Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropané jsou pro větší spolupráci se sousedními zeměmi
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/08/2007

V Bruselu 30. srpna 2007 (zkrácená verze tiskové zprávy) - Podle průzkumu Eurobarometru valná většina občanů členských států EU podporuje snahy o intenzivnější spolupráci se sousedními zeměmi. Drtivá většina dotázaných považuje za důležité spolupracovat při potírání organizovaného zločinu a terorismu, v oblasti životního prostředí a energie, hospodářského rozvoje, přistěhovalectví, demokracie, výuky a vzdělávání. Většina Evropanů si myslí, že pomoc EU sousedním zemím může přispět k nastolení míru a demokracie za hranice Unie a zhruba polovina se domnívá, že sousední země jsou určitě ochotny spolupracovat s EU při zavádění vnitřních reforem.

  Nejdůležitější závěry průzkumu:

  • Valná většina dotázaných považuje za důležité nebo velmi důležité spolupracovat se sousedními zeměmi při potírání organizovaného zločinu a terorismu (89 %), v oblasti životního prostředí a energie (86 %), hospodářského rozvoje (85 %), demokracie (82%), výuky a vzdělávání (81 %) a přistěhovalectví (71%).
  • Výraznou podporu získaly politické aspekty politiky: 73 % se domnívá, že EU může v těchto zemích pomoci při prosazování demokracie, 67 % si myslí, že pomoc sousedním zemím sníží riziko válek a konfliktů v Evropě, a 62 % je přesvědčeno, že užší spolupráce se sousedy může snížit nelegální přistěhovalectví.
  • Pokud jde o náklady a přínosy, jasná většina (61 %) se domnívá, že spolupráce se sousedy je vzájemně prospěšná pro EU i její sousedy, nicméně 79 % znepokojují náklady takovéto spolupráce. 61 % je přesvědčeno, že napomoci sousedům k prosperitě zvýší prosperitu EU a 74 % si myslí, že pomoc sousedům umožní podnikům EU expandovat na nové trhy. Na druhé straně se 45 % obává, aby podporování reforem v sousedních zemích neohrozilo mír a stabilitu EU.
  • Od loňského roku se zvýšilo povědomí o evropské politice sousedství (každý pátý dotázaný již o ní někdy slyšel).

  Při průzkumu bylo dotazováno 27 000 respondentů v 27 členských státech EU v období od 25. května do 30. června 2007.

  Celé znění tiskové zprávy v angličtině.

  Další informace o průzkumu

  Více o evropské politice sousedství

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky