládež v 350 městech

27.09.2012  Digitální agenda: Nová strategie pro posílení růstu produktivity evropských podniků a veřejné správy prostřednictvím cloud computingu

27.09.2012  Mnohojazyčnost v Evropě: Komisařka Vassiliou předává ocenění Evropské jazykové ceny Label

27.09.2012  Doprava: nové obzory pro letectví EU

26.09.2012  Bezpečnější, účinnější a inovativnější zdravotnické prostředky

26.09.2012  Komise zavádí strategii na podporu růstu a zaměstnanosti v kulturních a tvůrčích odvětvích

25.09.2012  24. ročník soutěže EU pro mladé vědce nachází budoucí špičky

25.09.2012  Evropský den jazyků: kouzlo mnohojazyčnosti. Z jazykového rande zajděte na drink a pak do knihovní lázně

24.09.2012  Životní prostředí: mnoho Evropanů je stále vystaveno škodlivým látkám znečišťujícím ovzduší

21.09.2012  Kontaminovaný alkohol v České republice: Komise vítá přijatá bezpečnostní opatření

21.09.2012  Spotřebitelé v EU: jednoduché řešení drobných přeshraničních sporů

21.09.2012  Potravinářství: Komise navrhuje jasnější pravidla pro status pylu v medu

20.09.2012  Děti v Evropě se začínají učit cizí jazyky ve stále útlejším věku

19.09.2012  Státní podpora: Komise schválila podporu na restrukturalizaci Českých aerolinií

18.09.2012  Skupina na vysoké úrovni se zaměří na vysokou kvalitu výuky

18.09.2012  Evropský den spolupráce: společné hranice nás sbližují

18.09.2012  Sportovní fórum EU – osobnosti ze světa sportu a ministři přitvrzují v boji proti manipulacím s výsledky zápasů

18.09.2012  Digitální agenda: Komise a evropský průmysl se zasazují o vzestup odvětví robotiky

17.09.2012  Životní prostředí: Evropský týden mobility 2012 na téma „Pohyb správným směrem“

17.09.2012  Komise se zaměřuje na mezinárodní vědeckou spolupráci pro řešení celosvětových problémů

14.09.2012  Životní prostředí: Shromažďování informací pro boj s hrozbou nepůvodních druhů v Evropě

13.09.2012  Modrý růst: Komise představila výhledy na udržitelný růst v mořských a námořních odvětvích

12.09.2012  Počítačová bezpečnost v institucích EU posílena v důsledku úspěšného pilotního projektu

12.09.2012  Více demokracie díky návrhu Komise, který zlepšuje schopnost evropských politických stran reprezentovat zájmy občanů EU

12.09.2012  Komise navrhuje nové pravomoci ECB v oblasti bankovního dohledu jako součást bankovní unie

11.09.2012  Stárnoucí učitelé – výzva pro školství EU

10.09.2012  Podle zprávy EU o mládeži mají být hlavními prioritami zaměstnanost a sociální začleňování

10.09.2012  Zpráva odhaluje velké rozdíly v nákladech na vysokoškolské vzdělávání a v podpoře pro studenty

10.09.2012  Nejlepší začínající výzkumní pracovníci dostanou 800 milionů eur z prostředků EU

10.09.2012  Doprava: EU dá téměř 200 milionů eur na podporu infrastrukturních projektů

06.09.2012  Skupina na vysoké úrovni upozorňuje členské státy na krizi gramotnosti a vyzývá je k jejímu řešení

05.09.2012  Komise vyzývá členské státy, aby uznávaly dovednosti nabyté mimo školní a univerzitní oblast

04.09.2012  Díky globalizačnímu fondu EU získalo v roce 2011 práci více než 21 tisíc nezaměstnaných

03.09.2012  Digitální agenda: Komise chce podpořit inovace v bezdrátových technologiích sdílením rádiového spektra

31.08.2012  Konzultace k budoucnosti Evropy: zbývá 10 dnů!

29.08.2012  Mapování mořského dna: nové příležitosti pro „modrý růst“ a zaměstnanost na mořích a v oceánech

22.08.2012  EU vítá přistoupení Ruska k WTO po 18 letech jednání

17.08.2012  Diskuse o budoucnosti Evropy: Komise dává v on-line konzultaci slovo občanům

13.08.2012  Životní prostředí: nová pravidla v oblasti elektronického odpadu k efektivnějšímu využívání zdrojů

13.08.2012  Komise zamítla plány ČTÚ na regulaci přístupu k širokopásmovým sítím

07.08.2012  Životní prostředí: Podle nové hodnotící tabulky pro nakládání s odpady patří ČR k 12 nejhorším zemím EU

03.08.2012  Počet žádostí o přístup k dokumentům Komise roste už desátým rokem

03.08.2012  Komise vítá plány na zlepšení situace občanů, kteří si koupili nemovitost na pobřeží Španělska

31.07.2012  Nízkoenergetické budovy by měly pomoci obnovit hospodářský růst

30.07.2012  Nový program Komise podpoří evropské bezpečnostní odvětví, růst a pracovní místa

27.07.2012  Pravidelný Eurobarometr na jaro 2012: Strategie Evropa 2020 má u veřejnosti nadále silnou podporu

25.07.2012  4. Evropský den bezpečnosti silničního provozu se zaměřuje na mladé lidi

25.07.2012  Obchodování s emisemi: Komise se chystá změnit harmonogram dražeb emisních povolenek

24.07.2012  Ochrana práv duševního vlastnictví: Celní orgány EU zadrží na hranicích EU více než 100 milionů padělaného zboží

24.07.2012  Komise jmenovala 12 nových členů správní rady Evropského inovačního a technologického institutu

20.07.2012  Komise přidělila 268,4 milionu EUR na 202 nových projektů pro životní prostředí

20.07.2012  Nejnovější zpráva dokládá, že kontroly EU zajišťují bezpečnost potravin

20.07.2012  Komise navrhla země, jež budou hostit Evropská hlavní města kultury po roce 2019

19.07.2012  Loni bylo méně případů podezření z podvodu v souvislosti s finančními prostředky EU

19.07.2012  Přejeme bezpečnou cestu. Komise vypsala konzultaci, jak pomoci obětem silničních nehod v zahraničí

19.07.2012  Komise navrhla nová opatření pro lepší ochranu hlubinných populací a jejich stanovišť

18.07.2012  Bulharsko musí k dosažení právního státu prohloubit reformy

18.07.2012  Rumunsko musí urychlenými opatřeními prokázat své odhodlání dosáhnout právního státu a nezávislosti soudnictví

17.07.2012  Biocidní přípravky budou bezpečnější

17.07.2012  Otevřený přístup k výsledkům výzkumu posílí inovační potenciál Evropy

17.07.2012  Evropská komise bojuje s překážkami jednotného trhu ve výzkumu a inovacích

17.07.2012  EU bude přitažlivější pro klinický výzkum. Komise navrhla vylepšit pravidla pro hodnocení léčivých přípravků

13.07.2012  Přísnější pravidla pro kontroly vozidel by měla ochránit lidské životy

12.07.2012  Vedoucí náboženští představitelé jednali na popud EU o solidaritě mezi generacemi a o úkolech vyplývajících z demografického vývoje v Evropě

11.07.2012  Další snižování emisí CO2 z osobních aut a lehkých užitkových vozidel – plus pro klima, spotřebitele, inovace i zaměstnanost

11.07.2012  Autorská práva: Komise navrhuje, aby se hudební licence na jednotném trhu udělovaly snáze

11.07.2012  Ochrana peněz daňových poplatníků: Při stíhání podvodníků navrhuje Komise důsledněji využívat trestního práva

10.07.2012  Dětem se zvláštními potřebami a zdravotně postiženým dospělým se stále ještě nedostává takového vzdělání, na které mají právo

10.07.2012  Antimonopolní opatření: Komise zkoumá závazky, které nabídl ČEZ

09.07.2012  Kyberkriminalita: občané EU mají obavy o bezpečnost osobních údajů a internetových plateb

09.07.2012  Na výzkum a inovace ve prospěch růstu a pracovních míst půjde 8,1 miliardy eur

06.07.2012  SuperAlp! 6: Udržitelné putování Alpami

04.07.2012  Nová aplikace pro smartphone vám během letního cestování pomůže uplatnit všechna vaše práva

03.07.2012  Komise navrhuje právní předpisy ke zlepšení ochrany spotřebitelů ve finančních službách

03.07.2012  EU nastínila svoji politiku ohledně Arktidy

28.06.2012  Logo EU pro bioprodukty se začne používat od 1. července 2012

28.06.2012  Digitální agenda: 1. července končí nehorázné ceny za mobilní internet a snižují se i ceny hovorů a SMS

27.06.2012  Komise nastínila konkrétní opatření pro boj s daňovými podvody a úniky

26.06.2012  Klíčové technologie mají obrovský potenciál pro zaměstnanost

22.06.2012  Rejstřík transparentnosti: Za rok se do něj zaregistrovalo 5 150 subjektů, začala veřejná konzultace

21.06.2012  Eurobarometr: 98 % lidí tvrdí, že učení se cizím jazykům je pro děti prospěšné, v testech se však projevily nedostatky ve znalostech

21.06.2012  Kampaň EU chce přesvědčit, že by věda a inovace měly být „holčičí záležitost“

19.06.2012  Boj proti novodobému otroctví: 40 nových opatření EU

19.06.2012  Komise vytvořila odbornou skupinu na vysoké úrovni pro trestní právo

18.06.2012  Digitální agenda: Srovnávací přehled potvrzuje, že v EU jsou zapotřebí strukturální hospodářské reformy a že trvá převis poptávky po pracovních silách v IT

15.06.2012  Bude vaše město Evropským zeleným městem roku 2015?

15.06.2012  Evropská unie na summitu G20 v Los Cabos (Mexiko): „společné vyvážení celosvětového růstu“

14.06.2012  Práva cestujících: neodůvodněné odmítnutí letecké přepravy je pro postižené osoby stále problém, říká Komise

13.06.2012  Světový den dárců krve – dárci krve jsou hrdinové!

11.06.2012  Komise zpochybnila plány českého regulačního orgánu na regulaci přístupu k jeho širokopásmovým sítím

08.06.2012  Větší růst díky lepší správě jednotného trhu a posílení služeb

07.06.2012  Na novém portálu pro transparentnost najdete všechny informace o otevřeném přijímání rozhodnutí v Evropské komisi

07.06.2012  Právo na informace při zatčení je nyní stanoveno právním předpisem platným v celé EU

07.06.2012  V Evropě se méně předčasně ukončuje školní docházka a roste počet absolventů vysokých škol

06.06.2012  Energie z obnovitelných zdrojů: Komise potvrzuje význam integrace trhů a potřebu růstu po roce 2020

06.06.2012  Nová opatření krizového řízení umožní vyhnout se v budoucnu záchraně bank

06.06.2012  Jak lze dosáhnout většího pokroku s méně prostředky? Komise zajistí poradenství pro růst účinně využívající zdroje

05.06.2012  Zdravotnictví: Díky nové aplikaci pro smartphone můžete v létě cestovat bez stresu

04.06.2012  Nové nařízení umožní používat elektronický podpis pro přeshraniční transakce a plně využít elektronickou identifikaci

01.06.2012  Evropská komise a UEFA zveřejnily užitečné tipy pro fanoušky cestující na EURO 2012

01.06.2012  Nová zpráva a průzkum přinášejí informace o migraci, azylu a volném pohybu v EU

01.06.2012  Vyhlášení vítězů hlavní ceny EU pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra

31.05.2012  Komise představila další kroky pro stabilitu, růst a zaměstnanost, vydala i doporučení pro ČR

31.05.2012  Výchova k občanství se nyní vyučuje ve všech evropských zemích, odborná příprava pro učitele však stále chybí

30.05.2012  Světový den bez tabáku 2012: Podle průzkumu většina občanů EU podporuje přísnější opatření proti kouření

24.05.2012  Z prosazování práva hospodářské soutěže v EU má užitek celé potravinářské odvětví, dokládá zpráva

23.05.2012  Voda ke koupání je ve většině prázdninových destinací EU čistá

23.05.2012  Evropská komise vyzývá členské státy, aby realizovaly své plány pro integraci Romů

22.05.2012  V Bruselu začíná Zelený týden

22.05.2012  Nový evropský program pro spotřebitele – v zájmu posílení důvěry a růstu je třeba zaměřit jednotný trh na spotřebitele

22.05.2012  Naučte se lépe hospodařit s vodou s vodním nadšencem Vojtou

21.05.2012  Životní prostředí: 20 let zvýšené ochrany přírody v EU

21.05.2012  Komise zahajuje pilotní projekt „Tvoje první práce přes EURES“. Chce pomoci mladým lidem najít zaměstnání

16.05.2012  Komise zkontrolovala stav Schengenu

16.05.2012  Programy MEDIA a „Tvůrčí Evropa“ v centru pozornosti na filmovém festivalu v Cannes

16.05.2012  Evropská unie na summitu G8 v Camp Davidu 18. a 19. května 2012: „Jednáme společně“

15.05.2012  Obchodování s emisemi: Roční bilance dokládá pokles emisí v roce 2011

15.05.2012  EU zvětšuje svou podporu reformátorům v jižním a východním sousedství

14.05.2012  Plány na zpoplatnění silnic musí být spravedlivé pro všechny řidiče

11.05.2012  Jarní prognóza pro období 2012–2013: na cestě k pozvolnému oživení

10.05.2012  Komise navrhuje nová pravidla pro DPH uplatňovanou na poukázky

08.05.2012  Na trh EU se dostává méně nebezpečných výrobků, praví se v nejnovější zprávě

08.05.2012  Erasmus má nový rekord: výměn studentů je o 8,5 % více

08.05.2012  Životní prostředí: Na uvedení environmentálně šetrných řešení na trh se letos vynaloží 34,8 milionu EUR

08.05.2012  Práva občanů EU: Evropská komise zahajuje dosud nejrozsáhlejší veřejnou konzultaci

03.05.2012  Komisař Dalli vyhlásil 4. ročník novinářské ceny EU v oblasti zdraví

02.05.2012  Nová strategie má zajistit dětem větší bezpečnost a lepší obsah na internetu

27.04.2012  Právo na spravedlivý proces: Návrh Evropské komise, který občanům zaručuje právo na informace v trestním řízení, se stává zákonem

27.04.2012  Digitální agenda: Komise zahajuje veřejnou konzultaci o možnostech snížení nákladů na zavádění vysokorychlostního internetu

26.04.2012  Silniční doprava: Komise žádá sedm členských států, aby na samostatně výdělečně činné řidiče uplatňovaly směrnici o pracovní době

25.04.2012  Setkání ministrů k boloňskému procesu: Komise zdůrazňuje klíčový význam reforem vysokoškolského vzdělávání pro růst a zaměstnanost

24.04.2012  Doprava: Komise oznámila priority pro bezpečnost osobních lodí

18.04.2012  Komise ukázala Řecku cestu k růstu a novým pracovním příležitostem

18.04.2012  Komise představila kroky, jak v EU podpořit vytváření pracovních příležitosti

17.04.2012  Komise zahájila kampaň „We Mean Business“, jejímž cílem je zvýšit nabídku pracovních stáží

17.04.2012  Komise posiluje nezávislost a spolehlivost statistiky EU

16.04.2012  Rovnost žen a mužů přispívá k hospodářskému růstu, potvrdila zpráva Evropské komise

16.04.2012  Evropská komise proměňuje základní práva občanů na realitu

16.04.2012  Odpadky jsou zlatý důl aneb jak některé členské státy využívají odpad jako zdroj

16.04.2012  Interoperabilitu železnic zlepší evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)

13.04.2012  Výchova k podnikání je na vzestupu

12.04.2012  Komise zveřejnila pokyny, které mají omezit zakrývání půdy

12.04.2012  Komise pořádá konzultaci o pravidlech pro síť inteligentních zařízení – „internet věcí“

12.04.2012  V užším výběru pro cenu „Evropské zelené město“ jsou Bristol, Kodaň a Frankfurt

04.04.2012  Komise radikálně snižuje byrokratickou zátěž pro registraci vozidla v jiném členském státě EU

03.04.2012  Evropská komise aktualizovala seznam leteckých společností, které mají zákaz provozovat leteckou dopravu

02.04.2012  Komise přezkoumá daňové předpisy vztahující se na pracovníky ze zahraničí

30.03.2012  Komise dala evropským občanským iniciativám znamení ke startu

30.03.2012  Komise chce znát vaše názory na prioritní cíle pro životní prostředí

30.03.2012  Evropská komise chce znát názor veřejnosti na moderní systém evropského insolvenčního práva

29.03.2012  Na vítězném školním projektu přeshraničního učení eTwinning se podílela i učitelka z Karviné

29.03.2012  Počet mrtvých na silnicích EU v roce 2011 poklesl jen o 2 %, v ČR o 4 %

28.03.2012  Komise uložila českým společnostem Energetický a průmyslový holding a EP Investment Advisors pokutu 2,5 milionu EUR za maření kontroly

28.03.2012  Nové Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě bude potírat internetový zločin a chránit spotřebitele

27.03.2012  Česká studentka převzala ocenění za nejlepší překlad v soutěži EU

27.03.2012  Malé podniky přecházejí na zelenou ekonomiku, zatím však ne naplno

23.03.2012  Životní prostředí: Komise navrhuje přísnější právní předpisy pro demontáž lodí

23.03.2012  CLIMATE-ADAPT: nový nástroj politiky přizpůsobení se změně klimatu

22.03.2012  Životní prostředí: Evropané požadují důraznější opatření EU ohledně vody

22.03.2012  Komise vyzvala Českou republiku a Polsko, aby přijaly právní předpisy o energetických štítcích

21.03.2012  Slavnostní otevření nové agentury pro rozsáhlé informační systémy

21.03.2012  Komise zvyšuje ochranu vysílaných pracovníků

21.03.2012  Evropská komise chce rovné podmínky hospodářské soutěže na mezinárodních trzích veřejných zakázek

19.03.2012  Boj proti stínovému bankovnictví: zabránit vzniku nových rizik ve finančním sektoru

13.03.2012  MEDIA Mundus: Komise vyčlenila na podporu mezinárodních filmových projektů 5 milionů EUR

12.03.2012  Zločin se nevyplácí: Komise zakročí proti ziskům z trestné činnosti

12.03.2012  Komise navrhuje zlepšit společná účetní pravidla týkající se skleníkových plynů v lesnictví a zemědělství

12.03.2012  Doprava: Vítězem první soutěže inteligentní mobility se stává …

09.03.2012  Občané EU podle zprávy Komise stále čelí překážkám pro výkon práva volit a být volen v místních volbách

07.03.2012  Komise podniká kroky ke zvýšení bezpečnosti a účinnosti vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropě

07.03.2012  Životní prostředí: důslednějším prováděním se sníží náklady a zlepší kvalita životního prostředí

05.03.2012  Evropská komise hledá možnosti, jak překonat překážky bránící ženám v dosahování vedoucích pozic

02.03.2012  Den rovného odměňování: evropské ženy stále vydělávají v průměru o 16,4 % méně než muži

01.03.2012  Komise navrhuje, aby měli pacienti rychlejší přístup k lékům

29.02.2012  Inovační partnerství: Nové návrhy týkající se surovin, zemědělství a zdravého stárnutí podpoří konkurenceschopnost Evropy

29.02.2012  Životní prostředí: Co si myslíte o nezvaných hostech?

28.02.2012  Maloobchodníci využívají zdroje účinněji

28.02.2012  Komise v roce 2012 zvýší finanční prostředky na pomoc nejchudším osobám na 500 milionů EUR

27.02.2012  Komise vítá, že ČR nakonec přijala pravidla pro sankce za znečištění z lodí a za jiné trestné činy proti životnímu prostředí

27.02.2012  Sedm Oscarů pro evropské filmy „The Artist“ a „Železná lady“

24.02.2012  Komisař De Gucht zahájí v Moldavsku a Gruzii jednání o obchodu

23.02.2012  Průběžná prognóza: Eurozóna v mírné recesi se známkami stabilizace

21.02.2012  Předseda Komise ocenil zprávu o snižování administrativní zátěže a vyzval členské státy, aby se vzájemně inspirovaly

21.02.2012  EU potvrdila své odhodlání podporovat mír a bezpečnost v Somálsku

20.02.2012  Evropské právo obchodních společností: jak dál?

17.02.2012  Životní prostředí: přehlednější pravidla pro posuzování vlivů na životní prostředí

16.02.2012  EU představuje plány pro přiměřené, spolehlivé a udržitelné důchody

16.02.2012  Komise požaduje, aby členské státy vrátily 54,3 milionu EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku

15.02.2012  Evropská unie a Spojené státy se dohodly na historicky novém partnerství v obchodě s ekologickými produkty

15.02.2012  Eurobarometr: Korupce na vzestupu?

15.02.2012  Fórum měst: Komisař Hahn vyzývá města, aby se více zapojila do úsilí o hospodářský růst a vyšší zaměstnanost

14.02.2012  Komise předkládá první zprávu o mechanismu varování určeného k řešení makroekonomických nerovnováh v EU

13.02.2012  Komise navrhla strategii pro udržitelné biohospodářství v Evropě

13.02.2012  Komise vyzývá k důraznějším krokům proti degradaci půd

10.02.2012  Evropský den čísla 112: 74 % Evropanů neví, na jaké tísňové číslo zavolat na cestách v EU. Nová kampaň

08.02.2012  Podpora projektů obecného zájmu: statut evropské nadace

07.02.2012  Aby podniky obstály v sílící celosvětové konkurenci, musí být inovativnější

03.02.2012  Vítězkou soutěže EU pro mladé překladatele se za ČR stala gymnazistka z Brna

02.02.2012  Díky novým družicím a nosným raketám bude systém Galileo uveden do provozu již v roce 2014

01.02.2012  Zdravotnictví: Komise oznámila výsledky třetího ročníku novinářské ceny EU

01.02.2012  Komise zjišťuje názory lidí na udržitelnější produkci a udržitelnější spotřebu

31.01.2012  Životní prostředí a voda: Komise předložila návrh, který zlepší kvalitu vody

30.01.2012  Erasmus již 25 let mění životy a rozšiřuje obzory

27.01.2012  Padělání euromincí v roce 2011

26.01.2012  Volný pohyb: Komise hájí práva občanů EU

26.01.2012  Evropská občanská iniciativa po úspěšné konferenci blíže realitě

26.01.2012  Dobré životní podmínky zvířat: Komise naléhá na 13 členských států, aby zavedly zákaz klecového chovu nosnic

25.01.2012  Komise podporuje interoperabilitu a konkurenceschopnost evropských železnic

25.01.2012  Komise navrhla rozsáhlou reformu předpisů o ochraně údajů. Uživatelé mají mít větší kontrolu nad svými údaji a podniky nižší náklady

23.01.2012  Zahájení kampaně k 50. výročí společné zemědělské politiky

19.01.2012  Evropská komise chce zlepšit životní podmínky zvířat

17.01.2012  Komise zahájila diskusi o restrukturalizaci podniků na základě poučení z krize

17.01.2012  Nezávislost centrální banky, orgánů pro ochranu údajů, soudů: Evropská komise zahajuje s Maďarskem zrychlené řízení pro porušení práva

16.01.2012  Malé podniky vytvořily v EU 85 % nových pracovních míst

13.01.2012  Daně: Vytvoření jednoho správního místa pro platbu DPH v přeshraničním styku

13.01.2012  Evropané jsou připraveni „aktivně stárnout“, vyplynulo z průzkumu

13.01.2012  Odpady – rychlejší cesta k vytváření pracovních míst a snižování nákladů

12.01.2012  Natalia, Thijs, Tara, Milena … Tak se jmenují družice Galileo

11.01.2012  Odstraňování překážek na cestě k bezpečným a inovativním platbám kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu

10.01.2012  EU prošetřuje internetové stránky nabízející spotřebitelské úvěry

03.01.2012  Komise prodloužila lhůtu pro veřejné konzultace na 12 týdnů a vytvořila novou „informační službu“

02.01.2012  Eurobankovky a euromince 10 let po uvedení do oběhu

29.12.2011  Spotřebitelé: Komise předkládá návrhy pro rychlejší, jednodušší a levnější řešení sporů s obchodníky

21.12.2011  Evropská unie poskytne 36 zemím další prostředky na boj proti hladu a dětské úmrtnosti, na zdravotní péči o matky a na zajištění přístupu k vodě

19.12.2011  Nové programy pro potírání podvodů mají chránit finanční zájmy EU do roku 2020

16.12.2011  Program Erasmus Mundus: posílení finanční podpory pro země arabského jara

15.12.2011  Komise udělila cenu Evropské zelené město pro rok 2012 baskickému městu Vitoria-Gasteiz

15.12.2011  Nová iniciativa Komise pomůže špičkovým ekologickým technologiím vstoupit na trh

15.12.2011  Energetický plán do roku 2050: Bezpečná, konkurenceschopná a nízkouhlíková energetika je možná

15.12.2011  Komise zahájila konzultaci k rozsáhlému rozšiřování svítidel LED v Evropě

15.12.2011  Evropská komise podepsala s Chorvatskem dohodu o podpoře vzdělávání soudců a státních zástupců

15.12.2011  Komise navrhuje opatření pro řešení problémů souvisejících s dědictvím ze zahraničí

15.12.2011  Akční plán pro ekologické inovace pomůže podnikům v zájmu „zeleného růstu“ a přínosů pro životní prostředí

14.12.2011  Evropská komise posiluje konzulární práva s cílem pomoci milionům Evropanů ve třetích zemích

13.12.2011  Životní prostředí: Jak EU zvládá problém odpadních vod

13.12.2011  Evropská komise chce znát názor veřejnosti na chystaná opatření odstraňující překážky pro osoby se zdravotním postižením

13.12.2011  Podezřelí z trestného činu obdrží písemné poučení o právech díky hlasování Evropského parlamentu

13.12.2011  Komise navrhuje škrty v institucích EU

12.12.2011  Digitální agenda: využití údajů státní správy jako zlatý důl

12.12.2011  Nový program LIFE – více prostředků EU na ochranu životního prostředí a klimatu

12.12.2011  Nový systém EUROSUR ve službách integrované ostrahy hranic

08.12.2011  Udělena novinářská cena Lorenza Nataliho za rok 2011

07.12.2011  Nová opatření podpoří financování sociálních podniků

07.12.2011  Rozpočet na vnější činnost v letech 2014–2020 posílí pozici Evropy ve světě

07.12.2011  Nová pravidla EU pro financování: Více rizikového kapitálu pro malé a střední podniky a snazší přístup k úvěru

06.12.2011  Předsedové Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropské rady se radili s Evropským fórem zdravotně postižených o společném postupu

06.12.2011  Budoucí systém DPH by měl být příznivý pro podnikání i růst

05.12.2011  Barroso jmenoval hlavní vědeckou poradkyní Komise

05.12.2011  Doprava: zahájeno veřejné hlasování o elektronických plánovačích cest

05.12.2011  Významní představitelé arabského jara promluví na Evropských dnech rozvojové pomoci ve Varšavě

04.12.2011  Filmy podporované v rámci programu MEDIA triumfovaly na evropských Oskarech za rok 2011

02.12.2011  Méně slov a více solidarity v azylové politice

02.12.2011  Nový evropský fond pro námořní a rybářskou politiku EU

01.12.2011  Komise předkládá balíček „lepší letiště“

01.12.2011  Koalice předních technologických a mediálních společností hodlá učinit internet bezpečnějším pro děti

01.12.2011  Státní podpora: Komise prodlužuje dobu účinnosti krizových pravidel pro banky

01.12.2011  Salcburk získal cenu EU pro město s nejlepší přístupností pro zdravotně postižené, Oloumouc zvláštní uznání

01.12.2011  Státní podpora: méně ale cíleněji

30.11.2011  Evropská komise chce obnovit důvěru ve finanční výkazy. Chce kvalitnější auditní trh

30.11.2011  Evropský inovační a technologický institut (EIT) se chystá zřídit více inovačních center

30.11.2011  2,5 miliardy EUR na posílení konkurenceschopnosti podniků a malých a středních podniků v letech 2014–2020

30.11.2011  Další krok vpřed pro družicovou navigaci Galileo

30.11.2011  Komise navrhla vyčlenit 5,8 miliard EUR pro evropský program pro pozorování Země

29.11.2011  Evropská kampaň za bezpečnost hraček: bezpečnost pro naše děti

25.11.2011  Námořní politika: Nová strategie růstu a zaměstnanosti v oblasti Atlantského oceánu

24.11.2011  Zadávání veřejných zakázek: Komise uzavřela vyšetřování České republiky ve věci nákupu vojenských dopravních letadel

24.11.2011  Překládat pro Evropu…ve škole!

24.11.2011  Úředníci EU při roční úpravě platů ztratí 1,8 % své kupní síly

24.11.2011  Komise vyzývá ČR a 15 dalších členských států k provedení nových předpisů EU o telekomunikacích

24.11.2011  Komise podniká právní kroky proti ČR a pěti dalším státům v zájmu snazšího přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních právních sporech

24.11.2011  Konference v Durbanu musí stanovit plán boje všech ekonomických velmocí proti změně klimatu

24.11.2011  Francouzské a české právní předpisy pro energii z obnovitelných zdrojů stále nejsou v souladu s pravidly EU

24.11.2011  Železniční doprava: Komise žádá Českou republiku, aby se zabývala bezpečností na železnicích

24.11.2011  Jaderná bezpečnost: zátěžové testy pokračují uspokojivě

23.11.2011  Převážná většina Evropanů podporuje rozvojovou pomoc

23.11.2011  EU zpřísňuje pravidla pro monitorování emisí skleníkových plynů

23.11.2011  Erasmus pro všechny: Finanční prostředky EU pro 5 milionů evropských občanů

23.11.2011  Komise představila plán na podporu kulturních a tvůrčích odvětví

23.11.2011  Méně povinností vyplývajících z právních předpisů – úleva pro malé podniky

22.11.2011  Životní prostředí: Znepokojivě ubývá sladkovodních ryb, měkkýšů a rostlin

21.11.2011  Počet chráněných přírodních oblastí v Evropě výrazně vzrostl

21.11.2011  Rybolov: Komise navrhuje úplný zákaz odstraňování žraločích ploutví na moři

18.11.2011  Životní prostředí: Komise oceňuje ekologicky inovativní řešení

18.11.2011  Stěhujete se do EU? Dobré rady jsou nyní na dosah ruky – stačí jen kliknout myší

18.11.2011  Intenzivnější spolupráce a mobilita v centru obnovené strategie EU pro migraci

16.11.2011  Právo na spravedlivý proces: Vlády zemí EU se shodly na právu na informace v trestním řízení

15.11.2011  Zpráva o drogách: Komisařka Malmströmová vyzývá k ostražitosti u syntetických drog

15.11.2011  Začínajícím podnikatelkám budou pomáhat mentorky

15.11.2011  I migranti mají právo na rodinný život – jak jej zajistit?

15.11.2011  Komise posiluje význam spravedlnosti a základních práv v budoucích rozpočtech EU

14.11.2011  Opatření EU má snížit počet požárů způsobených cigaretami

14.11.2011  Potraviny – větší bezpečnost a přehlednost při používání přídatných látek

11.11.2011  Ze zprávy vyplývá, že mobilita bulharských a rumunských pracovníků má pozitivní vliv na hospodářství EU

10.11.2011  Podzimní prognóza na období 2011–13: Růst se zastaví

10.11.2011  Opět dobré vysvědčení pro účetní závěrku EU: auditoři shledali zlepšení v mnoha platebních oblastech

09.11.2011  Rozpočet EU na období 2014–2020: Komise představila nové ambiciózní programy v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele

09.11.2011  Otevřít svět malým a středním podnikům: posílit růst EU

09.11.2011  Daně a cla: Politika ve prospěch členských států, občanů a podniků po roce 2014

08.11.2011  Sport v hledáčku: EU míří na násilí a netoleranci

08.11.2011  Evropská komise a Mezinárodní organizace pro migraci zefektivňují svou spolupráci

07.11.2011  Komise poskytne 600 000 EUR na nové Centrum pro pluralitu a svobodu médií

28.10.2011  Oceněný projekt financovaný EU by mohl přinést výkonnější širokopásmové připojení

28.10.2011  Podporou digitalizace kultury EU posílí růst

27.10.2011  Komise vyzývá Českou republiku, aby do vnitrostátního práva provedla směrnici o organismech škodlivých pro rostliny

27.10.2011  Evropský parlament podporuje přísnější právní předpisy proti pohlavnímu zneužívání dětí

27.10.2011  Směrnice o minimálních normách: Komise vítá dohodu o klíčovém prvku balíčku předpisů týkajících se azylu

27.10.2011  Energie: Komise stanovila nové bezpečnostní normy pro těžbu ropy a zemního plynu v pobřežních vodách

25.10.2011  Iniciativa pro „inteligentní hranice“ EU: Komise usiluje o snazší přístup a větší bezpečnost

25.10.2011  Evropská komise usiluje o razantnější kroky EU proti nebezpečným novým syntetickým drogám

25.10.2011  Odpovědnější podniky mohou podpořit růst v Evropě

21.10.2011  Galileo: Evropa vypustila své první družice pro inteligentní navigační systém

21.10.2011  Finanční služby a trh s pohonnými hmotami hodnotí spotřebitelé v EU nedostatečnou

21.10.2011  Komise usiluje o ochranu evropských podniků před podvody a nekalými praktikami

20.10.2011  Razantní opatření proti obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem

20.10.2011  Nová pravidla pro efektivnější, odolnější a transparentnější finanční trhy v Evropě

20.10.2011  Komise naléhá na členské státy, aby zrušily klecový chov slepic

20.10.2011  Za zneužití vnitřních informací a manipulaci s trhem chce Evropská komise stanovit trestní postihy s dostatečně odrazujícím účinkem

19.10.2011  Komise plánuje podpořit evropské sítě 50 miliardami EUR

18.10.2011  Co je „nanomateriál“? Evropská komise poprvé předkládá společnou definici

18.10.2011  Špičkové podniky EU zvyšují investice do inovací, avšak zaostávají za globálními konkurenty

17.10.2011  Komise zahajuje kampaň za účinné využívání zdrojů

17.10.2011  Komise reformuje antitrustová řízení a rozšiřuje roli úředníka pro slyšení

14.10.2011  Klíčem k hospodářskému oživení je konkurenceschopnost průmyslu

12.10.2011  Plán stability a růstu

12.10.2011  Evropská komise navrhuje nové partnerství mezi Evropou a zemědělci

11.10.2011  Lepší informovanost pacientů: Evropská komise chce zavést jasnější pravidla pro poskytování informací o lécích na předpis

11.10.2011  Digitální agenda: skupina na vysoké úrovni se vyjádří ke svobodě a pluralismu médií v celé EU

11.10.2011  Evropská komise v zájmu posílení obchodu a většího výběru pro spotřebitele navrhuje fakultativní společnou evropskou právní úpravu prodeje

11.10.2011  Spuštěn efektivnější a bezpečnější vízový systém

10.10.2011  Trhy s energií: Komise vítá přijetí nových pravidel pro velkoobchod s elektřinou a plynem

10.10.2011  Evropská unie je odhodlána dosáhnout celosvětového zrušení trestu smrti

07.10.2011  Průzkum ukazuje zvýšené obavy veřejnosti ze změny klimatu a povědomí o hospodářských přínosech opatření proti ní

06.10.2011  Komise chce zefektivnit investice do soudržnosti Unie po roce 2013

04.10.2011  Nákupy po internetu: Zásilky přes hranice jsou doručovány spolehlivě, ale tuto možnost nabízí jen málo prodejců

04.10.2011  Nástupní platy učitelů v Evropě nejsou atraktivní, upozorňuje zpráva Eurydice

03.10.2011  Začaly dvě veřejné konzultace o přístupu k telekomunikačním sítím

30.09.2011  Eurobarometr: Odborné vzdělávání a příprava zvyšuje šance na získání zaměstnaní, ale musí si u mladých lidí vylepšit image

30.09.2011  Zpráva Komise: Sociální sítě mohou učinit mnohem více pro ochranu soukromí nezletilých osob

30.09.2011  Poznačte si v kalendáři datum 15. a 16. prosince. Ve Varšavě se pořádají Evropské dny rozvojové pomoci

29.09.2011  Ekodesign: České a německé úřady dosud neoznámily prováděcí opatření

29.09.2011  Porovnání výsledků dosažených v oblasti vnitřního trhu: Česká republika má největší deficit v transpozici pravidel EU

29.09.2011  Komise zveřejnila každoroční zprávu o boji proti podvodům

29.09.2011  Díky opatřením EU je nyní nákup vstupenek přes internet bezpečnější

28.09.2011  Daň z finančních transakcí: Finanční sektor bude platit spravedlivý díl

28.09.2011  Studenti, žáci, stážisti a dobrovolníci ze třetích zemí nemohou plně využívat výhod cestování a pobytu v EU

27.09.2011  23. ročník soutěže EU pro mladé vědce: vítězem se stává …

27.09.2011  Komise navrhuje rybolovná práva na rok 2012 pro populace ryb EU v Atlantiku a Severním moři

27.09.2011  Bývalé průmyslové objekty jsou dnes vyhledávanými destinacemi udržitelného cestovního ruchu

26.09.2011  Ve službě genderové vyváženosti – Manažerské školy jako odrazový můstek pro ženy směřující do vrcholných pozic

26.09.2011  Jednotný trh očima Evropanů: Jak jej vidí občané a podniky, co jim působí starosti

26.09.2011  Evropská komise stanovila pravidla pro přidělování bezplatných emisních povolenek leteckým společnostem

26.09.2011  Komise zahájila konzultace o dalším snižování průmyslových emisí

22.09.2011  Evropská noc vědců: Přijďte vyřešit společně s vědci záhadu vraždy – a lezte jako Spiderman

21.09.2011  Výzkum a inovace: Komise vyzývá k vytváření partnerství s cílem řešit sociální problémy

20.09.2011  Jádrem nové reformní strategie pro vysokoškolské vzdělávání je modernizace a zaměstnatelnost

20.09.2011  Rozumné využívání trestního práva by mohlo přispět k důslednějšímu prosazování pravidel EU a k lepší ochraně peněz daňových poplatníků

20.09.2011  Evropská komise podporuje přeshraniční dobrovolnictví

20.09.2011  Komise vytyčila cestu k růstu založenému na účinném využívání zdrojů

16.09.2011  Schengenský prostor: Komise navrhuje evropský přístup s cílem lépe chránit práva občanů na volný pohyb

15.09.2011  Evropský týden mobility v roce 2011: „Alternativní mobilita“

15.09.2011  Zkouška schopností evropské civilní ochrany: komisařka Kristalina Georgieva navštíví cvičení Carpathex 2011 v Polsku

13.09.2011  Výzkum bez hranic – konzultace o Evropském výzkumném prostoru

13.09.2011  Zpráva Komise zdůrazňuje potřebu dalších kroků k ochraně dětí

09.09.2011  Evropská komise zvyšuje úsilí v boji proti násilnému extremismu

09.09.2011  Dny evropského dědictví: 50 zemí otevře dveře zřídka přístupných památek

08.09.2011  Komise podnikla první kroky k zavedení systému záchranného tísňového volání při dopravních nehodách do roku 2015

07.09.2011  Mluvit jedním hlasem – to je klíč k zajištění našich energetických zájmů v zahraničí

01.09.2011  Družice Galilea se budou jmenovat podle evropských dětí

01.09.2011  Zápis do letošního ročníku překladatelské soutěže pro studenty středních škol začíná

31.08.2011  Závěrečné hodnocení šestého akčního programu pro životní prostředí vykazuje pokrok v politice životního prostředí, avšak s nedostatky v provádění

30.08.2011  Projekt financovaný EU má zlepšit přístup k samoobslužným terminálům

25.08.2011  Díky Evropské komisi se vyřešilo 90 % problematických případů souvisejících s právem na volný pohyb

24.08.2011  Projekt reportáží o Romech spolufinancovaný EU získal americkou novinářskou cenu

22.08.2011  Podpora pro propuštěné zaměstnance z globalizačního fondu EU se v roce 2010 ztrojnásobila na 83 milionů EUR

17.08.2011  Světový humanitární den: Na počest těm, kdo pomáhají druhým

17.08.2011  Komise podpoří vzdělávání a energii z obnovitelných zdrojů v Jordánsku

17.08.2011  Evropská unie podpoří kulturní dědictví a dopravu v Alžírsku

17.08.2011  EU podporuje rovnost a rozvoj venkova v Marockém království

17.08.2011  Komise přispěje ke zlepšení životních podmínek a vytváření pracovních míst v Egyptě

11.08.2011  Evropská komise navrhuje, aby se rok 2013 stal „Evropským rokem občanů“

11.08.2011  Komise souhlasí s tím, aby Španělsko dočasně omezilo volný pohyb rumunských pracovníků

10.08.2011  Evropské společnosti nejvíce investující do výzkumu a vývoje zvýší investice do inovací o 5 % ročně

05.08.2011  Evropská komise pomůže Somálsku v rozvoji a hospodářském zotavení dalšími 175 miliony eur

04.08.2011  Pravidelný Eurobarometr – jaro 2011: Evropané více věří v pozitivní vývoj ekonomiky

01.08.2011  Fondy EU: Vyšší míry spolufinancování Evropskou unií podpoří hospodářské oživení

28.07.2011  Podpora pro pěstitele zeleniny postižené krizí kolem E. coli se zvýší, pro ČR je určeno přes 260 000 eur

27.07.2011  Komise zveřejnila zprávu o veřejné konzultaci věnované tabáku. Zapojilo se do ní 85 000 respondentů

27.07.2011  Jedete na dovolenou? Občané EU mají v nouzi nárok na pomoc

26.07.2011  Životní prostředí: Používání průmyslového kreozotu bude přísněji omezeno

26.07.2011  Cenové rozdíly u nových automobilů se v roce 2010 v EU zmenšovaly

25.07.2011  Evropská komise pomůže podnikům při vymáhání 600 milionů EUR přeshraničních dluhů

22.07.2011  Evropská komise usnadňuje prosazování práva v přeshraničních právních sporech

20.07.2011  Nová pravidla zmenší riziko plynoucí z nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

20.07.2011  Komise chce, aby banky v Evropě byly silnější a zodpovědnější

20.07.2011  Evropská agenda pro integraci – dobře integrovaní migranti obohacují EU hospodářsky i kulturně

19.07.2011  Komise zahájila právní řízení proti 20 členským státům za opožděné zapracování telekomunikačních předpisů do jejich práva

19.07.2011  Komise poskytne 244 milionů EUR na 183 nových projektů v oblasti životního prostředí

19.07.2011  7 miliard EUR pro výzkum a inovace podpoří růst a přinese nová pracovní místa

19.07.2011  První systémy EU ověřující udržitelnost biopaliv dostaly zelenou

18.07.2011  Komise doporučuje, aby měli všichni občané přístup k cenově dostupným bankovním účtům

15.07.2011  Komise navrhuje snížit emise oxidu siřičitého z lodní dopravy o 90 %

15.07.2011  Komise zahájila formální antimonopolní řízení proti české energetické společnosti ČEZ

15.07.2011  Digitální agenda: Řešení problémů stárnoucí populace

14.07.2011  Komise zahájila konzultaci o praktických pravidlech pro ohlašování narušení bezpečnosti osobních údajů

14.07.2011  Zelená kniha: Jak dosáhnout toho, aby spotřebitelé přišli na chuť evropským zemědělským výrobkům

13.07.2011  Komise předložila k diskusi možnosti, jaký by měl být systém pro sledování financování terorismu

13.07.2011  Evropská komise: Rybářská politika pro budoucnost

13.07.2011  Komise zahájila konzultaci o tom, jak nejlépe využít příležitosti pro televizi a film v on-line věku

12.07.2011  Společnost LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton se zavazuje dodržet cíl EU, pokud jde o vyvážené zastoupení mužů a žen

11.07.2011  Evropská komise zpřísňuje pravidla boje proti novým nebezpečným syntetickým drogám

11.07.2011  Více finančních prostředků vynaložených na vzdělávání, mládež a tvořivost posílí zaměstnanost, říká Komise

11.07.2011  Studie o čtení: evropské země se musí více snažit

07.07.2011  Evropská politika sousedství: Komise předložila nový dopravní akční plán

06.07.2011  Komise navrhuje více konkurence, větší výběr a nižší ceny pro uživatele mobilních telefonů v zahraničí

06.07.2011  Stavění mostů a překonávání překážek: EU potřebuje lingvisty

30.06.2011  Komise zahájila konzultaci, jak zlepšit politiku EU týkající se kvality ovzduší

30.06.2011  Dobrá zpráva pro evropské vývozce: Díky dohodě mezi EU a Jižní Koreou ušetří na celních poplatcích

30.06.2011  Digitální agenda: Od 1. července nižší ceny za roaming

29.06.2011  Harmonizované informace o životním prostředí v Evropě: Vyjádřete se ke standardům, které ovlivní život každého člověka

29.06.2011  Dnešní investice pro zítřejší růst

28.06.2011  Evropa investuje do fotonického výzkumu s cílem urychlit vysokorychlostní širokopásmové připojení

27.06.2011  Komise vítá pokrok makroregionálních strategií

24.06.2011  Čelní představitelé EU podpořili plán Komise pro integraci Romů

24.06.2011  Evropská rada: Komise bude dále a intenzivněji pracovat na migrační a azylové politice

24.06.2011  Komise zintenzivňuje boj proti podvodům s unijními prostředky

23.06.2011  Komise a Evropský parlament zavádějí společný rejstřík transparentnosti, jenž má ukázat, kdo se snaží ovlivňovat evropskou politiku

22.06.2011  Evropská komise usiluje o modernizaci směrnice o odborných kvalifikacích

22.06.2011  Výrazný podnět k úsporám energie a k energetické účinnosti

21.06.2011  Děti a rodiny budou mít výhodu z nové právní úpravy EU plateb výživného

21.06.2011  Digitální agenda: pouze dvě internetové sociální sítě chrání osobní údaje uvedené na profilech nezletilých podle jejich výběru

20.06.2011  113 milionů EUR na podporu programu pro nejchudší osoby v roce 2012

20.06.2011  Na cestě ke globální zelené ekonomice a lepší správě – Komise předkládá politickou orientaci pro konferenci Rio+20

20.06.2011  Naprosté většině občanů EU leží životní prostředí na srdci

20.06.2011  Státní podpory: Komise zahájila konzultaci o podpoře filmového odvětví

20.06.2011  Evropská cena za současnou architekturu (Cena Miese van der Roheho) 2011 má své vítěze

17.06.2011  Vítězové soutěže o nejlepší online obsah pro děti převzali ceny

17.06.2011  Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu je plně akceschopný

16.06.2011  Prodej spotřebního zboží: Komise ukončila řízení vedené proti České republice

16.06.2011  Komise požaduje po ČR a 11 dalších členských státech EU, aby provedly pravidla EU týkající se trestných činů proti životnímu prostředí

16.06.2011  Evropská komise zahájila celoevropskou kampaň proti kouření

16.06.2011  Kvalita rekreačních vod je v EU i nadále vysoká

16.06.2011  Komise žádá osm členských států, aby do svého práva zapracovaly směrnice o interoperabilitě železnic

16.06.2011  Uděleny ceny za nové použití otevřených dat tvůrčím způsobem

16.06.2011  Evropané podle nového průzkumu sdílejí údaje na internetu, mají však obavy o soukromí

14.06.2011  Komise začíná hledat Evropské zelené město roku 2014

14.06.2011  Evropská komise zjišťuje pohledy na problematiku zadržení a vazby v evropském prostoru práva

10.06.2011  Slavnostní udělení cen vítězům ceny EU pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra za rok 2011

09.06.2011  Zpráva Komise zdůrazňuje nutnost inovací v Evropě a rozebírá pokrok členských států

08.06.2011  Komise zpřístupňuje internetové stránky Europa uživatelům internetového protokolu verze 6

08.06.2011  Evropská komise zaručí právo podezřelých hovořit s obhájcem a podat rodině zprávu o zatčení

08.06.2011  Evropská komise vítá podporu Evropského parlamentu pro volitelnou úpravu celoevropského smluvního práva

07.06.2011  Poplatky za užívání silnic: Těžké nákladní automobily budou platit za znečištění ovzduší a hluk

07.06.2011  Růst a zaměstnanost: Komise dává členským státům EU doporučení na rok 2011

06.06.2011  Erasmus: Rekordní počet studentů získal od EU grant na studium nebo stáž v zahraničí

06.06.2011  Komisař pro dopravu zahájil iniciativu na vypracování evropského jízdního řádu

06.06.2011  Boj proti korupci: větší angažovanost vede k lepším výsledkům

01.06.2011  Komise chce lepší normy, které by posílily evropskou konkurenceschonost a podpořily zájmy spotřebitelů

01.06.2011  Společný evropský azylový systém: lepší ochrana a větší solidarita pro osoby usilující o mezinárodní ochranu

01.06.2011  Evropská komise vítá založení Institutu evropského práva

31.05.2011  Srovnávací přehled prozrazuje pokrok v plnění Digitální agendy

30.05.2011  Evropská komise podporuje demokracii a růst u svých partnerů v Africké unii

30.05.2011  Předsedové Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropské rady diskutovali s vedoucími představiteli církví o demokratických právech a svobodách

26.05.2011  Nástroj financování EU pro životní prostředí a klimatu má výraznou podporu

26.05.2011  Komise se snaží prosadit přísnější pravidla na ochranu peněz daňových poplatníků před podvody

25.05.2011  EU usiluje o věrohodnou, spravedlivou a účinnou migrační politiku

25.05.2011  Rybolovná práva ve vodách EU v roce 2012: rovnováhou k omezení nadměrného rybolovu

25.05.2011  Malé a střední podniky budou mít v každém členském státě EU „advokáta“

24.05.2011  Komise vypracovala koncepci práv duševního vlastnictví s cílem posílit tvořivost a inovace

24.05.2011  Jak účinně využívat zdroje? Tím se zabývá největší evropská konference o životním prostředí

23.05.2011  Nové telekomunikační předpisy prospějí občanům a podnikům v celé Evropě

23.05.2011  Zakrývání půdy v EU ohrožuje využívání ekosystémových služeb

20.05.2011  Evropská unie zakáže kadmium ve špercích, v pájkách a ve všech plastech

19.05.2011  Životní prostředí: Komise dává Českou republiku k Soudu, protože neaktualizovala právní předpisy o biocidech

19.05.2011  Dohoda o označení „Evropské dědictví“

18.05.2011  Komise se zajímá o vaše názory na omezení používání plastových tašek

18.05.2011  Evropská komise zajistí lepší ochranu obětí trestných činů

17.05.2011  Množství emisí v systému EU pro obchodování s nimi se v roce 2010 zvýšilo, zůstává ale výrazně pod předkrizovou úrovní

16.05.2011  Digitální agenda: Komise zjišťuje názory na to, jak v Evropě nejlépe využít cloud computing

13.05.2011  Dobré vyhlídky pro turistickou sezónu 2011

13.05.2011  Jarní prognóza na roky 2011–2012: obnova evropského hospodářství i přes nová rizika pokračuje

13.05.2011  Polovina mladých Evropanů je připravena pracovat v zahraničí

12.05.2011  Na trh EU se dostává stále méně nebezpečných výrobků

12.05.2011  Filmový festival v Cannes bude oslavou 20 let programu MEDIA

11.05.2011  Více než polovina uživatelů internetu v EU používá při surfování cizí jazyk. V ČR 39 procent

10.05.2011  Pracovní skupina EU radí, jak podporovat elektronické zdravotnictví v zájmu pacientů

10.05.2011  EU upravuje svůj dovozní režim pro rozvojové země, aby odpovídal potřebám

06.05.2011  Komise zdůrazňuje svůj závazek pomáhat nejméně rozvinutým zemím vymanit se z chudoby

05.05.2011  Česká republika a šest dalších zemí podepsaly dohodu týkající se jednotného evropského nebe

04.05.2011  Komise vybrala šest projektů budoucích a vznikajících technologií (FET) do soutěže o financování výzkumu

04.05.2011  Komise navrhla lepší řízení migrace do EU

04.05.2011  Komise podepsala memorandum o spolupráci s Mezinárodní organizací pro civilní letectví

03.05.2011  Velké příběhy Velké příběhy mohou změnit svět – Komise vyhlašuje soutěž o novinářskou cenu Lorenza Nataliho za rok 2011

03.05.2011  Přeshraniční transakce: Evropská komise zveřejnila studii proveditelnosti o evropském smluvním právu

03.05.2011  Komise a evropský průmysl spojí síly při utváření internetu budoucnosti

29.04.2011  Tradiční rostlinné léčivé přípravky uváděné na trh v EU budou nyní bezpečnější

20.04.2011  Návrh rozpočtu EU na rok 2012 v čase úsporných opatření a v zájmu 500 milionů evropských občanů

20.04.2011  Komise revidovala Kodex chování komisařů

19.04.2011  Komise aktualizovala seznam leteckých dopravců, kteří mají zakázáno provozovat leteckou dopravu v EU

19.04.2011  Komise zdůraznila potřebu zajistit, aby byly v praxi uplatněny zásady otevřeného internetu

.. 

18.04.2011  Komise hodnotila směrnici o uchovávání telekomunikačních údajů

18.04.2011  Stále mladší děti využívají sociální sítě a mnohé z nich nevědí o rizikách pro soukromí

18.04.2011  Komise přijala technická pravidla pro používání bezdrátových širokopásmových zařízení 4G v kmitočtovém pásmu GSM

18.04.2011  Evropská komise přislíbí 110 milionů EUR na dokončení zabezpečovacích prací v Černobylu

15.04.2011  Komise zveřejnila zprávu o socioekonomických aspektech pěstování geneticky modifikovaných organismů v Evropě

14.04.2011  Komise konzultuje budoucí strategii Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)

13.04.2011  Komise podporuje energetickou účinnost a ekologičtější produkty upraveným zdaněním energie

13.04.2011  Dvanáct projektů pro jednotný trh roku 2012: společně pro nový růst

13.04.2011  Komise vítá, že Rada dala zelenou strategii EU pro Podunají

12.04.2011  EU přiostřuje svou kampaň nulové tolerance vůči nezákonnému rybolovu

12.04.2011  Evropská unie je hostitelem mezinárodního semináře k náboru pracovníků ve veřejné správě

12.04.2011  Komise hledá odpověď na otázku, jak zlepšit zdravotní péči pomocí informačních a komunikačních technologií

11.04.2011  Komise podniká další kroky k většímu prosazování práv cestujících v letecké dopravě

11.04.2011  Berlínské Nové muzeum získalo Evropskou cenu za současnou architekturu za rok 2011

11.04.2011  Průzkum odhalil znepokojivě nízkou úroveň spotřebitelského povědomí a dovedností

11.04.2011  Evropský zatýkací rozkaz pomáhá v boji s přeshraniční trestnou činností, avšak členské státy EU mohou zlepšit jeho používání

07.04.2011  Mezi vítězi ceny EU pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra pro rok 2011 je i česká studie a profesor Durdík

07.04.2011  Internetová doména „.eu“ pomáhá malým podnikům zviditelnit se na jednotném trhu

06.04.2011  EU vydala v roce 2010 na rozvojovou pomoc rekordní sumu 53,8 miliardy EUR

06.04.2011  Digitální agenda: Nové pokyny pro ochranu soukromí při používání inteligentních etiket

06.04.2011  Komise zahajuje řízení pro nesplnění povinnosti s ČR a Bulharskem kvůli leteckým dohodám s Ruskem

06.04.2011  Rychlejší platby výživného ze zahraničí pro děti v EU

05.04.2011  Evropská komise vyzývá členské státy, aby si vytvořily strategii pro integraci Romů

05.04.2011  Rámec pro správu a řízení evropských podniků: Co je třeba zlepšit?

01.04.2011  Digitální agenda: Komise prověřuje ochranu členských států před kybernetickými útoky

31.03.2011  Vyhlášení vítězných školních projektů přeshraničního učení eTwinning

31.03.2011  Zpráva Evropské komise poukazuje na pokrok při prosazování základních práv v EU

31.03.2011  Kdy odpad přestává být odpadem? Jestliže splňuje nová kritéria, jejichž cílem je podpořit rozvoj našich recyklačních trhů

30.03.2011  Komisař Kallas předloží na Leteckých dnech 2011 v Madridu zprávu o vývoji letectví do roku 2050

30.03.2011  Komise vypsala 3. ročník novinářské soutěže na téma zdraví

29.03.2011  Komise žádá od 16 členských států informace o provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách

29.03.2011  Komise přijala pravidla pro přechodné přidělování bezplatných emisních povolenek v energetice

28.03.2011  Hledá se název nového programu EU pro výzkum a inovace

28.03.2011  Doprava 2050: Komise předkládá ambiciózní plán na zvýšení mobility a snížení emisí

24.03.2011  Většina Evropanů je pro ekologické cestování

24.03.2011  EU na sociální vrcholné schůzce diskutovala se zaměstnanci a zaměstnavateli o dopadu rozpočtových omezení na pracovní místa a růst

24.03.2011  Diskutujme o online hazardních a peněžních hrách v Evropě

24.03.2011  Ocenění za regionální politiku: 31 finalistů se uchází o titul nejinovativnějšího evropského regionálního projektu

23.03.2011  Porovnání výsledků dosažených v oblasti vnitřního trhu: Úsilí členských států učinit jednotný trh skutečností začíná přinášet ovoce

23.03.2011  EU chce posílit právo občanů na konzulární ochranu a pomoc v třetích zemích

23.03.2011  Komisař Hahn oznámil pomoc z Fondu solidarity EU ve výši 10,9 milionů EUR na škody způsobené záplavami v České republice

17.03.2011  Komise navrhuje reformu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

17.03.2011  Komise udělila nový právní status EU mezinárodní databance věnované stárnutí obyvatelstva

16.03.2011  Komise navrhuje jasnější vlastnická práva pro 16 milionů mezinárodních párů v Evropě

16.03.2011  Evropský základ daně z příjmu právnických osob je v zájmu snazšího a levnějšího podnikání

15.03.2011  Nová žaloba proti České republice ve věci zaměstnaneckých penzijních fondů u Soudního dvora Evropské unie

14.03.2011  Komise žádá Českou republiku, aby aktualizovala své právní předpisy týkající se biocidů

14.03.2011  Náborová ofenzíva EU: evropské instituce chtějí získat nejlepší studenty a absolventy

11.03.2011  Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích: podmínky spotřebitelů se zlepšují a po překonání prvotních obav roste důvěra v přeshraniční obchodování

10.03.2011  Komise navrhla účinnější pravidla pro překračování hranic

08.03.2011  Komise EU zahajuje ambiciózní partnerství s jižním Středomořím pro demokracii a společnou prosperitu

08.03.2011  Komise předložila plán, jak by se Evropa měla do roku 2050 stát konkurenceschopnou nízkouhlíkovou ekonomikou

01.03.2011  Komise poskytne 267 milionů eur na nové projekty v oblasti životního prostředí

01.03.2011  Komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová se setká s čelnými představiteli evropské podnikatelské sféry, aby prosadila více žen do vedení velkých podniků

25.02.2011  Komise zahájila konzultace o účinném využívání zdrojů, summitu Rio+20 a udržitelném rozvoji

23.02.2011  Státní podpora: Komise zahájila hloubkové šetření podpory na restrukturalizaci poskytnuté Českým aeroliniím

23.02.2011  Evropská iniciativa „Small Business Act“ podporuje malé podniky a posiluje růst

22.02.2011  Sejdou se vrcholní představitelé Evropské komise a ruské vlády

21.02.2011  Z veřejných služeb online v EU má užitek více občanů

21.02.2011  EU poskytne 170 milionů eur na projekty kritických infrastruktur v celé Evropě

16.02.2011  Životní prostředí: Komise vyzývá Českou republiku a Rakousko, aby uvedly do souladu své předpisy v oblasti předcházení povodním

15.02.2011  Do rejstříku zapsán 1 000. název potraviny se značkou kvality

15.02.2011  Evropská komise představuje agendu EU v oblasti práv dítěte

14.02.2011  Evropané při cestách v zahraničí používají mobily více, ale stále se ohlížejí na ceny

11.02.2011  Komise vyzývá členské státy, aby zlepšily informovanost o jednotném evropském čísle tísňového volání 112

09.02.2011  Financování výzkumu a inovací v EU: Komise se radí o radikálních změnách, které přinesou větší růst a více pracovních míst

07.02.2011  Nové automobily budou od nynějška vybaveny denními svítilnami

04.02.2011  Nábor zaměstnanců: Úřad EPSO zveřejnil výsledky prvního výběrového řízení podle nových pravidel

03.02.2011  Evropský komisař Hahn oznámil, kdo bude koordinovat prioritní oblasti v strategii EU pro Podunají

31.01.2011  Komise zavádí akční plán proti předčasnému ukončování školní docházky

31.01.2011  Komise zřídila odbornou skupinu na vysoké úrovni pro gramotnost. Vede ji nizozemská princezna Laurentien

31.01.2011  Budoucnost politiky soudržnosti je hlavním tématem pátého fóra soudržnosti

24.01.2011  Financování výzkumu a inovací z prostředků EU – méně byrokracie pro výzkumné pracovníky i malé a střední podniky

19.01.2011  Letecká doprava: Místopředseda Evropské komise vyzval evropská letiště, aby si vzala poučení z přerušení leteckého provozu v důsledku sněžení

19.01.2011  EU pokročila k „recyklační společnosti“, prostor pro zlepšení tu však stále je

18.01.2011  Komise posiluje evropský rozměr sportu

13.01.2011  Digitální agenda: Průzkum ukázal silné i slabé stránky programů rodičovské kontroly

12.01.2011  Správa ekonomických záležitostí v EU: Komise vymezila roční priority pro růst EU

10.01.2011  Digitální agenda: „rada moudrých“ vyzývá k „nové renesanci“ přenesením evropského kulturního dědictví na internet

10.01.2011  Životní prostředí: Lepší ochrana pro lososy, vydry a bukové lesy

06.01.2011  Digitální agenda: jednoduché „inteligentní telefony“ a dálková ovládání pomáhají seniorům a zdravotně postiženým lidem zvládat domácnost

05.01.2011  EU ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením

20.12.2010  Komise zaslala českým společnostem Energetický a průmyslový holding a J&T Investment Advisors prohlášení o námitkách kvůli maření kontroly

20.12.2010  Společné výzkumné středisko Komise ukazuje, jak je možno snížit emise z námořní dopravy

20.12.2010  Komise navrhuje odstraňovat přeshraniční daňové překážky ve prospěch občanů EU

15.12.2010  Komise vítá dohodu ohledně evropské občanské iniciativy

15.12.2010  Životní prostředí: Komise zahajuje konzultace o projektech LIFE+ a Natura 2000

14.12.2010  Evropská komise omezuje byrokracii při přeshraničních soudních řízeních ve prospěch občanů i podniků

10.12.2010  Antimonopolní opatření: Komise zahajuje antimonopolní řízení s několika výrobci cementu

10.12.2010  Posílená politika EU, jež má napomoci lepší informovanosti o jakosti potravin

08.12.2010  Komise zahajuje konzultaci o přezkoumání pravidel EU pro roaming v mobilní síti

08.12.2010  Jak posílit sankce za porušování pravidel EU pro finanční služby

06.12.2010  Komise zahájila konzultaci o jednotném celoevropském telefonním čísle pro podniky z EU

03.12.2010  Vlády členských států EU schválily zákon, který zajišťuje právo podezřelých osob na informace v trestních řízeních

03.12.2010  Evropská komise je připravena začít jednat s USA o dohodě o ochraně osobních údajů při potírání terorismu a trestné činnosti

02.12.2010  „Dobrovolníci mění svět!“ – Evropská komise zahajuje Evropský rok dobrovolnictví 2011

02.12.2010  Evropská komise považuje občanství za prioritu v justiční a sociální politice

02.12.2010  Iniciativa OpenAIRE zpřístupňuje výsledky vědeckého výzkumu EU

30.11.2010  Světový den boje proti AIDS 2010: Evropská komise vyčlenila na boj proti AIDS ve světě více než 1,3 miliardy EUR

29.11.2010  Konference v Cancúnu musí zajistit pokrok ve věci klimatu

29.11.2010  Podzimní prognóza na období 2010–2012: oživení v EU posílí, vývoj však bude nerovnoměrný

26.11.2010  Komise urychleně předložila nový návrh rozpočtu na rok 2011, aby pomohla Radě a Parlamentu dosáhnout shody

26.11.2010  Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu uspořádal na Maltě první zasedání své správní rady

25.11.2010  Třetí summit Afrika-EU: Společně pro další „investice, hospodářský růst a tvorbu pracovních míst“

25.11.2010  Rychlost širokopásmového připojení se zvyšuje, Evropa však musí udělat víc

25.11.2010  Průzkum Eurobarometru: 38 % Evropanů považuje chudobu za hlavní výzvu ve vztazích EU a Afriky

24.11.2010  EU se chystá přepracovat právní předpisy o nebezpečných látkách v elektrických a elektronických zařízeních

23.11.2010  Výzkum financovaný Komisí nás přiblížil o krok k neviditelnosti

22.11.2010  Středoškoláci od Laponska po Limassol se chystají na překladatelskou soutěž EU

22.11.2010  Komise představila novou strategii pro lepší ochranu evropských občanů

18.11.2010  Komise představuje plán pro perspektivní společnou zemědělskou politiku po roce 2013

18.11.2010  Digitální agenda: Europeana umožňuje on-line přístup k více než 14 milionům děl evropského kulturního dědictví

16.11.2010  Cestování bez hranic: Komise navrhuje důsledněji kontrolovat, jak se dodržují schengenská pravidla

28.10.2010  Přímé daně: Česká republika a Švédsko by podle Komise měly zastavit diskriminaci penzí

28.10.2010  Volný pohyb pracovníků: Komise žádá UK, aby přestalo diskriminovat pracovníky z jiných zemí

26.10.2010  Nová studie EK potvrzuje, že pružná organizace pracovní doby pomáhá zaměstnavatelům i zaměstnancům

26.10.2010  Výzkum a vývoj v době krize: firmy v EU snižují investice méně než v USA, Evropa přesto zaostává

26.10.2010  Komise chce efektivnější reakce EU na katastrofy

25.10.2010  Evropský den civilního soudnictví: 73 % Evropanů požadují lepší přístup ke spravedlnosti v zahraničí

22.10.2010  Životní prostředí: Příštími Evropskými zelenými městy budou Vitoria-Gasteiz a Nantes

22.10.2010  Digitální agenda: jak děti používají internet; soutěž o kvalitní internetový obsah

22.10.2010  Investice, nemovitosti a poskytování internetového připojení jsou nejhůře hodnocené tržní segmenty

21.10.2010  Boj proti vývozu nelegálně těženého dřeva: EU a Demokratická republika Kongo začaly jednat

20.10.2010  Program stáží Evropské komise slaví své 50. výročí

20.10.2010  Komise představila plánovaný nový rámec EU pro krizové řízení ve finančním sektoru

20.10.2010  Komise vyzývá k zákazu mefedronu v celé EU

20.10.2010  Komise a Parlament podepsaly revidovanou rámcovou dohodu

20.10.2010  Průkopnická zpráva odhaluje zásadní hospodářský význam biologické rozmanitosti

19.10.2010  Evropská komise přijala strategii, která má zajistit dodržování Listiny základních práv EU

19.10.2010  Komise navrhne, aby se dočasně přestala klonovat zvířata pro produkci potravin v EU

18.10.2010  Komise podporuje projekt, jehož cílem je identifikovat systémová rizika na finančních trzích

18.10.2010  Komise odměnila společnosti za propagaci ekoznaček EU

18.10.2010  Den proti obchodování s lidmi – Komise vyzývá k lepší ochraně obětí

14.10.2010  Výzkum v oblasti ICT: Projekt financovaný EU pomůže mapovat znečištění

13.10.2010  Za bezpečnější provoz na silnicích: evropské dny bezpečnosti silničního provozu v roce 2010

13.10.2010  Evropská komise plánuje bezpečnostní předpisy EU v oblasti příbřežní těžby ropy

13.10.2010  Evropská komise zahajuje konzultaci o tom, jak zlepšit evropský trh s auditorskými službami

13.10.2010  Stále více evropských domácností je on-line, bojí se však vysokých nákladů a nízkého zabezpečení

13.10.2010  Hodnocení Schengenského hraničního kodexu: Komisi znepokojují informace o problémech cestujících

12.10.2010  Komisař Šemeta zahájí jednání s cílem dosáhnout pokroku v řešení základních daňových otázek

12.10.2010  Komise si přeje, aby překladatelské studijní programy nabízelo více univerzit

12.10.2010  Změna klimatu: Evropská unie snižuje emise ještě více, než slíbila

12.10.2010  Evropská spotřebitelská centra – již pět let ve službách evropských spotřebitelů

08.10.2010  Inteligentní regulace: Lepší evropské předpisy pro občany a podniky

08.10.2010  Nová zpráva potvrzuje, že EU nedosáhla svého cíle zastavit zmenšování biologické rozmanitosti

08.10.2010  Ministři spravedlnosti EU schválili právní předpisy o právu na překlad a tlumočení v trestním řízení

07.10.2010  Komise představila svou koncepci pro zdanění finančního sektoru

06.10.2010  „Unie inovací,“ aneb jak přeměnit nápady v pracovní místa, ekologický růst a sociální pokrok

06.10.2010  Na frankfurtském knižním veletrhu byli vyhlášeni vítězové evropských literárních cen

06.10.2010  EU a Jižní Korea podepsaly dohodu o volném obchodu

04.10.2010  EU věnuje v roce 2011 půl miliardy eur na potravinovou pomoc pro nejchudší – i v ČR

04.10.2010  Komisař Piebalgs navrhuje 10 % zvýšení příspěvku EU na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii

01.10.2010  Lepší uplatňování práva Společenství

30.09.2010  Zemědělství: „Pomazánkové máslo“ – Komise se ve věci České republiky obrátila na Soudní dvůr

30.09.2010  Životní prostředí: Komise žádá Rakousko a Českou republiku, aby přijaly pravidla o předcházení povodním

30.09.2010  Kvalita ovzduší: Komise vyzývá pět členských států, aby zajistily soulad s právními předpisy EU