Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise zahájila veřejnou diskuzi o břidlicovém plynu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/12/2012

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucím využití nekonvenčních fosilních paliv v Evropě, jako je plyn z břidlic. Komise uvítá, pokud se všechny zainteresované fyzické osoby, organizace a orgány veřejné správy podělí o svůj úhel pohledu na příležitosti této oblasti a navrhnou řešení problémů při realizaci konkrétních projektů. Konzultace potrvá do 20. března 2013 a probíhá ve všech 23 úředních jazycích EU.

  Vlajka EU

  Průzkum a těžba zemního plynu a ropy se v Evropě v minulosti orientovaly především na tradiční zdroje. Zatímco příležitosti pro tento typ domácí těžby jsou stále omezenější, technologický pokrok nyní přináší nové možnosti těžby netradičních fosilních paliv, např. plynu z břidlic, plynu zadrženého horninami a metanu v uhelném podloží, z geologických formací, jež bylo dříve příliš komplikované nebo příliš drahé využívat.

  Cílem Evropské komise je zajistit, aby jakékoliv další kroky ohledně nekonvenčních zdrojů fosilních paliv probíhaly v souladu s náležitými ochrannými opatřeními v oblasti zdraví, klimatu a životního prostředí. Je třeba také zajistit maximální právní srozumitelnost a předvídatelnost pro občany i pro ekonomické subjekty. Díky tomu bude možné dosáhnout ekonomických výhod i přínosů v oblasti energetické bezpečnosti bez rizik ohrožujících lidské zdraví nebo životní prostředí. Otázky v rámci konzultace se týkají témat, jako jsou všeobecné příležitosti a výzvy, návrhy ke snížení rizik pro zdraví a životní prostředí a ke zvýšení transparentnosti a obecná doporučení pro opatření na úrovni EU.

  Další postup

  Komise naváže na své analýzy prováděné od konce roku 2011 a představí v roce 2013 rámec pro řízení rizik, řešení nejasností v právních předpisech a maximální právní srozumitelnost a předvídatelnost pro subjekty na trhu a občany v EU (http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_en.pdf ). Na tomto rámci se již začalo pracovat, přičemž budou posouzeny všechny příslušné alternativy.

  Tato internetová konzultace je součástí širšího postupu, který usiluje o zapojení občanské společnosti do probíhající práce Komise. Formální proces konzultace zahrnuje pravidelná jednání s členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami a v první polovině roku 2013 se předpokládá jednání v rámci veřejné konzultace. Výsledky této veřejné konzultace budou v širším postupu zohledněny.


  Další informace:

  Do konzultace je možné se zapojit na internetové adrese:

  http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

  Více podrobností o netradičních fosilních palivech (např. břidlicovém plynu) a související činnosti Evropské komise jsou k dispozici na adrese:

  http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

    

  Kontaktní osoby:

  Joe Hennon  (+32 22953593)

  Monica Westeren  (+32 22991830)

   

  Poslední aktualizace: 21/12/2012  |Začátek stránky