Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Světový den bez tabáku 2010: Komise je odhodlána bojovat proti kouření
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/05/2010

V souvislosti se Světovým dnem bez tabáku 2010 (pondělí 31. května) představila Evropská komise výsledky průzkumu Eurobarometr, které ukazují, že velká většina občanů EU podporuje přísnější opatření proti kouření.

Například tři ze čtyř Evropanů podporují zdravotní varování na baleních tabákových výrobků ve formě obrázků (v ČR 75 % obyvatel) či restaurace, kde je zakázáno kouřit.

Průzkum však také ukazuje, že téměř jeden ze tří Evropanů (29 %, v ČR 26 %) stále kouří i přesto, že tabák kuřáky zabíjí. Komise plánuje zanedlouho zahájit otevřenou konzultaci s cílem revidovat směrnici o tabákových výrobcích z roku 2001 a zvýšit své úsilí v boji proti kouření v celé EU.

  cigaretové nedopalky

  „Tabák každoročně zabíjí 650 000 Evropanů a snížením spotřeby tabáku by mohlo být zachráněno mnoho životů. Jsem znepokojen zejména podílem kuřáků mezi mladými lidmi. Evropa nemůže nečinně přihlížet, jak budoucí generace prokouří své zdrav!“ uvedl komisař odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli.

  „Jsem odhodlán učinit vše, co je v mé moci, ke snížení spotřeby tabáku v celé Evropě pomocí nadcházející revize stávajících právních předpisů o tabákových výrobcích a zvážím opatření, jež mohou přispět k jasnějšímu a efektivnějšímu souboru pravidel na podporu zdraví Evropanů, dodal.

  Základní údaje o směrnici o tabákových výrobcích

  Směrnice 2001/37/ES je z roku 2001. Stanoví maximální limity např. nikotinu a dehtu v cigaretách, ukládá výrobcům povinnost používat textová zdravotní varování na balíčcích cigaret, uvádět složky tabáku a zakazuje používat výrazy jako „lehké“ („light“).

  Komise nyní přezkoumává tuto směrnici s cílem zvýšit úroveň ochrany zdraví a přizpůsobit ji novému vývoji, pokud jde o tabákové složky a vnitrostátní právní předpisy. Například tím, že spotřebitelům poskytne více informací a že sníží atraktivitu tabákových výrobků, zejména pro mladé lidi. Komise zamýšlí předložit tuto revidovanou směrnici v druhé polovině roku 2011.

  Nekuřácké prostředí

  V návaznosti na doporučení Rady z listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí Komise jednoznačně podporuje činnost členských států směřující k „Evropě bez tabákového kouře do roku 2012“. Komise v tomto ohledu vyzývá všechny členské státy, aby chránily občany před vystavením tabákovému kouři v uzavřených veřejných prostorech, na pracovištích a ve veřejné dopravě a aby snižovaly vystavení dětí pasivnímu kouření. (Přijímání a provádění právních předpisů o nekuřáckém prostředí zůstává v pravomoci členských států.)

  Co si občané myslí?

  Průzkum Eurobarometr ukázal, že evropští občané upřednostňují přísnější opatření boje proti kouření. Existuje vysoká míra veřejné podpory pro zdravotní varování na baleních tabákových výrobků ve formě obrázků (75 %pro), ačkoliv se v současné době používají jen ve čtyřech členských státech. Občané také výrazně podporují zákaz příchutí, které činí tabákové výrobky chutnějšími (61 %), a zákaz reklamy v místech prodeje (63 %).

  Z další, dnes zveřejněné, studie Komise vyplývá, že existují jasné důkazy, že zdravotní varování na baleních tabákových výrobků jsou účinná. Zvyšují informovanost o zdravotních důsledcích používání tabáku a napomáhají změnit postoje a chování vůči spotřebě tabáku.

  Kampaň „HELP“: nové televizní spoty

  Komise podpořila výrobu a šíření dvou nových televizních spotů zaměřených na mladé lidi, zejména ženy. Spoty budou od 31. května 2010 vysílány v celé Evropě na více než 130 kanálech.

  Souvislosti

  Tabák je v EU nejčastější příčinou úmrtí, kterým by se dalo předejít. Každoročně si v EU vyžádá předčasnou smrt okolo 650 000 lidí.

  Ke snížení spotřeby tabáku v celé Evropské unii prosazuje Komise komplexní politiku. K zachování a posílení politiky kontroly tabákuslouží široká škála mechanismů, aktivit a iniciativ včetně prevence, podpory odvykání a právních předpisů pro kontrolu tabáku.

  Viz také:

  MEMO/10/219

  MEMO/10/220

  Podrobnější informace naleznete:

  Informační přehled o kontrole tabáku v EU:

  http://ec.europa.eu/health/archive/ph_information/documents/tobacco_control_en.pdf

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky