Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Členské státy by měly zvýšit známost evropského čísla tísňového volání 112
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/02/2010

 

Evropská komisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová se u příležitosti evropského dne čísla 112, který připadá na dnešní den, obrátila na členské státy s výzvou, aby zlepšily informovanost o jednotném evropském čísle tísňového volání 112.

I když se již povědomí o této lince mírně zvýšilo, tři ze čtyř občanů EU stále nevědí, že v případě nouze mohou z domova nebo při cestách po EU volat na číslo 112 a kontaktovat policii, hasiče nebo lékařskou pomoc. O

proti tomu v Česku znají občané linku 112 velmi dobře, jako číslo tísňového volání ji uvedlo 61 % dotázaných. Pokud by se lidé v ohrožení naučili automaticky vytáčet celounijní záchrannou linku 112, mohlo by to zachránit řadu životů nebo zmírnit následky zranění.

  lidská ruka držící klasické červené telefonní sluchátko

  Komisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová uvedla: „Jednotné evropské číslo tísňového volání může pomoci jedině, když jej budou lidé znát. U příležitosti evropského dne čísla 112 proto vyzývám orgány členských států, aby se více snažily dostat linku 112 do povědomí lidí, neboť toto telefonní číslo může zachránit lidské životy."

  Z výsledků nedávného průzkumu Eurobarometru vyplývá, že pouze jedna čtvrtina (25 %) dotázaných občanů EU byla schopna spontánně identifikovat číslo 112 jako číslo, na které se lze kdekoliv v EU dovolat záchranné služby. To na úrovni EU představuje zlepšení pouze o jeden procentní bod ve srovnání s rokem 2009 (kdy byl výsledek 24 %). Avšak v některých zemích se informovanost občanů o čísle 112 jako čísle tísňového volání platném v celé EU oproti minulému roku podstatně zvýšila. V Belgii a na Slovensku bylo zaznamenáno zlepšení o 9 procentních bodů, ve Slovinsku o 7 procentních bodů, v Polsku o 6 procentních bodů a v Litvě a Maďarsku o 5 procentních bodů. V České republice, Lucembursku, Polsku, na Slovensku a ve Finsku znala číslo 112 více než polovina obyvatel. Avšak, stejně jako v minulém roce, v Itálii, Řecku a ve Spojeném království znalo číslo 112 méně než 10 % obyvatel, což je nejméně v EU.

  Ve 21 zemích EU je evropské číslo tísňového volání 112 uvedeno v telefonním seznamu a ve 20 zemích EU na vozidlech záchranné služby. Podle zprávy o výsledcích průzkumu však pouze 22 % občanů EU uvedlo, že obdrželo informace o čísle 112. Většina (62 %) uvedla, že není o evropském čísle tísňového volání dostatečně informována. Mnoho občanů se také potýká s jazykovými problémy: jeden z deseti lidí měl při volání na číslo 112 v zahraničí problémy s komunikací v jiném jazyce, přestože členské státy tvrdí, že jejich střediska tísňového volání 112 jsou schopna vyřizovat hovory na linku 112 alespoň v angličtině.


  Získání informace o tom, kde se volající na číslo 112 nachází, může urychlit příjezd záchranné služby, zmírnit následky zranění nebo i zachránit život. Střediska tísňového volání ve 20 zemích EU (ve srovnání s 9 zeměmi v roce 2008) jsou schopna téměř okamžitě poskytnout záchranným službám údaje o místě, ze kterého volající na tísňovou linku volá, díky lokalizačním systémům typu „push“ nebo „pull“. Komise však zahájila soudní řízení vůči Itálii, protože informace o poloze volajícího nejsou dosud záchranným službám poskytovány v případě, že je na linku 112 voláno z mobilního telefonu ( IP/09/1784).

  Souvislosti

  112 je evropské číslo tísňového volání, na které se lze kdekoliv v EU bezplatně dovolat z pevné linky i z mobilního telefonu. Od července 2009 dostávají občané používající své mobilní telefony v rámci roamingu v jiné zemi EU zprávu SMS s informacemi o čísle 112.

  Reforma předpisů EU o telekomunikacích ( MEMO/09/568) posílila předpisy EU týkající se čísla 112, zejména pokud jde o rychlejší poskytování údajů o poloze volajícího záchranným orgánům, zvýšení informovanosti (zejména u lidí, kteří cestují), rozšíření povinnosti poskytnout přístup na některé typy poskytovatelů volání přes internet (VoIP) a přístup pro zdravotně postižené uživatele.

  Aby bylo zajištěno účinné fungování linky 112, zahájila Komise soudní řízení vůči 14 členským státům z důvodu nedostupnosti lokalizace volajícího. 13 z nich bylo již po přijetí nápravných opatření uzavřeno (stále probíhá soudní řízení vůči Itálii, IP/09/1784). Bylo rovněž zahájeno a uzavřeno soudní řízení vůči Polsku a Bulharsku týkající se dostupnosti čísla 112 ( IP/05/1585, IP/09/163); soudní řízení vůči Itálii týkající se patřičné reakce na volání na číslo 112 ze strany záchranných služeb bylo nedávno uzavřeno ( IP/10/65).

  Číslo 112 nyní funguje ve všech zemích EU (IP/08/1968). Zatímco linka 112 ve většině zemí EU funguje souběžně se stávajícími vnitrostátními čísly tísňového volání, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko, Rumunsko a Malta se rozhodly zavést 112 jako své hlavní vnitrostátní číslo tísňového volání.

  Internetové stránky Komise věnované číslu 112 jsou nyní k dispozici v šesti jazycích (angličtině, francouzštině, italštině, němčině, polštině a španělštině):

  www.ec.europa.eu/112

  Jak linka 112 funguje v mé zemi:

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

  Dětský koutek (je k dispozici ve všech 23 úředních jazycích EU):

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/home/index_cs.htm

  Flash Eurobarometer 285 „Evropské číslo tísňového volání 112“:

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/survey_2010.pdf

  Zpráva komunikačního výboru COCOM o zavádění čísla 112:

  http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2010&vm=detailed&sb=Title

  Nové video ke zvýšení informovanosti o čísle 112:

  www.ec.europa.eu/112

  http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=12592&src=1

  Viz rovněž MEMO/10/35.

  Celé znění této tiskové zprávy naleznete zde:

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky