Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská komise podniká kroky pro zajištění práva na spravedlivý soudní proces v EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/03/2010

Nečekané překážky mohou vést k nespravedlivému odsouzení při soudních procesech v zemích EU, které nejsou naší vlastní zemí. Dokládá to případ italského turisty, který se účastnil dopravní nehody ve Švédsku a nebylo mu umožněno hovořit s italsky mluvícím právníkem během soudního procesu, nebo případ podezřelého Poláka, kterému neukázali písemný překlad důkazů použitých proti němu u francouzského soudu. Evropská komise podniká kroky, které by měly takovým případům zabránit. Dnes navrhla právní úpravu, která pomůže lidem, kteří nerozumějí jednacímu jazyku, uplatňovat právo na spravedlivý soudní proces kdekoli v EU.

  soudní kladívko

  Země EU podle ní budou muset poskytnout podezřelým kompletní tlumočnické a překladatelské služby. Jde o první krok v sérii opatření, která by měla nastavit společné standardy EU v trestních věcech. Nová Lisabonská smlouva umožňuje EU přijmout opatření k posílení práv občanů EU v souladu s Listinou základních práv Evropské unie.

  „Dnes jsme udělali první významný krok směrem k Evropě, kde spravedlnost nezná hranic. Nikdo v EU by nikdy neměl pocítit, že má oslabená práva nebo ochranu jen proto, že není ve své vlasti,“ prohlásila místopředsedkyně VivianeRedingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Když nebudou jasné záruky, že všechny země EU ctí naše základní občanská práva, jak můžeme budovat důvěru mezi orgány, které by nás měly společnou prací chránit? Spravedlnost a bezpečnost jdou ruku v ruce. Proto očekávám, že budou Evropský parlament a Rada postupovat při práci na tomto návrhu rychle, aby zajistily občanům, že jim nic nebude bránit v uplatňování práva na spravedlivý proces, které je zaručeno Listinou základních práv Evropské unie.“

  Čím dál více Evropanů cestuje, studuje a pracuje mimo svoji vlast. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že se stanou účastníky soudního řízení v cizím členském státě. Občané mohou čelit trestní žalobě a nerozumět jazyku používanému soudními orgány, ani jím nemluvit. Jednotlivci nemohou plně využívat svých práv na obhajobu, pokud nerozumějí jazyku, v němž se koná líčení, nemají k dispozici úplný překlad všech důkazů a nemohou komunikovat se svým právníkem. Dnešní návrh posiluje občanské právo na tlumočení a překlad ve třech směrech:

  –      Tlumočení by mělo být poskytnuto při komunikaci s právníky, v průběhu vyšetřování – jako například při policejním výslechu – a u soudu.

  –      K zajištění spravedlivého řízení počítá návrh rovněž s písemným překladem všech základních dokumentů, jako je příkaz k zadržení, obžaloba či obvinění a zásadní důkazní materiály. Občané se nemusí spoléhat jen na ústní překlad shrnujících důkazů.

  –      Občané musí mít právo na právní poradenství dříve, než se vzdají práva na tlumočení a překlad. Lidé nesmějí být nuceni se vzdát svých práv, dokud nemluvili s právníkem.

  Náklady na překlad a tlumočení půjdou k tíži členského státu, nikoliv podezřelého – bez ohledu na konečné rozhodnutí. Bez minimálních společných standardů zajišťujících spravedlivé řízení se budou soudní orgány zdráhat poslat někoho před soud v jiné zemi. V důsledku toho nebude možné plně uplatnit opatření EU zaměřená na potírání trestné činnosti, jako například evropský zatýkací rozkaz. Od roku 2005, kdy bylo vydáno 6 900 evropských zatýkacích rozkazů, jejich počet v roce 2007 vzrostl na 11 000. Podle názoru Komise by se na veškeré takové rozkazy měly v budoucnu vztahovat standardy EU pro spravedlivý soudní proces, včetně práva na tlumočení a překlad.

  Komise chce ohledně práv na spravedlivý proces postupovat svižně

  Směrnice o právu na tlumočení a překlad v trestních řízeních, navržená dnes Komisí, bude první směrnicí od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, která posílí spravedlnost v trestních věcech. „Dnešní návrh staví na skvělé přípravné práci švédského a španělského předsednictví v této oblasti,“ řekla komisařka EU pro spravedlnost Redingová. „Nyní chceme, za nových podmínek daných Lisabonskou smlouvou, zrychlit postup v této důležité iniciativě na ochranu procesních práv v Evropě. Mým cílem je dosáhnout do léta ambiciózní politické dohody mezi Parlamentem a Radou o právech na tlumočení a překlad. Budu s Evropským parlamentem a se španělským předsednictvím aktivně pracovat na dosažení tohoto cíle.“

  Souvislosti

  Komisenavrhla rámcové rozhodnutí o právu na tlumočení a překlad v červenci 2009. Vstup Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 zneplatnil všechny návrhy rámcových rozhodnutí. Dne 30. listopadu 2009 požádaly vlády EU Komisi, aby předložila návrhy na postupné zavádění celoevropských standardů pro soubor procesních práv. Komise tedy změnila navržené rámcové rozhodnutí na směrnici. Další oblasti, ve kterých se bude postupovat v nadcházejících několika letech, zahrnují:

  – informace o právech a informace o žalobě (léto 2010);

  – právní poradenství před soudním procesem a při něm a právní pomoc;

  – právo zadržené osoby komunikovat se členy své rodiny, zaměstnavateli a konzulárními úřady;

  – ochranu ohrožených podezřelých osob.

  http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

  MEMO/10/70

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky