Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

EU by měla podpořit zákaz mezinárodního obchodu s tuňákem obecným, navrhuje Evropská komise
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/02/2010

Evropská unie by měla prosazovat, aby během příštího roku začal platit zákaz mezinárodního obchodu s tuňákem obecným.

Navrhla to dnes Evropská komise. Je velmi znepokojena tím, že nadměrný odlov tuňáka obecného, který je z velké části důsledkem mezinárodního obchodu, vážně ohrožuje populaci tohoto druhu.

Návrh projedná s členskými státy tak, aby byl do příštího zasedání Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), které se bude konat ve dnech 13.-25. března 2010 v katarské metropoli Dauhá, dosažen společný postoj EU.

  rybářská loď

  „Máme odpovědnost vůči budoucím generacím. Pokud hrozí, že navždy vyhyne nějaký druh, musíme přijmout rozhodná opatření. Je naší povinností zachovat náš přírodní kapitál. Vzhledem k tomu, že existuje velké riziko, že tuňák obecný v Atlantiku navždy vymizí, nezbývá nám nic jiného než nyní jednat a navrhnout zákaz mezinárodního obchodu,“ uvedl evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik.

  Komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria Damanaki dodala: „Naším cílem je zajistit udržitelnou budoucnost pro rybáře. To vyžaduje zdravou populaci tuňáka obecného. Každému je jasné, že nadměrný rybolov zcela jistě není správnou cestou. Důležitou součástí řešení, které dnes navrhujeme, je zvláštní ujednání pro plavidla provozující drobný pobřežní rybolov.“

  Komise je hluboce znepokojena špatným stavem, pokud jde o zachování tuňáka obecného v Atlantiku, a přiznává, že poptávka po tomto druhu je z velké části vyvolána mezinárodním obchodem.

  Uznává sice, že Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) přijala od roku 2006 řadu opatření ke zlepšení situace, domnívá se však, že by na základě nejnovějších dostupných vědeckých údajů měl být tuňák obecný zapsán do přílohy I úmluvy CITES.

  Příloha I uvádí druhy ohrožené vyhynutím. Obchod s nimi musí podléhat obzvláště přísným předpisům a může být povolen pouze za výjimečných okolností. Zapsání tuňáka obecného do přílohy I by znamenalo zákaz mezinárodního obchodu s daným druhem.

  Komise však navrhuje, aby zapsání nenabylo účinnosti okamžitě. Ze zasedání CITES v Dauhá zřejmě vyplyne, že o zapsání by měl rozhodnout stálý výbor CITES do 12 měsíců. Stálý výbor by své rozhodnutí měl založit na nejnovějších dostupných vědeckých údajích o stavu populace a měl by posoudit přiměřenost všech opatření přijatých komisí ICCAT na jejím zasedání v listopadu 2010.

  Bude-li zákaz mezinárodního obchodu s tuňákem obecným přijat, dohlédne Komise na to, aby společnosti provozující drobný pobřežní rybolov směly zásobovat trh EU úlovky pocházejícími z domácích vod členských států.

  Další informace:  http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm.

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky