Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Plány na zpoplatnění silnic musí být spravedlivé pro všechny řidiče
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/05/2012

 

Pokyny, které upozorňují na to, že podle práva EU nesmějí režimy zpoplatnění silnic diskriminovat zahraniční řidiče, dnes vydala Evropská komise. Cílem je pomoci členským státům, které uvažují o zavedení nových režimů zpoplatnění pro osobní automobily. 

  dálnice s auty

  „Rovné zacházení je základním právem vyplývajícím z právních předpisů EU,“ prohlásil místopředseda Komise Siim Kallas. „Francouzský nebo britský občan musí mít možnost přejet přes Slovinsko nebo Belgii stejně snadno jako domácí řidič. Systémy zpoplatnění silnic musí být transparentní a spravedlivé pro všechny."

  Současný stav

  Sedm členských států (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) mají pro osobní automobily režim zpoplatnění na bázi časové dálniční známky. Belgie v současné době tento režim zavádí. Zavedení systému, který by zpoplatnil silnice i pro osobní automobily, již projednalo i Nizozemsko a Dánsko.

  Směrnice EU o „eurovinětě“ stanoví transparentní seznam nákladů, které lze účtovat těžkým nákladním vozidlům, např. nákladů na infrastrukturu a vnější faktory, jako je znečišťování ovzduší a hluk. Pro osobní automobily žádná taková pravidla neexistují. Platí však základní ustanovení Smluv, která zakazují diskriminaci na základě státní příslušnosti.

  V posledních letech Komise obdržela kvůli režimům zpoplatnění silnic pro osobní automobily mnoho stížností, přičemž u některých zjistila, že odporují předpisům EU. V roce 1996 muselo Rakousko změnit plánovaný systém dálničních známek poté, co Evropská komise konstatovala, že možnost zakoupit si pouze roční známku by diskriminovala zahraniční motoristy. V roce 2008 Komise zahájila řízení o porušení Smlouvy proti Slovinsku, které nabízelo pouze pololetní dálniční známky. Příslušné orgány následně zavedly známky týdenní. 

  Pokyny Komise

  Komise chce členským státům formou pokynů sdělit, jak vypadá nediskriminační režim zpoplatnění.

  1.  Komise jednoznačně preferuje systém výběru mýtného na základě ujeté vzdálenosti, který ve své podstatě informuje o ceně spravedlivěji a efektivněji než systém na bázi časové dálniční známky. Pokud systémy dálničních známek nejsou navrženy s patřičnou citlivostí, je více než pravděpodobné, že způsobí zbytečné problémy zahraničním řidičům, kteří danou zemí jen projíždějí.

  2.  Používá-li se systém dálničních známek, musí být splněny určité podmínky.

  Mezi ně patří:

  a) Základní krátkodobé dálniční známky: Základní možností rezidentů i nerezidentů musí být nákup týdenní, měsíční a roční dálniční známky. Je jasné, že známek s nejkratší platností většinou využijí spíše nerezidenti.

  b) Přijatelný „poměr průměrné denní ceny“:  Poměr průměrné denní ceny udává průměrnou cenu vyjádřenou ekvivalentem denní ceny, již zaplatí nerezident za známku s nejkratší platností (např. známku týdenní) v porovnání s rezidentem, který si zakoupí známku s nejdelší platností (např. známku roční) (viz tabulka 1 níže). 

  Z režimů, které se v současné době používají, vyplývá, že se průměrná denní cena, již zaplatí nerezident, pohybuje od 2,5násobku až do 8,2násobku ceny, již zaplatí rezident. To lze považovat za přijatelný horní limit. Pro srovnání uveďme, že maximální poměr, který směrnice EU o „eurovinětě“ povoluje u těžkých nákladních vozidel, je 7,3.

  Tabulka 1:  Průměrná denní cena

   

  Průměrná denní cena v roce 2012

  (v EUR)

   

  Maďarsko

  Rakousko

  Rumunsko

  Slovensko

  Bulharsko

  Česká republika

  Slovinsko

  Dálniční známka s nejkratší platností 

   

  1,03 EUR

  0,80 EUR

  0,43 EUR

  1,00 EUR

  0,71 EUR

  1,24 EUR

  2,14 EUR

  Dálniční známka s nejdelší platností 

   

  0,41 EUR

  0,21 EUR

  0,08 EUR

  0,14 EUR

  0,09 EUR

  0,16 EUR

  0,26 EUR

  Poměr mezi dálniční známkou s nejkratší a s nejdelší platností 

   

  2,5

  3,8

  5,6

  7,3

  7,7

  7,6

  8,2

  Pro vyšší poplatky za krátkodobou dálniční známku mohou existovat objektivní důvody, např. vyšší administrativní náklady. Tyto náklady však musí být odůvodněné a přiměřené.

  c) Jasné informace: Nerezidenti by měli mít snadný přístup k jednoznačným informacím o uživatelských poplatcích. Měli by mít k dispozici různé způsoby úhrady, včetně snadno přístupných platebních přepážek či terminálů na hranicích a platby prostřednictvím telefonu a internetových stránek. Kontrola známek se nesmí zaměřovat jen na pohraniční oblasti.


  Souvislosti – poplatky za používání silnic

  Je na každém členském státě, aby rozhodl, zda poplatky za používání silnic zavede, a pokud ano, tak u jakých vozidel, a určil způsob vybírání poplatků. Některé členské státy se prozatím rozhodly pro systém výběru mýtného na základě ujeté vzdálenosti, jiné zas pro systém časových dálničních známek. Ostatní státy neúčtují žádné poplatky.

  V příloze je uvedena tabulka se současnými sazbami účtovanými motoristům v sedmi členských státech EU, které používají systém dálničních známek. 

  http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm

  Další informace viz MEMO/12/322

   

  Kontaktní osoby:

       Helen Kearns  (+32 22987638)

       Dale Kidd  (+32 22957461)

   

  Celé znění tiskové zprávy najdete zde:

   

  Poslední aktualizace: 14/05/2012  |Začátek stránky