Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Modernizace vysokého školství v Evropě musí pokračovat
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/03/2010

Evropská komise dnes představila zprávu, podle níž se země stále potýkají s problémy modernizace vysokého školství. A to i deset let po zahájení reformního projektu známého pod názvem „boloňský proces“. Zpráva se opírá o data z 46 zemí zapojených do procesu a ukazuje, že hospodářská krize se na vysokém školství podepsala různým způsobem. Některé země do něj investují více, jiné se zas uchýlily k radikálním výdajovým škrtům. Ministři odpovědní za vysokoškolské vzdělávání budou o zprávě diskutovat na konferenci, která se koná v Budapešti dne 11. března a ve Vídni dne 12. března.

  student

   

  Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla VASSILIOU k tomu řekla: „V posledních deseti letechdošlo v oblasti vysokoškolského vzdělávání k bouřlivému vývoji, který současně doprovázely i podstatné reformy ve struktuře jednotlivých stupňů vzdělávání a v systému zajištění kvality studia. V modernizaci vysokého školství a zvyšování jeho úrovně nesmíme polevit. Rovněž musíme usilovat o to, aby vysokoškolské studium bylo pro lidi dostupné. Nová strategie Evropa 2020 dodává tomuto úsilí novou energii, především tím, že klade důraz na opatření, která by měla zvýšit podíl vysokoškoláků v populaci na alespoň 40 %.“

  Boloňský proces, pojmenovaný po italském městě, kde byl v červnu 1999 zahájen, odstartoval celou řadu reforem, jejichž cílem bylo zmodernizovat evropské vysoké školství tak, aby bylo více kompatibilní, srovnatelné, konkurenční a atraktivní pro studenty. Hlavními cíli bylo:

  •    zavedení tří studijních stupňů (bakalářské, magisterské, doktorské);

  •    zajištění kvality;

  •    uznání kvalifikací a délky studia.

  Komisařka Vassiliou se v Budapešti a Vídni připojí k ministrům 46[1]zemí boloňského procesu a zástupcům zúčastněných organizací, aby společně slavnostně zahájili fungování „Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání" a aby se dohodli na dalším postupu.

  Podle studie splnil boloňský proces hlavní očekávání

  Zpráva: „Focus on Higher Education in Europe 2010: The impact of the Bologna Process (Zaostřeno na vysoké školství v Evropě 2010: Vliv boloňského procesu)“, jež pro Evropskou komisi vypracovala informační síť Eurydice, ukazuje, že boloňský proces splnil své počáteční cíle. Hlavním zdrojem úspěchu je především společný přístup všech zemí, díky němuž se dokázalo mnohem více, než kdyby tyto státy jednaly samostatně.

  Třístupňové studium a vyšší úroveň kvality se staly v celé Evropě pravidlem. V některých případech však stále přetrvává problémem s uznáváním kvalifikací.

  Zpráva zdůrazňuje odlišné reakce na hospodářskou krizi a dochází k závěru, že je v této chvíli pro Evropu důležitější, než kdykoli předtím, jednat soudržně a investovat do modernizace vysokoškolského vzdělávání a umožnit tak občanům, aby si zvykli na nové hospodářské, demografické a společenské podmínky. Zpráva také uvádí, že je nutné, co nejrychleji zavést akce na podporu sociálně znevýhodněných skupin a dospělých studentů, aby i tyto skupiny obyvatelstva byly motivovány ke studiu na vysokých školách.

  Studie rovněž zdůrazňuje, že země musejí více podporovat mobilitu studentů. Hlavním katalyzátorem v této oblasti byly evropské výměnné programy a studie doporučuje, aby to byla priorita i pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání.

  Zpráva byla sestavena sítí Eurydice (www.Eurydice.org), která poskytuje údaje a zpracovává analýzy o vzdělávacích systémech a politikách v Evropě. Síť koordinuje a řídí Výkonná agentura EU pro vzdělávání, média a kulturu, jež vydává publikace a spravuje databáze.

  Další odkazy:

  Stránky o boloňském procesu:

  http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1290_en.htm

  Stránky o blížící se ministerské konferenci v Budapešti a Vídni:

  http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_conference/

  O vzdělávacích politikách a programech EU:

  http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

  http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/ehea_en.pdf

  O studii sítě Eurydice:

  Plné znění studie „Focus on Higher Education in Europe 2010: The impact of the Bologna Process“[ve francouzštině a angličtině] http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf

  Tištěná verze v angličtině a francouzštině bude k dispozici od května 2010. Překlad do němčiny bude vydán později.


   

  [1]Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Ruská federace, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Svatý stolec, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky