Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

„Generation Awake“: Zastavte plýtvání odpadem!
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/02/2014

Kampaň Evropské komise s názvem „Generation Awake“ se nejnověji zaměřuje na důsledky, které pro životní prostředí, hospodářskou a sociální situaci i pro jednotlivce vyplývají z neudržitelného využívání zdrojů. Cílem kampaně je informovat spotřebitele o účincích jejich spotřebního chování na přírodní zdroje a seznámit je s výhodami, které jim přinese změna těchto návyků. Centrem její činnosti jsou plně interaktivní internetové stránky ve všech 24 úředních jazycích EU, kde kreslené postavičky ukazují, jaký dopad má každodenní nakupování na životní prostředí.

   

  Přestože si Evropská unie stanovila pro recyklaci konkrétní cíle a v některých oblastech se již daří je naplňovat, zůstává odpad stále velmi málo využívaným zdrojem. Podle odhadů uvedených ve studii vypracované pro Komisi by důsledné uplatňování právních předpisů EU o odpadech přineslo roční úsporu ve výši 72 miliard eur, zvýšilo roční obrat odvětví, které se v EU zabývá zpracováním a recyklací odpadů, o 42 miliard eur a do roku 2020 by umožnilo vytvořit více než 400 000 nových pracovních míst.

  Internetové stránky vedou své návštěvníky k tomu, aby si uvědomili cenu odpadu, a ukazují, jak ho lze znovu použít, recyklovat, vyměnit a opravit, místo aby se prostě vyhodil. Související stránka na Facebooku nabádá občany, aby se zamysleli např. nad tím, jak omezit plýtvání s potravinami či snížit spotřebu vody. Přidat se může každý a všichni by měli šířit myšlenku, že odpad, jemuž nelze zabránit, se může stát hodnotným zdrojem a že úsporným využíváním zdrojů lze ušetřit značné prostředky.

  Souvislosti

  Za vtipně vedenou kampaní se skrývá vážný obsah: odpad často obsahuje cenné materiály, které se mohou vrátit do hospodářského systému. Hospodářství Evropské unie dnes kvůli špatnému nakládání s odpady přichází o značné množství potenciálních sekundárních surovin. V roce 2010 dosáhla celková produkce odpadu v EU 2 520 milionů tun, což představuje v průměru 5 tun na obyvatele ročně. Snížením, opětovným použitím a recyklací odpadů lze přispět k rozvoji dynamické ekonomiky a zachování zdravého životního prostředí. Ušetříme tak přírodní i hospodářské bohatství a pomůžeme Evropě vytvořit cykličtější hospodářství, jež nám umožní zdroje a produkty, pokud je budeme opravovat, opětovně používat a zpracovávat a recyklovat, využívat co nejlépe.

  Kampaň, která je přeložena do všech jazyků EU, je určena lidem ve věku 25–40 let, se zvláštním zřetelem na mladé lidi žijící ve městech a rodiny s malými dětmi. Od zahájení kampaně v říjnu 2011 navštívilo její internetové stránky více než 750 000 zájemců, videa zhlédlo více než 4,5 milionu návštěvníků a její stránka na Facebooku (www.facebook.com/generationawake) přilákala téměř 100 000 přátel. Součástí této nové fáze kampaně je fotografická soutěž pro návrhy, jak přeměnit odpad na zdroje. Vítěz získá jako cenu výlet do Kodaně, „Evropského zeleného města“ na rok 2014.

  Podrobnější informace:

  Vícejazyčné internetové stránky: www.generationawake.eu
  Stránka na Facebooku: www.facebook.com/generationawake

  Další informace:
  http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

  Kontaktní osoby:

  Pro tisk: Joe Hennon (+32 22953593)

  Pro veřejnost: Europe Direct telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail

  Poslední aktualizace: 05/02/2014  |Začátek stránky