Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

EU zahajuje Evropský rok 2010: Skoncujme s chudobou hned teď!
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/01/2010

Evropská komise a španělské předsednictví EU zítra zahájí Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010.

Cílem kampaně se sloganem „Skoncujme s chudobou hned teď!“ je učinit boj s chudobou (která se přímo týká jednoho ze šesti Evropanů) v roce 2010 ústředním tématem v celé EU.

Předseda Evropské komise José Manuel Durão Barroso a španělský předseda vlády José Luis Rodríguez Zapatero tento rok slavnostně zahájí při zítřejší ceremonii v Madridu.

  EU zahajuje Evropský rok 2010: Skoncujme s chudobou hned teď!

  „Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je nedílnou součástí úsilí o překonávání krize. Příliš často jsou důsledky recese postiženi právě ti nejzranitelnější občané. Proto by se Evropský rok 2010 měl stát katalyzátorem pro zvýšení povědomí a vytvoření dynamiky, která povede ke společnosti s většími možnostmi začlenění. Ta je neoddělitelnou součástí budoucí strategie EU 2020, kterou jsem navrhl,“ uvedl předseda Evropské komise José Manuel Durão Barroso.

  Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla dodal: „S chudobou bojuje v Evropě každý den jeden ze šesti lidí, může však postihnout i nás ostatní a naši společnost jako celek. Většina nástrojů pro boj s chudobou funguje na vnitrostátní úrovni, ale tři čtvrtiny Evropanů očekávají pomoc i od EU. Díky evropskému roku se toto téma ocitá v popředí zájmu, takže Evropa jako celek může spojit své síly za účelem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.“

  Téměř 80 milionů Evropanů (tedy 17 % obyvatel EU) nyní žije pod hranicí chudoby. Podle průzkumu Eurobarometr o postoji k chudobě vzbudila tato alarmující skutečnost velký zájem veřejnosti (viz také IP/09/1585). Valná většina (73 %) Evropanů se domnívá, že chudoba je v jejich zemi rozšířená, a 89 % si přeje, aby jejich vláda začala tento problém ihned řešit. Přestože většina lidí je přesvědčena, že kroky proti chudobě by měla podnikat zejména jejich vláda, 74 % obyvatel očekává, že důležitou úlohu bude hrát i EU.

  Cílem Evropského roku 2010 je zvýšit povědomí o příčinách a důsledcích chudoby v Evropě, a to jak u rozhodujících činitelů, jako jsou vlády a sociální partneři, tak u široké veřejnosti. Dalším úkolem je mobilizovat tyto různé partnery k boji proti chudobě, podporovat sociální integraci a začleňování a podněcovat k jasným závazkům v oblasti tvorby politik na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, jejichž cílem bude boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

  Činnosti v rámci tohoto roku budou velmi decentralizované a každá z 29 zúčastněných zemí (27 zemí EU, Norsko a Island) vytvoří svůj vnitrostátní program. Rozpočet ve výši 17 milionů EUR podpoří informační kampaně na evropské a vnitrostátní úrovni i stovky projektů jednotlivých zemí, které budou souviset s různými prioritami těchto zemí.

  Komunikační kampaň Evropského roku 2010 bude zahrnovat novinářskou soutěž, uměleckou iniciativu a dva „týdny pozornosti“, kdy se různé akce jednotlivých zemí v celé EU soustředí do dvou týdnů v květnu a říjnu. Tento rok bude zakončen konferencí 17. prosince v Bruselu během belgického předsednictví EU.

  Internetové stránky této kampaně (http://www.2010againstpoverty.eu) zahrnují partnerskou platformu, která má podpořit vytváření sítí kontaktů a společných iniciativ mezi rozhodujícími činiteli, jako jsou organizace občanské společnosti a místní a regionální orgány. Na těchto internetových stránkách budou rovněž uvedeny akce pořádané ve všech zúčastněných zemích.

  Viz také Memo 10/08.

  Další informace

  Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010

  http://www.2010againstpoverty.eu

  Informační videozáznam: Chudoba je v Evropě stále skutečností

  http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a4caf6e35e7b306be79b&title=Poverty+is+still+a+reality+in+Europe&titleleft=Social%20affairs

  Průzkum Eurobarometr o postoji k chudobě a sociálnímu vyloučení – (úplná zpráva, souhrnná zprávaa informační přehledy o jednotlivých zemích)

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky