Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

V Bruselu začíná Zelený týden
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/05/2012

Pod heslem „Jak zajistit dostatek vody – každá kapka se počítá“ byla dnes v Bruselu zahájena největší evropská konference o životním prostředí. Letos je koinference s názvem Zelený týden věnována vodě. Přibližně 3 000 účastníků bude tři dny diskutovat o problémech souvisejících s vodou. Zainteresované strany, nevládní organizace, zástupci vlád a úředníci EU budou hledat řešení klíčových problémů s vodou, tj. jak zabezpečit dostupnost kvalitní vody v souvislosti s rychlým růstem populace a stále zřejmější změnou klimatu. Na výstavní ploše s 52 stánky budou organizace a společnosti předvádět osvědčené postupy. V rámci konference proběhne řada doprovodných akcí včetně promítání filmů „La Soif du monde“(Žízeň světa), „Oceans“ (Oceány) a „Africa Turns Green“ (Zelenající Afrika). Během Zeleného týdne budou také uděleny Evropské ceny životního prostředí pro podniky. Toto ocenění je určeno inovativním společnostem, které úspěšně spojují inovace s konkurenceschopností a přitom minimálně zatěžují životní prostředí. Proběhne také třetí Evropská konference o vodě, na které se sejdou zúčastněné strany na vysoké úrovni.

  hejno menších ryb v moři

  „Voda je zdrojem života a činnost člověka má na tento zdroj obrovský vliv,“ uvedl komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Doufám, že během Zeleného týdne stovky odborníků a zúčastněné strany, které se zde sešly, pomohou jak rozpracovat stávající politiky, tak přijdou s novými myšlenkami, aby byl tento vzácný zdroj zachován pro nás pro všechny.“

  Z nedávného průzkumu Evropské komise vyplynulo, že sedm z deseti Evropanů se domnívá, že problémy související s vodou jsou důvodem k vážným obavám. Znečišťování z bodových a difúzních zdrojů, nadbytečný odběr vody a změny řek a jezer ohrožují úsilí o dobrý stav evropských vod do roku 2015. Přírodní katastrofy související s vodou, jako jsou sucha a povodně, jsou ve velkých oblastech našeho světadílu stále častější a ničivější. V důsledku změny klimatu a změnách ve využívání půdy se očekává, že se jejich četnost ještě zvýší a jejich dopady budou ještě závažnější. Během Zeleného týdne budou představeny politiky EU vztahujících se k vodě a bude posouzeno, jak by se tyto politiky měly dále vyvíjet s cílem řešit aktuální problémy.

  Výstupy z akcí organizovaných během Zeleného týdne se promítnou do plánu na ochranu evropských vodních zdrojů, který má být předložen v listopadu tohoto roku. Jako součást přípravy na vypracování plánu je v rámci Zeleného týdne pořádána také třetí Evropská konference o vodě, na které proběhnou konzultace a diskuse mezi velkým počtem zúčastněných stran, členskými státy a Evropskou komisí. Živé vysílání bude možno sledovat na internetových stránkách konference. Program konference je k dispozici na adrese http://waterblueprint2012.eu/programme.

  Plán, jehož dlouhodobým cílem je zajištění dostupnosti kvalitní vody pro udržitelné a rovnoměrné využívání vody, bude představovat novou odpověď politiky EU na problémy spojené s vodou jako přírodním zdrojem.


  Souvislosti

  12. ročník Zeleného týdne, největší výroční konference o evropské politice v oblasti životního prostředí, se bude konat od 22. do 25. května 2012 v Bruselu. Mezi hlavními řečníky budou:

  -       Janez Potočnik, komisař EU pro životní prostředí

  -       Connie Hedegaard, komisařka EU pro oblast klimatu

  -       Ida Auken, dánská ministryně životního prostředí

  -       Mark Mwandosya, tanzanský ministr pro vodu a zavlažování

  -       Maria Emily Lubega Mutagamba, ugandská ministryně pro vodu a životní prostředí

  -       Fritz Holzwarth, zástupce generálního ředitele, spolkové ministerstvo životního prostředí, Německo

  -       Angél Gurria, generální tajemník OECD

  -       Michel Candotti, hlavní poradce výkonného ředitele Programu OSN pro životní prostředí (UNEP)

  -       Igor Volodin, vedoucí oddělení pro hospodaření s vodou Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO)

  -       Monica Scatasta, zástupkyně ekonomického poradce, divize hospodaření s vodou a nakládání odpady, Evropská investiční banka (EIB)

  -       Staffan Nilsson, předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

  -       Tony Long, ředitel Úřadu pro evropskou politiku Světového fondu na ochranu přírody (WWF)

  -       Saskia Richartz, ředitelka pro politiku EU v oblasti oceánů, Greenpeace

  -       Valérie Ndaruzaniye, předsedkyně, Světový vodní institut (GWI)

  Další informace:

  Program Zeleného týdne 2012 a možnost sledovat zasedání živě:

  http://ec.europa.eu/environment/greenweek/

   

  Kontaktní osoby:

       Joe Hennon (+32 22953593)

       Monica Westeren (+32 22991830)

   

  Poslední aktualizace: 22/05/2012  |Začátek stránky