Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská komise navrhuje nové označení pamětihodností „Evropské dědictví“
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/03/2010

 

Evropská komise dnes navrhla, aby se označení „Evropské dědictví“ stalo iniciativou na úrovni EU.

Cílem tohoto označení je upozornit na pamětihodnosti, které symbolizují evropskou integraci, její ideály a historii.

Navrhované rozhodnutí musí přijmout Rada ministrů EU a Evropský parlament.

V platnost by mohlo vstoupit v roce 2011 nebo 2012.

 

  vlajky států EU v zástupu v čele s vlajkou Evropské unie

  „Domnívám se, že označení „Evropské dědictví“ pomůže zvýšit povědomí veřejnosti o našem společném a zároveň tak různorodém kulturním dědictví a podpořit kulturní turistiku i mezikulturní dialog,“ uvedla evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou.

  Návrh Komise je založen na mezivládním projektu z roku 2006, do kterého se zapojilo 17 členských států. Označení „Evropské dědictví“ bude jako iniciativa Evropské unie důvěryhodnější, viditelnější a prestižnější značkou.

  Na základě dosavadního projektu toto označení již získalo 64 pamětihodností (viz seznam v příloze). Patří sem například dům francouzského státníka a jednoho ze zakladatelů EU Roberta Schumana v lotrinském městě Scy-Chazelles nebo gdaňské loděnice v Polsku, kde vzniklo hnutí Solidarita, první nezávislá odborová organizace v zemích Varšavské smlouvy, která pomohla spustit změny, jež po skončení studené války vedly v konečném důsledku ke sjednocení kontinentu.

  Podle navrhovaného nového projektu by každý z 27 členských států mohl každý rok nominovat jednu nebo dvě pamětihodnosti, které by usilovaly o označení „Evropské dědictví“. Porota složená z nezávislých odborníků by pak tyto nominace posoudila a rozhodla, kdo označení v daném roce získá. Účast na tomto projektu by byla dobrovolná.

  Hlavními přínosy označení „Evropské dědictví“ by byly:

  -       nové příležitosti pro seznámení se s evropským kulturním dědictvím a demokratickými hodnotami, na kterých stojí evropská historie a integrace;

  -       zvýšení povědomí o evropské kulturní turistice a z toho vyplývající ekonomický přínos;

  -       jasná a transparentní kritéria pro zúčastněné členské státy;

  -       postupy výběru a monitorování, které zajistí, že označení obdrží pouze pamětihodnosti vyhovující daným kritériím.

  Navrhovaná iniciativa EU se liší od ostatních iniciativ v oblasti kulturního dědictví, jako jsou například Seznam světového dědictví UNESCO nebo Evropské kulturní trasy Rady Evropy. Na rozdíl od nich by tato iniciativa:

  -       označovala pamětihodnosti, které měly klíčovou úlohu v historii Evropské unie;

  -       vybírala tato památná místa spíše z hlediska jejich symbolické hodnoty pro Evropu než z hlediska estetického nebo architektonického;

  -       kladla důraz na výchovný rozměr, zvláště pokud jde o působení na mladé lidi.

  Celé znění této tiskové zprávy naleznete zde :

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky