Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Lépe, rychleji a efektivněji: nový způsob výběru úředníků evropských institucí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/03/2010

Od 16. března se mění dosavadní výběrová řízení na úředníky EU. Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) spouští modernější a racionálnější metody náboru nových zaměstnanců, přičemž první výběrové řízení podle nových pravidel bude vypsáno pro administrátory. Hlavním zdokonalením systému je, že výběrová řízení na nejběžnější pracovní pozice budou vyhlašována každý rok. Uchazeči si tak budou moci lépe naplánovat, kdy podají přihlášku, a evropským institucím to pomůže při řízení lidských zdrojů. Nový postup bude rychlejší a účinnější a bude sestávat z menšího množství etap, než tomu bylo doposud. Dochází také k posunu od důrazu na vědomosti k hodnocení konkrétních schopností uchazeče. To se ukázalo být jedním z nejlepších ukazatelů budoucího pracovního výkonu.

  mladí lidé sedící u stolu a píšící testy

  „Na pracovním trhu s neustále sílící konkurencí musí být orgány Evropské unie schopny přilákat širokou škálu špičkových uchazečů,“ uvedl Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu. „Důležité je si zájem těchto lidí udržet. To dokážeme pouze tehdy, nabídneme-li jim perspektivu atraktivního zaměstnání v rozumné lhůtě. Nový systém je založen na nejosvědčenějších postupech ve veřejném sektoru. Evropské orgány tak budou mít k dispozici správné lidi ve správný čas, přičemž zásada spravedlivých a otevřených výběrových řízení zůstane zachována.“

  Lepší plánování

  Úřad EPSO zavedl tříletý průběžný plán, v jehož rámci budou orgány EU pravidelně posuzovat své personální potřeby. Každoročně proběhnou výběrová řízení ve třech cyklech – pro administrátory, asistenty a lingvisty – doplněná individuálními výběrovými řízeními pro specialisty v dalších oborech. Aby se již neopakovala situace, kdy jména úspěšných uchazečů zůstanou na seznamu několik let, aniž by se jim podařilo získat pracovní místo, budou rezervníseznamy platit do konce jednoho cyklu výběrového řízení, tj. zůstanou v platnosti pouze jeden rok. Většina uchazečů, kteří se na rezervní seznam dostanou, bude pozvána k pohovoru. Účastníci výběrového řízení se budou moci informovat na svůj výkon během výběrového řízení, čímž se zabrání zdlouhavým postupům přezkumu.

  Rychlejší a cílenější nábor

  Nové výběrové řízení úřadu EPSO zlepší kvalitu a spolehlivost procesu výběru. Hlavní zásadou je posun od testování vědomostí k hodnocení konkrétních schopností uchazeče o pracovní místo. Výběrová řízení budou nadále probíhat pouze ve dvou fázích. Nejprve se budou v jednotlivých členských zemích EU konat vstupní testy předběžného výběru, které budou uchazeči vyplňovat na počítačích. Druhou fází bude hodnocení schopností, které proběhne v Bruselu. Nový cyklus bude trvat pět až devět měsíců místo až dvou let, jak tomu doposud.

  Součástí předběžného výběru budou testy kognitivních schopností uchazečů, situační testy a testování odborných a jazykových znalostí v závislosti na požadovaném profesním profilu. Původní zkouška ze znalostí EU již nebude součástí této první fáze, nýbrž součástí fáze druhé, která proběhne současně s hodnocením úloh úzce spojených s konkrétním pracovním zařazením.

  Ve fázi hodnocení se budou důkladně a spolehlivě prověřovat veškeré klíčové kompetence uchazečů, s důrazem na prověřování schopností, nikoli věcných znalostí. Bude vybráno několik úkolů, v nichž by měl uchazeč prokázat požadované způsobilosti, přičemž každá z nich bude posuzována přinejmenším dvakrát. V závislosti na typu výběrového řízení bude tato fáze trvat půlden či celý den. Tyto testy budou probíhat v druhém jazyce, který si uchazeč zvolil (angličtina, francouzština nebo němčina), s výjimkou pracovních zařazení, u nichž je potřeba prověřit specifické jazykové znalosti. Bude tak nahrazen zdlouhavý postup písemných a ústních testů, který probíhal ve dvou etapách. Kromě specifických odborných kompetencí a schopností se bude hodnotit řada obecných způsobilostí, mezi něž patří analýza a řešení problémů, komunikace, orientace na výsledky, vzdělávání a rozvoj, stanovování priorit a organizace práce, odolnost a týmová práce.

  Výběrové komise budou profesionalizovány vysláním členů výběrové komise do úřadu EPSO, osvědčením odborné způsobilosti členů výběrové komise zodpovědných za hodnocení konkrétních schopností uchazeče a větším využíváním odborných znalostí v oblasti lidských zdrojů a psychologie.

  Úspěšní uchazeči obdrží „osvědčení o způsobilosti", v němž budou uvedeny výsledky, kterých dosáhli v hodnotícím centru. Toto osvědčení bude zasláno orgánům EU, jimž by mělo pomoci v průběhu přijímání do pracovního poměru.

  Podpora rozmanitosti

  EPSO rovněž zavádí řadu opatření na podporu rozmanitosti pracovní síly a na vylepšení dobrého jména orgánů EU jakožto zaměstnavatelů. K tomu patří také záruka dodržování zásady genderové rovnosti v průběhu testů, zdokonalení služeb poskytovaných uchazečům se zvláštními potřebami a proaktivnější zacházení s rezervními seznamy.

  Proč zvolit kariéru v EU?

  Úřad EPSO by rád přilákal ty nejlepší uchazeče o práci v EU. Aby upoutal potenciální uchazeče, vytvořil kromě nového výběrového řízení také nové logo. Pokud jde o Komisi, ta usiluje o to, aby se stala veřejnou správou na nejvyšší úrovni. Kariéra v orgánech EU nabízí uchazeči rozmanitost pracovních míst, která může ve svém profesním životě vykonávat; zajímavou a motivující práci mající význam v celoevropském měřítku; prostředí podporující své zaměstnance v získávání nových dovedností a ve studiu nových jazyků; příležitost pracovat a cestovat do zahraničí a pracovat s lidmi z celé Evropy a atraktivní zaměstnanecké výhody.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky