Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise doporučila zahájit s Islandem jednání o jeho přistoupení k EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/02/2010

Evropská komise dnes vydala své stanovisko k žádosti Islandu o členství v EU, v němž doporučila s ním zahájit přístupová jednání. Komise ocenila, že se Island řídí společnými hodnotami Unie, jako jsou demokracie, právní stát a dodržování lidských práv.

Poukázala ale také na výzvy, které je třeba zvládnout na cestě k členství. Na základě doporučení Komise musí nyní o zahájení přístupových rozhovorů s Islandem rozhodnout Rada EU.

  Komise doporučila zahájit s Islandem jednání o jeho přistoupení k EU

   

  „Toto stanovisko je důležitým krokem v přístupovém procesu a Islandu poskytuje vodítko v jeho úsilí stát se členem EU. Jsem přesvědčen, že Island prokáže odhodlání při řešení problémů, na které poukázalo stanovisko,“ řekl komisař pro rozšíření a politiku sousedství Štefan Füle.

  Aby se kandidátská země stala členem EU, musí splnit politická a ekonomická kritéria stanovená na zasedání Evropské rady v Kodani v roce 1993 a přijmout celý soubor právních předpisů EU, tzv. acquis. Značnou část acquis již Island převzal na základě účasti v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Jako člen EHP se Island již více než 15 let podílí na společném trhu. Komise ve své zprávě poukazuje na oblasti, v nichž islandské úřady musí vyvinout značné úsilí pro to, aby dosáhly plné shody s právem EU. Jde zejména o rybolov, zemědělství a rozvoj venkova, životní prostředí, volný pohyb kapitálu a finančních služeb.

  Island předložil svou žádost o členství v EU 17. července 2009 Radě, která pak 27. července požádala Komisi, aby k žádosti předložila své stanovisko. Podkladem pro stanovisko byl třistapadesátistránkový dotazník, který Komise zaslala islandským úřadům a který se týkal všech důležitých oblastí politiky EU. Komise na základě úplných a podrobných odpovědí Islandu a dalších informací od členských států EU, mezinárodních organizací, místních a mezinárodních nevládních organizací vypracovala důkladnou analýzu situace, v níž se Island nachází, a jeho střednědobých vyhlídek.

  Island v současnosti prochází ekonomickou krizí. Zkušenosti s bývalými kandidátskými zeměmi ukazují, že možnost členství v EU a s ním související reformy mají stabilizační vliv na finanční trhy. Islandská žádost dokládá, jak důležitá je role Unie při podpoře ekonomické a politické stability.

  Další informace:

  http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/opinion-iceland_2010_en.htm

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky