Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise uděluje žlutou kartu za předražené přestupy hráčů a za nerovné podmínky ve fotbale
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/02/2013

Fotbalové kluby utratí přibližně 3 miliardy EUR ročně za přestupy hráčů, ale jen velmi málo z této částky se dostane k menším klubům nebo amatérským sportovcům, zjistila dnes zveřejněná studie Evropské komise. Počet přestupů v evropské kopané se v období 1995–2011 více než ztrojnásobil, zatímco částky, které kluby zaplatily na poplatcích za přestupy, se zvýšily sedminásobně. Většina výdajů však připadá pouze na malý počet klubů s nejvyššími příjmy nebo klubů, za nimiž stojí movití investoři. Tato situace přispívá ke zvyšování nerovnováhy mezi bohatými a chudými kluby, neboť k menším klubům a do amatérského sportu, tedy k inkubátorům nových talentů, se dostanou necelá 2 % z částky za přestupové poplatky. Úroveň přerozdělování prostředků, které by měly hradit náklady na trénink a výchovu mladých hráčů, nepostačuje menším klubům k tomu, aby se rozvíjely a dokázaly prosadit v soutěžích, které jsou stále doménou největších klubů.

  Vlajka EU

  „Evropská komise plně uznává právo sportovních orgánů stanovovat pravidla pro přestupy hráčů. Naše studie však ukazuje, že současná pravidla nezajišťují ve fotbale spravedlivou rovnováhu a ani zdaleka nevytvářejí rovné podmínky pro účast v ligových nebo pohárových zápasech. Potřebujeme takový systém přestupů, který bude přispívat k rozvoji všech klubů a mladých hráčů,“ uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka odpovědná za sport.

  Přestupová pravidla stanovují sportovní řídící orgány – například FIFA v kopané a FIBA pro košíkovou. Elektronický systém TMS (Transfer Matching System) mezinárodní fotbalové federace FIFA, který používá 4 600 klubů po celém světě, zvýšil transparentnost mezinárodních přestupů, větší aktivitu je však třeba vyvinout na národních úrovních. Zpráva konstatuje, že současný systém nadále zvýhodňuje především nejbohatší kluby, hvězdné hráče a jejich agenty.

  Autoři dokumentu tedy doporučují, aby FIFA a národní fotbalové svazy přijaly pravidla, která zajistí přísnější kontroly nad finančními transakcemi, a aby byla zavedena „fair play daň“ na poplatky za přestupy přesahující částku, na které se dohodnou sportovní řídící orgány a kluby: tím by se mělo dosáhnout lepšího přerozdělování prostředků mezi bohatými a chudšími kluby.

  Studie také navrhuje, aby se stanovil limit na počet hráčů v klubu, přezkoumala otázka „vlastnictví třetí stranou“, kdy agent vlastně pronajímá hráče klubu, a aby se ukončily smluvní praktiky, které neúměrně nadsazují výši poplatků za přestupy, například když klub prodlouží ochrannou lhůtu, během které nemohou hráči bez jeho souhlasu přestoupit. Zpráva rovněž vyzývá k plnému uplatňování fair play pravidel Unie evropských fotbalových asociací v oblasti financí a k posílení „mechanismů solidarity“, které podpoří rozvoj mladých hráčů a zvýší jejich ochranu. Autoři studie vyzývají sportovní orgány, aby zlepšily spolupráci s donucovacími orgány a bojovaly proti praní špinavých peněz a korupci.

  Další kroky

  Výsledky této studie prozkoumá skupina odborníků EU zabývajících se „řádnou správou v oblasti sportu“ na svém příštím zasedání, jež se bude konat v dubnu 2013. Tuto skupinu, která se také věnuje problému manipulace s výsledky zápasů, tvoří národní odborníci a pozorovatelé z FIFA a UEFA, z Asociace evropských profesionálních fotbalových soutěží, Evropské klubové asociace a z Mezinárodní federace profesionálních fotbalových hráčů. Skupina by měla ještě před koncem tohoto roku podat zprávu o svých zjištěních ministrům sportu členských států EU.

  Souvislosti

  Fotbalový trh práce je velmi roztříštěný: existuje „primární trh“ s malým počtem hvězdných hráčů a sekundární trh, na kterém figurují profesionální nebo poloprofesionální hráči, kteří nevydělávají horentní částky a často se potýkají s kariérními problémy, zejména v závěru své aktivní sportovní dráhy.

  Aby se zlepšily podmínky pro spravedlivou a vyváženou hospodářskou soutěž mezi kluby prostřednictvím rovnoměrnějšího a spravedlivějšího přerozdělování prostředků, tato studie navrhuje:

  i) prosadit „fair play daň“ z poplatků za přestupy přesahující určitou částku, aby se podpořilo lepší přerozdělování prostředků mezi bohaté a méně majetné kluby. Cílem těchto odvodů je nastolit určitou konkurenční rovnováhu mezi kluby. Mezní hodnota, sazba a použití této „daně“ by měly být stanoveny mezinárodními fotbalovými orgány ve spolupráci s kluby;

  ii) lépe informovat o pohybu hráčů, aby se zajistilo, že klubům bude vyplaceno příslušné solidární odškodnění a že kluby znají svá práva;

  iii) zavést limity na počet hráčů v klubu;

  iv) regulovat mechanismus půjčování hráčů;

  v) řešit otázku „vlastnictví práv hráčů třetí stranou“ přijetím pravidel, která ochrání jak integritu a svobodu hráčů, tak spravedlnost sportovních soutěží. Pravidla by neměla nepřiměřeně bránit investicím ve sportu a měla by být slučitelná s předpisy EU o volném pohybu kapitálu;

  vi) podporovat fair play pravidla v oblasti financí, aby si kluby uvědomily, že nemohou mít větší výdaje než příjmy;

  vii) řešit nestabilitu družstev v košíkové.

  Pokud jde o omezení nadsazených poplatků za přestupy hráčů, studie doporučuje:

  i) zabránit klubům v prodlužování „ochranné lhůty“, během které hráč potřebuje k přestupu souhlas klubu, neboť tato praktika nadsazuje poplatky za přestup (smlouvy se běžně chrání po dobu tří let až do věku 28 let, po dobu dvou let u starších hráčů);

  ii)„výkupní“ klauzule v hráčských smlouvách by měly být přiměřené.

  Ve svém sdělení z roku 2011 s názvem „Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu“ Komise uvádí, že přestupy hráčů zpravidla neuniknou veřejné pozornosti kvůli otázkám legality příslušných aktů a transparentnosti finančních toků. V lednu 2012 Komise zahájila studii týkající se přestupů hráčů s cílem získat podrobný přehled o hospodářských a právních aspektech přestupových systémů v týmových sportech v Evropě, se zvláštním zaměřením na fotbal a košíkovou. Studii provedla poradenská společnost KEA European Affairs (Belgie) a Centrum pro právní a ekonomické aspekty sportu při univerzitě v Limoges (Francie).

  Zveřejnění studie přichází 17 let po rozhodnutí Soudního dvora ve věci Bosman, které vedlo k zásadním změnám v organizaci profesionálního fotbalu v Evropě a ve světě tím, že odstranilo překážky volného pohybu hráčů, a 12 let po neformální dohodě mezi Komisí, FIFA a UEFA, která vedla k přepracování pravidel pro přestupy hráčů v profesionálním fotbale.

  Evropská komise navrhla vyčlenit na sport kapitolu v rámci programu Erasmus pro všechny, což je program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Navrhovaný rozpočet na sport pro období 2014 až 2020 obnáší průměrně 34 milionů EUR ročně. Podpory se dostane nadnárodním projektům zaměřeným na povzbuzení výměny know-how a osvědčených postupů, nekomerčním evropským sportovním událostem většího významu a studiím a statistickým pracím zaměřeným na rozšiřování poznatkové báze pro utváření politiky v oblasti sportu. Hlavními příjemci budou veřejné instituce a organizace občanské společnosti, které působí na nejnižších úrovních sportu. V současnosti Komise v oblasti sportu podporuje řadu přípravných iniciativ: patří sem také pět panevropských projektů zaměřených na zvýšení spolupráce v oblasti řešení problému manipulace s výsledky zápasů.

  Více informací

  Shrnutí :

  Úplné znění studie (EN)

  Úplné znění studie (FR

  Internetové stránky Evropské komise o sportu

  Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

  Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

    

  Kontaktní osoby:

  Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

  Dina Avraam (+32 22959667)

   

  Poslední aktualizace: 08/02/2013  |Začátek stránky