Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská komise hledá „hlavní město inovací“
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/09/2013

Evropská komise dnes vyhlásila soutěž o první evropské hlavní město inovací, tzv. „icapital“. Toto označení získá město, jež vytváří nejlepší „inovační ekosystém“ spojující občany, veřejné organizace, vysoké školy a podniky. Vzhledem k tomu, že 68 % obyvatel EU v současné době žije v městských aglomeracích, vychází nejvíce impulzů k větší inovativnosti v Evropě právě z těchto oblastí. V tomto ohledu je důležité, aby města vytvářela vhodné prostředí podporující inovace, ve kterém se bude moci spojit veřejná a soukromá sféra. Nezávislá skupina odborníků vybere vítěze na jaře roku 2014. Dotyčné město obdrží pro své další inovační úsilí půl milionu eur. Lhůta pro podání přihlášek je 3. prosince 2013.

  Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová

  Máire Geoghegan-Quinnová, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu, uvedla: „Města jsou hnací silou evropské ekonomiky. Sedm z deseti Evropanů žije ve městské aglomeraci a tyto regiony vytvářejí dvě třetiny HDP Evropské unie. Chtěli bychom povzbudit města, aby se více zapojila do podpory inovací a vytvořila sítě měst, v rámci kterých bude možné sdílet nejlepší nápady pro budoucnost.“

  Města budou posuzována jak na základě dosavadních iniciativ a výsledků, tak i s ohledem na jejich nápady, jak posílit inovační schopnosti v budoucnu. Budou muset prokázat, že sledují komplexní strategii, která je:


   

  • inovační – pokud jde o pojetí, postupy a nástroje,
  • inspirativní – s cílem přilákat talenty, finanční prostředky i investice a motivovat občany k aktivní účasti,
  • integrovaná – tj. koresponduje s cíli strategie Evropa 2020, konkrétně s cílem inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění v celé Evropě,
  • interaktivní – vytváří inovační komunitu v rámci vlastního města, jakož i s jinými městy.

  Do soutěže se mohou přihlásit města ze všech členských států EU nebo zemí přidružených k rámcovému programu EU pro výzkum. Cenu mohou získat města s více než 100 000 obyvateli, která realizují iniciativy, jež byly zahájeny nejpozději k 1. lednu 2010. V zemích, kde žádné město nemá více než 100 000 obyvatel, se může přihlásit město s nejvyšším počtem obyvatel.

  Města, která se hodlají zúčastnit soutěže a stát se hlavním městem inovací, naleznou další informace, pravidla a podmínky na těchto internetových stránkách soutěže icapital. Otázky ohledně přihlášky lze rovněž zaslat na adresu: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

  Souvislosti

  Inovace mají stěžejní význam pro hospodářský růst a konkurenceschopnost podniků a tvoří jádro strategie Evropa 2020. Evropská unie si dala za cíl, že se stane „Unií inovací“.

  EU podporuje inteligentní a udržitelný rozvoj měst prostřednictvím svých politik v oblasti výzkumu, inovací a regionů.  Její příští program pro výzkum a inovace „Horizont 2020“ poběží od roku 2014 do roku 2020.  Ještě více než v minulosti se bude zaměřovat na financování kompletního „inovačního řetězce“ – od vědeckých průlomů až po vývoj s komerčním potenciálem.  Rovněž při financování regionů se EU v budoucnu více zaměří na výzkum a inovace, např. budování výzkumné infrastruktury.

  Odkazy

  Evropa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020

  Horizont 2020 http://ec.europa.eu/research/horizon2020

  Regionální fondy http://ec.europa.eu/regional_policy

    

  Kontaktní osoby, pouze pro média:

  Michael Jennings  (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

  Inma Martinez-Garcia (+32 22987303)

   

  Poslední aktualizace: 03/09/2013  |Začátek stránky