Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Stavění mostů a překonávání překážek: EU potřebuje lingvisty
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/07/2011

 

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) zahájil dnes výběrové řízení pro lingvisty, překladatele a tlumočníky, kteří budou hrát důležitou roli ve všech institucích EU.

  Stavění mostů a překonávání překážek: EU potřebuje lingvisty

  Význam, který EU nadále přikládá náboru kvalifikovaných jazykových odborníků, svědčí o jejím odhodlání podporovat mnohojazyčnost.

  Místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu Maroš Šefčovič vyzval vysokoškoláky v celé Evropě k účasti ve výběrovém řízení. „I když jde o velmi odlišné úlohy a velmi odlišné dovednosti, překladatelé a tlumočníci hrají v práci Evropské unie zásadní roli. Díky nim se znalosti a ideje dostávají přes hranice a umožňují půl miliardě Evropanů všech národností, aby se pracovali společně na zkvalitňování svého života. Vybízím všechny vzdělané a zanícené lingvisty, aby zvážili možnost připojit se k nám v EU a nastoupili na profesní dráhu, na které mohou něco doopravdy ovlivnit..“

  Vyhlášení nového výběrového řízení navazuje na loňské úspěšné zavedení nového stylu hodnocení, které se nyní používá k výběru nových úředníků EU. Mezi změny patří stabilní a více předvídatelný cyklus výběrových řízení a zaměření spíše na dovednosti a schopnosti než na znalosti.

  Yves Quitin, generální ředitel pro personál v Evropském parlamentu a předseda správní rady úřadu EPSO, uvítal toto zatím poslední kolo výběru jazykových odborníků. „EPSO a instituce EU dosáhly skutečných úspěchů, pokud jde o nová výběrová řízení, a jsem hrdý na to, že jsem u toho. Další vysoce prestižní mezinárodní organizace se dnes na nás dívají jako na světovou špičku v této oblasti a uchazeči, kteří se těchto jazykových výběrových řízení účastní, by měli vědět, že naše hodnocení je jedno z nejkvalitnějších na světě.“

  Ředitel Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) David Bearfield dodal: „První rok výběru založeného na hodnocení schopností byl velmi úspěšný. Z odezvy od kolegů ze všech orgánů EU lze soudit, že pracovníci vybraní podle nového systému mají nejvyšší kvalitu. Každý účastník letošního jazykového výběrového řízení si může být jist, že bude-li vybrán, ocitne se mezi nejtalentovanějšími překladateli a tlumočníky na světě.“


  Nejdůležitější fakta

  -       Výběrové řízení pro překladatele bude zahájeno 6. července a uzavřeno 9. srpna.

  -       Výběrové řízení pro tlumočníky bude zahájeno 12. července a uzavřeno o měsíc později, 12. srpna.

  -       Vyhlášené výběrové řízení je pro překladatele, jejichž mateřským/hlavním jazykem je čeština, maďarština, litevština, maltština, polština nebo slovenština. Musí mít také hluboké znalosti nejméně dvou dalších jazyků EU.

  -       Uchazeči, kteří se chtějí stát tlumočníky, budou potřebovat jako mateřský jazyk češtinu, lotyštinu, maltštinu, španělštinu nebo švédštinu. U většiny jazykových alternativ budou muset důkladně ovládat dva nebo tři další jazyky.

  -       EPSO hledá celkem 163 úspěšných uchazečů s profilem překladatele. Všichni budou zaměstnání v platové třídě AD5, pro kterou se vyžaduje dokončené vysokoškolské vzdělání, a to ne nutně jazykové. Uchazeči nemusí mít profesionální zkušenosti s překládáním.

  -       Co se týče tlumočníků, orgány EU potřebují celkem 100 úspěšných uchazečů. Budou zaměstnání v jedné z těchto dvou platových tříd: AD 5 a AD 7. U obou platových tříd budou uchazeči potřebovat bakalářský diplom a musí mít absolvovaný kurs konferenčního tlumočení nebo prokázat, že pracovali jeden rok jako konferenční tlumočníci. Uchazeči u třídy AD 7 musí mít několikaletou profesionální praxi v konferenčním tlumočení.

  -       Výběrová řízení pro lingvisty jsou každým rokem vyhlašována pro jiné mateřské jazyky dle potřeby institucí EU.

  -       V roce 2010 se výběrových řízení pro překladatele zúčastnilo 5 648 uchazečů v pěti jazykových profilech.

  -       V roce 2010 se do výběrových řízení na tlumočníky přihlásilo 1 445 uchazečů v pěti jazykových profilech a do dvou platových tříd (AD 5 a AD 7).

  Případní uchazeči najdou více informací na adrese:

  http://www.eu-careers-online.eu/linguists/

   

  Kontaktní osoby :

       Antonio Gravili (+32 22954317)

       Marilyn Carruthers (+32 22999451)

   

  Poslední aktualizace: 07/07/2011  |Začátek stránky