Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

EU poskytne 45 000 mikropůjček nezaměstnaným lidem a malým firmám
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/03/2010

Ministři pro zaměstnanost a sociální záležitosti EU se dnes dohodli na novém programu spočívajícím v poskytování půjček lidem, kteří ztratili zaměstnání a chtějí si založit podnik nebo kteří chtějí dále rozvíjet svou malou firmu. „Evropská facilita mikrofinancování“ bude mít počáteční rozpočet ve výši 100 milionů eur, které mohou ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, jako je skupina Evropské investiční banky, vést k získání více než 500 milionů eur. Iniciativa je součástí reakce EU na krizi a je zejména zaměřena na osoby, které kvůli ekonomické krizi a nynější nedostatečné úvěrové nabídce obvykle úvěr nemohou získat.

  EU poskytne 45 000 mikropůjček nezaměstnaným lidem a malým firmám

   

  „Facilita mikrofinancování nabízí alternativu těm, kdo trpí důsledky krize, a pomůže vytvořit nová pracovní místa,“ uvedl na ministerské schůzce komisař EU pro zaměstnanost a sociální věci László Andor. „Zvýší to nabídku a dostupnost mikroúvěrů, a ohrožené skupiny tak budou moci najít východisko z nezaměstnanosti. Podpoří rovněž soukromé podnikání a sociální hospodářství v Evropě. Očekáváme, že z programu budou v příštích osmi letech poskytnuty malé půjčky zhruba 45 000 budoucích podnikatelů,“ dodal.

  Příjemci půjček budou moci využít pomoci v podobě odborného vedení, školení a instruktáže či při sestavování podnikatelského plánu, a to v úzké spolupráci s existujícím Evropským sociálním fondem.

  Očekává se, že počáteční rozpočet ve výši 100 milionů umožní ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, jako je skupina EIB, získat úvěry ve výši 500 milionů eur. To by umožnilo poskytnout v průběhu osmi let 45 000 půjček. To, že tytéž osoby budou moci využít úrokové úlevy na úvěry prostřednictvím Evropského sociálního fondu, jim usnadní začít nové podnikání.

  Mikropůjčka v dnes přijatém programu znamená úvěr pod 25 000 eur. Je přizpůsobena mikropodnikům, které zaměstnávají méně než 10 lidí (91 % všech evropských podniků), a nezaměstnaným nebo neaktivním osobám, které se chtějí stát samostatně výdělečnými osobami, avšak nemají přístup k tradičním bankovním službám. Až 99 % nově zakládaných podniků v Evropě jsou mikropodniky nebo malé podniky a třetinu z nich zakládají lidé, kteří jsou nezaměstnaní.

  Souvislosti

  S ohledem na to, že program mikrofinancování má umožnit získání dalších finančních prostředků, jde o dobrý příklad nových způsobů financování, o nichž se zmiňuje strategie Evropa 2020. Jako součást reakce EU na krizi Komise 3. června 2009 navrhla dokument „Společná angažovanost za zaměstnanost“ s cílem zintenzívnit spolupráci mezi EU a členskými státy i sociálními partnery při řešení sociálního dopadu krize (viz IP/09/859). Komise pak 2. července 2009 navrhla zřídit Evropskou facilitu mikrofinancování (viz IP/09/1070). Návrh schválily členské státy EU v Radě ministrů při hlasování kvalifikovanou většinou a Evropský parlament. Facilita bude funkční od června 2010.

  Další informace

  Návrh Evropské facility mikrofinancování a průvodní dokument

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=547&furtherNews=yes

  Webové stránky Evropské komise věnované sociálnímu dopadu krize

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

  Společná angažovanost za zaměstnanost

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes

  Audiovizuální materiál o Evropské facilitě mikrofinancování

  http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=9a786119995bfc678684&title=EU+to+provide+45%2C000+micro-loans+to+unemployed+and+small+entrepreneurs&titleleft=Employment

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky