Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

V první vlně grantů z evropského nástroje pro malé a střední podniky obdrží finanční prostředky 155 podniků
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/07/2014

Evropská komise dnes oznámila první výsledky svého nového nástroje pro malé a střední podniky ve výši 3 miliard EUR, jehož cílem je v rámci programu Horizont 2020 pomoci inovativním malým podnikům převést nápady do praxe. Každý z celkového počtu 155 malých a středních podniků z 21 zemí (členských států EU nebo zemí přidružených k programu Horizont 2020) obdrží 50 000 eur na financování studie proveditelnosti, jež je nezbytným předpokladem jejich inovační strategie. Kromě toho mohou podniky využít až třídenní školení v oblasti podnikání.

  V první vlně grantů z evropského nástroje pro malé a střední podniky obdrží finanční prostředky 155 podniků

  V prvním kole byly obzvláště úspěšné španělské podniky, kterých bylo vybráno 39. Těsně za nimi pak následovaly podniky ze Spojeného království a Itálie. Celkem došlo 2 666 přihlášek. Úspěšné uchazeče bude v srpnu formálně informovat Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), která program spravuje.

   „Reakce podniků na tento nový nástroj Evropské komise je povzbuzující,“ uvedla Máire Geoghegan-Quinnová, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu.  „Jak je vidět, o tento druh podpory je zájem. Doufáme, že řada těchto podnikatelských plánů dozraje do stadia, kdy se z nich stanou skutečné produkty a služby, jež podpoří hospodářský růst a vytvoří pracovní místa. Chceme, aby mistři úspěšně pokračovali v nastoupené cestě!“ 

  Tento nástroj představuje klíčový prvek financování malých a středních podniků v rámci programu Horizont 2020. Na období sedmi let disponuje přibližně 3 miliardami eur a nabízí rychlé a jednoduché granty na financování studií proveditelnosti podnikatelských inovací (fáze 1) a demonstračních projektů (fáze 2). Koncepty vhodné pro investice mohou navíc využít poradenství ohledně rozvoje podnikání i další podpůrné služby (fáze 3).

  Prostřednictvím tohoto nástroje hodlá Evropská unie financovat nejinovativnější malé podniky s vysokým růstovým potenciálem. Podávání přihlášek není složité, ale finanční podporu obdrží jen ty nejlepší projekty. Příslušné oblasti jsou stanoveny v pracovním programu Horizontu 2020 pod názvem „Inovace v malých a středních podnicích“.

  Přihlášky lze podávat kdykoli, jejich hodnocení však probíhá čtyřikrát do roka. Dnešní výsledky se týkají přihlášek, které byly doručeny do uzávěrky grantů fáze 1 dne 18. června 2014. Další uzávěrky jsou 24. září 2014 pro fázi 1 a 9. října 2014 pro fázi 2.

  V roce 2014 by mělo být financováno přibližně 645 projektů (v rámci fáze 1 a 2). V příštím roce by se měl tento počet zvýšit na 670.

   

  Další informace

  Nástroj pro malé a střední podniky

  Twitter @H2020SME

  Infografika – Nástroj pro malé a střední podniky programu Horizont 2020 v kostce

  Jak zažádat o financování v rámci nástroje pro malé a střední podniky

  Souvislosti:

  Horizont 2020, který na období sedmi let disponuje rozpočtem ve výši téměř 80 miliard eur, je doposud největším programem EU pro výzkum a inovace, který počítá s rekordním financováním malých a středních podniků. V jeho rámci by tyto podniky měly mimo jiné prostřednictvím grantů z uvedeného nástroje obdržet nejméně 20 procent (téměř 9 miliard eur) z pilířů programu Horizont 2020 „vedoucí postavení v průmyslových technologiích“ a „společenské výzvy“. Kromě toho Evropská komise a Evropská investiční banka spojí své síly, aby povzbudily banky a další finanční zprostředkovatele k půjčkám či poskytnutí vlastního kapitálu inovativním podnikům v rámci projektu „InnovFin – finanční prostředky EU pro inovátory“ (viz IP/14/670). Společnosti mohou také získat přístup k finančním prostředkům díky programu COSME (viz IP/14/851).

   

  Kontaktní osoby:

  Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

  Monika Wcislo (+32 22955604)

  Poslední aktualizace: 30/07/2014  |Začátek stránky