Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská unie vynaloží 18 milionů eur na propagaci mléčných výrobků
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/01/2010

Evropská komise schválila 13 programů 11 členských států, jejichž cílem je propagovat konzumaci mléka a mléčných výrobků v Evropské unii. Celkový rozpočet těchto tříletých programů je 35,8 milionů eur.

Evropská unie na ně přispěje částkou 17,9 milionů eur. Jedná se jedno z opatření, které Komise navrhla v červenci 2009, v době, kdy se trh s mlékem a mléčnými výrobky nacházel v mimořádně obtížné situaci (viz IP/09/1172).

Komise se zavázala, že přijme dodatečnou řadu programů na propagaci mléčných výrobků na vnitřním trhu.

  Evropská unie vynaloží 18 milionů eur na propagaci mléčných výrobků

  „Těší mě, že situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky se od léta zlepšila, za což z velké části vděčíme zavedeným opatřením,“ řekla komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel. „Doufám, že dodatečné propagační programy přispějí k udržení pozitivního vývoje na trhu. Podle mého názoru je obecně důležité propagovat mléčné výrobky všemi prostředky, neboť tvoří nezbytnou součást vyvážené a zdravé výživy.“

  Souvislosti

  Na základě nařízení o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích může Evropská unie financovat až 50 % rozpočtu na tato opatření. Zbytek rozpočtu je hrazen z prostředků profesních a mezioborových organizací, které daná opatření navrhly, anebo z prostředků dotčených členských států.

  V červenci 2009 byl podán návrh uspořádat zvláštní sérii programů na propagaci mléčných výrobků na vnitřním trhu. Profesní zemědělské organizace měly předložit své programy do 15. října a členské státy je zaslaly Komisi do konce října. Komise nyní vybrala odpovídající programy.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky