Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Cestovní ruch má v letošní sezóně dobré vyhlídky
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/03/2010

Zhruba 80 % Evropanů, kteří loni cestovali na dovolenou, tak chce učinit i letos. Vyplývá to z nového průzkumu Eurobarometr věnovaného postojům Evropanů k turismu v roce 2010. Jenom 20 % náhodně vybraných osob si bylo takřka jisto, že v roce 2010 nebudou cestovat, což je výrazně méně než v roce 2009, kdy jich cestovat nechtělo 33 %. Občané EU stále více dávají přednost trávení dovolené v tradičních turistických destinacích (57 %), zatímco 28 % by raději cestovalo na neobvyklá místa. Cestovní ruch patří v Evropě k nejvýznamnějším odvětvím služeb; na HDP Evropy se podílí 5 % a na zaměstnanosti 6 %. Obyvatelé ČR jsou podle průzkumu na první příčce, pokud jde o podíl těch, kdo si loni cestování nebo ubytování rezervovali u cestovní kanceláře: bylo jich 34,2 %, zatímco průměr v EU byl 13,4 %.

  Cestovní ruch má v letošní sezóně dobré vyhlídky

   

  „Výsledky průzkumu pro rok 2010 jsou pro odvětví cestovního ruchu povzbudivé. Musíme dále rozvíjet toto odvětví, které v Evropě zaujímá třetí místo, pokud jde o HDP a zaměstnanost. Lisabonská smlouvá nám nyní dává možnost zabývat se jím z evropského pohledu. Téměř 50 % obyvatel EU se již rozhodlo, že v roce 2010 budou cestovat na dovolenou a jejich očekávání, že budou s to svou dovolenou financovat, se také trochu zlepšilo,“ uvedl místopředseda Komise Antonio Tajani, odpovědný za průmysl a podnikání.

  Nejdůležitější zjištění:

  •    Pokračuje trend objevování Evropy a vlastní země: i v roce 2010 hodlá 50 % Evropanů strávit svou dovolenou ve své vlastní zemi nebo v jiné evropské zemi. Obyvatelé ČR se v tomto ohledu příliš neliší, odpovídající podíl u nich činí 45 %.

  •    Větší důvěra ve schopnost financovat svou dovolenou: zhruba polovina občanů EU, kteří si v roce 2010 chtějí vzít dovolenou, soudí, že budou mít dostatečné finanční prostředky (46 %) – to je o 5 % více než v roce 2009. Avšak stejně jako loni 10 % jich uvedlo, že mají vážné finanční potíže, které mohou mít dopad na jejich plány na dovolenou. V ČR je letos přesvědčeno, že bude mít dost peněz na dovolenou zhruba 31 % obyvatel. Značně vyšší je v ČR podíl respondentů, kteří uvedli, že budou muset na plánovanou dovolenou více šetřit (51 %, zatímco průměr EU je 39 %).

  •    Cestování zůstává v oblibě: zhruba dvě třetiny (65 %) občanů EU v roce 2009 cestovalo pro zábavu; cestování je nejoblíbenější mezi obyvateli Norska (84 %), Finska (83 %), Nizozemska (79 %) a Irska (78 %).

  •    „Přitažlivost oblasti“ je uváděna jako významný činitel (32 %, v ČR 22 %)při výběru destinace pro dovolenou, po ní následuje„kulturní dědictví“ (25 %, v ČR 25,1 %) a „možnosti zábavy“ (16 %, v ČR 19,5 %).

  •    „Odpočinek a rekreace“je pro občany EU (37 %, v ČR 43 %) hlavní motivací k cestování, následuje „slunce a pláž“ (19 %, v ČR 23,5 %) a „návštěva přátel a příbuzných“ (17 %, v ČR 5,3 %).

  •    Samostatné organizování dovolené: počet občanů EU, kteří si sami organizují dovolenou, se v roce 2009 dále zvýšil, a to na 58 %. Vedoucí postavení v tomto směru zaujímají kandidátské země Chorvatsko (83 %) a Turecko (82 %). Obyvatelé ČR loni dávali přednost rezervaci ubytování nebo cesty na dovolenou u cestovní kanceláře: učinilo jich tak 34,2 %, což bylo nejvíce ze všech členských zemí EU (průměr byl 13,4 %). Cestu nebo ubytování na dovolené si individuálně organizovalo 41,5 % respondentů v ČR, což bylo opět nejméně v celé EU.

  •    Nejoblíbenější destinace: Španělsko (10,4 %) bylo nejoblíbenějším cílem již v letech 2008 a 2009 a dominuje i v plánech na rok 2010. Těsně po něm následuje Francie (9,9 %) a Itálie (9,2 %). Avšak 17 % obyvatel EU, kteří letos chtějí cestovat na dovolenou, se zatím nerozhodlo, kam se vydají.

  Na otázky v průzkumu v únoru 2010 v 27 členských státech EU a v Norsku, na Islandu, v Chorvatsku, Turecku a Bývalé jugoslávské republice Makedonie odpovědělo přes 30 000 náhodně vybraných občanů ve věku od 15 let. Rozsáhlý průzkum, který poskytuje aktérům v cestovním ruchu mnoho informací rozčleněných podle jednotlivých zemí a demografických kategorií, Komise provedla již třetí rok po sobě.

  Komise hodlá provádět průzkumy tohoto druhu jednou ročně s cílem sledovat krátkodobé a střednědobé turistické trendy mezi Evropany. Průzkumy umožní aktérům cestovního ruchu reagovat na měnící se trendy v poptávce a budou tak důležitým nástrojem pro politiku cestovního ruchu.

  Úplná zpráva o průzkumu Eurobarometr věnovaném „postoji Evropanů k cestovnímu ruchu v roce 2010“: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky