Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Jazyky otevírají dveře – Oslava Evropského dne jazyků
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/09/2007

Ve středu 26. září oslavuje Evropa svoji jazykovou rozmanitost.Evropský den jazyků, původně společná iniciativa Evropské komise a Rady Evropy následující po Evropském roce jazyků v roce 2001, se pořádá každoročně 26. září na oslavu jazykové a kulturní rozmanitosti.Cíl Evropského dne jazyků je trojí:upozornit veřejnost na důležitost učení se jazykům;zvýšit povědomí o všech jazycích a uznání jejich hodnoty a podporovat celoživotní učení se jazykům.Tento rok se Evropská komise rozhodla zdůraznit svůj závazek podporovat mnohojazyčnost tím, že organizuje řadu akcí na oslavu Evropského dne jazyků v budovách Berlaymont a Charlemagne a v přilehlých prostorách, včetně dvou seminářů s odborníky na mnohojazyčnost.Také v členských státech se pořádají různé akce prostřednictvím sítě místních pracovišť Evropské komise pro mnohojazyčnost.

  Jazyky otevírají dveře – Oslava Evropského dne jazyků

  Jazyky jsou pro občany důležité“, míní komisař pro mnohojazyčnost, Leonard Orban.„Otevírají dveře. Otevírají nové obzory pro osobní a profesní rozvoj jednotlivců, a také pro hospodářský rozvoj.Mnohojazyčnost je v naší společnosti požadována stále více v různých oblastech. Evropští občané tím, jak roste jejich mobilita, často tráví část svého života mimo svoji rodnou zem. Naše schopnost porozumět a být pochopeni v různých jazycích se netýká pouze našeho každodenního života a případných návštěv nemocnic, soudů, pošt, supermarketů atd. v jiných zemích, ale také uplatňování našich demokratických práv jako Evropanů včetně našich vztahů s institucemi EU.“

  Akce organizované na Evropský den jazyků v Bruselu:

  10:00–12:30 – Seminář „Jazyková různorodost:kapitál, který je třeba co nejlépe zhodnotit“ (budova Charlemagne).Seminář bude přenášen přes internet na kanále EbS (Europe by Satellite).

  Po pravidelném poledním tiskovém brífingu – Tisková konference komisaře odpovědného za mnohojazyčnost, Leonarda Orbana, za účasti zpravodaje skupiny na vysoké úrovni pro mnohojazyčnost, Wolfganga Mackiewicze (Berlaymont, tisková místnost).

  14:45–17:15 – Seminář týkající se potenciálu sdělovacích prostředků zvyšovat povědomí o studiu jazyků a podporovat mnohojazyčnost (Berlaymont).Seminář bude přenášen přes internet na kanále EbS (Europe by Satellite).

  Pro veřejnost je připravena výstava, která se bude konat na prostranství Esplanade, před budovou Berlaymont. Komisař Orban ji oficiálně zahájí ve 14:15.


  Na výstavě představí svou práci generální ředitelství a další útvary Komise, jejichž činnost souvisí s mnohojazyčností (Evropský úřad pro úřední tisky, GŘ pro vzdělávání a kulturu – oddělení pro mnohojazyčnost, GŘ pro tlumočení a GŘ pro překlady). Na místě výstavy bude k vidění také výběr projektů souvisejících s jazyky, financovaných Evropskou unií. Některé z nich jsou interaktivní a zahrnují ochutnávku jídel, učení se jazykům prostřednictvím smyslů, konverzační stoly atd.).

  Na prostranství Esplanade se také budou hrát hry, jako například interaktivní jazykový kvíz, obří křížovka nebo jazyková soutěž s pohlednicemi.K účasti na veřejné akci probíhající na prostranství Esplanade jsou zváni také studenti škol v Bruselu.

  Seznam akcí, které se konají v členských státech, je možné nalézt na stránce:http://europa.eu/languages/cs/home.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky