Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

EU hlásí vůbec nejnižší počet úmrtí na silnicích a podniká první kroky ke strategii na snížení počtu zraněných
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/03/2013

V roce 2012 se počet smrtelných dopravních nehod v EU snížil o 9 %. Podle nových údajů, které dnes zveřejnila Evropská komise, zemřelo v roce 2012 na pozemních komunikacích v zemích EU nejméně lidí od doby, kdy byly poprvé shromážděny příslušné údaje.

„Díky nejnižšímu počtu úmrtí na silnicích, který byl dosud zaznamenán, přestavuje rok 2012 mezník pro evropskou bezpečnost silničního provozu. Snížení o 9 % znamená, že v loňském roce byly zachráněny 3 000 lidských životů,“ uvedl k tomu místopředseda Evropské komise Siim Kallas odpovědný za dopravu.

  Vlajka EU

  Tyto výsledky jsou velmi povzbudivé. Každý den však umírá na evropských silnicích 75 osob, takže přehnaná spokojenost není na místě. Naší snahou je snížit počet úmrtí na silnicích v EU do roku 2020 na polovinu. Pro dosažení tohoto cíle je třeba pokračovat v nastoleném trendu.“

  „Smrtelné nehody jsou však jen špičkou ledovce. Na každé úmrtí na evropských silnicích připadá 10 závažných zranění, jako je poškození mozku nebo páteře. Potřebujeme strategii, která umožní snížit počet vážných zranění, k nimž dojde na silnicích v celé EU.“

  Statistiky jednotlivých států (viz tabulka níže) ukazují, že počet úmrtí na silnicích se v celé EU stále značně liší. Zeměmi s nejnižším počtem smrtelných nehod zůstávají Spojené království, Švédsko, Nizozemsko a Dánsko, které hlásí přibližně 30 úmrtí na milion obyvatel.  V České republice je to i přes pokles v posledních letech 71 úmrtí na milion obyvatel. Průměr EU pak činí 55 úmrtí.

  V porovnání se silně neuspokojivými údaji z roku 2011, kdy se pokrok při snižování počtu smrtelných nehod na silnicích snížil na 2 %, snížení úmrtnosti o 9 % v roce 2012 dokládá, že členským státům se opět daří snižovat počet úmrtí na silnicích v období let 2010 až 2020 na polovinu. Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, je třeba tento počet snižovat v průměru o zhruba o 7 % ročně.

  K nejsilnějšímu znepokojení zavdaly podnět statistiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu za rok 2011, neboť přes celkové snížení počtu obětí silničního provozu došlo ke zvýšení počtu usmrcených u ohroženějších účastníků silničního provozu, jako jsou chodci, motocyklisté a starší lidé. Na základě předběžných údajů za rok 2012 se počet takových nehod v roce 2012 výrazně snížil.

  Akční program pro bezpečnost silničního provozu EU na období 2011–2020

  Evropský akční program pro bezpečnost silničního provozu na období 2011–2020 (viz MEMO/10/343) uvádí podnětné projekty, jejichž cílem je snížit během příštích deseti let počet úmrtí na evropských silnicích o polovinu. Obsahuje ambiciózní návrhy, které se zaměřují na zlepšování vlastností vozidel a infrastruktury i chování účastníků silničního provozu. Hlavními iniciativami jsou v současnosti například:

  nový řidičský průkaz EU s přísnějšími pravidly pro mladé lidi, pokud jde o řízení silnějších motocyklů;

  vnitrostátní plány prosazování předpisů, které předkládají členské státy a které jsou bohatým zdrojem osvědčených postupů;

  přeshraniční prosazování předpisů v oblasti dopravních přestupků spáchaných v zahraničí (řízení pod vlivem alkoholu, překročení povolené rychlosti), které platí od listopadu 2012;

  práce na strategii ke snížení počtu zranění (viz níže).

  Současný stav: vypracování strategie ke snížení počtu zranění

  Odhaduje se, že na jednu osobu usmrcenou na evropských silnicích připadá deset vážně zraněných a 40 méně závažně zraněných.

  Klíčovým faktorem, který přispívá k úspěšnému snížení počtu úmrtí v silniční dopravě, je přístup, který byl v posledních dvou desetiletích uplatňován v rámci strategie EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu a který byl založený na výsledcích. Podobným zaměřením lze učinit mnoho i pro snížení počtu vážných, ale nikoli smrtelných zranění. Problémem je, že aktuální údaje o vážných zraněních jsou všeobecné a že se jedná o odhady. Hlášení o vážných zraněních jsou nepřesná a počet těchto zranění je vyšší, než v současnosti uvádějí zprávy členských států. Údaje tak nejsou v rámci EU srovnatelné.

  Z těchto důvodů dnes Evropská komise zveřejnila dokument o vážných zraněních v silniční dopravě, ve kterém navrhuje další kroky k vytvoření komplexní strategie EU, pokud jde o vážná zranění při dopravních nehodách. Zejména je nutné, aby se používala společná definice vážných zranění v silniční dopravě (platná od roku 2013), aby členské státy zlepšily sběr údajů o vážných dopravních nehodách (první vykazování pomocí srovnatelných metod shromažďování údajů v rámci celé EU a s využitím nové definice od roku 2014) a aby se uplatňovala zásada, podle níž se cíl snížení výskytu vážných zranění v silniční dopravě přijímá na úrovni EU (například na období 2015–2020).

  Hlavní krok byl učiněn již v roce 2012 přijetím dohody týkající se celounijního systému definice vážných zranění při dopravních nehodách. Evropská Komise intenzivně spolupracovala s členskými státy v rámci skupiny na vysoké úrovni pro bezpečnost silničního provozu, kde bylo dohodnuto, že k definici vážných zranění v silniční dopravě se bude používat stupnice MAIS (Maximum Abbreviated Injury Score – stupnice míry závažnosti zranění). Více informací o strategii ke snížení výskytu zranění najdete v dokumentu MEMO/13/232.

  5 nejdůležitějších známých faktů ohledně vážných zranění:

  Podle aktuálních odhadů:

  Každý rok se při dopravních nehodách v EU vážně zraní asi 250 000 lidí. Pro srovnání – v roce 2012 na silnicích zemřelo 28 000 lidí.

  Zatímco počet silničních úmrtí klesl za poslední desetiletí o 43 %, počet vážně zraněných se snížil jen o 36 %.


  Nejčastějším vážným zraněním v silniční dopravě jsou zranění hlavy a poranění mozku, poté následují zranění nohou a páteře.

  Obzvláště často se při dopravních nehodách těžce zraní více ohrožení účastníci silničního provozu, například chodci, cyklisté, motocyklisté nebo účastníci z určitých věkových skupin – především starší lidé. K vážným zraněním v silniční dopravě častěji dochází ve městech než na venkově.

  Pro podrobnosti viz Pracovní dokument útvarů Komise „První kroky k vytvoření strategie ke snížení výskytu zranění“ http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_en.htm.


  Statistiky úmrtí na silnicích v jednotlivých státech za rok 2012* 


  Členský stát

  Počet úmrtí na milion obyvatel

  Vývoj v počtu smrtelných nehod

    

  1965

  2010

  2011

  2012

  Průměrný roční pokles za období 2000–2010

  2010–2011

  2011–2012

  Belgie

  147

  77

  78

  73

  –6 %

  2 %

  –12%

  Bulharsko

  91

  103

  89

  82

  –3 %

  –15 %

  –8 %

  Česká republika

  150

  76

  74

  71

  –5 %

  –4 %

  –4 %

  Dánsko

  212

  46

  40

  32

  –6 %

  –14 %

  –18 %

  Německo

  234

  45

  49

  44

  –7 %

  10 %

  –10 %

  Estonsko

  178

  58

  75

  65

  –10 %

  29 %

  –14 %

  Irsko

  124

  47

  41

  36

  –7 %

  –12 %

  –12 %

  Řecko

  89

  111

  101

  92

  –4 %

  –9 %

  –10 %

  Španělsko

  114

  54

  45

  41

  –9 %

  –17 %

  –9 %

  Francie

  249

  62

  61

  56

  –8 %

  –1 %

  –8 %

  Itálie

  186

  68

  64

  62

  –6 %

  –6 %

  –2 %

  Kypr

  162

  73

  85

  59

  –5 %

  18 %

  –28 %

  Lotyšsko

  290

  97

  86

  86

  –10 %

  –18 %

  –2 %

  Litva

  250

  90

  97

  100

  –9 %

  –1 %

  2 %

  Lucembursko

  250

  64

  64

  65

  –8 %

  3 %

  3 %

  Maďarsko

  86

  74

  64

  60

  –6 %

  –14 %

  –5 %

  Malta

  36

  36

  51

  26

  –1 %

  40 %

  –48 %

  Nizozemsko

  202

  32

  33

  32

  –7 %

  2 %

  –1 %

  Rakousko

  252

  66

  62

  64

  –6 %

  –5 %

  4 %

  Polsko

  79

  102

  109

  93

  –4 %

  7 %

  –15 %

  Portugalsko

  117

  79

  84

  71

  –6 %

  –7 %

  –16 %

  Rumunsko

  98

  111

  94

  96

  0 %

  –15 %

  1 %

  Slovinsko

  327

  67

  69

  59

  –7 %

  2 %

  –13 %

  Slovensko

  128

  68

  60

  55

  –5 %

  –13 %

  –9 %

  Finsko

  230

  51

  54

  48

  –5 %

  7 %

  –11 %

  Švédsko

  170

  28

  34

  31

  –8 %

  20 %

  –7 %

  Spojené království

  146

  31

  31

  28

  –7 %

  3 %

  –12 %

  EU

  171

  62

  60

  55

  –6 %

  -2 %

  –9 %

    

  Kontaktní osoby:

  Helen Kearns  (+32 22987638)

  Dale Kidd  (+32 22957461)

   


  *Čísla za rok 2012 vycházejí z předběžných údajů. Konečné výsledky pro jednotlivé země se mohou mírně změnit. Údaje za rok 1965 vycházejí z informací Evropské hospodářské komise OSN (UNECE). V případě  Slovenska, České republiky a Slovinska jsou první údaje k dispozici za rok 1970 a v případě Estonska, Litvy a Lotyšska za rok 1980.

   

  Poslední aktualizace: 20/03/2013  |Začátek stránky