Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komisař Dalli vyhlásil 4. ročník novinářské ceny EU v oblasti zdraví
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/05/2012

Evropský komisař pro zdraví a spotřebitele John Dalli dnes vyhlásil čtvrtý ročník novinářské ceny v oblasti zdraví. Novináři ucházející se o některou z hlavních cen mohou zasílat články týkající se těchto témat:

-       jedno nebo více témat zahrnutých do kampaně Evropa pro pacienty, jmenovitě léčivé přípravky, přeshraniční poskytování zdravotní péče, vzácná onemocnění, pracovní síla ve zdravotnictví, bezpečnost pacientů, dárcovství orgánů a transplantace, rakovina, očkování, obezřetné používání antibiotik, duševní zdraví, Alzheimerova choroba a jiné formy demence;

-       aktivní a zdravé stárnutí s ohledem na Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012;

-       zvláštní téma: jak přestat kouřit.

  logo kampaně Evropa pro pacienty

  Komisař Dalli oznámil vyhlášení soutěže na konferenci pojednávající o výsledcích a budoucnosti programu EU v oblasti zdraví, jíž se zúčastnilo více než 600 politických činitelů, partnerů z oblasti zdravotnictví a novinářů. „Vyhlašuji čtvrtý ročník novinářské ceny EU v oblasti zdraví při příležitosti prezentace úspěchů evropského programu v této oblasti. Jsem přesvědčen, že tento program má pro občany jednoznačný přínos, pokud jde o podporu zdraví a prevenci nemocí, zlepšování přístupu ke kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči a ochranu občanů před zdravotními hrozbami přesahujícími hranice států,“ prohlásil Dalli. „Novináři zajímající se o zdravotnickou tematiku přispívají k tomu, aby byla těmto otázkám věnována náležitá pozornost. Tím, že informují o skutečných životních zkušenostech občanů týkajících se zdraví, přispívají k šíření informací a zvyšují povědomí o této problematice a souvisejících politikách. Komunikaci považuji za nedílnou součást našich aktivit a v tomto ohledu jsou novináři našimi největšími spojenci.“  

  Údaje o zdraví

  Na konferenci byl rovněž zahájen provoz užitečného datového nástroje v oblasti zdraví – Heidi (Health in Europe: Information and Data Interface), což je internetová encyklopedie obsahující informace o zdravotním stavu, zdravotních faktorech, zdravotnických službách a dalších otázkách na úrovni EU. Díky množství údajů a ukazatelů z oblasti zdraví, které lze rozčlenit podle roku, zemí a regionů, může mít encyklopedie Heidi značný význam pro tvůrce politik, výzkumné pracovníky, odborníky v oblasti zdraví i novináře. Tato internetová encyklopedie je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/health/heidi.

  Programy EU v oblasti zdraví: minulost a budoucnost

  Evropské programy v oblasti zdraví podporují a realizují četná opatření a projekty zaměřené na rozvoj inovací, lepší a bezpečnější zdravotní péči, podporu zdraví a ochranu před nemocemi a zdravotními hrozbami přesahujícími hranice států.  Od roku 2008 byly prostřednictvím těchto programů financovány projekty v hodnotě téměř 237 milionů EUR v oblastech jako například zdraví mládeže, zdravý životní styl, rakovina, vzácná onemocnění, informace o zdraví a nerovnosti v oblasti zdraví. Programy představují významný přínos pro bezpočet jednotlivců i společenství v celé EU. Mnohé z těchto projektů byly představeny na dnešní konferenci.

  Současný program v oblasti zdraví probíhá až do konce roku 2013. Nový program v oblasti zdraví je zahrnut mezi finanční priority EU na období 2014–2020 (Víceletý finanční rámec EU), jak oznámila Evropská komise v červnu 2011. Pokud budou jednání mezi Radou ministrů a Evropským parlamentem úspěšná, měl by být program v oblasti zdraví přijat do konce roku 2012 a začít fungovat v roce 2014.

  Novinářská cena EU v oblasti zdraví: pravidla

  -       Budou uděleny tyto ceny: 6 000 EUR za první místo, 2 500 EUR za druhé místo a 1 500 EUR za třetí místo. Vítěz letošní zvláštní ceny získá částku 3 000 EUR.

  -       Soutěže se mohou účastnit státní příslušníci a rezidenti kteréhokoli z 27 členských států EU starší 18 let.

  -       Každý soutěžící může zaslat nejvýše dva články; přijímají se také týmové práce, pokud autorská skupina nepřesahuje pět osob.

  -       Všechny články musí být v některém z úředních jazyků EU a byly původně zveřejněny v tištěném či elektronickém sdělovacím prostředku.

  -       Maximální délka článku by neměla přesáhnout 20 000 znaků (včetně mezer).

  -       Podrobnější pravidla a podmínky a informace o výběru vítězů lze nalézt na příslušné internetové stránce.

  Další informace:

  Stránky komisaře Johna Dalliho:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

  Kontaktní osoby:

       Frédéric Vincent  (+32 22987166)

       Aikaterini Apostola  (+32 22987624)

  Poslední aktualizace: 03/05/2012  |Začátek stránky